Type-MoonInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Type-Moon, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Type-Moon. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Type-Moon, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Type-Moon. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Type-Moon poniżej. Jeśli informacje o Type-Moon, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Type-Moon
logo typu ksiyc

kreacja 2000
Zaoyciele Kinoko Nasu
Kluczowe dane Kinoko Nasu
Takashi Takeuchi
Siedziba firmy Tait
Czynno Rozwój i produkcja powieci wizualnych , produkcji anime i gier wideo
Produkty Tsukihime
Fate / stay night
Kara no Kykai
Stronie internetowej typemoon.com

Type-Moon ( , Taipu Mn ) , Stylized in TYPE-MOON , to japoskie studio , znane gównie z powieci wizualnych . Zaoona w 2000 roku jako krg djin , zyskaa wielk saw wraz z wydaniem powieci wizualnej Tsukihime . Kilka lat póniej krg staje si profesjonalnym studiem i przyjmuje nazw Notes Co., Ltd. ( , Ygen-kaisha Ntsu ) . W 2004 roku wyda powie wizualn Fate / stay night , która zyskaa du popularno. Od tego czasu wszystkie jego najwaniejsze dziea zostay przystosowane do rónych formatów.

Historia

Pocztki

Dwóch zaoycieli Type-Moon to Kinoko Nasu i Takashi Takeuchi . Po raz pierwszy spotkali si na studiach, kiedy Nasu poprosi Takeuchiego o poyczenie mu gumki, poniewa zapomnia o swojej. Z biegiem miesicy zdaj sobie spraw, e czy ich wiele gustów i wspóczuj. Takeuchi poycza Nasu kilka ksiek, które przeczyta w modoci, a ten drugi stopniowo upodoba sobie czytanie, a potem pisanie. Po studiach trac si z oczu. Takeuchi i Nasu chc zosta odpowiednio artyst mangi i pisarzem.

Nasu znajduje prac jako asystent scenarzysty w firmie produkujcej gry wideo, a jednoczenie bezskutecznie próbuje publikowa swoje teksty w magazynach. Mniej wicej w tym czasie napisa 400-stronicowe opowiadanie, które nie zostao upublicznione, Mahtsukai no Yoru ( ) , Aby pokaza poza swoim krgiem bliskich przyjació, do czego by zdolny. Tylko 3 egzemplarze s drukowane w lokalnej drukarni, przez samego Nasu. Takeuchi (który zachowa jedn z kopii) doczy do oddziau Compile, firmy zajmujcej si grami wideo w Hiroszimie. Tam spotyka koleg, który jest czci krgu djin , Takebouki, a ten ostatni proponuje doczenie do grupy. Dopiero po bankructwie oddziau w Hiroszimie Takeuchi wróci do Tokio i znalaz tam Nasu. Takebouki otwiera stron internetow i na wniosek Takeuchiego Nasu pisze lekk powie , któr umieszcza w Internecie na tej stronie. To miejsce, gdzie urodziy ogrodzie Sinners (, Kara no Kyokai ) , Które trafi do sprzeday w Comiket n o  56 sierpnia 1999. Jednak spotkaa si z niewielkim powodzeniem,, e powie wiato sprzedawane tylko 5 egzemplarzy.

Piszc Kara nie Kyokai , Nasu i Takeuchi planowa uczyni nie- hentai djinshi manga w przyszoci . Jednak dugo historii wyobraonych przez Nasu oznacza, e nigdy nie zaczli ich tworzy. Zamiast tego postanawiaj stworzy powie wizualn w erogennym stylu , aby zaspokoi gust Nasu w dugich opowieciach i talent Takeuchiego jako ilustratora. Takeuchi zainteresowa si ostatnio rynkiem gier amatorskich i odkry, e najlepsz nisz s gry dla mczyzn; przekonuje Nasu do napisania historii ze scenami hentai, mimo e nie jest to jego zwyky styl.

Takebouki nie jest zainteresowany tworzeniem gry wideo, Nasu i Takeuchi opuszczaj grup i tworz krg djin o nazwie Type-Moon, w nawizaniu do postaci z Notes ( , Ntsu ) , A previous story. By Nasu.

Krg djin

Nasu i Takeuchi nie maj adnych prawdziwych umiejtnoci tworzenia gier wideo. Takeuchi zwróci si zatem do byego kolegi z Compile, Kiyobee, do programowania, a take do znajomego, KATE, aby skomponowa muzyk do gry. Na pocztku 2000 roku Nasu i Takeuchi rozpoczynaj prac nad Tsukihime ( ) . Po odejciu z pracy Nasu pisze okoo 5000 stron scenariusza w 4 miesice, podczas gdy Takeuchi spdza cay swój wolny czas na projektowaniu grafiki gry. Comiket 58 ma zosta wydany w sierpniu 2000 r., Ale gra nie jest gotowa na czas a jego ostateczne wydanie jest przeoone na nastpny zimowy komiks. Niemniej jednak Type-Moon korzysta z okazji, aby rozpowszechnia kilka wersji beta gry.

Po opiniach kilku beta testerów Nasu i Takeuchi prezentuj na Comiket 59, w grudniu 2000 roku, ostateczn wersj gry o nazwie Tsukihime: Blue Blue Glass Moon, Under The Crismon Air . Podejmuj ryzyko wyprodukowania 1000 kopii gry, spodziewajc si sprzeda je po mniej wicej roku, ale ku ich zdziwieniu, wszystkie egzemplarze sprzedaj si niemal natychmiast. Gra zbiera wiele pozytywnych recenzji, a dowiadczeni artyci przekazuj krgowi swoje inspirowane gr projekty. Zaproponowano im nawet przeprowadzenie konwencji opartej wycznie na Tsukihime , która zostanie wykonana. W styczniu 2001 roku Type-Moon wyda Tsukihime PLUS-DISC ( PLUS-DISC ) , Zbiór opowiada o postaciach Tsukihime , wersje próbne gry sprzedawane w poprzednich komiksach oraz pierwsze cztery rozdziay Kara nie Kykai . Reakcje na to wczenie jest bardzo pozytywne, dziki czemu ta historia zyskaa rozgos wród ogóu spoeczestwa.

