UberInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Uber, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Uber. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Uber, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Uber. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Uber poniżej. Jeśli informacje o Uber, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Uber
uber logo
Logo firmy.
uber ilustracja

kreacja 2009
Zaoyciele Garrett Camp  (pl)
Travis Kalanick
Oscar Salazar
Status prawny Spóka private equity i spóka akcyjna z ofert publiczn
Akcja Gieda Papierów Wartociowych w Nowym Jorku (UBER)
Siedziba firmy San Francisco Stany Zjednoczone
Flaga Stanów Zjednoczonych 
Kierunek Dara Khosrowshahi ( w ) (od)
Dziaalno Technologie informatyczne , taksówki online ( d ) i egalitarny carpooling ( w )
Produkty Samochód osobowy z kierowc
Przedsibiorstwo macierzyste SoftBank
Spóki zalene Uber Eats
Skuteczny 6700
SYRENA 539454942
Stronie internetowej www.uber.com

Kapitalizacja 70 813 mln USD w lutym 2020 r.
Obrót Szacuje si, e 14 0580 mln USD (2019)
Zysk netto 6 077 mln USD (strata w 2020 r.)

Uber , dawniej UberCab , to amerykaska firma technologiczna , która opracowuje i obsuguje aplikacje mobilne, aby czy uytkowników z kierowcami wiadczcymi usugi transportowe.

Firma ma siedzib w Kalifornii miasta z San Francisco , Stany Zjednoczone. W 2015 roku zosta wyceniony na pidziesit miliardów dolarów, a jego aplikacje s sprzedawane w ponad 310 miastach na caym wiecie. Zosta zaoony przez Garrett Camp, Idira Hedjema i Travisa Kalanicka .

Organizujc pocztkowo regularn dziaalno handlow sprzedajc usug transportow z samozatrudnionym kierowc, firma jest przedmiotem wielu kontrowersji.

Kontrowersje zwizane z obowizujcymi w firmie technikami menederskimi promujcymi agresj, seksizm i dyskryminacj nadszarpny reputacj Ubera, doprowadzajc w 2017 r. do rezygnacji jego zaoyciela Travisa Kalanicka .

Inne kontrowersje dotycz jej praktyk, gdzie broniona przez ni wolna konkurencja spotyka si z oskareniami o nieuczciw konkurencj i ukryt prac ze strony wadz i profesjonalistów, którzy twierdz, e respektuj obowizujce przepisy spoeczne, podatkowe i administracyjne.

W szczególnoci jej kierowcy nie s zwizani z firm Uber umow o prac , dlatego nie s pracownikami, a zatem nie s objci skadkami na ubezpieczenie zdrowotne, na wypadek bezrobocia, emerytury. We Francji czsto maj status autoprzedsibiorcy .

Zaangaowana w szybki rozwój, zarówno pod wzgldem geograficznym, jak i poprzez zakres oferowanych usug, firma Uber zostaa zakazana w kilku miastach lub krajach na caym wiecie.

Rozszerzenie koncepcji na kilka sektorów gospodarki jest ródem zasady znanej jako uberyzacja .

Ta skonno gospodarki do pracy zostaa zakwestionowana w wielu krajach i bya przedmiotem procesów sdowych, które skoniy Ubera do przegldu relacji spoecznych z jego kierowcami i zmiany modelu biznesowego .

Fabua

Premiera w San Francisco

Uber zosta oficjalnie zaoony w San Francisco przez Garrett Camp  (en) , Travisa Kalanicka i Oscara Salazara w 2009 roku pod nazw UberCab ( SuperTaxi ). Pomys przyszed im do gowy w 2008 roku, kiedy wzili udzia w pokazie LeWeb w Paryu . Próbuj porusza si taksówk i nie mog jej znale, zauwaajc te same problemy w paryskim systemie taksówek , co w San Francisco. Nadal pracujc dla StumbleUpon , wracaj do Doliny Krzemowej i uruchamiaj usug szofera na danie o nazwie UberCab.

Garrett buduje prototypow aplikacj na iOS i przekonuje Travisa Kalanicka, by doczy do niego w projekcie. Ten ostatni zosta gównym inkubatorem latem 2009 r. i otrzyma zadanie przejcia etapu prototypu, czyli znalezienia dyrektora generalnego i uruchomienia Ubera w San Francisco w celu zmiany nawyków konsumpcyjnych. prywatnych pojazdów i zosta graczem we wspólnym ekosystemie transportowym. Nazwa domeny uber.com jest pocztkowo wasnoci serwisu blogowego i spoecznociowego, ale firma, która jest jej wacicielem, po zamkniciu we wrzeniu 2008 roku zostaa przeniesiona do UberCab w 2009 roku. Ryan Graves by wówczas dyrektorem generalnym firmy. Nastpnie przekae swoje stanowisko Travisowi Kalanickowi.

Aplikacja zostaa uruchomiona w San Francisco w 2010 roku na iOS i Androida . Nastpnie firma stopniowo rozszerza zasig swoich usug na kolejne miasta na wiecie.

Wzrost poprzez pozyskiwanie funduszy

W grudniu 2011 r. Travis Kalanick powiedzia, e aby sprosta rosncemu zapotrzebowaniu na Ubera, firma planuje w cigu najbliszych 14 miesicy obsugiwa 25 dodatkowych miast poza Stanami Zjednoczonymi , w tym Pary. W grudniu 2011 r. ogosi równie zbiórk funduszy w wysokoci 32 milionów dolarów lub 24 milionów euro, w szczególnoci od Menlo Ventures, Jeffa Bezosa i Goldman Sachs .

W sierpniu 2013 roku firma Google i fundusz TPG zdecydoway si zainwestowa w Ubera na podstawie wyceny 3,5 miliarda dolarów. W sumie Google Ventures (która inwestuje 258 milionów dolarów , czyli 188 milionów euro), TPG i grupa Benchmark  (w) przynosz kalifornijskiej firmie 514 milionów dolarów, jak podaje serwis AllThingsD. Travis Kalanick mówi, e obroty firmy podwajaj si co 6 miesicy.

W 2014 roku Uber przyby do Chin, gdzie zaoony w 2012 roku lokalny aktor Didi Chuxing jest liderem rynku rezerwacji taksówek online i VTC.

W czerwcu 2014 r. Uber zebra 1,2 miliarda dolarów , czyli 879 milionów euro, wyceniajc firm na 17 miliardów dolarów , co jest rekordem od czasu zbierania funduszy przez Facebooka . Uber ogasza obnik cen o 25% na taryfy UberX w San Francisco. W Kalifornii usuga dziaa wówczas ze strat. W Niemczech Uber jest zakazany w Berlinie w sierpniu 2014 r. i we wrzeniu w Hamburgu .

Nowa zbiórka funduszy w wysokoci 1,2 miliarda dolarów ma miejsce w grudniu 2014 r. od nieznanych inwestorów; Nowa wycena Ubera wynosi wtedy 40 miliardów dolarów . W sumie od momentu powstania Uber zebra 2,7 miliarda dolarów .

W 2015 roku Uber by obecny w 51 krajach i 253 miastach na caym wiecie, m.in. w San Francisco , Nowym Jorku , Paryu , Londynie , Brasilii , Bogocie , Kairze , Tel Awiwie , Johannesburgu , Bombaju , Pekinie i Sydney . Na pocztku tego roku Uber pozyska od Goldman Sachs 1,6 miliarda dolarów . Transakcja wycenia firm na ponad 41 miliardów dolarów .

Nastpnie Uber stara si zoptymalizowa swoj usug mapowania. W rywalizacji o przejcie usugi Nokia Here przeciwko konsorcjum niemieckich producentów samochodów firma kupia ju cz Bing Maps, usugi mapowania Microsoftu .

W czerwcu 2016 roku Arabski Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej zainwestowa w Uber 3,5 miliarda dolarów , co odpowiada 5% akcji firmy. Yasir Al Rumayyan, szef saudyjskiego funduszu, docza do rady dyrektorów Ubera.

W sierpniu 2016 roku Uber ogosi przeniesienie swojej chiskiej dziaalnoci do Didi Chuxing, uzyskujc w zamian 20% udziaów w tej ostatniej.

Dziaajc wycznie na zaufaniu inwestorów, którzy stawiaj na potencjalne i przysze zyski firmy, Uber do tej pory nie osign poziomu ekonomicznej rentownoci. W roku fiskalnym 2016 Uber zgasza strat w wysokoci 2,8 miliarda dolarów .

Numer dwa w grupie, Emil Michael, zrezygnowa w czerwcu 2017 r. Wedug AFP zosta oskarony o bycie w duej mierze odpowiedzialnym za agresywn i seksistowsk kultur korporacyjn, która podobno wystpuje w Uberze. Firma wprowadzia nowe podejcie do marketingu i zatrudnia Bozom Saint John , ówczesnego dyrektora marketingu Apple . ten, zostaa mianowana dyrektorem ds. marketingu w celu uczynienia firmy mark, któr ludzie kochaj tak samo, jak kochaj Apple. W lipcu 2017 r. Uber poczy swoj dziaalno w Rosji i krajach WNP z Yandex Taxi w nowym podmiocie nalecym w 59,3% do Yandex i 36,6% do Ubera. ten, komitet zarzdzajcy Ubera powoa Dar Khosrowshahi na stanowisko dyrektora generalnego Ubera, który bdzie odpowiedzialny za ponowne uruchomienie firmy, która przechodzi kryzys, który trwa ju prawie rok. W szczególnoci bdzie musiaa przywróci nadszarpnity wizerunek zarówno wród uytkowników, jak i inwestorów, przy jednoczesnym odbudowie zaufania pracowników wstrznitych mnoeniem si kontrowersji wokó firmy. W padzierniku 2017 r. czonkowie zarzdu spóki osignli porozumienie, które modyfikuje zarzdzanie spók i toruje drog do wejcia do kapitau japoskiego konglomeratu SoftBank  : zarzd zostanie zmniejszony z 11 do 17 czonków , a dwa z szeciu nowych mandatów zostanie powoanych przez Softbank. Otwarcie kapitau dla Softbanku miaoby si odbywa poprzez pozyskanie rodków szacowanych na 1 mld USD . Podjta zostaje równie uchwaa o notowaniu spóki na giedzie najpóniej jesieni 2019 roku.

W marcu 2018 r. Uber ogosi sprzeda swojej dziaalnoci w Azji Poudniowo-Wschodniej firmie Grab , równie czciowo nalecej do Softbanku. Dziki tej transakcji Uber przejmuje 27,5% udziaów w Grabie, który w tamtym czasie by wyceniany na okoo 6 miliardów dolarów .

Pierwsza oferta publiczna

W grudniu 2018 r. Uber zoy swoj spraw do Komisji Papierów Wartociowych i Gied w zwizku z IPO. Informacja zostaa ujawniona przez Wall Street Journal, poniewa operacja miaa si odby dyskretnie.

W marcu 2019 r. Uber ogosi przejcie 3,1 miliarda dolarów Careem, konkurenta na Bliskim Wschodzie i w krajach arabskich. Przejcie to 1,4 miliarda dolarów w gotówce i 1,7 miliarda dolarów w zamian za akcje.

