Nadrząd (biologia)

W biologii , A super celu jest zastosowanie poziomu pośredniego o klasycznej klasyfikacji istot żywych (por systematycznej ) natychmiast większa niż grupa „rzędu” i niższa niż w przypadku kategorii „klasa” (patrz poniżej).

Końcówka łacińska wskazująca rangę nadrzędnego

Łaciński kończąc wskazujący rangę o superorder jest przyrostek „  -anae  ” w roślin i glonów .

W królestwie zwierząt domyślne przyrostki są umieszczane tylko poniżej rangi nadrodziny ( art. 27.2) ICZN .

Przykłady:

Inne szeregi taksonomiczne

Do kategoria systematyczna stosowane systematycznie do hierarchicznej klasyfikacji świata żywego przedstawiają się następująco (w kolejności malejącej):

Uwagi i referencje

Uwagi

  1. Pogrubioną czcionką siedem głównych rang (RECOFGE, mnemoniczny akronim oznaczający Panowanie / Gałąź / Klasa / Porządek / Rodzina / Płeć / Gatunek), cieńszymi rangami drugorzędnymi. W Roman wulgarnych nazw, w kursywą te nazwy naukowe .
  2. Gałąź zoologii lub dział botaniki tradycyjnie charakteryzuje się schematycznym opisem zwanym „  planem organizacyjnym  ”.
  3. Taksony w szeregach rasy i podrasy (głównie zwierzęta domowe) nie mają nazwy naukowej . Nie podlegają one Międzynarodowemu Kodeksowi Nomenklatury Zoologicznej (CINZ).

Bibliografia

Żaden

Zobacz również

Powiązane artykuły