WytwórniaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Wytwórnia, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Wytwórnia. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Wytwórnia, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Wytwórnia. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Wytwórnia poniżej. Jeśli informacje o Wytwórnia, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Wytwórnia ( angielski label sens label ), zwany równie wytwórnia , to firma odpowiedzialna za produkcj, monta i dystrybucj muzyczne nagrania artystów. Etykieta jest, co za tym idzie, znakiem towarowym zarejestrowanym przez t firm. Termin etykieta to anglicyzm, który mona w tym przypadku zastpi terminem   marka   lub etykieta . Uywa si równie wyraenia na etykiecie , na przykad: album jest dostpny pod mark EmiVirgin. Od 2012 roku pozostay trzy najwaniejsze wytwórnie : Universal Music Group . Les Pary wytwórni fuzja Sony - Warner Muzycznej Francji, która wspólnego wikszo wiatowego rynku z ponad 77% w roku 2004. Bardzo wielu maych etykietach lub niezalenych wytwórni , nawet teraz etykiet netto , dzieli reszt Marlet. Artysta moe równie produkowa samodzielnie. Pojawiaj si niezalene etykiety nowej generacji, dziaajce w modelu etykiety usugowej.

Rodzaje

Gówne wytwórnie

W latach 1988-1999 powstao sze gównych wytwórni (lub gównych ) . Potem stopniowo ich liczba spadaa, by od 2012 roku ustabilizowa si na poziomie trzech:

Niezalene wytwórnie

Wytwórnie pytowe, które nie s pod kontrol gównych firm, s uwaane za niezalene (lub niezalene). Termin wytwórnia indie odnosi si tylko do niezalenych wytwórni, które przestrzegaj niezalenej struktury i kryteriów muzycznych. Wraz z er Music Business 3.0 zmieni si równie model finansowania i coraz wicej niezalenych wytwórni dziaa jako usugi wytwórni. W obliczu niskich dochodów z przesyania strumieniowego wielu przyjmuje strategi 360 stopni, aby generowa dochód poprzez edycj i trasy koncertowe. Tak jest w przypadku duych niezalenych, takich jak Wagram czy Believe, które mog dziaa w 360. W rezultacie wspieraj i doradzaj muzykom i artystom w rozwoju ich projektu muzycznego, ju nie poprzez podpisywanie umowy z artyst, ale obejmujc rezerwacj, dystrybucj, promocja, publikacje... Wszyscy nie przyjli jeszcze tej nowej strategii, ale jest ona zrównowaona.

Etykiety podrzdne

Termin sub-label, od sublabel Anglicism , jest uywany do okrelenia wydawnictwa muzycznego lub drugiej wytwórni, prowadzonej przez wytwórni pytow. Na przykad, w 1980 i 1990 , 4th & B'way by fili Island Records Ltd w Wielkiej Brytanii i Island Records Inc. w USA .

Relacje z muzykami

Wytwórnia pytowa zawiera umow z muzykiem w celu sprzeday utworu muzycznego skomponowanego przez tego ostatniego w zamian za zyski pienine z ceny sprzeday tego utworu. Niniejsza umowa moe by krótko- lub dugoterminowa i moe, ale nie musi odnosi si do okrelonego gatunku muzycznego. Muzycy o ugruntowanej sawie i popularnoci mog negocjowa bardziej opacalne kontrakty; jednak niektóre zespoy, takie jak The Byrds , w kontrakcie z Warner Bros. , nigdy nie otrzymali zysku pieninego, który byli naleni za swoje przeboje, Mr. Tambourine Man and Turn! Skr!, Skr! . Dla nowych muzyków, tych, którzy nigdy wczeniej nie pojawili si na rynku, wytwórnia sama decyduje, którego wybra, który utwór na rynek, jakie grupy i czonków zaoy oraz nadzór nad sesjami nagraniowymi. Dla artystów, których popularno jest ju ugruntowana, wytwórnia czsto mniej angauje si w proces nagrywania.

Wraz z postpem technologicznym i Internetem rola wytwórni zmniejsza si, poniewa muzycy mog niezalenie nadawa wasne utwory za porednictwem sieci spoecznociowych, radia internetowego , udostpniajc oprogramowanie, takie jak BitTorrent i inne usugi, po niszych kosztach lub bez zysku pieninego. Wysocy rang muzycy, tacy jak ci z Nine Inch Nails, ogaszaj koniec swoich kontraktów z duymi wytwórniami, powoujc si na niechtny do wspópracy charakter przemysu muzycznego i jego mani na rzecz moralnie szkodliwych muzyków i fanów. Grupa Radiohead przytacza podobn motywacj, gdy ogosia zakoczenie swojego kontraktu z EMI, kiedy ich album In Rainbows by sprzedawany w Internecie po   darmowej cenie   .

Fabua

Zasad niezalenoci wyjania analiza sektorowa z udziaem firm midzynarodowych, które stanowi centrum sektora (oligopol kilku firm), które produkuj, a zwaszcza dystrybuuj pyty ( fonogramy ); ten etap acucha wartoci jest wtedy najbardziej opacalny. Produkcja musi ponosi wikszo artystycznego ryzyka. Bo wytwórnia produkcyjna, gdy tylko jeden z jej artystów zyskuje rozgos, przechodzi bezporednio lub porednio, poprzez umow licencyjn swojego producenta, na ono majora, który od pewnego progu jako jedyny jest w stanie zapewni jej promocja na gównych rynkach nagra. Wiele gwiazd popu, rocka, ale take muzyki klasycznej, po raz pierwszy podpisuje kontrakty z niezalenymi wytwórniami (których kapita jest czsto w posiadaniu gównych firm, które je dystrybuuj i mog w ten sposób je z nimi powiza). Kilku znanych artystów zainwestowao w stworzenie wasnej wytwórni (jak Ray Charles czy Michael Jackson ).