Dziki temu sukcesowi, Type-Moon wzmocni swój zespó i rozwój sequel parodia Tsukihime , Kagetsu Toya ( ) , Który ukaza si w sierpniu 2001 roku na Comiket n o  60. W obliczu sukcesu Type-Moon, niektóre firmy zajmujce si eroge radz im, aby stali si profesjonalistami. Krg odmawia, wolc pozosta w grze djin, aby mie wiksz niezaleno. Rzeczywicie, podczas swojego czasu w firmie produkujcej gry wideo, Takeuchi mia do peny przegld wszystkich ogranicze prawnych, z którymi firma moe si spotka, a które mog by bardzo restrykcyjne. Nasu kontynuuje rozwój Tsukihime , publikujc dwa opowiadania, Talk i Prelude , które mog peni rol poredników midzy Tsukihime a moliwym sequelem. W grudniu 2001 roku, dziki swojej rosncej popularnoci dziki publikacji w Tsukihime PLUS-DISC , wydawnictwo Kdansha poczyo siy z Type-Moon, aby wyda w druku ca Kara no Kykai . To pierwsze wydanie konsumenckie zostao opublikowane podczas Comiketu 61, wraz z Fragments , ksik zawierajc róne informacje na temat Kara no Kykai i Tsukihime .

Na pocztku 2002 roku Type-Moon stara si stworzy now powie wizualn . Takeuchi wyania si ze staroytnej historii Nasu, któr ten ostatni wyobraa sobie w liceum i gdzie postacie historyczne rywalizuj o zdobycie witego artefaktu, witego Graala . To przyszo Przeznaczenie / noc pobytu ( , Feito sutei naito ) . Problem w tym, e w oryginalnej historii gówn bohaterk jest kobieta, co nie pasuje do kodów erogów . Takeuchi po prostu proponuje zamian pci dwóch gównych bohaterów, ale na pocztku Nasu odmawia, jakby sugerujc, e gówna bohaterka Berserka, Guts, moe by kobiet . Nasu w kocu akceptuje i modyfikuje swój scenariusz, by pasowa do stylu Eroge . W tym samym czasie seria audycji radiowych na Kara no Kykai zostaa zebrana i wydana jako dramat na pycie CD , a Type-Moon zacz rónicowa rodki przekazu jego twórczoci.

W tej logice, Type-Moon jest zwizany ze studiem djin gra Watanabe Seisakusho i Comiket n o  63 grudnia 2002 roku, gra walki Melty krwi (, Meruti Buraddo ) Jest w sprzeday. Ta gra stawia aktorów Tsukihime przeciwko sobie, a take niektórym nowym postaciom, na cigoci niezagospodarowanej drogi w Tsukihime z braku czasu. W tamtym czasie Type-Moon by tak przeraony, e gra okae si porak, e nazwa studia nie pojawia si nigdzie na okadce. Mimo to gra jest bardzo udana i jest znana jako jedna z najlepszych bijatyk 2D djin . Dwa miesice póniej Watanabe Seisakusho rozpada si i staje si French-Bread, który bdzie kontynuowa rozwój MELTY BLOOD , w szczególnoci poprzez wprowadzenie trybu fabularnego zblionego do koncepcji powieci wizualnej , napisanej przez Nasu.

Profesjonalne studio

Szybko, obecny projekt Type-Moona okaza si zbyt ambitny dla prostego krgu djin , a czonkowie stanli przed wyborem: zmieni decyzj o pozostaniu amatorami lub porzuci gry dla dorosych i tworzy dla nich gry. Konsole do salonu. Poniewa rynek wydawa si zbyt saby, aby by rentowne, Type-Moon postanowi zosta profesjonalnym studio i sta Uwagi Co., Ltd., nazwany po Anio Obligacji . Jednak w praktyce studio nadal nazywane jest Type-Moon. W ostatnich godzinach spdzonych w krgu djin , Type-Moon wyda w kwietniu 2003 Tsuki-Bako , kompilacj Tsukihime i Kagetsu Tya z now muzyk oraz wzbogacon wersj Tsukihime PLUS-DISC , chocia odcity od rozdziaów autorstwa Kara no. Kykai .

Dziki swojej wielkiej popularnoci, Tsukihime jest adaptacj anime , która jest wyreyserowana przez studio JC STAFF i wyprodukowana przez Geneon . Anime mia premier w padzierniku 2003 roku pod nazw Shingetsutan Tsukihime ( ) I mia 12 odcinków. Tsukihime jest równie adaptacj 10-tomowej mangi autorstwa mangowego artysty Sasakiego Shonena, której publikacja trwaa od padziernika 2003 do wrzenia 2010.

Plik Losy Fate / stay night , pierwsze wdroenie komercyjne Type-Moona. W przeciwiestwie do swojego poprzednika, Fate / stay night nie zostao zakodowane w NSripter, ale w KiriKiri 2 , oprogramowaniu nastawionym na wydajno grafiki. W 2004 roku gra sprzedaa si w liczbie 146.686 egzemplarzy, co czyni j najlepiej sprzedajc si powieci wizualn roku. Type-Moon wprowadza do obiegu dwa artbooki w tym samym czasie co gra  : Premium Fan Book Fate / stay night oraz Fate / side material1 . W maju French-Bread wyda now wersj Melty Blood  : MELTY BLOOD Re-ACT , a dwa miesice póniej ksik informacyjn: MELTY BLOOD -Re-ACT- Official Strategy Guide Book .

W wyniku przejcia do statusu profesjonalnego studia, prawa do Kara no Kykai s renegocjowane z Kdansha, co skutkuje wydaniem w czerwcu nowej edycji lekkiej powieci z nowymi ilustracjami Takeuchi. W lipcu, nadal z Kdansha, Nasu opublikowa now lekk powie , Disorder Disorder Disconnection (zwykle w skrócie DDD ).

Od poowy 2003 roku Type-Moon pracowa nad Fate / hollow ataraxia ( / , Feito / horou atarakushia ) , Sequelem Fate / stay night przeznaczonym gównie dla fanów, chocia powana fabua jest obecna w czerwonej nici. Dlatego jest toe ukazuje si ta nowa powie wizualna . Dziki sukcesowi poprzedników gra sprzedaa si w 2005 roku w liczbie 154 015 egzemplarzy, stajc si jedn z najwikszych sprzeday roku w swojej kategorii. Chcc równie zwikszy widoczno firmy, w 2005 roku Nasu zaakceptowa propozycj Geneona i Studio DEEN, aby zaadaptowa Fate / stay night do anime . Podobnie jak w przypadku Tsukihime , bdzie to pierwsza trasa, która zostanie dostosowana, z czciami zaczerpnitymi z innych scenariuszy, a Nasu oferuje histori do podzielenia na 24 odcinki. Nasu i Takeuchi s zaangaowani w wybór seiy , poniewa stan si one oficjalnymi gosami postaci do przyszej pracy Type-Moon. Byo to w styczniu 2006 roku, e przewietrzenie anime z Fate / Stay Night zacz , który mia 24 odcinków.

