Analiza wstecznaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza wsteczna, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza wsteczna. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza wsteczna, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza wsteczna. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza wsteczna poniżej. Jeśli informacje o Analiza wsteczna, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Analiza wsteczna jest to technika stosowana w problemach szachowych celu okrelenia, jakie ruchy zostay wykonane w celu osignicia danej pozycji. Technika ta rzadko jest potrzebna do rozwizywania klasycznych problemów, jednak jest cay gatunek powicony tej specjalnoci, który obejmuje na przykad lustra i elementy pomocnicze .

Roszady , decyzja przez do rozwoju i wyznaczania linii s gówne tematy wykorzystywane w tym problemu, ale s te przykady stosowania reguy 50 ruchu , problemy, jeli chodzi o okrelenie, które z boku jeden lub wicej kawaków schemacie nale do lub odpowiedz na inne pytania dotyczce przeszoci stanowiska.

Klasyczne argumenty za rozwizywaniem problemów

Reguy gry w szachy pozwalaj wydedukowa pewne waciwoci, które s zawsze prawdziwe w kadej grze, w której kolejno ruchów jest zgodna z prawem. Pozwalaj one czasem na dokonanie obszernych dedukcji z przeszoci gry. Waciwoci najczciej uywane w zadaniach dotycz pionków, króla i goców.

Zakaz stawiania króla w szachach

Czy biaa roszada moe
w b vs re mi fa sol godz
8
Chessboard480.svg
Biay sweter na biaym pudeku a8
Czarny król na biaym pudeku c8
Czarny pionek na czarnym kwadracie a7
Czarny pionek na czarnym kwadracie c7
Biaa wiea na czarnej skrzynce a1
Biay król na czarnym kwadracie e1
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
w b vs re mi fa sol godz
Cecha jest z czarnymi.

Król zawsze musi ucieka przed czekiem i nie moe sam sprawdzi swojego króla. Umoliwia to wyliczenie niektórych niemoliwych posuni: tak wic, na diagramie obok, ostatnim posuniciem biaych nie móg by skoczek, poniewa czarny król byby szachowany. Jest to wic uderzenie króla lub podstp: roszada jest nielegalna.

Liczba zmian kolumn wedug pionków

Czy bya kiedy awans
Jeli tak, na którym kwadracie
w b vs re mi fa sol godz
8
Chessboard480.svg
Czarna wiea na biaym pudeku a8
Czarny sweter na czarnym pudeku b8
Czarny goniec na biaym pudeku c8
Czarna królowa na czarnej skrzynce d8
Czarny król na biaym kwadracie e8
Czarny biskup na czarnej skrzynce f8
Czarny pionek na czarnym kwadracie a7
Czarny pionek na biaym kwadracie b7
Czarny pionek na czarnym kwadracie c7
Czarny pionek na biaym kwadracie d7
Czarny pionek na czarnym kwadracie e7
Czarny pionek na biaym kwadracie f7
Czarny pionek na czarnym kwadracie g7
Biay pionek na czarnym kwadracie d6
Biay pionek na biaym kwadracie h3
Biay pionek na czarnym kwadracie b2
Biay pionek na biaym kwadracie c2
Biay pionek na czarnym kwadracie d2
Biay pionek na biaym kwadracie e2
Biay pionek na czarnym kwadracie f2
Biay pionek na biaym kwadracie g2
Biaa wiea na czarnej skrzynce a1
Biaa zworka na biaym pudeku b1
Biay biskup na czarnej skrzynce c1
Biaa królowa na biaym pudeku d1
Biay król na czarnym kwadracie e1
Biay biskup na biaym pudeku f1
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
w b vs re mi fa sol godz

Pionek porusza si o jedno lub dwa pola, pozostajc bez zmiany kolumny, chyba e zbije figur przeciwnika, w którym to przypadku koniecznie zmienia si po przektnej. Liczba zmian kolumny przez pionki jest zatem mniejsza lub równa liczbie zbitych pionów przeciwnych figur. Ponadto pionek nie wycofuje si.

