Podgałęzi

W systematycznym , A sub Phylum , sub-podział lub sub-Phylum jest pośrednia kategoria systematyczna z tradycyjnym naukowej klasyfikacji istot żywych (patrz Classification klasyczny ). Ranga ta jest bezpośrednio niższa od rangi głównej gałęzi (rejonu lub gromady) i, w stosownych przypadkach, bezpośrednio wyższa niż ranga niższa od gałęzi .

Te trzy nazwy rangowe (odpowiadające dwóm łacińskim nazwom subdivisio i subphylum ) są synonimami, ale nie są zamienne, każda dyscyplina używa wyłącznie jednej lub drugiej: podgałęzi używa się w botanice, podczas gdy podpodział jest używany na przykład w mikologii . Termin podtyp jest również używany synonimicznie, niezależnie od specjalności.

Tych nazw rang nie należy mylić z:

Końcówki łacińskie wskazujące rangę

Przykłady:

Zobacz też