W maju 2019 r. Uber wszed czciowo na gied, co pozwolio mu zebra prawie 8,1 miliarda dolarów przy cznej kapitalizacji 82 miliardów dolarów . Jest to jedna z dziesiciu najwikszych IPO dokonanych w Stanach Zjednoczonych, ale ta wycena pozostaje poniej zapowiadanych wartoci przekraczajcych 90 miliardów dolarów. Kilka dni przed debiutem giedowym strajk kierowców Ubera w dziesiciu miastach przypomnia szefom firm, e ich model ekonomiczny jest daleki od stabilnoci. Ze wzgldu na zagroenia prawne i regulacyjne oraz strat operacyjn w wysokoci 3 miliardów dolarów w 2018 r., dziaalno Ubera, która w duej mierze opiera si na pojazdach autonomicznych, jest niepewna. Znaczca cz strat odnotowanych w II kwartale 2019 r. to koszty zwizane z IPO.

We wrzeniu 2019 r., majc trudnoci z przekonaniem rynków finansowych od momentu wejcia na Wall Street , Uber zdecydowa si zwolni 170 pracowników ze swojego zespou inynierów i 265 pracowników z zespou produktowego.

W maju 2020 r. Uber ogosi likwidacj 3700 miejsc pracy, czyli 14% swojej siy roboczej, po kryzysie gospodarczym zwizanym z pandemi Covid-19 . Grupa, mocno dotknita ograniczeniami w podróowaniu, zwiksza rodki i zwalnia prawie jedn czwart swoich pracowników. Uber planuje skupi si na transporcie pasaerskim i dostawie jedzenia.

W sierpniu 2020 r. Uber ogosi przejcie Autocab, brytyjskiej firmy specjalizujcej si w czeniu klientów i taksówek.

W grudniu 2020 r. Uber ogasza sprzeda swojej spóki zalenej dedykowanej pojazdom autonomicznym, Uber Advanced Technologies Group, firmie Aurora, start-upowi specjalizujcemu si w tej dziedzinie, za równowarto czterech miliardów dolarów, po tej transakcji Uber. zainteresowanie Aurora.

W lutym 2021 r. Uber ogosi przejcie za 1,1 miliarda dolarów firmy Drizly, która specjalizuje si w dostawach alkoholu do domu.

Rozwój we Francji

Z okazji wystpu Bena w , Uber ogasza swoj premier w Paryu . Stolica jest pierwszym miastem poza Stanami Zjednoczonymi, w którym odbywa si ta usuga. W grudniu 2011 r. w aplikacji Uber zarejestrowano okoo szedziesiciu najwyszej klasy samochodów osobowych z kierowcami (VTC), które jedziy po stolicy, która wówczas miaa okoo 19 000 taksówek . Uber nie jest wacicielem adnego pojazdu i zatrudnia firmy samochodowe z kierowc. Uber France powsta w styczniu 2012 roku.

Uber kontynuuje ekspansj: po Lyonie w marcu 2013 r. i Lille w czerwcu 2014 r. firma rozpoczyna dziaalno we wrzeniu 2014 r. w trzech nowych francuskich miastach: Bordeaux, Tuluzie i Nicei. W 2014 r. Uber obejmowa sze francuskich miast.

W czerwcu 2013 r. Uber ogosi, e rozszerza swoj ofert w Paryu, wprowadzajc UberX, budetow wersj Ubera, która oferuje te same usugi, co tradycyjny VTC, ale z mniej luksusowymi pojazdami i po obnionej cenie.

w , Uber wprowadza rozwizanie dla firm: Uber dla Firm. Aplikacja umoliwia firmom opacanie podróy subowych swoich pracowników. Miesic póniej, w listopadzie, firma uruchomia w Paryu UberPool, now opcj dzielenia si podró z innym uytkownikiem znajdujcym si w pobliu i podróujcym w tym samym kierunku, aby dzieli koszty podróy.

Francja jest drugim rynkiem Ubera w Europie i od pocztku swego istnienia laboratorium dowiadczalnym dla firmy. Wedug Thibauda Simphala, dyrektora Uber France, liczba uytkowników aplikacji we Francji wyniosa w 2014 roku 500 000, w tym 160 000 uytkowników UberPop. Ponadto, zdaniem przewodniczcego Staego Zgromadzenia Izb Handlowych (APCM), Alaina Griseta, jeli Uber nie zniknie, bdziemy musieli przemyle nasz model spoeczestwa .

W 2015 roku Uber France osign obroty w wysokoci 20 471  tys. i wygenerowa zysk w wysokoci 1641  tys . .

Uber ogosi w poniedziaek 8 sierpnia 2016 r. swoj inwestycj we francuski start-up Brigad, platform rekrutacyjn w sektorze hotelowo-restauracyjnym.

Zgodnie z decyzj Komisji Europejskiej z maja 2017 r. Uber ma podlega wymogom licencyjnym i zatwierdzajcym, poniewa jest uznawany za firm transportow. Ponadto rzecznik generalny Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej potwierdzi, e Francja jest uprawniona do zakazania Uberpopu.

Pod koniec padziernika 2017 r. Uber i Axa France ogosiy, e oferuj swoim kierowcom bezpatne ubezpieczenie zdrowotne i na wypadek mierci na wypadek wypadku podczas wycigu.

Rozwój w Kanadzie

W styczniu 2016 r. Edmonton by pierwszym kanadyjskim miastem, które zalegalizowao Uber

Usuga Uber jest dostpna od marca 2012 roku w Toronto , najwikszym miecie Kanady . Uber istnieje w Montrealu od tego czasu. Usuga pojawi si w Quebec City w lutym 2015 r. Od listopada 2015 r. jest oferowana w Laval i Longueuil .

Usugi Ubera i podobne, które jego konkurenci mog oferowa w miecie, s zalegalizowane przez Rad Miasta Edmonton .. Miasto Edmonton jako pierwsze w Kanadzie zalegalizowao Ubera.

Toksyczne techniki zarzdzania i kontrowersje

Wedug magazynu Slate Reputacja Ubera jest prawdopodobnie jedn z najgorszych na wiecie . Liczne kontrowersje zwizane z kultur korporacyjn promowan przez zaoyciela, Travisa Kalanicka , doprowadziy w 2017 roku do jego rezygnacji i czci kierownictwa kalifornijskiej firmy. Po zeznaniach Susan Fowler  (w) , inynier, ofiara molestowania seksualnego w firmie, oskarajca liderów Ubera o tolerowanie tego rodzaju przestpstwa, zostao przeprowadzone ledztwo. Dochodzenie to doprowadzio do raportu Holdera, który rzuci wiato na problemy korupcyjne w firmie, setki narusze w biurach Ubera w rónych czciach wiata, w tym przypadki napaci seksualnej . Bro kultura powszechna w krgach wysokich technologii jest kwestionowane przez komentatorów do konta dla wielu zaburze w firmie. Wedug ankiety przeprowadzonej w 2016 r. w Dolinie Krzemowej , która jest gorcym miejscem wdraania kultury Bro , akty nkania s zgaszane przynajmniej raz przez trzy na pi pracownic.

Wedug New York Times przeoeni fizycznie gro podwadnym, których wyniki s uwaane za zbyt sabe, i mog kierowa do nich obraliwe komentarze homofobiczne .

Francuska filia Ubera zaprojektowaa w 2015 roku kampani reklamow w Lyonie, w której wzili udzia kierowcy modeli . Oskarona o seksizm grupa musiaa zrezygnowa z dziaalnoci promocyjnej.

W Korei Poudniowej w 2014 roku zoono skarg na Ubera w zwizku z seksistowskim zachowaniem jego przywódców. Szef grupy i kilku czonków jego wity zabrali cay zespó do baru karaoke w Seulu, znanego z tego, e pozwala klientom wybra piosenkarzy, którzy bd im towarzyszy przez mikrofon, a nastpnie w domu.

W styczniu 2017 r. na Twitterze uruchomiono kampani rezygnacji z Ubera, #DeleteUber ( usu Ubera ), aby zaprotestowa przeciwko oportunistycznemu wsparciu, jakiego Travis Kalanick udzieli antyimigracyjnemu nakazowi Donalda Trumpa . W taksówkarze po strajkowali przez godzin w reakcji przeciwko muzumaskim Ban ogoszony przez Donalda Trumpa, Uber ogosi obnienie jego cen w trakcie tej godziny, które byy postrzegane jako sposób na zamanie strajku.

Zidentyfikowano inne agresywne metody wobec konkurentów. Na przykad w 2013 r. setkom pracowników Ubera powierzono zadanie utonicia konkurencyjnej usugi Lyft pod faszywymi rozkazami, aby zmniejszy dostpno kierowców Lyft i zakóci obsug.

Uber napotka kontrowersje w kilku miastach Ameryki Pónocnej, takich jak Waszyngton , Chicago , Toronto i Nowy Jork .

Dywersyfikacja

Rynek pocztkowy i odmiany

Usuga pozwala na geolokalizacji , za pomoc smartfona, tabletu lub komputera, pojazd najbliej Ciebie, a nastpnie zarezerwowa go. Uytkownicy mog ledzi drog samochodu, który zarezerwowali w aplikacji. Patno jest dokonywana automatycznie na koniec kadej podróy za pomoc polecenia zapaty. Nie ma zatem wymiany walut midzy kierowc a pasaerem. Usugi oferowane przez Ubera s szczególnie wykorzystywane w okresach ograniczonej dostpnoci tradycyjnych rodków transportu, szczególnie w nocy i w weekendy.

Na rynku francuskim Uber oferuje kilka usug dostpnych z aplikacji lub strony internetowej firmy. Usugi te róni si w zalenoci od typu pojazdu, ceny i rodzaju kierowcy (profesjonalny, regularny lub okazjonalny) i oferuj zrónicowane ceny.

 • UberX, profesjonalni kierowcy oferujcy standardowe sedany ;
 • Uber Sedans, profesjonalni kierowcy oferujcy luksusowe sedany;
 • UberVan, zawodowi kierowcy oferujcy samochody dostawcze (pojemno 6 osób);
 • UberPOP, okazjonalnie prywatni kierowcy za kierownic swojego samochodu osobowego (usuga zawieszona we Francji od )
 • UberPool, umoliwiajcy dzielenie si podró z innym pasaerem znajdujcym si w tym samym miejscu i jadcym w tym samym kierunku;
 • Uber Eats, oferujcy dostaw jedzenia z restauracji. Wymaga aplikacji UberEats.
 • UberGreen, zawodowi kierowcy oferujcy pojazdy elektryczne lub hybrydowe.
 • UberAccess, zawodowi kierowcy oferujcy pojazdy dostosowane do osób o ograniczonej sprawnoci ruchowej
 • UberComfort, do ekologicznego podróowania w nowszych pojazdach.

Odkd zosta oddany do uytku w Paryu, jako usug Ubera, podobnie jak innych dostawców VTC , wyranie spada, jak zauwaa raport Terrasse , mimo e ceny mog w pewnych okolicznociach wzrosn (w godzinach szczytu i wydarzeniach specjalnych). Stan pojazdów, zachowanie i ubiór kierowców, róne usugi nie odpowiadaj ju wizerunkowi jakoci i luksusu wypracowanemu przez komunikacj marki na pocztku lat 2010, komunikacj opart na usudze Uber Sedan.

Za granic Uber poszerza swoj ofert, m.in. o usugi kurierskie i paczkowe, czy testuje bardziej zrónicowane oferty, takie jak dostawa posików z listy restauracji i wstpnie wyselekcjonowanych da.