Biay pionek na d6 dokona co najmniej 3 zmian w kolumnie. Czarnym brakuje tylko 3 figur, wic wszystkie zostay zabrane przez tego pionka, cznie z czarnym pionkiem pocztkowo w h7. Musia wic koniecznie awansowa na królow lub rycerza, aby nastpnie wyj i zosta zapanym przez biaego pionka. Poniewa brakuje tylko 2 biaych figur, awans mona byo przeprowadzi tylko w pierwszej poowie.

Skd pochodzi pionek w b3
w b vs re mi fa sol godz
8
Chessboard480.svg
Czarna wiea na biaym pudeku a8
Czarny goniec na biaym pudeku c8
Czarna królowa na czarnej skrzynce d8
Czarny król na biaym kwadracie e8
Czarny biskup na czarnej skrzynce f8
Czarna wiea na czarnej skrzynce h8
Czarny pionek na czarnym kwadracie a7
Czarny pionek na biaym kwadracie b7
Czarny pionek na czarnym kwadracie c7
Czarny pionek na biaym kwadracie d7
Czarny pionek na czarnym kwadracie e7
Czarny pionek na biaym kwadracie f7
Czarny pionek na czarnym kwadracie g7
Czarny pionek na biaym kwadracie h7
Biay pionek na biaym kwadracie b3
Biaa zworka na biaym pudeku f3
Biay sweter na czarnym pudeku G3
Biay pionek na czarnym kwadracie b2
Biay pionek na biaym kwadracie c2
Biay pionek na biaym kwadracie e2
Biay pionek na czarnym kwadracie f2
Biay pionek na biaym kwadracie g2
Biay pionek na czarnym kwadracie h2
Biaa wiea na czarnej skrzynce a1
Biay biskup na czarnej skrzynce c1
Biaa królowa na biaym pudeku d1
Biay król na czarnym kwadracie e1
Biay biskup na biaym pudeku f1
Biaa wiea na biaym pudeku h1
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
w b vs re mi fa sol godz

Pion móg pochodzi z a2, wtedy wziby czarnego skoczka w b3; z drugiej strony nie moe pochodzi z d2, poniewa podczas ruchu pionek zawsze przesuwa si o jedn lini. Gdyby pionek b3 pochodzi z d2, zmieniby kolumn 2 razy: wykonaby zatem 2 ruchy, które doprowadziyby go do awansu o 2 linie, a nie tylko do jednej. Zatem pion b3 pochodzi z a2.

Ograniczenia ruchu szaleców

Czy bya kiedykolwiek awans
w b vs re mi fa sol godz
8
Chessboard480.svg
Czarny król na biaym pudeku c8
Biay biskup na biaym pudeku g6
Biay biskup na biaym pudeku c4
Biay król na czarnym kwadracie e1
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
w b vs re mi fa sol godz

Goniec nie moe opuci swojego pola startowego, dopóki nie zostanie zbity, dopóki nie nastpi ruch jednego z blokujcych go pionków. Ponadto goniec moe porusza si tylko po polach w kolorze jego pola startowego.

Na biaych kwadratach jest dwóch biaych biskupów. Przynajmniej jeden z nich jest wic wynikiem szalonej zanionej promocji. Tak wic w trakcie gry odbya si ju promocja.

Czy bya kiedykolwiek awans
w b vs re mi fa sol godz
8
Chessboard480.svg
Czarny król na biaym pudeku c8
Biay biskup na biaym pudeku g8
Biay pionek na biaym kwadracie e2
Biay pionek na biaym kwadracie g2
Biay król na czarnym kwadracie e1
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
w b vs re mi fa sol godz

Na biaym polu znajduje si biay goca, ale nie moe on pochodzi z pocztkowej pozycji biaego goca w f1, poniewa biae pionki na e2 i g2 nie poruszyy si i zablokowayby jego ruch. Goniec pocztkowo na f1 zosta wic zbity przez czarne, a goniec na g8 by wynikiem niepenej promocji. Wic rzeczywicie bya promocja podczas gry.

