Liryk

Tekściarzem czy autor tekstów , komponowanie tekstu o piosenki The melodia będąc praca z kompozytorem . Początek tekstów lub muzyki może być różny, ale na ogół „autora tekstów” można nazwać tylko autora, który celowo wymyślił tekst do piosenki, a nie tego, którego tekst został później dołączony do muzyki (np. Wiersze). Faktura klasyczna ). Niektórzy autorzy (np. Pierre Grosz) wyróżniają nazwiska „tekściarz” i „autor tekstów” w odniesieniu do tego pojęcia wstępności: autor tekstów pisze o muzyce, autor piosenek oferuje swoje teksty kompozytorowi.

O autorze tekstów mówimy, gdy osoba komponuje słowa i muzykę do piosenek, a o piosenkarzu, jeśli dodatkowo je śpiewa .

Określenie „lyriciste” (pochodzący od angielskich „  tekstów  ”, czyli słowa piosenki) oznacza w języku francuskim do autora tych śpiewanych części musicali  ; autor libretta (części nieśpiewane) nazywany jest librettistą . Jak poprzednio, niektórzy autorzy mogą łączyć te dwie funkcje, a nawet więcej.

Znani współcześni liryka francuskojęzyczni

Historyczni francuskojęzyczni autorzy tekstów (posortowani według daty śmierci)