Rank (zoologiczny)

W nomenklaturze zoologicznej takson jest zwykle przypisywany do rangi w hierarchii. Najważniejszym miejscem jest gatunek ( gatunek ). Drugie znaczenie ma rodzaj ( rodzaj ): gatunek nie może otrzymać nazwy zoologicznej bez przypisania go do rodzaju. Rangą trzecią jest rodzina .

Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Zoologicznej dzieli szeregi na trzy poziomy: poziom „rodzinnym”, „poziom genus” i „gatunkową”. ICZN denominates te szeregi:

Poziom rodziny

świetna rodzina rodzina podrodzina plemię podplemię

Poziom płci

uprzejmy podgatunek

Poziom gatunku

gatunki podgatunek

Zasady Kodeksu dotyczą nazw stopni, od nadrodziny po podgatunki. Nie dotyczą imion wyższych niż nadrodzina. Na „poziomie rodziny” są dozwolone dodatkowe rangi, ale nie są dozwolone na „poziomie rodzaju” i „poziomie gatunku”.

Nazwy zoologiczne

Zobacz też