Wczoraj , Uber ogasza nawizanie wspópracy ze szwedzkim producentem Volvo , aby oferowa swoje pierwsze przejazdy inteligentnymi pojazdami w Pittsburghu, które miay zosta uruchomione pod koniec tego samego miesica. ten, naczepa Otto, zakupiona przez Ubera w sierpniu 2016 roku, zrealizowaa pierwsz na wiecie dostaw autonomiczn ciarówk, bez kierowcy, w trybie autopilota, na autostradzie midzy Fort Collins a Colorado Springs .

Uber rozwija projekt miejskiej taksówki powietrznej o nazwie Elevate. Ta usuga ma by testowana w Dubaju, Dallas i Los Angeles w 2020 roku.

Uber migowiec

ten firma Uber inauguruje premier swojego rozszerzenia Uber Copter . Ta nowa usuga czy poudniowe dzielnice Manhattanu z Midzynarodowym Portem Lotniczym im. Johna F. Kennedy'ego za pomoc helikoptera . Zarezerwowany helikopter moe przewozi do piciu pasaerów.

Uber Eats

ten , Uber ogosi, e chce poeksperymentowa w San Francisco z UberEATS , now usug dostarczania posików oferujc podstawowy wybór posików, bliski tradycji lunchboxów . Usuga zostaa pierwotnie uruchomiona pod nazw UberFresh. Jej obecno ogranicza si równie do dzielnic biznesowych dziesiciu amerykaskich miast.

We Francji usuga zostaa po raz pierwszy uruchomiona w dniuw dzielnicach centrum Parya ( 1 st , 2 nd , 8 th i 9 th ), a nastpnie na koniec marca 2016 roku na terenie miasta. Zosta on rozszerzony na miasta Lyon od koca 2016 r. i Bordeaux od pocztku 2017 r. Na koniec 2018 r. usugi UberEATS obsugiway ponad 29 miast.

W czerwcu 2019 r. Uber ogosi uruchomienie usugi dostarczania posików za pomoc dronów latem 2019 r., na rynku testowym McDonald's w regionie San Diego .

Technologie Uber

Z pomoc Uber Technologies, Uber rozpocz rozwój pojazdów autonomicznych , aby zrewolucjonizowa wiat transportu miejskiego. Po zainwestowaniu 2,5 miliarda dolarów w 2016 roku Uberowi nie udao si zrealizowa swoich ambicji.

Uber Technologies jest zarzdzany przez 6 miesicy przez Jeffa Jonesa, do marca 2017 roku, jego odejcie psuje wizerunek firmy.

W marcu 2017 roku, po wypadku sprztu w Tempe w Arizonie , Uber zawiesza testowanie pojazdów autonomicznych do poziomu 3 .

W 2018 roku w tym samym miecie Volvo XC90 firmy zderzyo si w trybie autonomicznym z 49-letni Amerykank Elaine Herzberg , która noc przejedaa przez jezdni na swoim rowerze. Kobieta zmara nastpnie w szpitalu. Firma rezerwacyjna VTC zawiesia nastpnie testy pojazdów autonomicznych w Phoenix , Pittsburghu , San Francisco i Toronto . Ze swojej strony gubernator Arizony , Doug Ducey , zakazuje firmie jakichkolwiek eksperymentów na drogach stanu. Po wypadku, w którym zgin pieszy, firma postanowia wstrzyma postpy w tej dziedzinie.

W 2020 roku dziaalno badawcza samochodów autonomicznych zostaje sprzedana firmie Aurora, w której Uber ma 26% udziaów, za dodatkow inwestycj w wysokoci 400 milionów dolarów. Prezes Uber Dara Khosrowshahi docza do rady dyrektorów nowego podmiotu jako takiego.

Uber Rent

Uber Rent to usuga leasingowa wdroona przez Ubera w lipcu 2020 roku. Oferowana we wspópracy z spók zalen CarTrawler, pozwala wynaj samochód i naby go po zakoczeniu umowy.

Skok Ubera

Uber Jump jest spók zalen Ubera w zakresie poczonej usugi wypoyczalni rowerów miejskich.

Podobnie jak wikszo stacji mniej mini-pojazdów wypoyczalni miejskich , skok jest nieopacalny biznes, który mieszka na inwestycje Uber, która utrzymuje j na wodzie, czekajc na swoich konkurentów ( stoki wasnoci Ufo , ga, która jest wasnoci przez Uber). Do BMW i Daimler oraz Lime przez Google ) oddaj pierwsze, aby nastpnie zdoby monopol na rynku, umoliwiajc podniesienie cen (tak jak Uber zrobi ju w przypadku VTC).

W maju 2020 r. Lime czy swoj dziaalno z Jump, spók zalen Ubera, integruje dziaania Jump z wasn dziaalnoci, a Uber inwestuje w Lime 170 milionów dolarów.

UberPop

w luty 2014, firma uruchamia UberPop w Paryu i na jego wewntrznych przedmieciach, now opcj transportu midzy osobami prywatnymi. Aplikacja umoliwia kontaktowanie si z prywatnymi kierowcami przez uytkowników w przypadku taszych podróy miejskich ni UberX. Aby zosta kierowc UberPop, wprowadzono ograniczon liczb kryteriów, takich jak minimalny wiek (21 lat), posiadanie prawa jazdy typu B od co najmniej 1 roku oraz wycig z rejestru karnego . Francja jest pierwszym rynkiem poza Stanami Zjednoczonymi, na którym narodzia si ta usuga.

Usuga UberPop, która umoliwia osobom indywidualnym przewoenie pasaerów, bya przedmiotem kilku kontrowersji i sporów, czy to w zakresie braku szkolenia kierowców, czy te braku profesjonalnego ubezpieczenia kierowców.

ten 4, UberPOP jest zakazany w Hiszpanii przez sd w Madrycie.

ten , suba zostaje skazana w Belgii przez sd handlowy w Brukseli na zaprzestanie jej dziaalnoci.

w , Uber zosta skazany we Francji na grzywn w wysokoci 800 000  euro , z czego poowa zostaa zawieszona, za wspóudzia w nielegalnym wykonywaniu zawodu taksówkarza za porednictwem aplikacji Uber Pop. Po kilku skargach ze strony Transdev, Le Cab lub firm taksówkarskich usuga UberPOP jest zabroniona przez Rad Konstytucyjn, twierdzc, e Uber nie jest firm transportow.

Po wielu wydarzeniach midzy paryskimi taksówkami a UberPOPs, podczas których taksówkarze niszczyli pojazdy i bili kierowców Ubera oraz uytkowników tej usugi, François Hollande wzywa do ich rozwizania. Wedug gazety Le Monde liderzy UberPop pójd na kar poprawcz we wrzeniu 2015 r. za kilka zarzutów  : oszukacze praktyki handlowe, wspóudzia w nielegalnym wykonywaniu zawodu taksówkarza i nielegalne przetwarzanie danych komputerowych . Usuga zostaa zawieszona we Francji przez Ubera od 3 lipca 2015 r.

Zajty od innych QPC w odrbnym postpowaniu dotyczcym usugi UberPop, sd kasacyjny skierowa spraw do Rady Konstytucyjnej w dniu 23 czerwca 2015 r . Ten potwierdzi 22 wrzenia 2015 r., e pierwszy paragraf art. L. 3124-13 kodeksu transportowego jest zgodny z Konstytucj Dekret ten ustanawia równie kar dla kierowców pojazdów za odpatnoci, którzy wykonuj swoj dziaalno bez posiadania profesjonalnego karta (która dotyczy kierowców Uber Pop, poniewa nie s ani taksówkami, ani VTC). Ale ten dekret jest kwestionowany przez firm Uber przed sdem administracyjnym.

W czerwcu 2015 r. policja przesuchaa dwóch szefów Uber France o ich nielegalnej dziaalnoci zwizanej z UberPop.

Latem 2015 r. Uber pooy kres UberPop, usudze czcej nieprofesjonalnych kierowców korzystajcych z ich samochodów osobowych.

17 marca 2016 r. Uber France zosta skazany przez sd w Lille za wprowadzajc w bd praktyk handlow dotyczc oferty przewozu osób UberPop na kar grzywny w wysokoci 50 000 euro.

W kwietniu 2019 r. Trybuna Sprawiedliwoci Unii Europejskiej (TSUE) uwaa, e Francja i inne kraje Unii mog zakaza nielegalnego wykonywania dziaalnoci transportowej takiej jak UberPop bez wczeniejszego powiadomienia Brukseli.

Ceny i prowizja

Aplikacja Uber uatwia kierowcy odbiór i opacenie przejazdu (zamawianie przez telefon, patno kart kredytow bezporednio w aplikacji).

Taryfy s ustalane przez algorytm, który uwzgldnia rodzaj wykorzystywanej usugi i ronie wraz z zapotrzebowaniem na transport. Te praktyki cenowe wywoay kilka kontrowersji. Podczas wzicia zakadników w Sydney , Uber podniós swoje ceny rednio o 4 dla osób, które chciay opuci obszar wzicia zakadników, zanim wycofa si w obliczu zgorszonych reakcji. W Paryu, w sylwestra 2014-2015, kilku uytkowników skaryo si na ponad dziesiciokrotne pomnoenie ce, poniewa firma uwolnia swoje stawki.

Zgodnie z modelem biznesowym przedstawionym przez firm, 80% opaty zapaconej przez klienta jest redystrybuowane do kierowcy, a pozostae 20% trafia do Ubera w formie prowizji. 8 grudnia 2016 r. Uber jednostronnie podj decyzj o zwikszeniu swojej prowizji z 20% do 25%, jednoczenie podnoszc stawki stosowane wobec klientów o 8%. Niezadowoleni z tej polityki cenowej kierowcy Ubera rozpoczynaj ruch spoeczny, któremu towarzysz blokady dostpu do paryskich lotnisk. W grudniu 2016 r. stosowane stawki wynosiy od 10% do 15%, zwikszenie udziau przekazanego Uberowi zostao wypowiedziane w styczniu 2017 r., w szczególnoci w drodze pozwu do Sdu Pracy .

W niektórych obszarach Uber pobiera od uytkowników opaty za czekanie, a nawet opaty za anulowanie.

Wybór sterownika

Kryteria

We Francji firma rekrutuje swoich kierowców na podstawie kilku kryteriów: upowanienie do wystawiania faktur dla segmentu zawodowego, wiek pojazdu, umowa ubezpieczenia przewozów pasaerskich, zawodowa karta VTC lub posiadacz zdolnoci przewozowej i podmioty powizane z t zdolnoci.. Na swojej stronie Uber mówi regularnie monitoruje [r] oceny przypisywane przez uytkowników.

Kierowcy Ubera s oceniani przez klientów, których przewo, w skali ocen od jednej do piciu gwiazdek. Konto kierowcy, którego wynik spadnie poniej 4,5 moe zosta zawieszone lub usunite po okresie próbnym jednego tygodnia. Jego posiadacz musi nastpnie zoy u swojego pracodawcy akta, aby uzyska reaktywacj swojego konta.

16 grudnia 2019 r. Uber wprowadzi i narzuci swoim 30 000 francuskim kierowcom nowy system identyfikacji w czasie rzeczywistym. Uber poprosi swoich kierowców o zrobienie selfie przed rozpoczciem wycigu w celu zweryfikowania ich tosamoci. Kontrole te bd przeprowadzane losowo i czsto, bez systematycznoci. rodek ten zosta ogoszony przez Steve'a Salona, dyrektora generalnego Uber France.