Parytet

Dawson , 1927

Rozpraw si z czarnymi.
Wska ruch, który wykona czarny.

w b vs re mi fa sol godz
8
Chessboard480.svg
Czarna wiea na biaym pudeku a8
Czarny sweter na czarnym pudeku b8
Czarny goniec na biaym pudeku c8
Czarna królowa na czarnej skrzynce d8
Czarny król na biaym kwadracie e8
Czarny biskup na czarnej skrzynce f8
Czarny sweter na biaym pudeku G8
Czarna wiea na czarnej skrzynce h8
Czarny pionek na czarnym kwadracie a7
Czarny pionek na biaym kwadracie b7
Czarny pionek na czarnym kwadracie c7
Czarny pionek na biaym kwadracie d7
Czarny pionek na czarnym kwadracie e7
Czarny pionek na biaym kwadracie f7
Czarny pionek na czarnym kwadracie g7
Czarny pionek na biaym kwadracie h7
Biay pionek na biaym kwadracie a2
Biay pionek na czarnym kwadracie b2
Biay pionek na biaym kwadracie c2
Biay pionek na czarnym kwadracie d2
Biay pionek na biaym kwadracie e2
Biay pionek na czarnym kwadracie f2
Biay pionek na biaym kwadracie g2
Biay pionek na czarnym kwadracie h2
Biaa wiea na czarnej skrzynce a1
Biaa zworka na biaym pudeku b1
Biay biskup na czarnej skrzynce c1
Biaa królowa na biaym pudeku d1
Biay król na czarnym kwadracie e1
Biay biskup na biaym pudeku f1
Biay sweter na czarnym pudeku G1
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
w b vs re mi fa sol godz

Kiedy Kawaler si porusza, przechodzi na przemian z biaego i czarnego kwadratu. W pozycji diagramu mamy dla kadej strony skoczka na biaym kwadracie i jednego skoczka na czarnym kwadracie, tak jak w pozycji pocztkowej; jeli nadal s na szachownicy i nie pochodz z promocji podrzdnej, moemy zatem wiedzie, czy skoczkowie wykonali nieparzyst, czy parzyst liczb ruchów.

Zauwa, e aden pionek nie zosta przesunity, tylko Kawalerowie i Wiee (po przesuniciu ssiedniego Kawalera) mog si poruszy.
Jeli si ruszyli, Czarne Wiee miay do swojej dyspozycji tylko te place, z których ostatecznie opuci ich ssiedni Kawaler. Zatem Czarne Wiee mogy wykona tylko parzyst liczb trafie (prawdopodobnie zero).
Dlatego czarne zagray parzyst liczb uderze.
Poniewa cech jest czarny, biay wykona nieparzyst liczb uderze. Teraz, Biali Kawalerowie i Wiea a1 wykonali parzyst liczb ruchów, dlatego to Wiea h1 wykonaa nieparzyst liczb ruchów.
Dlatego zosta wzity na pudeko g1.
Skoczek, który wzi wie na g1, nie moe pochodzi z f3, w przeciwnym razie Biay Król byby szachowany.
Dlatego obowizkowym ruchem czarnych jest ... Ch3xTg1 .

Konwencje charakterystyczne dla analizy wstecznej

  • Kada figura inna ni król lub pionki moe by oryginalna lub pochodzca z promocji lub niepenej promocji: przedstawione rozwizania musz zatem uwzgldnia te dwie moliwoci;
  • Aby wykona zajcie przelotowe , konieczne jest udowodnienie, e jest ono zgodne z prawem (to znaczy, e wzity pionek zosta wykonany w ruchu poprzedzajcym ruch o dwa pola);
  • Roszady zakada zgodne z prawem, chyba e zostanie udowodnione, e król lub wiey wida ju przeniesione;

Istniej specjalne przypadki, w których kilka roques lub rzutów byoby potencjalnie moliwych, ale wzajemnie si wykluczaj. W takim przypadku naley poda rozwizania odpowiadajce kademu przypadkowi, chyba e okrelono inne konwencje.

