Podrodzina (biologia)

W biologii , A podrodziny jest średnim poziomie, bezpośrednio niższa niż rodziny kategorii z klasycznym klasyfikacji od istot żywych (patrz systematykę ).

Końcówki łacińskie wskazujące rangę

Nazwy podrodzin kończą się przyrostkiem -oideae w przypadku roślin , alg i grzybów oraz -inae u zwierząt .
Nazwy te są tłumaczone na język francuski pod nazwą kończącą się na -oïdée i -iné .

Przykłady:

Inne stopnie taksonomiczne

Do kategoria systematyczna stosowane systematycznie do hierarchicznej klasyfikacji świata żywego przedstawiają się następująco (w kolejności malejącej):


Zobacz też

Bibliografia

  1. Pogrubione siedem głównych wierszy (RECOFGE, mnemoniczny akronim dla panowania / gałęzi / klasy / porządku / rodziny / płci / gatunku), w cieńszych rzędach drugorzędnych. W Roman wulgarnych nazw, w kursywą te nazwy naukowe .
  2. Gałąź zoologii, czyli dział botaniki, tradycyjnie charakteryzuje się schematycznym opisem zwanym „  planem organizacji  ”.
  3. Taksony należące do ras i podras (głównie zwierzęta domowe) nie mają naukowej nazwy . Nie podlegają one Międzynarodowemu Kodeksowi Nomenklatury Zoologicznej (CINZ).