Anarchia (stosunki midzynarodowe)Informacje, które udało nam się zgromadzić na temat Anarchia (stosunki midzynarodowe), zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Anarchia (stosunki midzynarodowe). W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Anarchia (stosunki midzynarodowe), a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Anarchia (stosunki midzynarodowe). Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Anarchia (stosunki midzynarodowe) poniżej. Jeśli informacje o Anarchia (stosunki midzynarodowe), które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Pojcie anarchii jest uywane w teorii stosunków midzynarodowych do opisu sytuacji systemu midzynarodowego . Koncepcja ta zostaa uznana za najwaniejsz dla bada stosunków midzynarodowych, ale od lat 90. jest kwestionowana ze wzgldu na jej niejednoznaczno i nieodczne niebezpieczestwo uznania takiego postulatu za fundamentalny (ryzyko determinizmu ).

Midzynarodowa anarchia i porzdek wewntrzny

System midzynarodowy okrelany jest jako anarchiczny w opozycji do wewntrznego porzdku pastw. Klasyczne rozrónienie ustanawia Raymond Aron  :   Max Weber zdefiniowa pastwo przez monopol na uprawnion przemoc. Powiedzmy, e spoeczno midzynarodow charakteryzuje brak wadzy, która ma monopol na uprawnion przemoc  . Idea rónicy w naturze midzy porzdkiem midzynarodowym a porzdkiem wewntrznym jest czsto zwizana z myl Hobbesa: krótko mówic, stosunki midzynarodowe byyby wiecznym stanem natury , gdyby Lewiatan nie egzekwowa prawa. Z tej sytuacji wynika permanentna niepewno i denie do zapewnienia sobie wasnego bezpieczestwa: w stanie przyrody bezpieczestwo jest dla  kadego, jednostki czy jednostki politycznej, podstawowym celem   (Aron).

Opisanie systemu midzynarodowego jako anarchicznego nie oznacza, e powinnimy postrzega wiat jako cay czas niestabilny, konfrontacyjny, chaotyczny. Wrcz przeciwnie, anarchia jest charakterystyczna dla porzdku midzynarodowego: jest to porzdek bez wadzy centralnej nadrzdnej w stosunku do pastw.

Anarchia w myli realistycznej i neorealistycznej

Autorzy realistyczni ( Robert Jervis , Robert Gilpin i inni) przyjmuj anarchi jako centraln koncepcj ich teorii.

Kenneth Waltz czyni go nawet pierwszym elementem swojej teorii stosunków midzynarodowych, z którego wywodz si wszystkie inne. Stan anarchii sprawia Waltzowi, e stany s niepewne co do intencji innych: mog liczy tylko na siebie (system samopomocy lub samopomocy ). Stwarza to dylemat bezpieczestwa ( dylemat bezpieczestwa ), który skania pastwa do rozumowania w nastpujcy sposób: Poniewa nie znam intencji innych, musi by, e mog by zoliwi, wic zapewni mi rodki ochrony; kada próba zwikszenia jego bezpieczestwa przez aktora bdzie postrzegana przez innych jako czynnik niepewnoci, skaniajcy ich do uzbrojenia si lub przystpienia do sojuszu. Dla Waltza anarchia ma charakter strukturalny i strukturalny, determinuje niepewno systemu midzynarodowego; jedynym sposobem na ograniczenie anarchii bdzie gra o równowag si .

Taka koncepcja stosunków midzynarodowych pozostawia bez odpowiedzi wane pytanie: jak wytumaczy pojawianie si zjawisk wspópracy midzy pastwami, uwaanymi za podmioty unitarne i racjonalne, maksymalizujce interesy, samolubne przy braku wadzy centralnej To przesuchanie jest sednem pracy Roberta Axelroda , który opierajc si na teorii gier, a przede wszystkim na dylemacie winia , stwierdza, e powtarzajce si kontakty midzy aktorami prowadz ich do ustalania norm zachowania, a tym samym faworyzowania, nawet przewidywalnoci ich relacji.

Anarchia w myli liberalnej / neoliberalnej

Liberalni autorzy, czy te liberalno-instytucjonalici , jak Robert Keohane , przyjmuj realistyczny postulat midzynarodowej anarchii. Jednak twierdz, w przeciwiestwie do realistów, e najlepszym sposobem ograniczenia anarchii nie jest zaufanie do równowagi si, ale promowanie wyaniania si norm, midzynarodowych reimów. Wzajemno (Chc to i to zrobi (uznawa dyplomy waszych naukowców, patenty zgoszone w waszym kraju, zmniejszy podatki importowe, pod warunkiem, e zrobicie to samo) równie odgrywa wan rol w tym kierunku. Wynikajcy z tego rozproszona wzajemno (Keohane) tworzy dugoterminowe zobowizania dla pastw i sprzyja zaufaniu w stosunkach midzypastwowych.

English School wykorzystuje równie pojcie anarchii, ale w nieco innym sensie. W The Anarchical Society Hedley Bull przywouje spoeczestwo anarchiczne, pozorny oksymoron, który sugeruje, e nawet jeli stosunki midzynarodowe s rzeczywicie anarchiczne, przy braku wadzy centralnej, pozostaje faktem, e pastwa przestrzegaj pewnej liczby zalece i uznaj pewne podstawowe instytucje, takie jak dyplomacja , wojna , suwerenno .

Konstruktywistyczne wyzwanie

Konstruktywistyczni autorzy, tacy jak Nicholas Onuf czy Alexander Wendt , kwestionuj wag przypisywan anarchii: dla nich anarchia jest tym, co robi z niej pastwa. Nie odrzucajc fundamentalnego postulatu anarchii systemu midzynarodowego, Wendt pokazuje, e nie prowadzi to nieuchronnie do konkurencji i przemocy, poniewa normy, idee i kultura czciowo rzdz zachowaniem pastw.

Uwagi i odniesienia

  1. R. Aron, Co to jest teoria stosunków midzynarodowych RFSP 1967
  2. Waltz, Kenneth N., Theory of International Politics , Addison-Wesley, 1979.
  3. Axelrod, R., The Evolution of Cooperation , New-York, Basic Books, 1984
  4. Bull, H., The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics , Nowy Jork, Columbia Unisity Press, 1977
  5. Wendt, A., Anarchy Is What States: the Social Construction of Power Politics , International Organization, 46: 2 (wiosna), str. 391425.

Bibliografia

  • Milner, H., The Assumption of Anarchy in International Relations Theory: A Critique, Review of International Studies 17 (stycze 1991), s. 6785.

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Anarchia (stosunki midzynarodowe), były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Anarchia (stosunki midzynarodowe) i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Anarchia (stosunki midzynarodowe) na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Alexander Kot

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Anarchia (stosunki midzynarodowe), daje dużo pewności.

Aneta Michalik

Bardzo ciekawy ten post o Anarchia (stosunki midzynarodowe).

Alicja Sienkiewicz

Ten wpis o Anarchia (stosunki midzynarodowe) był właśnie tym, co chciałem znaleźć.