W.Langstaff , Chess Amateur 1922
w b vs re mi fa sol godz
8
Chessboard480.svg
Czarny król na biaym kwadracie e8
Czarna wiea na czarnej skrzynce h8
Biay biskup na czarnej skrzynce f6
Biay pionek na czarnym kwadracie h6
Biaa wiea na biaym kwadracie d5
Biay król na biaym pudeku f5
Czarny pionek na czarnym kwadracie g5
Biay pionek na biaym kwadracie h5
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
w b vs re mi fa sol godz
matowa biel w dwóch pocigniciach

Albo czarny pionek wanie przesun si do przodu o 2 pola (nie móg by na g6, biay król byby szachowany) i biae mog wtedy przej podanie. Albo król, albo wiea wanie si poruszyy i dlatego czarne nie mog wykona roszady.

  • Jeli czarny wanie gra g7-g5: 1. hxg6 ep 0-0 2.h7 #
  • Jeli czarne nie mog wykona roszady : 1.Re6 i 2.Td8 #
H. Hultberg , Tidskrift för Schack 1944
w b vs re mi fa sol godz
8
Chessboard480.svg
Czarna wiea na biaym pudeku a8
Czarny król na biaym kwadracie e8
Czarny pionek na biaym kwadracie b7
Czarny pionek na biaym kwadracie d7
Czarny pionek na czarnym kwadracie g7
Czarny pionek na biaym kwadracie c6
Biay pionek na czarnym kwadracie d6
Czarny pionek na czarnym kwadracie h6
Biaa wiea na biaym pudeku f3
Biay pionek na biaym kwadracie a2
Biay pionek na czarnym kwadracie b2
Biay pionek na biaym kwadracie c2
Biay pionek na czarnym kwadracie d2
Biay król na czarnym kwadracie e1
Biaa wiea na biaym pudeku h1
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
w b vs re mi fa sol godz
mata w dwóch uderzeniach

Czasami mona udowodni, e roques obu obozów wzajemnie si wykluczaj, nie bdc w stanie okreli, który z nich. Konwencja jest wic taka, e pierwsza wykonana roszada jest uznawana za legaln.

W tym zadaniu, jeli wiea na f3 pochodzia z a1, król musia si przesun, aby j wypuci; jeli jest to wiea promowana, musiaa przej przez pole f8 w kontakcie z czarnym królem: ten ostatni by wic szachowany bez moliwej interwencji i musia si poruszy. W pierwszym przypadku biae nie mog robi roszady, w drugim czarne nie mog roszowa. Wic jeli biay potrafi roszad, czarny nie moe, ale jeli biay nie roszuje, czarny moe.

Wic 1. 0-0! zapobiega roszadzie czarnych, pozwalajc 2.Tf8 # w nastpnym ruchu. Podczas gdy 1. Thf1 pozwala czarnym unikn mata w dwóch ruchach o 1 ... 0-0-0!

Przykady kompozycji

Raymond Smullyan
w b vs re mi fa sol godz
8
Chessboard480.svg
Czarny król na biaym kwadracie a8
Biay król na biaym pudeku c8
Biay pionek na czarnym kwadracie h2
Biay biskup na czarnej skrzynce g1
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
w b vs re mi fa sol godz
Traktuj biaych. Jaki by ostatni ruch czarnych

W pierwszym przykadzie chodzi o ustalenie, jaki by ostatni ruch czarnych. To by oczywicie zamach stanu, poniewa Black nie ma innego pokoju. Jednak czarny król nie moe pochodzi z b8 lub b7, poniewa byby ssiadujcy z biaym królem. Dlatego moe pochodzi tylko z pudeka a7. Ale ten jest kontrolowany przez biaego goca, który nie móg wej na g1 ostatnim ruchem biaych, poniewa pionek w h2 by temu przeszkodzi.

