Infra-order

W biologii podczerwone rzędu jest średnim poziomie, bezpośrednio niższa niż sub rzędu podgrupa w klasycznej klasyfikacji istot żywych (patrz systematykę).

Zakończenia wskazujące na rangę

Nazwy infra-rzędów kończą się przyrostkiem „-aria” w przypadku roślin i alg oraz „-ora” dla zwierząt (przykłady: Muscomorpha , Rhynchophora ).

Rangi taksonomiczne

Do kategoria systematyczna stosowane systematycznie do hierarchicznej klasyfikacji świata żywego przedstawiają się następująco (w kolejności malejącej):


Zobacz też

Uwagi i odniesienia

  1. Zobacz zakończenia wskazujące rangę .
  2. Pogrubione siedem głównych wierszy (RECOFGE, mnemoniczny akronim dla panowania / gałęzi / klasy / porządku / rodziny / płci / gatunku), w cieńszych rzędach drugorzędnych. W Roman wulgarnych nazw, w kursywą te nazwy naukowe .
  3. Gałąź zoologii, czyli dział botaniki, tradycyjnie charakteryzuje się schematycznym opisem zwanym „  planem organizacji  ”.
  4. Taksony należące do ras i podras (głównie zwierzęta domowe) nie mają naukowej nazwy . Nie podlegają one Międzynarodowemu Kodeksowi Nomenklatury Zoologicznej (CINZ).