Podrodzaj (biologia)

W rutynowych The podgatunek jest kategoria systematyczna pomiędzy rodzaju i gatunku . Podrodzaj jest zatem taksonem podporządkowanym rodzajowi, w ramach którego grupuje gatunki prezentujące wiele podobnych cech i często zajmujące podobne obszary dystrybucji geograficznej. Jednak nie wszystkie gatunki są podzielone na podgatunki.

Inne stopnie taksonomiczne

Do kategoria systematyczna stosowane systematycznie do hierarchicznej klasyfikacji świata żywego przedstawiają się następująco (w kolejności malejącej):


Uwagi i odniesienia

  1. Pogrubione siedem głównych wierszy (RECOFGE, mnemoniczny akronim dla panowania / gałęzi / klasy / porządku / rodziny / płci / gatunku), w cieńszych rzędach drugorzędnych. W Roman wulgarnych nazw, w kursywą te nazwy naukowe .
  2. Gałąź zoologii, czyli dział botaniki, tradycyjnie charakteryzuje się schematycznym opisem zwanym „  planem organizacji  ”.
  3. Taksony należące do ras i podras (głównie zwierzęta domowe) nie mają naukowej nazwy . Nie podlegają one Międzynarodowemu Kodeksowi Nomenklatury Zoologicznej (CINZ).

Zobacz też