Jedyn moliwoci jest wic to, e poprzedni zamach stanu Biaych by niepowodzeniem w odkryciu . Ponadto jedynym elementem, który móg pojawi si w a8, nieudajc odkrycia, jest skoczek (Cb6-Ca8)

Dlatego wnioskujemy, e ostatnim posuniciem biaych byo Sb6-a8, na które czarne odpowiedziay Ra7xCa8 .

Gideon Husserl, feenschach  (de) , 1986
w b vs re mi fa sol godz
8
Chessboard480.svg
Biay król na biaym pudeku g8
Biaa królowa na czarnej skrzynce h8
Biaa wiea na biaym pudeku g6
Biay król na czarnym kwadracie h6
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
w b vs re mi fa sol godz
Który pokój jest dla kogo

W tym drugim przykadzie musimy okreli, które bierki nale do biaych, a które do czarnych.

Poniewa dwaj Królowie nie mog by jednoczenie szanowani, Wiea i Pani nale do tego samego obozu.
W ten sposób jeden z królów jest jednoczenie szachowany przez dwa wrogie pionki. Taka konfiguracja jest moliwa tylko w przypadku niepowodzenia wykrywania.

Jedyn moliwoci jest to, e pionek z g7 awansowa na h8.

Mamy wic w ostatnim pocigniciu: g7xh8 = D +.

Fragmenty diagramu wygldaj zatem nastpujco: Biay: Rh6, Qh8, Tg6 Czarny: Kg8.

Sam Loyd , 1859
w b vs re mi fa sol godz
8
Chessboard480.svg
Czarna wiea na biaym pudeku a8
Czarny król na biaym kwadracie e8
Czarny pionek na czarnym kwadracie a7
Czarny pionek na czarnym kwadracie c7
Biaa królowa na biaym pudeku a6
Biay król na biaym kwadracie e6
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
w b vs re mi fa sol godz
Off to White, czy jest mat w dwóch ruchach

Problem Sama Loyda wydaje si trywialny: mata z dwoma uderzeniami wydaje si trudne do wykonania ze wzgldu na fakt, e Black najwyraniej ma do swojej dyspozycji roszad. Ale nie: czarne pionki, bdc na swoim pierwotnym polu, nie mogy zagra poprzedniego czarnego ruchu (poniewa cecha naley do biaych). Dlatego czarne wczeniej przesuny swoj Wie lub swojego Króla; dlatego nie mog robi roszady.

Rozwizaniem problemu jest 1. Da1, po którym nastpuje 2. Hh8 , poniewa czarne nie maj ju do dyspozycji roszady , co pozwolioby im unikn mata.

Amelung, 1897
w b vs re mi fa sol godz
8
Chessboard480.svg
Biaa wiea na czarnej skrzynce h8
Czarny pionek na biaym kwadracie h7
Biay pionek na czarnym kwadracie f6
Czarny król na czarnym kwadracie h6
Biay pionek na czarnym kwadracie e5
Biay król na biaym pudeku f5
Czarny pionek na czarnym kwadracie g5
Biay pionek na biaym kwadracie h5
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
w b vs re mi fa sol godz
Biae uderzenie, mat w dwóch uderzeniach.

Pionek h czarnych wci znajduje si na swoim pierwotnym polu, wic nie móg zagra ostatniego ruchu.
Ostatni ruch czarnych nie moe by Kg6-h6, poniewa dwa króle znajdowayby si wtedy na ssiadujcych polach.
Pole g7 kontrolowane jest przez biaego pionka na f6. Ostatni ruch czarnych moe by tylko Kg7-h6, jeli poprzedni ruch biaych by ruchem z tego pionka na f6. Jednak trzy kwadraty, z których moe pochodzi (e5, f5 i g5), s zajte. Moemy zatem wywnioskowa, e Czarny Król nie wykona ostatniego ruchu.
Pozostaje wic tylko pionek g. Ten ostatni nie móg pochodzi z g6, poniewa Biay Król byby wtedy szachowany.
Ostatnim ruchem czarnych jest zatem g7-g5.

