Dama

Sztuka

Dame to dzieło sztuki prowadzone w szczególności przez:

Gry i rozrywka

Przedmioty i narzędzia

Nazwisko

Dame to nazwisko używane w szczególności przez:

Religia

Tytuł

Przez rozszerzenie: tytuł nadawany przez honor kobietom. Zobacz Madame

Toponimy

Zobacz również