Dynamiczne pisanieInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Dynamiczne pisanie, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Dynamiczne pisanie. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Dynamiczne pisanie, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Dynamiczne pisanie. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Dynamiczne pisanie poniżej. Jeśli informacje o Dynamiczne pisanie, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Wszystkie jzyki programowania pozwalaj, bezporednio lub porednio, na manipulowanie wartociami . Generalnie dzieje si tak za porednictwem zmiennych , które s skojarzeniem (mówimy równie cznikiem) midzy symbolem a wartoci lub cigiem wartoci, symbolem umoliwiajcym programicie identyfikacj i manipulowanie tymi wartociami.

Wpisywanie zmiennej polega na przypisaniu do jej zmiennej symbolicznej typu danych, dziki czemu komputer moe wiedzie, czy s to dane numeryczne, tekstowe itp., Aby odpowiednio przydzieli obszary pamici. O rozmiarze wystarczajcym do przechowywania tych danych i ewentualnie sprawdzi, czy operacje zaprogramowane na tej zmiennej (operacje matematyczne, przetwarzanie tekstu itp.) s zgodne z jej typem.

Dynamiczne typowanie to niech komputer zrobi operacj wpisujc w locie podczas wykonywania kodu, w przeciwiestwie statycznie typowanych jzyków gdzie typ analizy jest przeprowadzane Upstream (zazwyczaj podczas kompilacji z programu). Niezalenie od tego, kiedy ta analiza jest wykonywana, metoda typowania moe wymusi jawne adnotacje typu w wyraeniach w programie lub mie mechanizm wnioskowania o typie. Zauwa, e wikszo jzyków z typami dynamicznymi ma ten mechanizm.

Typowanie dynamiczne moe by bardzo wygodnym rozwizaniem przy szybkim tworzeniu programów, zwaszcza gdy typ manipulowanych obiektów niekoniecznie jest z góry znany lub gdy programista chce dla wygody umoliwi zmian typu zmiennej. Jest to równie konieczne do opracowania protokou meta-obiektu - lub MOP - gdzie statyczne typowanie jest zabronione [ref. konieczne] .

Przykady

Statyczne pisanie

Na przykad w C lub C ++ nastpujcy fragment programu:

int a;
a = 5; 
int b = a + 1;

definiuje zmienn oznaczon a typu integer ( int), a nastpnie przypisuje jej warto 5. Nastpnie definiowana jest zmienna b tego samego typu i jednoczenie inicjowana przez wynik wyraenia a + 1. C ++ jest jzykiem z typami statycznymi . We wspóczesnym C ++ (po C ++ 11 ) sowo kluczowe autopozwala nie deklarowa typu pewnych zmiennych. Kompilator musi nastpnie wywnioskowa typ zmiennej na podstawie analizy kontekstowej.

int a = 1;
auto b = a + 1;

Dynamiczne pisanie

W Common Lisp napiszemy:

 (let ((a 5)) ...)

Tutaj tworzenie zmiennej leksykalnej odbywa si bez okrelania jej typu. [niejasne] Typ danych nie jest powizany z symbolem, który oznacza zmienn, ale jest zakodowany w samych danych. Tak wic w ramach `` let '' moemy zapyta o typ zmiennej a (jest to aplikacja zwrotnoci ):

  (let ((a 5))
    (when (numberp a)
       (print "a est un nombre")) ...)

Ponadto podczas wykonywania a moe otrzyma obiekt innego typu, jeli program na to pozwala:

  (let ((a 5)
     (setf a "je suis une chaîne") ...)

Implikacje dynamicznego pisania

Ogromna elastyczno, jak umoliwia dynamiczne pisanie, jest generalnie opacana przez:

 • nadmierne zuycie pamici odpowiadajce kodowaniu typu w locie w wartoci;
 • strata czasu podczas testów programu, bdy spójnoci typu s wykrywane dopiero przy wykonaniu odnonej linii kodu, a nie zaraz po kompilacji;
 • utrata wydajnoci z powodu dodatkowych poredników ; ten dodatkowy koszt czasu dziaania jest jednak równowaony wzrostem mocy obecnych komputerów i umoliwia szybki rozwój aplikacji  ;
 • utrata utrzymywalnoci kodu, czytelnik kodu ródowego moe mie trudnoci ze zrozumieniem rodzaju zmiennych, a tym bardziej, e moe on zosta stworzony zgodnie ze zmiennoci tego typu.

Dla drogich operacji algorytmicznych, jzyków skryptowych takich jak Python , Tcl, lub Ruby moe wspópracowa z bibliotekami napisane w niskopoziomowym jzyku jak w jzyku C . Ponadto niektóre jzyki (zwaszcza Common Lisp ) pozwalaj na opcjonaln statyczn deklaracj typu, aby udowodni spójno typowania w czasie kompilacji i usun porednie.

Gdy funkcja odbiera dane niepoprawnego typu w czasie wykonywania (bd typu w czasie wykonywania), zgaszany jest wyjtek .

Przykady

Zobacz te

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Dynamiczne pisanie, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Dynamiczne pisanie i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Dynamiczne pisanie na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

David Serafin

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Dynamiczne pisanie jest tym, którego szukałem.

Christopher Wasilewski

W tym poście o Dynamiczne pisanie dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Marek Szulc

Bardzo ciekawy ten post o Dynamiczne pisanie.

Jan Podgórski

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Dynamiczne pisanie