Skargi na napa na tle seksualnym

Kilka incydenty zostay zgoszone dotyczca niewaciwe i czasami karnej zachowanie kierowców Uber: rzepak opat w Indiach (2014), napa seksualn w Melbourne , Australia (2015), seksistowskich komentarzy w czasie transportu i wiadomoci wysyanych na telefony komórkowe klientów w Paryu (2015) . W Stanach Zjednoczonych w 2014 roku w prasie ujawniono uprowadzenie, a nastpnie gwat na modej kobiecie. W 2019 r. wewntrzny raport, upubliczniony przez firm, informowa o 5 981 napaciach seksualnych zgoszonych w 2017 i 2018 r. Okrela on, e 464 przypadki to gwaty, z czego ponad 90% ofiar to uytkownicy usugi VTC. Kierowcy Ubera, niebdcy pracownikami, s uwaani za osoby trzecie, co zwalnia ich z odpowiedzialnoci prawnej. Jednak w miar narastania skarg uytkowników napaci firma VTC podja rodki bezpieczestwa. Wzmocnia kontrol, w szczególnoci w celu zapobiegania kradziey tosamoci , oraz stworzya system ostrzegania dostpny podczas kadej podróy.

Regulamin, procesy i wyroki

Od momentu powstania w 2009 r. do 2016 r. Uber zgromadzi 161,9 mln USD w wyrokach skazujcych na caym wiecie.

Unia Europejska

W 2017 roku Trybuna Sprawiedliwoci Unii Europejskiej ogosi w wydanym 20 grudnia orzeczeniu, e Uber przedstawia usug transportow, która powinna podlega regulacjom naoonym na taksówki.

W kwietniu 2018 r. europejski wymiar sprawiedliwoci wskaza, e kraje Unii Europejskiej maj prawo do usunicia usug takich jak UberPop bez koniecznoci powiadamiania Brukseli.

We Francji

Przybycie Ubera do Parya wpisuje si w kontekst liberalizacji przewozów pasaerskich we Francji, poniewa 22 lipca 2009 r. uchwalono ustaw, która zniosa pojcie duych rabatów na rzecz regulacji korzystania z samochodów osobowych. z kierowc . Upraszczajc przepisy dotyczce duych rabatów regulujcych transport wysokiej klasy, ustawa ta toruje drog samochodom osobowym z kierowc. Wadza ustawodawcza i wadza wykonawcza próbuj uregulowa dziaalno zwan elektronicznym maruderem, ale firma Uber toczy walk prawn majc na celu zakwestionowanie tej nowej regulacji.

W grudniu 2013 roku rzd francuski ogosi utworzenie w 1 st stycznia 2014 obowizkow 15-minutowym opónieniem midzy kontroli i zarzdzania uytkownika dla VTC. rodek musi wej w ycie w. tenUrzd ds. Konkurencji negatywnie opiniuje to rozporzdzenie. Cztery prywatne wypoyczalnie (Allocab, Le Cab, Chauffeur-privée i Snapcar) odwouj si do Rady Stanu. Dekret zosta ostatecznie zawieszony w postpowaniu uproszczonym w lutym 2014 r. w zwizku z problemem zakócenia konkurencji . Urzd ds. Konkurencji wyda pozytywn opini dla VTC w styczniu 2014 r. i zakwalifikowa ustaw Thévenoud jako przyznanie si do uchybienia w zakresie skutecznego stosowania istniejcych rodków do walki z maruderami, które pod pozorem regulacji konkurencji ponownie ma na celu rozwizanie problem policji . Wedug opinii, inne urzdzenia sterujce byby bardziej skuteczny w zwalczaniu nielegalnej najazdy .

W 2015 r. Uber by szczególnie krytykowany przez tak zwanych tradycyjnych graczy, takich jak taksówki.

Prawo Thévenoud i kolejne rozporzdzenia

W obliczu pojawienia si Ubera i na tle rywalizacji midzy VTC a taksówkami, pose Thévenoud przygotowa projekt ustawy regulujcej rynek i przeciwdziaajcej Uberowi. Uber skrytykowa zgodno ustawy z konstytucj poprzez kilka priorytetowych pyta dotyczcych konstytucyjnoci , w postpowaniu gospodarczym lub administracyjnym. Tym samym Sd Kasacyjny i Rada Stanu skieroway do Rady Konstytucyjnej trzy KPC w sprawie komponentu VTC, która wydaa decyzj 22 maja 2015 r., która czciowo uniewania t ustaw i ogranicza jej zakres.

Dekret wdraajcy ustaw Thévenoud ukaza si 30 grudnia 2014 r. w Dzienniku Urzdowym. Gównym wymogiem dla kierowców jest usprawiedliwia certyfikatu ubezpieczeniowego dla transportu osób o odszkodowanie, ale wymóg ten wchodzi w ycie na 1 st lipca 2015 i szkolenia od 2016 roku

W lipcu 2016 r. rzd francuski zaproponowa przeznaczenie rocznego budetu w wysokoci 100 mln euro na zakup licencji francuskich taksówek, a tym samym zrekompensowanie wpywu sukcesu VTC, a w szczególnoci Ubera, na rynek taksówek.

Prawo pracy

Prawo od 8 sierpnia 2016 roku , znany jako Prawo Pracy, tworzy nowy tytu w Kodeksie pracy, który obejmuje pracowników za pomoc elektronicznych platform kontaktowe ( art. L. 7341-1 ). Dotyczy to Ubera jako firmy, która czy ludzi zdalnie, drog elektroniczn, w celu wykonania usugi. Prawo to jest czci tego, co powszechnie nazywa si   uberyzacj   gospodarki. Utrudnia to kierowcom ubieganie si o przekwalifikowanie jako pracowników Ubera na podstawie starego kodeksu pracy.

W dniu 4 marca 2020 roku Sd Kasacyjny ogosi przekwalifikowanie na umow o prac stosunku umownego pomidzy spók Uber a jednym z jej byych kierowców. Trybuna uwaa, e istnieje zwizek podporzdkowania midzy kierowc a platform czc klientów VTC i kierowców oraz e status kierowcy prowadzcego dziaalno na wasny rachunek jest fikcyjny. Samozatrudnienie zaley od moliwoci budowania wasnej klienteli, swobody ustalania cen oraz swobody okrelania warunków realizacji wiadczenia usugi .

We Woszech

Uber jest zbanowany przez woski wymiar sprawiedliwoci, z powodu nieuczciwej konkurencji z taksówkami.

Na Wgrzech

ten The Wgierski parlament zezwala na blokowanie aplikacji komunikacji midzy ludmi. ten, Uber nastpnie opuci Wgry, gdzie mia 1200 kierowców i 150 000 klientów. Wgry, gdzie premier Viktor Orbán zapewni, e ta aplikacja zostaa zakazana, staj si tym samym pierwszym europejskim krajem, w którym Uber zaprzestaje dziaalnoci.

Zjednoczone Królestwo

ten , angielski wymiar sprawiedliwoci skazuje Ubera na uznanie swoich kierowców za pracowników, a nie za autoprzedsibiorców. Uber skada apelacj, ale London Employment Tribunal podtrzymuje decyzj w listopadzie 2017 r.

W padzierniku 2017 r. Uber straci licencj w Londynie.

W listopadzie 2019 r. Uberowi cofnito ponownie licencj na wykonywanie zawodu w Londynie ze wzgldu na du liczb nieautoryzowanych kierowców zarejestrowanych na platformie.

19 lutego 2021 r. Sd Najwyszy Wielkiej Brytanii , oddalajc odwoanie amerykaskiego giganta rezerwacji samochodów Uber, wyda dugo wyczekiwan decyzj, która moe zakwestionowa modele biznesowe sektorów gospodarki dotknitych uberyzacj : Kierowcy Ubera to rzeczywicie pracownicy.

17 marca 2021 r. Uber uznaje swoich brytyjskich kierowców za pracowników najemnych, a wszyscy z okoo 70 000 kierowców w Wielkiej Brytanii bd korzysta z pacy minimalnej i patnego urlopu. Bd mogli wpaca skadki na plan oszczdnoci emerytalnych, uzupeniany przez pracodawc. To pierwszy na wiecie. mieli ju bezpatny dostp do ubezpieczenia zdrowotnego i rekompensaty za urlop rodzicielski.

w jzyku szwajcarskim

ten , stan Genewa owiadcza, e usuga UberX dziaaa w Genewie, jest nielegalna i wzywa firm do zaprzestania dziaalnoci na terytorium kantonu. Spóka informuje, e od tej decyzji wystpuje do sdu administracyjnego w Genewie. Twierdzi, e nie jest wacicielem adnego pojazdu i czy jedynie pasaerów i kierowców, a zatem nie jest przedsibiorstwem transportowym. Jednak do wykonania tego typu usugi w Genewie, np. nawizania kontaktu, potrzebna jest koncesja przewozowa, której firma Uber odmawia.

W sierpniu 2016 roku zwizek Unia przedstawi badanie, z którego wynikao, e relacja midzy Uberem a jego kierowcami jest relacj pracodawca-pracownik, a zatem firma musi opaca skadki na ubezpieczenie spoeczne. Unia apeluje do wadz o przestrzeganie przepisów prawa. W maju 2019 r. Sd Pracy w Lozannie uzna nieuzasadnione zwolnienie kierowcy Ubera i w zwizku z tym przyzna mu status pracownika. W tym przypadku Uberowi nakazano wypaci kierowcy dwumiesiczn pensj za legalny urlop, a take uszczerbek na zdrowiu i urlop, do którego byby uprawniony (czyli we wszystkich blisko 18 000 franków szwajcarskich).

W Turcji

Erdogan wskazuje, e Uber jest skoczony . Wykorzystuje t deklaracj, aby pokaza swoj suwerenno, której nie miaaby Europa: Ale czym jest dla mnie Europa Decyzj podejmiemy sami .

W Kanadzie

ten , po miesicu obrad, Sd Najwyszy Ontario odrzuca wniosek miasta Toronto, orzekajc, e to ostatnie nie wykazao przed sdem, e Uber naruszy prawo miejskie lub prowadzi nielegaln taksówk. We wrzeniu 2015 r. Rada Miasta Toronto zatwierdzia wniosek o uregulowanie usug Ubera, poniewa wedug burmistrza Johna Tory'ego jest to to, czego ludzie chc i zapewni naszym kierowcom sprawiedliwo, na jak zasuguj.

Burmistrz Montrealu Denis Coderre zgadza si ze stanowiskami brany taksówkarskiej i potwierdza w sierpniu 2015 r., e nie chce ulega presji Ubera, który prosi swoich uytkowników o podanie za wybranymi przez siebie urzdnikami, aby zalegalizowa usug. Ale jednoczenie rzd Philippe'a Couillarda w Quebecu powiedzia, e jest otwarty na legalizacj Ubera i podobnych usug transportowych. Wedug Premier Couillard ten rodzaj usug moe podlega regulacjom, ale marzenie taksówek o ich zakazie jest zudne.