Mario d'Angelo pokazuje, e system ten dziaa przez prawie sto lat dziki kapitalistycznej sile centralnych firm, które rozwijaj si poprzez regularne wykupywanie wielu peryferyjnych firm, pozostajc maymi firmami (w porównaniu do centralnych korporacji midzynarodowych). bardziej naraeni na zagroenia zwizane z sukcesem ich artystów i ich sprzeda. . Te cechy wi si równie z tym, e niezalene domy (czsto z jedn komercyjn wytwórni) to te, które najbardziej przyczyniaj si do artystycznej innowacyjnoci w ofercie dyskograficznej i wprowadzania nowych gatunków muzycznych (np. reggae ). Peryferia skadajce si z wielu i maych firm zajmuj si innowacjami artystycznymi, podczas gdy centrum zajmuje si marketingiem i zdolnoci do internacjonalizacji sprzeday (przy wsparciu fizycznym istniaa potrzeba produkcji na rónych kontynentach w celu obnienia kosztów. obieg mediów i tylko ich obieg jeli to moliwe, waciciele oraz prawa i tantiemy).

Niezalene wytwórnie rzeczywicie maj podwójn sabo: z jednej strony tylko jeden lub kilku artystów zapewnia wikszo swojej sprzeday, a wytwórnie maj ograniczone zasoby katalogowe; po drugie, ich obroty ulegaj znacznym wahaniom z roku na rok. Strategia niezalenej firmy polega wic na rozwoju, ale najczciej, zbyt mocno zwizana ze spersonalizowanym zarzdzaniem, ma trudnoci z rozwojem, dywersyfikujc swoich artystów, gatunki muzyczne, zawody (produkcja, dystrybucja, dystrybucja) i jest dlatego trudno jest przekroczy pewne progi wzrostu. Sprzeda marki w najlepszym momencie jest wic czci strategii niezalenego. Tak wic, zanim w 1979 roku zosta sprzedany przez zaoyciela Polygram (obecnie Universal Music Group), Disques Barclay jest najwaniejsz francusk wytwórni niezalen (zaoon w 1954 roku przez Eddiego Barclay'a, który wyoni emblematycznych wykonawców piosenki French). Kolejny przykad z Tréma , zaoonym w 1969 roku wokó kompozytora ( Jacques Revaux ), wykonawcy ( Michel Sardou ) i producenta ( Régis Talar ). Ta wytwórnia jest licencjonowana w ramach Polygram, a nastpnie Universal Music Group, zanim zostaa kupiona przez t drug.

W szczytowym okresie zotego wieku CD , midzy 1990 a 1998 rokiem, wikszo produkcji fonograficznej zapewniay ju we Francji, podobnie jak na wiecie, niezalene wytwórnie.

Uwagi i referencje

 1.   Katalog firm fonograficznych i wytwórni pytowych   w Austudio (dostp 2 stycznia 2012 r . ) .
 2.   Róne 45 obr./min   , na Andre-verchuren.com (dostp 2 stycznia 2012 r . ) .
 3.   Dokadnie pod gwiazdami   dla France Inter (konsultacja 2 stycznia 2012 r . ) .
 4. Nowoczesne metody monetyzacji dla niezalenych wytwórni i gównych firm  " , Crefovi ,(dostp 21 lutego 2020 )
 5. (w) Joshua R. Wueller,   Fuzje firm: zastosowanie doktrynalnej firmy upadajcej w brany nagra muzycznych   . 7 Potok. J. Corp. Koniec. & Com. L. 589, 601-04 (2013).
 6. (w)   CNN Transcript Special Event: Lars Ulrich, Roger McGuinn Zeznaje przed senack komisj sdownicz ds. pobierania muzyki z Internetu   , CNN ,.
 7. (w)   Nine inch nails = Independent   na Sputnikmusic (dostp 5 czerwca 2013 ) .
 8. (w) Katy Hatsy, What If Radiohead nigdy nie wydao albumu   Pa ile chcesz  » , Na HitFix ,(dostp 14 stycznia 2014 r . ) .
 9. Mario d'Angelo, Odrodzenie rekordu. Globalne zmiany w przemyle kulturalnym , Pary, La document française, 1990.
 10. Mario d'Angelo, op. cyt. , 1990.
 11. Mario d'Angelo , Paul Vespérini, Future i sta si niezalenymi francuskimi artystami nagrywajcymi , Pary, wyd. Idea Europa , 1993.
 12. Mario d'Angelo, Spoeczno-ekonomia muzyki we Francji: diagnoza systemu wraliwego , Pary, La document française , 1997.

Zobacz równie

Powizane artykuy

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Wytwórnia, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Wytwórnia i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Wytwórnia na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Andrzej Kaczmarek

Uważam, że ten wpis o zmiennej Wytwórnia jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.

Weronika Krzemiński

Informacje o zmiennej Wytwórnia są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Konrad Turek

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.