Ściśnij (finanse)

W finansach, wycisnąć lub short squeeze lub bear squeeze , od angielskiego czasownika squeeze, który oznacza „naciskać” i od angielskiego słowa bear, które oznacza „niedźwiedź”, oznacza nierównowagę strukturalną między pozycjami długimi i krótkimi, co prowadzi do likwidacji krótkich sprzedawców. ich pozycje w katastrofie i za wszelką cenę.

Jest to kwestia a priori manipulacji na rynku (na przykład ta przeprowadzona przez braci Hunt na srebrze w 1980 r. ), ale nie zawsze. Sytuacja ścisku może również powstać, na przykład z powodów regulacyjnych (takich jak minimalne wymagania finansowania na rynku obligacji rządowych w Wielkiej Brytanii , gilts ).

Jeśli jest to celowa manipulacja zorganizowana przez interesariusza lub grupę interesariuszy w celu osiągnięcia zysku, użyjemy raczej słowa corner , od angielskiego czasownika oznaczającego „cornering into a corner”.

Zobacz również