Pozwala to na podanie w przelocie 1. h5xg6 ep, Rh6-h5 2.Th8xh7 mat.

Cz wspierajca

Problem polega na odtworzeniu pojedynczej serii ciosów, pozwalajcej z pozycji wyjciowej doj do proponowanej pozycji w liczbie wskazanych ciosów.

Tibor Orban, 1976
w b vs re mi fa sol godz
8
Chessboard480.svg
Czarna wiea na biaym pudeku a8
Czarny sweter na czarnym pudeku b8
Czarny goniec na biaym pudeku c8
Czarna królowa na czarnej skrzynce d8
Czarny król na biaym kwadracie e8
Czarny biskup na czarnej skrzynce f8
Czarny sweter na biaym pudeku G8
Czarna wiea na czarnej skrzynce h8
Czarny pionek na czarnym kwadracie a7
Czarny pionek na biaym kwadracie b7
Czarny pionek na biaym kwadracie f7
Czarny pionek na czarnym kwadracie g7
Czarny pionek na biaym kwadracie h7
Czarny pionek na biaym kwadracie c6
Czarny pionek na biaym kwadracie e6
Biay pionek na biaym polu e4
Biay pionek na biaym kwadracie a2
Biay pionek na czarnym kwadracie b2
Biay pionek na biaym kwadracie c2
Biay pionek na czarnym kwadracie d2
Biay pionek na czarnym kwadracie f2
Biay pionek na biaym kwadracie g2
Biay pionek na czarnym kwadracie h2
Biaa wiea na czarnej skrzynce a1
Biaa zworka na biaym pudeku b1
Biay biskup na czarnej skrzynce c1
Biaa królowa na biaym pudeku d1
Biay król na czarnym kwadracie e1
Biay sweter na czarnym pudeku G1
Biaa wiea na biaym pudeku h1
8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
w b vs re mi fa sol godz
Pozycja po czwartym ruchu czarnych.

Jedyna kolejno ruchów pozwalajca na uzyskanie pozycji diagramu w dokadnie czterech ruchach jest nastpujca:

1.e4 e6 2.Gb5 Re7 3.Gxd7 c6 4.Fe8 Wxe8

Kompozytorzy

Niektóre z wielkich nazwisk w tego typu problemach to Sam Loyd , Thomas Dawson , L. Ceriani , Andrei Frolkine i Michel Caillaud .

Zobacz take: Midzynarodowy Wielki Mistrz kompozycji szachowej

Bibliografia

Uwagi i odniesienia

  1. Zgodnie z konwencj roszada jest zawsze dozwolona, chyba e mona wykaza, e jest to niemoliwe; z drugiej strony, aby uy trzymania w podaniu, konieczne jest wykazanie, e poprzednie posunicie jest rzeczywicie ruchem o dwa pola pionka, który ma by zbity.
  2. Nicolas GiffardBadania na szachownicy  " Jeux i Stratégie , n O  44,, s.  36-39.
  3. Nazywa si to podwójn awari .
  4. Nie mona okreli, która figura zostaa wzita w h8, moemy po prostu wywnioskowa, e moe to by tylko biskup lub kawaler
  5. NB Moliwe jest uzyskanie tej pozycji w trzech ruchach: 1.e4 e6 (lub c6) 2.Bc4 c6 (lub e6) 3.Bxe6 dxe6

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza wsteczna, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza wsteczna i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza wsteczna na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Eugeniusz Sadowski

W tym poście o Analiza wsteczna dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Marcin Cichocki

Świetny post o Analiza wsteczna.