W Montrealu taksówkarze wybieraj konfrontacj. Rada miejska miasta Montreal nakada na nich nowe obowizki w zakresie modernizacji usugi.

ten Minister transportu Quebecu Jacques Daoust przedstawia projekt ustawy o brany taksówkarskiej, która zmusza kierowców UberX do przestrzegania tych samych zasad, co kady kierowca taksówki, w przeciwnym razie ich prawo jazdy zostanie zawieszone, a pojazd przejty. Grozi im równie grzywna w wysokoci od 2500 do 25 000 dolarów  . Jeli chodzi o firmy, które ami prawo, mog zosta ukarane grzywn do 100 000  $ . W szczególnoci musz posiada licencj na taksówk i rejestracj klasy T na swoim samochodzie, a take zaliczy kurs, który trwa 110 godzin . .

ten , rzd Quebecu oficjalnie upowani Ev , poprzez ten sam projekt pilotaowy co Uber, do uruchomienia w Montrealu , Quebecu i Gatineau . Od tego czasu Eva staa si drug najczciej uywan aplikacj w Quebecu .

W USA

Uber by przedmiotem ponad 170 procesów sdowych w samych Stanach Zjednoczonych

W grudniu 2014 r. w Stanach Zjednoczonych miasto Portland zoyo skarg przeciwko Uberowi za naruszenie jego przepisów. Miasto wprowadza równie system karania kierowców do 1500 USD dla firmy i 2250 USD dla kierowcy. Uber odpowiada deklarujc wsparcie swoich kierowców w sdzie i tworzc petycj autoryzujc jego obsug w miecie, która zbiera ponad 11 000 podpisów.

W Stanach Zjednoczonych , w Kalifornii , amerykaski wymiar sprawiedliwoci zatwierdzi w 2015 roku wszczcie pozwu zbiorowego kierowców Ubera w celu uzyskania statusu pracownika. Ponadto uchwalia prawo, które miao zmusi platform do pacenia kierowcom. W listopadzie 2021 r. referendum zakwestionowao t ustaw. Kierowcy nadal bd uwaani za samozatrudnionych, ale bd musieli otrzyma odszkodowanie.

W Indiach

W Indiach Uber zosta zakazany w miecie New Delhi pod koniec 2014 roku po aresztowaniu kierowcy Ubera za zgwacenie pasaerki. Jeden z gównych dyrektorów firmy uzyska nastpnie dokumentacj medyczn ofiary, próbujc zdyskredytowa jego zeznania.

W Korei Poudniowej

ten , dyrektor generalny Uber Travis Kalanick jest osobicie oskarony w Korei Poudniowej o nielegalne wykonywanie zawodu taksówkarza. Grozi mu do dwóch lat wizienia i grzywna w wysokoci prawie 15 000 euro.

Finanse

Wyniki finansowe

W latach 2009-2016 Uber pozyska okoo 11,5 miliarda dolarów w ramach 14 wezwa do pozyskiwania funduszy od wacicieli kapitau wysokiego ryzyka i prywatnych inwestorów . W sierpniu 2016 r. Uber zgodzi si sprzeda swoj spók zalen Uber China firmie Didi Chuxing . Didi zgodzia si równie zainwestowa miliard dolarów w Uber Global. "

Okres 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jest
Obrót ($) 495,3 mln 1,5 miliarda 6,5 miliarda 7,5 miliarda 11,27 miliarda 14,096 miliardów
Wynik ksigowy ($) -671 mln -2,2 miliarda 2,8 miliarda -4,5 miliarda + 0,997 miliarda - 8,464 miliarda

W grudniu 2017 japoski Softbank wyda 6 mld euro na pozyskanie 15% kapitau spóki od VT.

W 2018 r. EBITDA bya ujemna: 1,847 mld.

Akcjonariusze

Lista gównych akcjonariuszy na dzie 8 listopada 2019 r.

Doradcy inwestycyjni SB 26,1%
Wzorcowe zarzdzanie kapitaem 8,83%
Fundusz Inwestycji Publicznych 8,57%
Travis Kalanick 5,78%
Expa Capital 4,80%
Holdingi Grupy TPG 4,29%
Zarzdzanie GV 4,18%
Zarzdzanie aktywami Goldman Sachs 3,51%
Grupa Inwestycyjna Dragoneer 2,50%
Mae litery 2,47%

Optymalizacja podatkowa

Firma Uber jest krytykowana za zoony pakiet finansowy, który pozwala kalifornijskiej firmie nie paci podatków i ce we Francji, podobnie jak Apple , Google, Amazon czy nawet Yahoo! .

Midzynarodowe Konsorcjum of Investigative Journalists , jako cz Paradise Papers , ujawnia, e firma Uber uywa skomplikowanych programów midzynarodowej optymalizacji podatkowej, w szczególnoci poprzez Holandii . Te ustalenia majce na celu zmniejszenie kwoty podatków paconych przez Uber s zgodne z przepisami podatkowymi rónych krajów, w których Uber prowadzi dziaalno.

Wywieranie nacisku

Z Uni Europejsk

Uber od 2014 roku jest zarejestrowany w rejestrze transparentnoci przedstawicieli grup interesu przy Komisji Europejskiej , a w 2019 roku deklaruje roczne wydatki na t dziaalno w przedziale od 800 tys. do 900 tys. euro.

W swoim corocznym raporcie lobbingowym organizacja pozarzdowa Corporate Europe Observatory (CEO) zauwaa, e po prostu trzeba kopa troch gbiej, a staje si oczywiste, e wpyw Ubera w Brukseli jest znacznie wikszy. Tym samym firma uzyskaa co najmniej pidziesit spotka z czonkami Komisji Europejskiej w latach 2014-2018, w szczególnoci w kwestii prawa pracy. Amerykaska firma jest równie czonkiem kilku grup lobbystów brukselskich: BusinessEurope (najwiksze europejskie lobby pracodawców), AmCham (Izba Handlowa Stanów Zjednoczonych), stowarzyszenia brany cyfrowej Computer and Communications Industry Association oraz European Internet Forum .

W maju 2016 r. firma zatrudnia Neelie Kroes , starszego urzdnika europejskiego, byego komisarza ds. konkurencji , a nastpnie wiceprzewodniczcej Komisji Europejskiej i komisarza europejskiego odpowiedzialnego za strategi cyfrow . Neelie Kroes zasidzie w swoim Komitecie Doradczym ds. Polityki Publicznej. Bdzie odpowiedzialna za doradztwo dla spóki w kwestiach regulacyjnych, porzdkowych czy wizerunkowych.

Organizacja pozarzdowa Corporate Europe Observatory wskazuje, e jako komisarz ds. cyfrowych, Kroes bya zagorza obroczyni firmy Uber, piszc w kwietniu 2014 r., e bya oburzona decyzj sdu w Brukseli o zakazie wstpu do miasta Ubera, dodajc, e Uber by w 100% mile widziany w Brukseli i wszdzie indziej.

Rekrutacja ta jest postrzegana jako drzwi obrotowe , sprzedajce prywatnemu wpywy zdobyte w spoeczestwie i rodzi pytania dotyczce konfliktu interesów .

We Francji

W 2015 r. Uber zatrudni Grégoire Koppa, doradc ministra transportu francuskiego rzdu, aby obj stanowisko szefa komunikacji w Uber France.

W 2018 r. Uber zadeklarowa wobec Wysokiej Wadzy ds. Przejrzystoci ycia Publicznego prowadzenie lobbingu we Francji na kwot nieprzekraczajc 300 tys. euro.

W USA

Wedug Center for Responsive Politics wydatki na lobbing Ubera w Stanach Zjednoczonych w 2019 roku wyniosy 2 360 000 USD.

Ataki komputerowe

wrzesie 2014

W lutym 2015 r., dziewi miesicy po wamaniu do jego baz danych 13 maja 2014 r., Uber potwierdza i podaje kilka szczegóów na temat tego ataku, który umoliwiby dostp do informacji 50 000 kierowców Ubera. Firma zoya skarg przeciwko X. A priori informacje klientów Ubera nie zostay naruszone.

Jednak Uber wynegocjowa pozasdow ugod z Federaln Komisj Handlu (FTC) za brak ochrony swoich uytkowników podczas tego ataku w 2014 roku.

Padziernik 2016

Spóki prezes i CEO Khosrowshahi od sierpnia 2017 roku, ujawniae w padzierniku 2016 r. wamano si do danych 57 mln kont. Skradziono nazwiska, adresy e-mail i numery telefonów ponad 50 mln klientów, a take nazwiska i numery 7 mln kierowców, w tym 600 tys. praw jazdy. Jednak zgodnie z wewntrznymi ekspertyzami historia podróy, a take numery kart i kont bankowych, numery PESEL i daty urodzenia uytkowników nie zostay skradzione. W 2020 r. byy szef ochrony Ubera zosta oskarony przez sd w San Francisco za ukrywanie masowego wycieku danych z 2016 r.

Ponadto firma potwierdza informacje ujawnione przez Bloomberg, z których wynika, e Uber zapaciby hakerom 100 000 dolarów , za autoryzacj byego szefa Travisa Kalanicka , miesic po ataku, aby nie ujawnili informacji o tym wamaniu. przez rok i usuwaj skradzione dane.

Atak realizowany jest dziki prywatnemu repozytorium GitHub, z którego korzystaj inynierowie Ubera. Dziki temu napastnicy odzyskali dane logowania, które daj im dostp do  konta Amazon Web Services . i da okupu od spoeczestwa.

Dyrektor generalny informuje, e niedawno dowiedzia si o tym ataku i e za wamanie to odpowiedzialne s dwie osoby spoza firmy. Wewntrzne ledztwo prowadzi do zwolnienia dyrektora bezpieczestwa IT Joe Sullivana i jednego z jego zastpców. Firma poinformowaa, e bezpieczestwo zostanie poddane przegldowi z pomoc byego doradcy Narodowej Agencji Bezpieczestwa .

Kilka stanów zadeklarowao gotowo przyjcia tego ogoszenia. Prokurator Generalny Nowego Jorku , Eric Schneiderman , szybko ogosi wszczcie ledztwa, poniewa kupujc milczenie hakerów, firma Uber moga naruszy kilka amerykaskich przepisów, które wymagaj od firm informowania swoich uytkowników, jeli ich dane zostay naruszone. Ponadto, w trakcie umowy zawartej z hakerami, firma negocjowaa umow z Federaln Komisj Handlu za brak ochrony swoich uytkowników podczas ataku w 2014 roku. Amerykaski regulator ju wielokrotnie przypina Ubera. Klient zoy skarg przeciwko firmie za zaniedbanie i chce wszcz pozew zbiorowy. W Europie organy ochrony danych powoay grup zadaniow do zbadania kradziey danych osobowych. Pod patronatem Holandii grupa robocza zrzesza Francj, Wochy, Hiszpani, Belgi, Portugali, Niemcy i Angli.

20 grudnia 2018 r. CNIL ogosi sankcj w wysokoci 400 000 euro z powodu niewystarczajcego bezpieczestwa danych uytkowników Ubera. W 2016 roku to naruszenie bezpieczestwa umoliwio hakerom dostp do informacji 57 milionów uytkowników.