W tym czasie French-Bread podzielio si na dwa podmioty, z których jedna zajmowaa si grami komputerowymi zachowujc nazw French-Bread, a druga przyja nazw Ecole Software i zarzdzaa rozwojem gier terminalowych, arkadowych i konsolowych. Dlatego Ecole bdzie nadal rozwija MELTY BLOOD , wydajc MELTY BLOOD Act Cadenza , arkadow wersj MELTY BLOOD Re-ACT . Od tego czasu ukazao si kilka nowych wersji, w tym prawdziwy sequel, MELTY BLOOD Actress Again , ostatnia wersja gry pochodzca z 2012 roku. Równie w 2005 roku rozpoczy si równolegle dwie mangi: adaptacja MELTY BLOOD narysowana przez Takeru Kirishima , z histori Siona i Fate / stay night autorstwa Datto Nishiwakiego, która jest poczeniem dwóch pierwszych cieek powieci wizualnej .

Od grudnia 2005 roku do maja 2006 roku, anime of Fate / stay night by transmitowany w telewizji. W tym samym okresie, Type-Moon kontynuowa polityk dywersyfikacji poprzez przygotowanie PS2 wersj swojej powieci wizualne , z now muzyk, nowymi ilustracjami, lepsze animacje, przejcia nieznacznie zmodyfikowanej (z wyjtkiem scen charakterze erotycznym). Które s usunite i zastpione alternatywnymi scenami), dodatkowe sceny bonusowe i po raz pierwszy dubbing postaci.

W 2006 roku Kdansha zdecydowa si ponownie wyda Kara no Kykai jako bunkobon , i na t okazj, nowe ilustracje autorstwa Takeuchi, do wydania zaplanowanego na nastpny rok. Jest to jednoczenie, e Kodansha negocjuje z Aniplex i Ufotable studio dla anime adaptacji czci powieci wiata . Nasu pocztkowo by niechtny tworzeniu adaptacji anime , ale kiedy ufotable poprosi go o reyserowanie nie serialu telewizyjnego, ale kontynuacji siedmiu filmów, po jednym na rozdzia, zgodzi si.

W grudniu 2006 roku rozpocza si publikacja szczególnej lekkiej powieci : Fate / Zero ( , Feito / Zero ) , Napisanej we wspópracy z nitro + i jednym z ich autorów, Genem Urobuchi , bliskim przyjacielem Nasu i Takeuchi od ich czasów djin . Fate / Zero opowiada histori czwartej wojny o wity Graal, dziesi lat przed wydarzeniami z Fate / stay night . Pierwszy tom ukazuje si podczas Zimowego Comiketu, podczas którego kolejka do stoiska Type-Moon wybucha rekord najduszej kolejki, rozcigajc si na ponad poow zachodniej hali 4F Tokyo Big Sight. Czwarty i ostatni tom zosta wydany podczas kolejnego zimowego komiketu.

W kwietniu 2007 na konsolach PS2 wydano Fate / stay night [Réalta Nua] . We wrzeniu ukazuje si gra na PSP, Fate / tiger Colosseum ( / , Feito / taig koroshiamu ) , Stworzona przez Capcom i tworzca postacie Fate / stay noc walka z chara chibi stylu projektowania . Kontynuacja, Fate / tiger Colosseum UPPER , z nowymi postaciami, z których niektóre nale do innych licencji Nasuverse, zostaa wydana na.

Pod koniec 2007 roku by to pocztek kinowej premiery filmów Kara no Kykai , której ostatni film ukaza si w sierpniu 2009 roku, po którym nastpi 30-minutowy epilog równie wyprodukowany przez ufotable i obecny na Blu-ray box zestaw. Z powodu dugich kolejek do stoiska Type-Moon na rónych Comiketach, które s regularnie nadmierne, studio zostao wyrzucone z Letniego Comiketu 2008 za "wywoywanie baaganu". Nasu i Takeuchi nastpnie wskrzesi star koo djin Takebouki i publikuj 8 th  rozdzia Kara nie Kyokai nazwie Mirai Fukuin Przypomnie si lato (Przypomnie si lato ) .

W czerwcu 2008 wydano kody Fate / unlimited ( / , Feito / anrimiteddo kdo ) , Mieszana bijatyka 2D i 3D. Wyreyserowany przez Capcom, zawiera postacie z Fate / stay night, a take kilka wystpów innych postaci z serii. Dwa miesice wczeniej, w kwietniu, ukaza si pierwszy As Type-Moon , magazyn w caoci powicony ogoszeniom Type-Moon na temat ich nadchodzcych wydawnictw i rónym tematom, które ich dotycz. To wanie z tego pierwszego magazynu dowiadujemy si o przyszym wydaniu trzech powieci wizualnych : Mahtsukai no Yoru , Girls 'Work ( , Gruzu Wku ) Oraz o remake'u Tsukihime , który moe by ogólnie dostpny. W przeciwiestwie do poprzednich powieci wizualnych Type-Moon, projektant postaci z Mahtsukai no Yoru nie bdzie Takeuchi, ale Hirokazu Koyama, który pokaza ju tomy DDD . Mahtsukai no Yoru zosta zaplanowany na 2009 rok, zanim zosta przeniesiony na póniejszy termin.

Nasu uczestniczy w pisaniu scenariusza, który jest uywany w powieci wizualnej wydanej w grudniu 2008 r. 428: Fsa Sareta Shibuya, która jako dodatkowy scenariusz otrzymuje najwysz moliw ocen w magazynie Famitsu . Ten sam scenariusz zaowocuje wydaniem anime w 2009 roku, CANAAN ( , Kanan ) , Którego fabua rozgrywa si dwa lata po tym dodatkowym scenariuszu.

