Ithobaal II

Ithobaal II Funkcjonować
Król Tyru
Biografia
Czynność Monarcha

Itobaal II był królem Sydonu i Tyru około 694 roku -682

Królować

Po wypędzeniu Louli ze swego tronu, który uciekł z Tyru na Cypr , Sennachérib mianował pewnego „Toubaalou” króla Sydonu , czyli Ihtobaala II. Wygląda na to, że ten ostatni zostaje także królem Tyru po ostatecznym zniknięciu Louli.

W 677 r. Pod Assarhaddon, według asyryjskich kronik królewskich, król Abdi-Milkouti, następca Itobaala II, panuje w Sydonie . Został zdetronizowany i stracony po sprzymierzeniu się z królem Cylicji o imieniu Sandouari, a miasta Maaroubbou i Sarepta są dla Baala I, pierwszego króla Tyru, także następcą Ethbaala II, i pozostał wiernym wasalem Asyrii .

Źródła