Bibliografia

 1.   Historia   , na uber.com .
 2. (w)   Uber Technologies, Inc.   (dostp 15 stycznia 2021 r. )
 3. (w) Connie Loizos ,   Przykuty do Ubera   , TechCrunch ,( przeczytaj online , dostp 8 maja 2016 r. ).
 4. https://www.cnbc.com/2021/02/10/uber-earnings-q4-2020-.html .
 5. https://www.zonebourse.com/UBER/fondamentaux/ .
 6. Uber wyceniany na 40 miliardów dolarów  " , w serwisie journaldunet ,.
 7. Valerie De Senneville,   Uber: za kulisami legalnej machiny wojennej   , o Les Échos ,(dostp 26 padziernika 2015 r . ) .
 8.   Co to jest uberyzacja  » , On Vie publique.fr ,(dostp 26 marca 2021 )
 9. Uber prezentuje 'nowy model' dla samozatrudnionych  " , na zonebourse.com ,(dostp 26 marca 2021 )
 10. Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone: jaki wpyw wymiaru sprawiedliwoci na model biznesowy Ubera  » , Na Rfi.fr ,(dostp 26 marca 2021 )
 11.   Historia Ubera: historia mobilnoci   , w relacjach internetowych ,.
 12. Rémy Bigot,   Uber: startup, który porusza si midzy innowacjami a kontrowersj   , o Zaoeniu firmy ,.
 13. (w) Warto Aplikacja do uzyskania taksówki   , na WSJ ,.
 14. (w) Michael Arrington,   CEO Uber Super Pumped O zastpieniu przez zaoyciela   w techcrunch ,.
 15.   Opowie o tym, jak Travis Kalanick uczyni Ubera najbardziej przeraajcym i wartociowym startupem na wiecie   , na Business Insider France (dostp 22 stycznia 2018 r . ) .
 16.   Uber, mobilna usuga kierowcy, zbiera 32 mln dolarów i przyjeda do Parya   , we francuskiej sieci Web ,.
 17. Google inwestuje w samochody z kierowc, obstawiajc Ubera  " , na Wyzwania ,.
 18.   Zgoszenie Ubera w Delaware pokazuje inwestycj TPG przy wycenie 3,5 miliarda dolarów; Google Ventures take w   , na AllThingsD ,.
 19.   Uber, mistrz VTC, jest wart ponad 17 miliardów dolarów   , na Le Figaro ,.
 20. Nieudany zakad Ubera w Chinach , La Tribune ,.
 21.   W obliczu taksówek Uber dziaa teraz ze strat  , Le Monde ,( przeczytaj online ).
 22. (w) Philip Oltermann,   Uber Taxi Service zakazany w Berlinie to wzgldy bezpieczestwa   , The Guardian ,.
 23. (w)   Uber musi zatrzyma usugi samochodowe w dwóch najwikszych miastach Niemiec   na Bloomberg ,.
 24. Tech: Uber pozyskuje 1,6 miliarda dolarów od Goldman Sachs , Fellow ,.
 25. Uber zaoferowaby 3 miliardy dolarów na Nokia Here .
 26. Uber przejmuje cz zasobów mapowania Bing, wchonie okoo 100 pracowników Microsoft .
 27. Stéphane Lauer   Saudyjski fundusz pastwowy inwestuje 3,5 miliarda dolarów w Ubera  , Le Monde ,( przeczytaj online , konsultacja 20.02.2018 ).
 28. .
 29. Justin Delépine, Gdy jednoroce puszczaj  baki  , Alternatives Economiques ,, s.  43.
 30. AFP ,   Uber: numer dwa w grupie rezygnuje  , LOrient-Le Jour ,( przeczytaj online , konsultacja 10 maja 2018 r. ).
 31. AFP , Uber czy si ze swoim konkurentem Yandex.Taxi w Rosji  " , Le Figaro ,.
 32.   Kto jest nastpnym dyrektorem generalnym Ubera Dara Khosrowshahi wyrónia si w kocu  , ITespresso.fr ,( przeczytaj online , skonsultowano 29.08.2017 ).
 33. Anais Moutot,   Szef Expedii przejmie kontrol nad Uber-Turystyka-Transport   , Les Échos (dostp 10 maja 2018 r . ) .
 34.   Uber toruje drog do IPO w 2019 roku  , Le Figaro ,( przeczytaj online , konsultacja 6 padziernika 2017 r. ).
 35. Aradhana Aravindan i Heather Somerville,   Uber sprzedaje Grabowi biznes z Azji Poudniowo-Wschodniej po kosztownej bitwie   , w Reuters ,.
 36. Hélène Gully,   Uber potajemnie zoy swój plik IPO   , Les Échos ,(dostp 20 kwietnia 2020 r . ) .
 37. Heather Somerville, Alexander Cornwell i Saeed Azhar,   Uber kupuje konkurencyjnego Careema za 3,1 miliarda dolarów, aby zdominowa przewozy samochodowe na Bliskim Wschodzie   , w Reuters ,.
 38. AFP / Reuters ,   Uber dokonuje jednego z najwikszych IPO w historii Wall Street  , Le Monde ,( przeczytaj online ).
 39.   Zblia si IPO Ubera, który chce sta si amazonk transportu  , Le Monde ,( przeczytaj online , konsultacja 11 maja 2019 r. ).
 40. Corine Lesnes,   W San Francisco kierowcy Ubera demonstruj: Z kadym wycigiem konsoliduj ich bogactwo na mój koszt  , Le Monde ,( przeczytaj online , konsultacja 11 maja 2019 r. ).
 41. Aarian Marshall ,   Zakad na Ubera to zakad na samodzieln jazd   , Wired ,( ISSN  1059-1028 , przeczytany online , skonsultowany 11 maja 2019 r. ).
 42. AFP ,   rekordowa strata 5 miliardów dolarów dla Ubera   , 20 minut (dostp 9 sierpnia 2019 r . ) .
 43. (de) AFP ,   Uber wycina 435 miejsc pracy dla inynierów i menederów produktu   , Le Figaro ,(dostp 11 wrzenia 2019 r . ) .
 44.   Uogólnione odosobnienie zmusza Ubera do zwolnienia 3700 osób, czyli 14% swoich pracowników   , w Le Monde ,.
 45.   Uber, dotknity pandemi Covid-19, zwalnia prawie jedn czwart swoich pracowników   , Le Monde z AFP ,(dostp 19 marca 2021 r . ) .
 46. Uber kupi brytyjsk firm taksówkarsk Autocab  " , Reuters ,.
 47. Krystal Hu, Tina Bellon i Jane Lanhee Lee,   Uber sprzedaje Aurorze samojezdny biznes za 4 miliardy dolarów   , w serwisie Reuters ,.
 48. (w)   Uber kupi usug dostawy alkoholu Drizly za 1,1 biliona dolarów   , w serwisie Reuters ,.
 49.   Uber, SnapCar, Le Cab: start-upy przejmuj taksówki  , Le Monde ,( przeczytaj online ).
 50.   Konkurs, taksówki wyprzedzany  » , Na JDD ,.
 51. Über: alternatywa dla taksówek w Paryu  " , na BFMTV ,.
 52.   Uber France SAS (Pary 19) Obrót, wyniki, bilanse   , na stronie www.societe.com (dostp 10 czerwca 2016 r . ) .
 53. Uber ci odbierze  " , o kryzysie w Lyonie ,.
 54. Olivier Aballain,   Lille: Zaatakowany przez taksówki za korzystanie z samochodu Über   , 20 minut ,.
 55.   Bordeaux: Uber VTC lduj, taksówki ich nie chc   , na poudniowym zachodzie ,.
 56.   Kierowca w 5 minut: aplikacja Uber dociera do Tuluzy   , na La Dépêche ,.
 57.   Uber: osoby fizyczne bd mogy konkurowa z taksówkami w Nicei   , na Nice Matin ,.
 58. Uber rysuje UberX w swojej wersji Low Cost, zbyt duy wybór zabija wybór  » , O Nowej Gospodarce ,.
 59.   Uber wprowadza Uberx: normalny samochód z kierowc   , na Tout Paris ,.
 60. Lucie Ronfaut,   Uber pogbiarki francuskie firmy   , Le Figaro ,.
 61. Flore Fauconnier,   Uber uruchamia UberPool w Paryu, aby dzieli si swoimi podróami z kilkoma   , w Le journal du net ,.
 62.   Uber uruchamia Uberpool, usug wspódzielenia samochodów   , na Les Échos ,.
 63. Pascal Samama,   Thibaud Simphal (Uber France): atakujc nas kierujemy si ekonomi wspódzielenia   , 01net ,.
 64.   Uber France SAS à Paris 19 (75019)   , na stronie www.societe.com (dostp 20 grudnia 2016 r . ) .
 65. Jean-Marc De Jaeger ,   Uber inwestuje we francuski start-up rekrutacyjny Brigad  , Le Figaro ,( ISSN  0182-5852 , przeczytane online , dostp 10 sierpnia 2016 ).
 66. Jean-Jacques Régibier,   Europa chce podporzdkowa Ubera takim samym zasadom jak taksówki   , L'Humanité ,.
 67.   Francja ma prawo zakaza UberPop  , Le Figaro ,( przeczytaj online , skonsultowano 25 kwietnia 2019 r. ).
 68. Uber zaoferuje ubezpieczenie zdrowotne i od mierci kierowcom VTC i Challenges ,.
 69. (w) Vanessa Lu,  Online gigant starcia ze wiatem Uber taxi offline , Toronto Star ,.
 70. Jean-Sébastien Cloutier, aplikacja UberX carpooling przybywajca do Montrealu , Radio Canada ,.
 71. Uber: trzydzieci pi samochodów skonfiskowanych w Quebecu , Normand Provencher, Le Soleil ,.
 72. Laurence Houde-Roy, Uber rozszerza Laval i Longueuil , Journal Métro ,.
 73. Edmonton umoliwia usugi takie jak Uber , The Canadian Press,.
 74. (w) Elise Stolte,  Edmonton Pierwszym miastem w Kanadzie, które uchwalio regulamin Uber Friendly , Wiadomoci Postmedia.
 75. Grégor Brandy ,   Travis Kalanick, powstanie i upadek byego szefa Ubera   , na korii. ,(dostp 13 maja 2021 r . ) .
 76. Yves Gr et montagne , Travis Kalanick i jego kultura brata chc zagra Steve'a Jobsa w Uber -  " ,(dostp 30 kwietnia 2021 ) .
 77. Guillaume Grallet , Musimy pooy kres kulturze bro w technologii , w Le Point ,(dostp 30 kwietnia 2021 ) .
 78. Sébastian Seibt,   Uber uwikany w skandal molestowania seksualnego   , o Francji 24 ,(dostp 13 maja 2021 r . ) .
 79. Chloé Thoreau , Travis Kalanick, portret siarkowego zaoyciela Uber zmuszony do dymisji - LES Inrocks  " , na Les Inrocks (dostp 13 maja, 2021 ) .
 80.   Uber: Travis Kalanick, odejcie gównego macho   , o France 24 ,(dostp 13 maja 2021 r . ) .
 81.   Uber potyka si o dekret antyimigracyjny Donalda Trumpa   , w The Obs (dostp 13 maja 2021 r . ) .
 82. Mangalindan, JP,   Próby Ubera  , tech.fortune.cnn.com ,( przeczytaj online ).
 83. Uber moe lata, prezes marzy o przejadkach helikopterem i odrzutowcem - GeekWire .
 84. Próby Uber - Fortune Tech: blogi technologiczne, wiadomoci i analizy z magazynu Fortune .
 85.   Zgodnie z nowymi zasadami Uber czeka zamknicie Chicago  , VentureBeat ,( przeczytaj online ).
 86. Uber Toronto stoi przed nowymi opatami licencyjnymi zwizanymi z dziaalnoci taksówkarsk | Biuro techniczne FP | Poczta finansowa .
 87. Serwis samochodowy oparty na aplikacji pozostawia kabiny w kurzu | Laboratorium gadetów | Wired.pl .
 88. Oficjalne wycofanie si DC w sprawie taryfy wymierzonej w firm zajmujc si limuzyn z San Francisco - San Francisco Business Times .
 89. BFMTV ,   Uber wprowadza na rynek gam Uber Comfort, midzy Uber X a Uber Sedan  , w BFMTV (dostp 8 listopada 2019 r . ) .
 90. Mounia Van de Casteele,   Suba Ubera pogorszya si w cigu trzech lat (Pascal Terrasse)   , La Tribune (Francja) ,(dostp na 1 st czerwca 2018 ) .
 91. Mathias Thépot,   Raport Terrasse proponuje uwiarygodnienie i nadzorowanie gospodarki dzielenia si   , La Tribune (Francja) ,(dostp na 1 st czerwca 2018 ) .
 92. Lionel Steinmann,   Jako usug spada w VTC   , Les Echos ,(dostp na 1 st czerwca 2018 ) .
 93. UberFresh, UberCargo, UberKittens Uber kontynuuje uberyzacj spoeczestwa , emarketing.fr,.
 94. Lucie Ronfaut ,   Uber bdzie korzysta z samochodów autonomicznych od koca sierpnia  , Le Figaro ,( ISSN  0182-5852 , przeczytany online , dostp 24 sierpnia 2016 ).
 95. Pierwsza udana dostawa bezzaogowej ciarówki Le Journal de Montréal ,.
 96.   Uber: Los Angeles promowa ldowisko dla helikopterów latajcych taksówek w 2020 roku   , na stronie www.lesnumeriques.com (dostp 10 listopada 2017 r . ) .
 97. (w) Shivani Vora ,   Uber Copter oferuje loty z dolnego Manhattanu do JFK   , The New York Times ,( ISSN  0362-4331 , przeczytany online , dostp 18 grudnia 2019 ).
 98. Ellen Huet ,   Uber Serves Up Your Food Delivery Service, UberEats, To San Francisco   , Forbes (dostp 18 sierpnia 2015 r . ) .
 99. Stéphane Lauer,   Uber atakuje dostaw posików  , Le Monde ,( przeczytaj online , konsultacja 10 maja 2018 r. ).
 100. Nicolas Richaud,   UberEats wkrótce zaatakuje osiem nowych miast we Francji   , na leschos.fr ,.
 101. Totoch-one ,   CONSO: Uber Eats dostpny w ponad 30 francuskich miastach   , na Tests et Bons Plans pour Consommer Malin (dostp 10 maja 2019 r . ) .
 102. Uber dostarczy burgery dronem tego lata w Stanach Zjednoczonych , Le Figaro , 12 czerwca 2019 r. (konsultacja 13 czerwca 2019 r. na stronie Figaro).
 103. Uber testuje dostaw jedzenia za pomoc dronów w Stanach Zjednoczonych , Les Échos , 13 czerwca 2019 r.na stronie Echos ).
 104.   Informacje o autonomicznym samochodzie Ubera   , o Autonomous car (dostp 21 padziernika 2020 r . ) .
 105.   Jeff Jones odchodzi po szeciu miesicach w starcie. Ten nowy pocztek jeszcze bardziej niszczy wizerunek Ubera.  » , O Les Echos ,.
 106. Paolo Garoscio,   Samochód autonomiczny: testy Ubera wstrzymane po wypadku  , Clubic.com ,( przeczytaj online , skonsultowano 9 maja 2018 r. ).
 107. Uber ogasza pierwszy miertelny wypadek spowodowany przez jeden z jego autonomicznych samochodów  " , na L'Express ,.
 108. Alexandra Saviana,   mier pieszego w Arizonie: Uber wyjania, e jej samochód bezzaogowy byby«wybrani»nie hamowa   , Marianne ,(dostp 9 maja 2018 r . ) .
 109.   Hamowanie awaryjne pojazdu autonomicznego Ubera zostao wyczone   , na www.20minutes.fr ,(dostp 21 padziernika 2020 r . ) .
 110. Léna Corot, Dlaczego Uber sprzedaje swój dzia pojazdów autonomicznych start- upowi Aurora , L'Usine digitale ,.
 111.   Uber sprzedaje swój dzia jazdy autonomicznej start-upowi Aurora   , Le Monde z AFP ,(dostp 19 marca 2021 r . ) .
 112. Uber wdraa Car Rental Service ,  " 20 Minutes (dostp 03 sierpnia 2020 ) .
 113.   Uber Jump   na stronie uber.com .
 114. Hervé Liffran "  skutery ratusze ministrowie i rynków podróy  " Le Canard Enchaîné , n o  5156,.
 115.   Limonka do wchonicia Jumpa, serwis rowerów i hulajnóg Ubera   , w BFM TV ,.
 116. Adrien Lelièvre,   Lime poknie rowery i hulajnogi Ubera   , o Les Échos ,.
 117.   Dziki Uberowi ludzie mog teraz gra w taksówk   , na Le Figaro ,.
 118.   Wojna taksówek: kowboje przeciwko monopolowi  , Le Monde ,( przeczytaj online ) :

