Redaktor naczelny

Redaktor naczelny Kody
RZYM (Francja) E1106

Redakcja Dyrektor jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty redakcyjnej publikacji .

On jest szefem w edytorze .