W 2009 roku Type-Moon wspópracowa z kilkoma firmami przy rónych ogoszonych pracach, takich jak film Unlimited Blade Works w lipcu, nadal produkowany przez Studio DEEN; we wrzeniu rozwój Fate / EXTRA ( , Feito / Ekusutora ) , Dungeon-RPG planowanego na marzec 2010, oferujcego inny profil ni Fate / nieograniczone kody ; A w midzyczasie kolejne odroczenie premiery Mahtsukai no Yoru na 2010 rok, poniewa Nasu stara si odebra 13-letni histori, Type-Moon ogasza równie, e gra nie bdzie dubbingowana i bdzie miaa tylko liniowy scenariusz. dostpne bez wyboru, a nastpnie w formacie powieci kinetycznej .

W styczniu 2010 roku w japoskich kinach pojawi si film Unlimited Blade Works . Fate / EXTRA , pocztkowo zapowiadane na wiosn, ostatecznie wydane w lipcu tego samego roku. Type-Moon wystawia na sprzeda materia Fate / complete , artbooki przedstawiajce prace artystyczne i dodatkowe informacje o Fate / stay night , których pierwszy tom ukaza si w lipcu 2008 roku. Tomy 2 i 3 ukazay si w 2010 roku i uzupeniaj retrospektyw z powieci wizualne . Tom 4, wydany w 2011 roku, skupia si na adaptacji w grach wideo, w tym Fate / tygrysa Koloseum i Fate / Unlimited Codes , a 5 th , wydany w 2012 roku, skupia si na Fate / wydronym Ataraxia .

Mahtsukai no Yoru zostaje ponownie przeoone na koniec 2010 roku, a nastpnie na póniejszy termin bez dalszych szczegóów. W grudniu 2010 roku ogoszono trzy adaptacje anime . Pierwsza, bezpatna adaptacja Take Moon ( , Teiku Mn ) , Manga swobodnie czca dziea Tsukihime i Fate / stay night w parodii i scen komiksowych, ta nazywa si Carnival Phantasm ( , Knibalu Fantazumu ) , Skada si z 12 odcinków trwajcych 13 minut i jednego odcinka poza sezonem, jest w sprzeday na 3 DVD wydanych od sierpnia do grudnia 2011 Drugi, Girls 'Work , serial telewizyjny anime napisany przez Meteor Hoshizora i Jinroku Myogaya z Liar-soft, którego projekt chara wspiera Eri Takenashi i którego animacj produkuje ufotable, ale bez zaplanowanej daty. Trzeci zapowiedzi jest adaptacja Fate / Zero , równie przez ufotable, skadajca si z 25 odcinków, której emisja rozpoczyna si w padzierniku 2011 roku, a pierwszy odcinek trwa 48 minut. Anime uywa tych samych seiys jak te z pyt dramatycznych sprzedanych w okresie od grudnia 2008 do stycznia 2010. Kady odcinek by dostpny przez tydzie w jednym prawnej strumieniowe i wolnej godziny po ich emisji w Japonii, z napisami w omiu jzykach, na Nico Nico Douga . Tomy Fate / Zero s równie ponownie wydawane w bunkobanie od stycznia 2011 r. Ponadto Nasu pisze krótk histori, Tsuki no Sango ( , Tsuki no Sango ) , Przeczytaj na otwarciu Sakamoto Maaya's Full Moon Recital Hall (Program, w którym Mya Sakamoto , seiy Rygi Shiki, czyta publicznoci kilka opowiada napisanych na t okazj). Wspiera go pokaz filmu krótkometraowego w reyserii ufotable, którego projekt chara jest autorstwa Takeuchi.

Podczas gdy gra uzupeniajca Fate / EXTRA , Fate / EXTRA CCC ( CCC , Feito / Ekusutora CCC ) , Zostaa ogoszona we wrzeniu 2011 na wiosn 2012; Gdy tylko Fate / Zero zacznie nadawa , ufotable ogasza, e anime zostanie podzielone na dwa sezony odpowiednio 13 i 12 odcinków, przy czym sezon 2 rozpocznie si dopiero w kwietniu 2012 r., Aby umoliwi studio utrzymanie przez cay sezon. Seria ta sama jako animacji . Jednoczenie dowiadujemy si, e przerwany projekt gry online Fate / Apocrypha ( , Feito / Apokurifa ) Zostanie ostatecznie opublikowany jako lekka powie napisana przez Meteor Hoshizora, w tym rozdzia wprowadzajcy, napisany przez Yuichiro Higashide, zosta opublikowany na pocztku 2012 roku. 15 grudnia, w Type-Moon Ace 7 , Type-Moon ostatecznie ogosi ostateczne wydanie Mahtsukai no Yoru na 12 kwietnia 2012 roku.

Pod koniec grudnia box Blu-ray ustawiony na 3 -cim  sezonie Carnival Phantasm jest dostpny w sprzeday. Zawiera kilka bonusów, a mianowicie ostateczn wersj MELTY BLOOD Actress Again Current Code oraz krótki 12-minutowy OAV : Fate / Prototype , dajcy przegld tego, jak wygldaby los / pobyt w nocy . Nasu podczas jego studenckich lat. 11 marca 2012 roku ogoszono, e manga Fate / kaleid liner PRISMA ILLYA ( Fate / kaleid liner , Fate / kaleid liner Purizuma Iriya ) Autorstwa Hiroshi Hiroyama (znany równie jako KALMIA) , manga swobodnie adaptowana na licencji Fate, oparta na magicznych dziewczynach , zostaa z kolei zaadaptowana na anime. 12 kwietnia pierwsza cz Mahtsukai no Yoru trafia do sprzeday po trzyletnim opónieniu. W nastpnym tygodniu ogosilimy przesunicie lata na kolejn zim premiery Fate / EXTRA CCC . Nastpnie, podczas wywiadu, Nasu ujawnia, e chce zakoczy realizacj Fate / EXTRA CCC, zanim powici si czciom 2 i 3 Mahtsukai no Yoru (potwierdzajc mimochodem, e to rzeczywicie trylogia), remake Tsukihime i wreszcie wznowi DDD .

