Wzmacniacz o niskim poziomie szumówInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Wzmacniacz o niskim poziomie szumów, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Wzmacniacz o niskim poziomie szumów. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Wzmacniacz o niskim poziomie szumów, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Wzmacniacz o niskim poziomie szumów. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Wzmacniacz o niskim poziomie szumów poniżej. Jeśli informacje o Wzmacniacz o niskim poziomie szumów, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Wzmacniacz niski poziom haasu ( LNA English Low Noise Amplifier ) jest urzdzeniem elektronicznym odpowiedzialny za wprowadzenie w postaci bardzo maych sygnaów z anteny. Czsto jest umieszczany w pobliu czujnika, aby zminimalizowa straty na linii; z tego powodu bywa nazywany przedwzmacniaczem . Tego typu rozwizanie jest czsto stosowane w systemach pracujcych na wysokich czstotliwociach, takich jak sygna GPS .

W zalenoci od czstotliwoci zmienia si aktywny element niskoszumowego wzmacniacza wejciowego: FET jest najmniej zaszumiony do kilkudziesiciu megaherców, nastpnie tranzystor bipolarny (szczególnie SiGe), a nastpnie ponownie tranzystor FET w GaAs powyej kilku gigaherców .

Wspóczynnik haasu

Ogólnie rzecz biorc, aden z aktywnych komponentów tworzcych wzmacniacz nie jest idealnie cichy: niezalenie od zastosowanej technologii, komponenty dodaj dodatkowy szum do obecnego na wejciu. Aby zmierzy degradacj stosunku sygna / szum na wejciu wzmacniacza, jego wspóczynnik szumu definiuje si jako stosunek sygnau / szumu na wejciu do stosunku sygnau / szumu na wyjciu. Zwykle wspóczynnik ten jest podawany w dB. Im bliej 0  dB , tym cichszy jest skadnik aktywny.

Praktycznym problemem, który pojawia si, gdy chcesz zmierzy wspóczynnik szumów, jest zdefiniowanie szumu wejciowego. Na przykad, naziemnych systemów cznoci radiowej, to uwaa si, e sygna wejciowy jest utworzony przez wewntrzny opór 50 omów i temperatury generatora 300  K . Wzór Boltzmanna pozwala znale szum cieplny powstajcy z tego rezystora w funkcji szerokoci pasma odbiornika: dla szerokoci pasma 1  Hz i przy 300  K obcienie daje moc szumów - 174 dBm. Jeli odbiornik ma 10 000 razy wiksz szeroko pasma (10  kHz ), moc szumów dostarczana przez obcienie bdzie o 40  dB wysza, czyli 134 dBm. Jeli wspóczynnik szumów wzmacniacza wynosi 2  dB , naley zatem wzi pod uwag, e cakowity szum wejciowy wynosi 132 dBm.

Poza wewntrznymi charakterystykami skadnika aktywnego, jego wspóczynnik szumów zaley, podobnie jak wzmocnienie, od impedancji prezentowanych na jego wejciu i wyjciu. Okazuje si, e jednoczenie niemoliwe jest osignicie zarówno najniszego wspóczynnika szumów, jak i najwyszego wzmocnienia. W przypadku stopni wejciowych wzmocnienie jest generalnie powicane dla uzyskania optymalnego wspóczynnika szumu, wiedzc, e wzmocnienie jest i tak atwiejsze do uzyskania przy czstotliwoci poredniej, gdy sygna zostanie heterodynowany.

To urzdzenie odgrywa bardzo wan rol w redukcji szumów. Rzeczywicie, zgodnie ze wzorem Friisa , wspóczynnik szumów zaley w duym stopniu od pierwszych stopni wzmocnienia.

Sprawa TNT

To najczstszy przykad, szukamy przedwzmacniacza antenowego UHF, nie najsilniejszego pod wzgldem wzmocnienia, ale takiego, który dodaje najmniej szumów do szumów anteny UHF.

Przypadek kosmicznych systemów radiokomunikacyjnych

Temperatura oporu promieniowania anteny nie jest temperatur anteny, ale temperatur obszaru nieba, który widzi. Temperatura tego rezystora bdzie niska, jeli antena bdzie skierowana w zimny obszar nieba; moe spa do kilku kelwinów , pozostaoci po pierwotnym Wielkim Wybuchu. Zamiast wspóczynnika szumów mówimy wtedy o temperaturze haasu. Temperatura haasu anteny trudno bdzie utrzymywane na tak niskim jak wartoci, o których mowa powyej, poniewa wszystkie elementy rozpraszajce midzy anten a wzmacniaczem wprowadzenie rezystorów, których temperatura fikcyjne haasu jest rzdu 300  K . Zatem kabel koncentryczny, który miaby 1  dB strat, spowoduje wzrost szumów wikszy ni 1  dB  ! Z tego powodu w radiokomunikacji kosmicznej przedwzmacniacz niskoszumowy jest zawsze blisko anteny.

Przypadek radioastronomii i radiometrii

W radiometrii lub radioastronomii uytecznym sygnaem do zmierzenia jest wanie szum radiowy pochodzcy z kosmosu lub z ciaa niebieskiego lub z Ziemi (w radiometrii kosmicznej). róda szumów spowodowane stratami anteny lub wzmacniaczem wejciowym s zatem jeszcze bardziej uciliwe. Obwody wejciowe odbiorników s nastpnie schadzane poniej temperatury szumu mierzonego róda przy uyciu rónych technik:

  • prosta chodnica z efektem Peltiera , obniajca temperatur do 100  K.
  • chodnica ciekego azotu i / lub ciekego helu. Nazywa si to wzmacniaczem kriogenicznym

Zobacz te

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Wzmacniacz o niskim poziomie szumów, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Wzmacniacz o niskim poziomie szumów i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Wzmacniacz o niskim poziomie szumów na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Kazimierz Zieliński

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Wzmacniacz o niskim poziomie szumów.

Tomasz Lech

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Wzmacniacz o niskim poziomie szumów jest tym, którego szukałem.

Boguslaw Dziedzic

Ten wpis na Wzmacniacz o niskim poziomie szumów pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.