Wydział (biologia)

W systematyce The podział jest druga kategoria systematyczna ujednoliconej hierarchii tradycyjnej klasyfikacji naukowej (to znaczy, biorąc pod uwagę wszystkie obserwowalne taksonomicznych znaków , niezależnie od metody zastosowanej) gatunków żyjących.

Uniwersalna (łacińska) nazwa rangi to Divisio , która w języku francuskim jest tłumaczona dwoma synonimami, ale nie można ich używać zamiennie (jeden lub drugi jest używany w skodyfikowany sposób zgodnie z dyscyplinami): Podział i Zafałszowanie . Podział jest terminem używanym na przykład w mikologii .

Wreszcie, termin Gromada jest coraz częściej używany jako trzeci synonim. Termin ten jest akceptowany przez wszystkie dyscypliny związane ze światem żywym jako opcjonalny termin zastępczy, zwłaszcza w dyskusjach i tezach.

Do kategoria systematyczna stosowane systematycznie do hierarchicznej klasyfikacji świata żywego przedstawiają się następująco (w kolejności malejącej):


Zobacz też

Bibliografia

  1. Pogrubione siedem głównych wierszy (RECOFGE, mnemoniczny akronim dla panowania / gałęzi / klasy / porządku / rodziny / płci / gatunku), w cieńszych rzędach drugorzędnych. W Roman wulgarnych nazw, w kursywą te nazwy naukowe .
  2. Gałąź zoologii, czyli dział botaniki, tradycyjnie charakteryzuje się schematycznym opisem zwanym „  planem organizacji  ”.
  3. Taksony należące do ras i podras (głównie zwierzęta domowe) nie mają naukowej nazwy . Nie podlegają one Międzynarodowemu Kodeksowi Nomenklatury Zoologicznej (CINZ).