W dniach 6 i 7 lipca 2012 r. Odbdzie si Fes Ksiycowy Typu. », Trwajca dwa dni konferencja z okazji dziesitej rocznicy powstania Type-Moon, a wród uroczystoci koncertuj róni artyci, z których kilku wykonao utwory do utworów Type-Moon). Z tej okazji Type-Moon wyda seri wanych ogosze: Fate / stay night [Réalta Nua] jest przystosowana do PSVita i ma nowe otwarcia wykonane przez ufotable i zinterpretowane przez grup Earthmind. Ufotable bdzie równie pasowa do filmu 8 th  rozdzia Kara nie Kyokai i jeden trailer by transmitowany w trakcie imprezy, a obecna produkcja w wersji 3D z pierwszego filmu. Inny zwiastun, tym razem w remake'u Tsukihime , zawiera zapowied powieci wizualnej, która wkrótce zostanie zremasterowana. Dramat CD z Fate / zewntrzne i Mahoutsukai bez Hako (, Mahotsukai no Hako ) (A story featuring znaki z mobilnej strony Type-Ksiyc) na zewntrz w zimie 2012 roku, a take jako pierwszy tom z Fate / Apocrypha light novel , w tym samym czasie co Fire Girl (, Faiy Garu ) , a light novel take napisany przez Meteor Hoshizora i zilustrowane przez BunBun. Tsuki no Sango jest adaptacj mangi autorstwa Shonena Sasaki, autora mangi Tsukihime . I wreszcie, anime PRISMA ILLYA Fate / kaleid liner wyemitowany w 2013 roku, wyprodukowany przez studio Silver Link i wyreyserowany przez Shin Oonuma.

Artbook na Fate / Prototype jest wydany w dniu 10 sierpnia 2012 roku w sklepach. Dowiadujemy si równie, e data premiery Fate / EXTRA CCC zostaa ustalona na 21 lutego 2013 roku, zanim ostatecznie przesunito j na 28 marca kilka miesicy póniej. Ponadto wernisa wykona studio Shaft. Adaptacja mangi Melty Blood dobiega koca, a jej autor, Takeru Kirishima, kontynuuje wspóprac z Type-Moon, zajmujc si now mand, Hana no Miyako ( ) , Spin-offem Miyako Arima skoncentrowanym na Melty Blood , pierwszym którego rozdzia ukaza si 26 listopada w Comp Ace .

Wersja Fate / stay night [Réalta Nua] na PSVita zostanie wydana 29 listopada, wyposaona w gr karcian Hanafuda (obecn w Fate / hollow ataraxia ), z nowymi druynami, w tym wszystkimi parami Mistrz-Suga z Fate / Zero . Nastpnie, w grudniu, wypuszczono Type-Moon Ace 8 . W wywiadzie Nasu ujawnia, e Fate / EXTRA CCC byoby jego ostatni prac na licencji Fate , a opónienie gry wynika z chci Type-Moon wyraniejszego odrónienia jej od poprzednika i wyduenia fabuy. Dowiadujemy si równie, e przeznaczenie / pusta ataraksja jest z kolei adaptacj mangi w Shonen Ace od nastpnego maja, po opublikowaniu ostatniego rozdziau mangi Fate / stay night miesic wczeniej. Wreszcie, 29 grudnia, pierwszy tom Fire Girl (w rzeczywistoci jest to podwójny tom) oraz Fate / Apocrypha s sprzedawane z okazji Comiketu 83.

Gówni czonkowie Type-Moon

 • Kinoko Nasu ( , Nasu Kinoko ) , Wspózaoyciel i gówny autor Type-Moon.
 • Takashi Takeuchi ( , Takeuchi Takashi ) , Wspózaoyciel, projektant i gówny ilustrator prac Type-Moon.
 • Kiyobee ( ) , Programista.
 • KATE , kompozytorka.
 • OKSG , administrator serwisu Type-Moon.
 • Hirokazu Koyama ( , Koyama Hirokazu ) , Projektant i gówny ilustrator Mahtsukai no Yoru .
 • Monoji Tsukuri ( , Tsukuri Monoji ) , Dyrektor dyrektora Mahtsukai no Yoru .
 • Takao Aotsuki ( , Aotsuki Takao ) , Rysownik.
 • CZARNY , projektant.
 • Shimokoshi ( , Shimokoshi ) , Projektant.
 • Sunadorineko ( , Sunadorineko ) , Grafik 3D.
 • Meteo Hoshizora ( , Hoshizora Meteo ) , Autorka ksiek Girls 'Work , Fate / Requiem i Fire Girl .

Produkcje

Type-Moon opracowa i wyprodukowa:

Ogród grzeszników

 • znany w Japonii jako Kara no Kykai ( ) , czasami nazywany Rakkyo ( ) , to seria lekkich powieci skadajca si pocztkowo z 7 rozdziaów, z których pierwsze 5 zostay opublikowane w Internecie w latach 1998-1999 reszta sprzedawana jest na Letnim Comikecie 1999 w edycji czcej ca prac. Kdansha opublikowa t lekk powie komercyjnie w 2001 r., A nastpnie przedrukowa j w dwóch tomach w 2004 r., A nastpnie w trzech tomach w latach 20072008, przy czym ostatnie wydanie byo w formie bunkobonu . 8 th  rozdzia zosta opublikowany w 2008 roku, przynoszc ostateczne zakoczenie tej historii. ufotable wyprodukowa seri siedmiu filmów animowanych opartych na lekkich powieciach w latach 2007-2009, a take wyprodukowa 39-minutowy OAV w 2011 roku. Ósmy i ostatni film animowany zosta wyprodukowany i wydany w 2013 roku. Adaptacja mangi , narysowana przez Sphere Tenk zosta opublikowany w Seikaisha za Saizensen webmagazine od 15 wrzesie 2010. naley równie zauway, e wród obsady w djin CD dramat , wydany w dniu 8 wrzenia 2002 roku, tylko Jji Nakata dotrzyma rol w adaptacjach filmowych.

Tsukihime

 • Tsukibako ( ) , Specjalnie zapakowany trzypytowy zestaw zawierajcy Tsukihime , PLUS-DISC i Kagetsu Tya oraz zremiksowan ciek dwikow do dwóch gier multimedialnych i nie tylko, wydany w kwietniu 2003 roku.
 • Tsuki no Sango  (ja) ( ) , Krótka, lekka powie czytana przez Mya Sakamoto podczas Sakamoto Maaya's Full Moon Recital Hall. Ostatecznie zosta opublikowany 13 padziernika 2011 przez Seikaisha. Manga jest obecnie adaptacj tej historii, zostaa narysowana przez Shonen Sasaki i opublikowana od 7 lipca 2012 r. Na Sai-zen-sen, stronie internetowej nalecej do Seikaisha.

