Selektory API

Selectors API to interfejs programistyczny (API) do manipulowania dokumentami zamodelowanymi w postaci obiektowej ( DOM ).

Selectors API zostało określone przez konsorcjum W3C . WMarzec 2009był to dokument roboczy w ostatniej fazie  roboczej projektu zaproszenia  .

To API jest przeznaczone głównie do implementacji w JavaScript przez przeglądarki internetowe .

Opis

API selektorów definiuje 2 metody dostępu do węzłów drzewa DOM poprzez wybranie ich za pomocą selektora CSS .

Te dwie metody są częścią interfejsu NodeSelector.

Klasy Document, DocumentFragment i Element muszą implementować ten interfejs.

Realizacja

To API jest implementowane przez silnik Webkit (przeglądarki Safari od wersji 3.1 i Google Chrome 1.0), przez Internet Explorer 8 i Mozilla Firefox 3.1 beta (przyszła Mozilla Firefox 3.5).