Mikro-zamówienie

W biologii, A mikro celu jest zastosowanie poziomu pośredniego, bezpośrednio niższa niż podczerwone rzędu podkategorii w klasycznej klasyfikacji istot żywych (patrz systematykę). Odpowiada angielskiemu terminowi Parvorder lub Parvordo.

Końcówki łacińskie wskazujące rangę

Nazwa infrarzędów kończy się przyrostkiem -aria w rośliny i glony .

Przykłady:

Inne stopnie taksonomiczne

Do kategoria systematyczna stosowane systematycznie do hierarchicznej klasyfikacji świata żywego przedstawiają się następująco (w kolejności malejącej):


Zobacz też

Taksonomia , Systematic , klasyfikacja naukowa , klasyfikacja tradycyjny , roślinny

Bibliografia

  1. Pogrubione siedem głównych wierszy (RECOFGE, mnemoniczny akronim dla panowania / gałęzi / klasy / porządku / rodziny / płci / gatunku), w cieńszych rzędach drugorzędnych. W Roman wulgarnych nazw, w kursywą te nazwy naukowe .
  2. Gałąź zoologii, czyli dział botaniki, tradycyjnie charakteryzuje się schematycznym opisem zwanym „  planem organizacji  ”.
  3. Taksony należące do ras i podras (głównie zwierzęta domowe) nie mają naukowej nazwy . Nie podlegają one Międzynarodowemu Kodeksowi Nomenklatury Zoologicznej (CINZ).