Los

 • Fate / stay night , powie wizualna w stylu erogennym na PC, wydana 30 stycznia 2004. Wersja DVD ukazaa si 29 marca 2006; ocenzurowanyport PS2 , zatytuowany Fate / stay night [Réalta Nua] , zosta wydany w 2007 roku. Drugi ocenzurowany port PC jest podzielony na trzy wersje, z których kada obejmuje jedn tras. Obecnie istniej trzy anime adaptacjez Fate / Stay Night : pierwsza zostaa wyprodukowane przez Studio Deen , skadajce si z 24 odcinków po 25 minut, a wydany w 2006 roku, fabua gównie ledzi los tras, pierwsz fabu z powieci wizualne . Fate / stay night TV Reprodukcja to kompilacja tych 24 odcinków w 2 OAV po 60 minut wydanych w styczniu 2010 roku; drug adaptacj by film animowany Unlimited Blade Works , równie wyprodukowany przez Studio DEEN , ukaza si w styczniu 2010 r., podajc tytuow tras, drugi scenariusz do Fate / stay night ; trzeci totelewizyjny remake trasy Unlimited Blade Works, ale tym razem wyprodukowany przez ufotable studio; Trasa Heaven's Feel , trzecia fabua gry, jest obecnie adaptowana do trylogii filmowej, równie wyprodukowanej przez ufotable. Datto Nishiwaki realizowany adaptacj mangi s powieci wizualne , wstpnie opublikowane w Monthly Shonen Ace of Kadokawa Shoten od grudnia 2005 do padziernika 2012. Zosta on opracowany w 20 objtociach tankbon . We Francji seria jest wydawana przez Pika Édition . Heaven's Feel jest równie adaptacj mangi autorstwa Taskohny, publikowanej od 2 maja 2015 r. W Young Ace przez Kadokawa Shoten, a we Francji od padziernika 2018 r. Nakadem Ototo . Obecnie istnieje 8 tomów tankbonów .
 • Fate / Zero , seria lekkich powieci i prequel do Fate / stay night , wydany w okresie od grudnia 2006 do 2007 roku. Seria ta zostaa wyprodukowana we wspópracy z nitro + i zostaa napisana przez Gen Urobuchi . Adaptacja serialu anime , skadajca si z 25 odcinków podzielonych na dwa sezony i wyprodukowana przez ufotable , wyemitowana midzy padziernikiem 2011 a czerwcem 2012. Manga, narysowana przez Shinjir, zostaa opublikowana w Young Ace midzy grudniem 2010 a majem 2017, cznie 14 tomów tankbonów.  ; we Francji jest dostpny w wydaniach Ototo . Pojawiy si równiegry wideo oparte na Fate / Zero , takie jak Fate / Zero: Next Encounter , gra karciana na PC, czy Fate / Zero The Adventure , powie wizualna na iOS ( iPhone , iPad ) w postaci sekwencji zaczerpnitych z anime , z niektórymi specjalnie narysowanymi przez ufotable na t okazj, i któreobejmujeca histori lekkiej powieci .
 • Fate / EXTRA , gra RPG akcji / lochów opracowana przez Type-Moon i Imageepoch i wydana przez Marvelous Entertainment , wydana w Japonii w lipcu 2010 roku na PSP . Fate / EXTRA CCC jest gr uzupeniajc do poprzedniej, wydanej w marcu 2013 roku. Te dwie gry zostay zaadaptowane w mandze przez Robin i opublikowane w Comptiq , od kwietnia 2011 do listopada 2014 dla Fate / EXTRA, a od czerwca 2015 dla Fate / EXTRA CCC . Narysowana przez Takenoko Seijin, druga adaptacja mangi zatytuowana Fate / EXTRA CCC FoxTail zostaa opublikowana w Monthly Comp Ace od grudnia 2013 roku, wydanego 26 padziernika 2013 roku. Remake Fate / EXTRA, wstpnie nazwany Fate / EXTRA Record . zostao ogoszone 22 lipca 2020 roku z okazji dziesitej rocznicy oryginalnej gry; zostanie opracowany we wasnym zakresie przez stworzone na t okazj studio Type-Moon's BB, na czele którego stoi oryginalny reyser gry, Kazuya Niino.
 • Fate / Prototype  (ja) , krótkie12-minutowe OAV dajce wgld w to, jak pierwotnie mogo wyglda przeznaczenie / pobyt w nocy . Jest on zawarty w pudeku Blu-ray od 3 -go  sezonu Carnival Phantasm . Fate / Prototype Aoi gin no Fragments ( , Aoi gin no furagumentsu ) To seria lekkich powieci , prequel Fate / Prototype , napisana przez Hikaru Sakurai i zilustrowana przez Nakahar. To w sumie pi tomów opublikowanych w latach 2013-2016 przez Kadokawa Shoten . Los / Labirynt jest historia równolegle do gin Aoi nr fragmentów , a take napisany przez Hikaru Sakurai i zilustrowane Nakahara, zosta opublikowany w 3 p i 4 p  objtoci oryginalnej fabuy.
 • Fate / dziwne Faszywe  (ja) jest to light novel seria napisane przez Rygo Narita i zilustrowane przez morii Shizuki opublikowane przez ASCII Media Works w swojej marki publikacji Dengeki Bunko od stycznia 2010. Jest to nowa wersja z opowiadania dla Dnia primaaprilisowym w 2008 opublikowany w Internecie jako Fake / states night przez Rygo Narita, który zosta nastpnie zredagowany i zamieszczony w Type-Moon Ace Vol. 2 w 2009. Adaptacja mangi, równie zaprojektowana przez Morii Shizukiego, zostaje wydana wraz zwyej wspomnian aktualn nowelizacj . Fate / dziwne faszywe adresy A "fake" Holy Grail wojnie kilka lat po wydarzeniach z 5 th  wojna Fate / stay night .
 • Lord El-Melloi II 's no jiken-bo ( , Rdo Erumeroi II -sei no jiken-bo ) , Seria lekkich powieci napisana przez Makoto Sand, zilustrowana przez Sakamoto Mineji i opublikowane przez Type-Moon pod ich etykiet Type-Moon BOOKS. Jest uwaana za poboczn opowie Fate / Zero , podajc za jednym z bohaterów jako dorosy. Od tego czasu ukazaa si adaptacja mangi narysowana przez T Azum. 13-odcinkowa animowana adaptacja serialu telewizyjnego i jedna OVA autorstwa studia TROYCA emitowana od lipca do wrzenia 2019 roku.