  Ale Uber zrobi kolejny krok dziki swojej aplikacji UberPop, która zostaa uruchomiona we Francji rok temu i która pozwala osobom bez powanego przeszkolenia, bez kontroli i ochrony socjalnej na korzystanie z prywatnego samochodu, poniewa chc wykonywa dziaalno taksówkarsk. tym bardziej atrakcyjna, bo jest praktyczna i tasza

  .
 119. Jean-Baptiste Jacquin,   Pierwsze aresztowania we Francji kierowców usugi UberPop  , Le Monde ,( przeczytaj online ).
 120.   Seryjna wpadka Ubera, zakazana w Hiszpanii i kontynuowana w Portland   , na Les Échos ,.
 121. Sd Gospodarczy potwierdza, e UberPop jest nielegalny , La Libre Belgique, 24 wrzenia 2015 r.
 122.   Uber odbiera w sdzie   , na Liberation.fr (dostp 10 czerwca 2016 r . ) .
 123. Usuga UberPop zakazana we Francji , RFI, 23.09.2015 .
 124. francois hollande prosi o rozwizanie uberpopu  " , w Le Figaro ,.
 125.   Uber France i jej dwaj przywódcy próbowali we wrzeniu w wizieniu  , Le Monde ,( przeczytaj online ).
 126.   Usuga UberPop zostanie zamknita 3 lipca o godzinie 20:00, ogasza dyrektor Uber w gazecie Le monde   , The Huffington Post ,.
 127. Pytanie skierowane przez Sd Kasacyjny do Rady Konstytucyjnej w sprawie UberPop .
 128. Decyzja nr 2015-484 KPC z dnia 22 wrzenia 2015 r. , na stronie internetowej Rady Konstytucyjnej (konsultacja: 11 marca 2017 r.).
 129. Artyku R3124-12 IV kodeksu transportu .
 130. Rada Stanu 3 kwietnia 2015 skierowanie do Rady Konstytucyjnej QPC .
 131. (w)   Uber France zderza si z aresztem   na france24.com , France 24,(dostp 25 kwietnia 2019 ) .
 132.   Uber France potpiony za oszukacze praktyki handlowe   , Le Monde ,(dostp 25 kwietnia 2019 ) .
 133. Uber zdymisjonowany przez europejski wymiar sprawiedliwoci przeciwko Francji  " , Le Monde ,(dostp 20 lutego 2021 ) .
 134. Dlaczego taksówki protestuj » , Le Monde , 25 czerwca 2015.
 135. (w) Uber potyka si w Sydney Standoff The New York Times, 15 grudnia 2014 r.
 136. Wzicie zakadników: Uber skrytykowa za podwyki cen artykuów spoywczych w Sydney , Le Figaro, 15 grudnia 2014 r.
 137. Sylwester: boli wzrost cen Ubera Dowiedz si wicej na http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/nuit-du-reveillon-les-majorations-de-tarifs-d-uber-ont -fait-mal_1636993.html # IPMkaFThFLROi5tB.99 ], L'Express, 2 stycznia 2015.
 138. Donald Hebert,   Strajk kierowców VTC: koniec mitu Ubera  » , Obs ,(dostp 18 grudnia 2016 r . ) .
 139. Maxime Bourdier,   Co kierowcy VTC obwiniaj za Ubera i platformy rezerwacyjne   , Huffington post France ,(dostp 18 grudnia 2016 r . ) .
 140. Kierowcy VTC przeciwko Uberowi: kolejny krok w trybunale przemysowym  » , W L'Expressie ,.
 141.   Opaty za czas oczekiwania pomoc dla pasaerów Uber   , na stronie uber.com ,.
 142.   Dlaczego Uber tak przeszkadza  ", Le Monde ,( przeczytaj online ).
 143. jaki sposób monitorowana jest jako mojej podróy FAQ francuskiej strony UBER.
 144. Sélène Agapé,   Kierowca Ubera zdradza, co zrobi, aby mie 5 gwiazdek   , The HuffPost ,(dostp 7 grudnia 2019 r . ) .
 145. Alexia Eychenne i Thierry Chavant , Na przodzie sedan: Sterowniki Uber one marzye schwytanych ... , Kaia ( n O  6).
 146. Margaux Duguet,   Kierowca VTC zeznaje: Otrzymaem ocen 4,1 na 5, a Uber dezaktywowa moje konto   , France Info ,(dostp 7 grudnia 2019 r . ) .
 147. Kevin Dachez,   Uber: Kierowcy bd musieli zrobi selfie, aby zweryfikowa swoj tosamo   , na phonandroid.com ,(dostp 19 lutego 2021 r . ) .
 148.   Napa na tle seksualnym: szef Uber France obiecuje nowe rodki   , Le Monde AFP ,(dostp 19 lutego 2021 r . ) .
 149. Marie Turcan,   Gwat w Indiach: dlaczego Uber nie bdzie si martwi   , Les Inrocks ,(dostp 6 grudnia 2019 r . ) .
 150. Wiadomoci Belga ,   Australia: kierowca Ubera aresztowany za domniemany napa na tle seksualnym   , na RTBF Info ,(dostp 6 grudnia 2019 r . ) .
 151. Mélanie Godey,   VTC: klienci Ubera molestowani seksualnie przez kierowców   , w telewizji BFM ,(dostp 6 grudnia 2019 r . ) .
 152. New Uber rzepaku Case ,  " HuffPost ,(dostp 6 grudnia 2019 r . ) .
 153. AFP ,   Stany Zjednoczone: prawie 6000 napaci na tle seksualnym zgoszonych Uberowi w 2017 i 2018 roku   , Le Monde ,(dostp 6 grudnia 2019 r . ) .
 154. (en) Sam Levin,   O czasu procesów sdowych Ubera: firma nakazaa wypat 161,9 mln USD od 2009 roku   , The Guardian ,(dostp 29 marca 2017 r . ) .
 155. AFP ,   Uber musi przestrzega tych samych przepisów europejskich co taksówki  , Le Point ,( przeczytaj online , konsultacja 20 grudnia 2017 r. ).
 156. Liberation Rada Konstytucyjna zmienia Ubera na elektroniczne grabiee na liberation.fr.
 157.   Rada Stanu zawiesza termin naoony na VTC  , Le Monde ,( przeczytaj online ).
 158. Pascal Samana Urzd ds. Konkurencji wyda pozytywn opini dla VTC, 01net.com, 9 stycznia 2015 r.
 159. http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2063.asp .
 160. Jean-Baptiste Jacquin,   Rada Konstytucyjna zmienia ramy Ubera  , Le Monde ,( przeczytaj online , skonsultowano 25 kwietnia 2019 r. ).
 161. Decyzja Rady Konstytucyjnej z 22 maja 2015 r . .
 162. Artyku R3124-11 Kodeksu Transportowego .
 163. Kolejny dekret Inpact anti uber opublikowany w dzienniku urzdowym .
 164. Dekret 2014-1725 z dnia 30 grudnia 2014 r., patrz wejcie w ycie na pocztku tekstu .
 165.   Pastwo chce przeznaczy 100 mln euro na zakup licencji na taksówki   (konsultacja 8 lipca 2016 r . ) .
 166.   Francuski wymiar sprawiedliwoci uznaje umow o prac midzy Uberem a byym kierowc   , we francji24 ,(dostp 20 lutego 2021 ) .
 167.   Dla sprawiedliwoci kierowca Ubera jest pracownikiem, a nie samozatrudnionym   , La Dépêche ,(dostp 19 marca 2021 r . ) .
 168.   Woski wymiar sprawiedliwoci kadzie kres dziaalnoci Ubera   , 20 minut (dostp 10 kwietnia 2017 r . ) .
 169. Blaise Gauquelin,   Viktor Orban zabiera Ubera z Wgier  , Le Monde ,( przeczytaj online , konsultacja 10 maja 2018 r. ).
 170.   Od wczoraj nie ma ju taksówek Ubera na Wgrzech   , na Les Échos ,(dostp 26 lipca 2016 r . ) .
 171. Eric Albert ( korespondencja londyska ) ,   W Wielkiej Brytanii Uber skazany na traktowanie kierowców jako pracowników  , Le Monde ,( ISSN  1950-6244 , czytaj online , konsultacja 29 padziernika 2016 ).
 172. Uber przegrywa spraw w Londynie i bdzie musia paci swoim kierowcom po pacy minimalnej  " , Le Figaro ,(dostp 14 listopada 2017 r . ) .
 173. Marie-Pierre Gröndhal, Uber: pozy w serii , Paris Match , tydzie 12 do, s.  46 .
 174. Uber traci licencj na wykonywanie zawodu w Londynie  " , na LExpress.fr ,(dostp 26 listopada 2019 r . ) .
 175.   Sd Najwyszy Wielkiej Brytanii uwaa, e kierowcy Uber s rzeczywicie pracownicy   , Le Monde z AFP ,(dostp 19 lutego 2021 r . ) .