Melty Blood

 • MELTY BLOOD , bijatyka 2D na PC stworzona we wspópracy z French-Bread, wydana w grudniu 2002 roku. Jest to oficjalna kontynuacja Tsukihime. Dwie serie mangi, napisane przez Kinoko Nasu i narysowane przez Takeru Kirishim, zostay opublikowane midzy czerwcem 2005 a sierpniem 2011; we Francji gówna manga bya dostpna w Pika Édition .

Inne zajcia

 • Notes  (ja) , wydany w maju 1995 i wznowiony w Angel Voice w 1999.
 • ALL AROUND TYPE-MOON -Arnenelbe no ichinichi-  (ja) ( , -nen'erube no ichinichi- ) , W skrócie AATM, to dramat CD wydany na Comiket 72 w 2007. Postacie rónych typów - Ksiyc wchodzi w interakcj w Ahnenerbe i znajduje si w zabawnych sytuacjach. Adaptacja mangi, napisana przez B-suke, zostaa wydana dla Type-Moon Ace . Pierwszy rozdzia to adaptacja czci dramatu na pycie , reszta to oryginalne historie. Dwa tomy tankbon zostay wydane odpowiednio 7 stycznia 2010 roku i 29 wrzenia 2012 roku.
 • Take Moon ,komiks djin narysowany przez Eri Takenashi i zoony z 2 tomów tankbon opublikowanych odpowiednio w czerwcu 2004 i sierpniu 2006. Ta seria przedstawia zabawne i absurdalne sytuacje z rónymi postaciami z serii Type-Moon, gównie z Fate / stay night i Tsukihime . Carnival Phantasm , seria OAV wydana od sierpnia do grudnia 2011 roku, swobodnie adaptujca mang Take Moon, a take zawierajca róne postacie Type-Moon.
 • Fire Girl  (ja) ( , Faiy Gru ) , Seria lekkich powieci z oryginaln histori napisan przez byego czonka Liarsoft Meteor Hoshizora i zilustrowan przez bunbun, opublikowan przez Type-Moon w jego Type-Moon Kolekcja ksiek.
 • Mahtsukai no Yoru  (ja) ( ) , Powie wizualna na PC napisana przez Kinoko Nasu , z ilustracjami Hirokazu Koyamy i muzyk Hideyukiego Fukasawy. Oryginalnie napisana i osadzona przed Tsukihime , historia poda za mod Aoko Aozaki obok dwóch nowych twarzy - Kuonji Alice i Sjr Shizuki. W wywiadzie dla 4Gamer Kinoko Nasu wyrazi ch stworzenia gry, która bdzie wyglda jak skoczona praca i uwaa j za sukces. Wydana 12 kwietnia 2012 r. Jest to pierwsza powie wizualna typu non- eroge typu Moon.
 • Sekai seifuku: The Plot of Zvezda , serial telewizyjny anime z 2014 roku wyreyserowany przez Tensai Okamur i napisany przez Meteor Hoshizora, animowany przez A-1 Pictures . Kilka mang stworzonych przez braci myliwskich zostao opublikowanych przez Ichijinsha . Sekai Seifuku -Shiroi Keito to Manatsu no Berubije- ( ) To lekka powie, której historia przebiega równolegle do oryginalnej serii. Napisana przez K Kimur i zilustrowana przez Khaku Kuroboshiego, zostaa opublikowana 22 marca 2014 roku przez Type-Moon w kolekcji Type-Moon Books.

Dalej dziaa

 • Tsukihime , remake oryginalnej powieci wizualnej, jest w trakcie opracowywania.
 • Girls 'Work , nowe dzieo w kadym wieku napisane przez byych czonków Liarsoft Meteor Hoshizora, Myogaya Jinroku i Kimura K, z projektowaniem postaciprzez Eri Takenashi. Anime adaptacjaprzez Ufotable jest planowane.
 • Mahtsukai no Yoru 2 i 3, kontynuacja pierwszej czci powieci kinetycznej, wydanej w 2012 roku.

Uwagi i odniesienia

Uwagi

 1. Znany równie jako Angel Notes
 2. Historia zostanie wydana póniej jako OVA o nazwie Fate / Prototype

róda

 1. (w)   Tumaczenie wywiadu w TM dla fanów (cz 1)   , Mandarake (dostp: 28 kwietnia 2013 )
 2. (w)   Tumaczenie wywiadu w TM dla fanów (cz 3)   , Mandarake (dostp: 28 kwietnia 2013 )
 3. (Ja) Tsukihime  " , Type-Moon (dostp 28 kwietnia 2012 )
 4. (in) Tumaczenie wywiadu w TM dla fanów (cz 5)  " , Mandarake (dostp: 28 kwietnia 2012 )
 5. (Ja) Tsukihime PLUS-DISC  " , Type-Moon (dostp 28 kwietnia 2013 )
 6. (Ja) Kagetsu Tya  " , Type-Moon (dostp 28 kwietnia 2013 )
 7. (w)   Unofficial History of Type-Moon   , Tsukikan (dostp 28 kwietnia 2013 )
 8. (ja)   Melty Blood   , Type-Moon (dostp 28 kwietnia 2013 )
 9. (ja)   Type-Moon Games   , Type-Moon (dostp 28 kwietnia 2013 )
 10. (w)   Rankingi sprzeday powieci wizualnych Getchu.com PC za rok 2004   (dostp: 25 sierpnia 2017 )
 11. (ja)   Rankingi sprzeday powieci wizualnych Getchu.com na PC za rok 2005   , na Getchu.com (dostp 27 sierpnia 2017 )
 12. (Ja) Official Fate / Zero Site  " , Nitroplus / Type-Moon (dostp 24 sierpnia 2017 )
 13. (w) "Skany magazynów Fate / Tiger Colosseum - chibified. " (Wersja z 9 lipca 2009 r. W archiwum internetowym )
 14. (w) Spencer, Znaki Fate / Noc powróci do Koloseum PSP.  » , Na siliconera.com ,(dostp 11 wrzenia 2017 )
 15. (ja)   Fate / tiger colosseum   ( archiwum internetowe, wersja z 28 sierpnia 2008 r. )
 16. (in)   Fighting games rough up Japanese arcade Conference   w GameSpot (dostp 25 sierpnia 2017 )
 17. (ja)   Fate / unlimited code arcade (wersja z 4 kwietnia 2012 r. W archiwum internetowym )
 18. (ja) Los / nieograniczone kody (wersja z 15 sierpnia 2011 r. W archiwum internetowym )
 19. (in) Erik Brudvig,   Los / nieograniczone kody Praktyczne   na IGN ,(dostp 25 sierpnia 2017 )
 20.   Famitsu: Final Note for a New Wii Game   (dostp 28 kwietnia 2013 )
 21. (en) Ishaan,   Imageepoch Developing Fate / Extra For PSP   , na Siliconera ,(dostp 11 wrzenia 2017 )
 22. (in)   Imageepoch Fate przenosi RPG do PSP   na IGN ,(dostp 25 sierpnia 2017 )
 23. (in)   Fate / stay night Unlimited Blade Works Film Confirmed (Aktualizacja)   w Anime News Network (dostp: 16 wrzenia 2013 )
 24. (ja)   Information on Fate / EXTRA   , na oficjalnej stronie (dostp 11 wrzenia 2017 r. )
 25. (ja) " / " (wersja z 25 stycznia 2010 w Internet Archive )
 26. (w)   Eri Takenashi's Take Moon Type-Moon Anthologies Get Anime   na Anime News Network ,(dostp 30 sierpnia 2017 )
 27. (w)   Transmisja promocji Carnival Phantasm na Type-Moon   na Anime News Network ,(dostp 30 sierpnia 2017 )
 28. (w)   Fate / Zero TV Anime's Kariya Mato / Berserker Ads Streamed   w Anime News Network (dostp 15 wrzenia 2013 )
 29. (Ja)   Sound Drama Fate / Zero   , na http://www.fate-zero.com/ (dostp 15 wrzenia 2013 )
 30. (ja) Sound Drama Fate / Zero Vol.4 - -  " [ archiwum z] , pod adresem http://www.fate-zero.com/ (dostp 15 wrzenia 2013 r. )
 31. (Ja)   Fate / zero en streaming sur Nico Nico Douga   (dostp 28 kwietnia 2013 )
 32. (in) Wydanie zestawu DVD Fate / zero  " , Anime News Network (dostp 28 kwietnia 2012 )
 33. (ja)  " , on Sai-zen-sen (dostp 15 wrzenia 2017 )
 34. (w)   Nowy myliwiec PSP firmy Capcom.  » , Na IGN ,(dostp 11 wrzenia 2017 )
 35. (w) Fate / Tiger Returns To PSP (wersja z 15 lipca 2011 r. W Internet Archive )
 36. (w) Los / nieograniczona liczba kodów Wersja PSP pojawi si w czerwcu  " na animekon.com ,(dostp 25 sierpnia 2017 )
 37. (ja)   Los / nieograniczone kody przenone   (wersja z 26 lutego 2012 r. W archiwum internetowym )
 38. (in)   Fate / Extra CCC Destined For PSP This Spring - Update   na siliconcera.com ,(dostp 11 wrzenia 2017 )
 39.   Saga Fate trwa w Ototo z mang Fate / Apocrypha   , na manga-news.com ,(dostp 23 sierpnia 2017 )
 40.   Manga Fate / Apocrypha at Ototo 8 wrzenia   , w Animeland ,(dostp 23 sierpnia 2017 )
 41.   Manga Fate / Apocrypha pojawi si we wrzeniu 2017 roku!  » , Na Ototo ,(dostp 23 sierpnia 2017 )
 42. Powie Fate / Apocrypha zaadaptowana do anime  " , adala-news ,(dostp 9 czerwca 2017 )
 43. (ja)   Fate / Apocrypha Report Vol.002   , na oficjalnej stronie ,(dostp 9 czerwca 2017 )
 44.   The manga Fate / Strange Fake , ogoszona   , na adala-news.fr (dostp 28 lipca 2014 )
 45. (ja)   Fate II YA   , na natalie.mu ,(dostp 4 stycznia 2019 )
 46. (w) Rafael Antonio Pineda,   The Case Files of Lord El-Melloi II Novels Type-Moon Get TV Anime in July: TROYCA (Bloom Into You) animuje serial oparty na historii   Rail Zeppelin w Anime News Network ,(dostp 4 stycznia 2019 )
 47. (in)   Promocja RPG Fate / Grand Order przedstawia mechanik gry   w Anime News Network ,(dostp 25 sierpnia 2017 )
 48. (ja) iOS Android (wersja z 14 sierpnia 2015 r. W archiwum internetowym )
 49.   MARKETING STOP   , w Pika Edition ,(dostp 15 wrzenia 2017 )
 50. (ja)   ALL AROUND TYPE-MOON   , w TYPE-MOON (dostp 15 wrzenia 2017 )
 51. (ja) B-suke,   -   , w Kadokawa Corporation ( ISBN  978-4-0471-5355-4 , dostp 15 wrzenia 2017 )
 52. (ja) B-suke,   -   , w Kadokawa Corporation ( ISBN  978-4-0412-0398-9 , dostp 15 wrzenia 2017 )
 53. (Ja) TAKE MOON TYPE-MOON  " , na Ichijinsha (dostp 30 sierpnia 2017 )
 54. (ja)   TYPE-MOON TAKE MOON2   , na Ichijinsha (dostp 30 sierpnia 2017 )
 55. (ja) TGS2008 428 animacja TYPE-MOON TV  " ,(dostp 15 sierpnia 2017 )
 56. (ja)     , w plusoneservice.jp (dostp 15 sierpnia 2017 )
 57. (w)   4Gamer Interview with Kinoko Nasu - tsukikan.com   na tsukikan.com ,(dostp 15 sierpnia 2017 )
 58. (ja)  " , na Ichijinsha (dostp 15 sierpnia 2017 )
 59. (ja)  " , na Type-Moon ,(dostp 15 sierpnia 2017 )
 60. (ja)   - -   , na girlswork-animation.com (dostp 15 sierpnia 2017 )

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Type-Moon, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Type-Moon i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Type-Moon na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Agnes Nawrocki

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Type-Moon

Edyta Maciejewski

Ten artykuł o zmiennej Type-Moon przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Slawomir Janowski

To dobry artykuł dotyczący Type-Moon. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Mariusz Chmiel

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.