 176.   Uber rozpoznaje swoich brytyjskich kierowców jako pracowników etatowych, po raz pierwszy   , Le Monde z AFP ,(dostp 17 marca 2021 r . ) .
 177. Marc Moulin,   Angry at Uber, Geneva taxis will parade in town   , na Tdg.ch (dostp 11 marca 2017 r . ) .
 178.   Spóka Uber podwaja obroty co sze miesicy w Szwajcarii   .
 179. Richard Etienne,   Pastwo nakazuje Uberowi zaprzestanie dziaalnoci w Genewie  , Tribune de Genève ,( przeczytaj online , skonsultowano 16 kwietnia 2015 r. ).
 180.   Zwizek Unii atakuje model biznesowy taksówek Ubera   , na rts.ch (dostp 29 sierpnia 2016 r . ) .
 181.   Byy kierowca Ubera wygrywa spraw w sdzie   , na Bilan (dostp 10 czerwca 2020 r . ) .
 182.   Uber rzeczywicie jest pracodawc, powiedzmy Lausanne Prud'hommes   , na rts.ch (dostp 10 czerwca 2020 r . ) .
 183. https://www.romandie.com/news/ZOOM-Turquie-Uber-c-est-termin--annonce-Erdogan/923792.rom .
 184. (w)  Ann Hui, sdzia odrzuca box contre Toronto Uber , The Globe and Mail ,.
 185. (w)  Rada miasta Toronto gosuje za nowymi przepisami dotyczcymi Ubera , CBC News ,.
 186. (w)  Martin Patriquin, Maclean's, Denis Coderre kontra Uber ,.
 187. Coderre nie zamierza kania si Uberowi , Radio-Canada,.
 188. Uber chce wywrze presj na Quebec , Radio-Canada,.
 189. (w)  Jocelyne Richer, Quebec Premier Couillard otwarta na legalizacj usug w stylu UberX , The Canadian Press.
 190. Couillard wymagaby licencji i ubezpieczenia dla Ubera , Simona Boivina, Le Soleil ,.
 191. Anne-Marie Provost, taksówkarze bd musieli otworzy drzwi swoim klientom , Le Journal de Montréal ,.
 192. Laurence Houde-Roy, Taksówki nie mog ju odmawia kart kredytowych i debetowych , Journal Métro ,.
 193. Jacques Daoust wystawia swój rachunek w brany taksówkarskiej .
 194. Richard Deschamps,   Nowa aplikacja Eva do przywoywania jazdy, która ma zosta uruchomiona w przyszym miesicu jako alternatywa dla Ubera   , na iheartradio ,(dostp 27 stycznia 2020 r . ) .
 195. TVA Nouvelles ,   CAQ daje zielone wiato rywalowi Ubera z Quebecu   (dostp 27 stycznia 2020 r . ) .
 196.   Eva: innowacja Granbyen ma zielone wiato z Quebecu   , w Le Granby Express ,(dostp 27 stycznia 2020 r . ) .
 197. Pascal Forget, Carpooling: Eva startuje na lotnisko Pierre-Elliott-Trudeau , Les Affaires ,.
 198. (w)   Portland, Oregon MA Uber pozwa za nielegaln premier w zeszym tygodniu   na The penis ,.
 199. (w)   Wsparcie Uber Portland   na Uber.org .
 200. (w)   Taksówkarz Ubera w Indiach aresztowany po podejrzeniu gwatu   , w Reuterze ,.
 201. AFP,   Uber zbanowany w Hiszpanii, Holandii, New Delhi i cigany w Portland   , na liberation.fr ,.
 202.   Kierownik Ubera chcia zdyskredytowa ofiar gwatu na pasaerze w Indiach (media)  , L'Orient-Le Jour ,( przeczytaj online ).
 203.   Uber pozwany w Korei Poudniowej  , Le Monde ,( przeczytaj online , skonsultowano 2 sierpnia 2016 r. ).
 204. https://www.crunchbase.com/organization/uber#/entity .
 205. Jean-Marc De Jaeger,   Uber straci 1,2 miliarda dolarów od pocztku roku   , Le Figaro ,(dostp 29 marca 2017 r . ) .
 206. Mike Isaac,   Jak Uber straci ponad 1 miliard dolarów w pierwszej poowie 2016 roku  , The New York Times ,( przeczytaj online , konsultacja 10 czerwca 2020 r. ).
 207. Brian Solomon,   Wyciek: finanse Ubera pokazuj ogromny wzrost, jeszcze wiksze straty  , na forbes.com ,(dostp 3 sierpnia 2020 r . ) .
 208. AFP , Uber straci $ 2,8 miliarda w 2016 roku  " , Le Figaro ,(dostp 9 wrzenia 2017 r . ) .
 209. Matt Rosoff,   Uber wydaje jak szalony, aby przej wiat   , na stronie businessinsider.com , Business Insider France ,(dostp 3 sierpnia 2020 r . ) .
 210. Uber to aberracja kapitalizmu  " , na Slate.fr ,(dostp 8 listopada 2019 r . ) .
 211. Zone Bourse ,   UBER TECHNOLOGIES, INC. : Prognozy i oczekiwania dotyczce danych finansowych | UBER | Zone Bourse   , na stronie www.zonebourse.com (dostp 8 listopada 2019 r . ) .
 212. Raphaël Bloch,   Japoski Softbank staje si gównym udziaowcem Ubera  , Les Échos ,( przeczytaj online , skonsultowano 5 stycznia 2018 r. ).
 213. Zone Bourse ,   UBER: Actionnaires   , na stronie www.zonebourse.com (dostp 8 listopada 2019 r . ) .
 214.   Uber: gigant VTC zwolennik optymalizacji podatkowej   , w Journaldeleconomie ,, co jest postrzegane jako forma nieuczciwej konkurencji.
 215. Jérémie Baruch,   Holandia, raj dla amerykaskich midzynarodowych korporacji  , Le Monde ,( przeczytaj online ).
 216. Yves Vilaginés,   Rajskie gazety ujawniaj midzynarodowe ustalenia dotyczce optymalizacji podatkowej   , Les Échos ,(dostp 22 listopada 2017 r . ) .
 217.   Rejestr przejrzystoci   na stronie Komisji Europejskiej (dostp 28 maja 2020 r . ) .
 218. Rachel Knaebel , Uber i Deliveroo w ofensywie dalszego osabiania praw pracowniczych  " , o Basta ,.
 219. (w)   Uber odbiera Neelie Kroes, aby zapozna si z polityk blokad na wyczno   na ft.com ,.
 220. Pierre Rimbert , Zoty Pantofel  " , Le Monde diplomatique ,(dostp 10 maja 2018 r . ) .
 221.   Arkusz organizacyjny Wysoka Wadza dla przejrzystoci ycia publicznego   , na stronie www.hatvp.fr (dostp 27 maja 2020 r . ) .
 222. (w)   Opensecrets.org   na stronie internetowej Centre for Responsive Politics (dostp 28 maja 2020 ) .
 223. Pierre Fontaine,   Uber: wamanie do jego bazy danych mogoby skompromitowa dane 50 000 osób   , 01net ,(dostp 19 lutego 2021 r . ) .
 224. Jérôme Marin,   Uber ujawnia, e wamano si do danych 57 milionów uytkowników  , Le Monde ,( ISSN  1950-6244 , czytaj online , skonsultowano 21 listopada 2017 ).
 225. Byy szef ochrony Uber oskarony o ukrywanie masowego wamania w 2016 roku  " , Le Monde ,(dostp 19 marca 2021 r . ) .
 226. Sébastien Gavois,   Uber: 57 milionów zhakowanych kont, 100 000 dolarów na ukrycie sprawy  , Next Inpact ,( przeczytaj online , skonsultowano 22.11.2017 ).
 227. Elisa Braun,   The European CNIL czy siy w celu zbadania winy Ubera  , Le Figaro ,( Czytaj online , obejrzano 1 st grudzie 2017 ).
 228.   Uber bdzie musia zapaci grzywn w wysokoci 400 000 euro za niedostateczne zabezpieczenie danych swoich uytkowników  , Le Monde ,( czytaj online , konsultacja 23 grudnia 2018 r. ).

Zobacz równie

Bibliografia

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Uber, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Uber i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Uber na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Antoni Kozak

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Uber jest tym, którego szukałem.

Wiktor Duda

Musiałem znaleźć coś innego na temat Uber, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.

Halina Pawlak

To dobry artykuł dotyczący Uber. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Mirka Sosnowski

Ten wpis o Uber był właśnie tym, co chciałem znaleźć.