WszechobecnyInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Wszechobecny, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Wszechobecny. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Wszechobecny, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Wszechobecny. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Wszechobecny poniżej. Jeśli informacje o Wszechobecny, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

W ubiquitarians , tym aciski ubique sens wszdzie to nazwa nadana do XVI th  wieku do doktryny luteraskiej , e prawdziwa obecno ciaa i krwi Chrystusa w Eucharystii jest wyjanione przez wszechobecno Boga, przekazane do natury ludzkiej Jezusa Chrystusa. Zwolennicy tej doktryny nazywani s wszechobecnymi lub wszechobecnymi .

Doktryna ta zostaa ustalona przez Lutra ju w latach 1527-1528, podczas jego polemiki z partyzantami Oecolampade (Bazylei) i Zwingli (Zurych), którzy zaprzeczali rzeczywistej obecnoci w Eucharystii (zwanej Sakramentarzami ). Jego traktat O Ostatniej Wieczerzy Chrystusa ( uvres , Labor et Fides, Genewa, 1964, t. VI) brutalnie atakuje dosowno szwajcarskich reformatorów: mówic, e Chrystus wstpi do nieba po prawicy Ojca, nie moe by te w chlebie i winie na otarzu, zapominajc, e jest Bogiem i e wszechobecno jest jedn z waciwoci boskiej natury.

Doktryna ta doczy pewne tezy Kocioa rzymskokatolickiego w XV -go  wieku . Kardyna Nicolas de Cues uwaa bowiem, na podstawie ignorancji Docte z 1440 roku (l. III, rozdz. 7), e Chrystus zabi mier, aby kady czowiek zosta wskrzeszony przez Chrystusa, ale niekoniecznie jak on (l. III, rozdz. 8, nr 228). Krzy ma zatem rzeczywisty wpyw na waciwoci czowieczestwa i boskoci: poprzez Krzy ludzko przechodzi przez oczyszczajcy ogie mierci, aby uzyska dostp do niemiertelnoci, wiecznoci i wszechobecnoci, a bosko zstpuje w najbardziej okrutnych cierpieniach.

Te protestanckich tezy byy nawet bardziej nieubaganie wypowiedziana jako heretyckie z XVI th  wieku, nie podjlimy wysiek szuka róde w tradycji katolickiej.

W 1583 roku Martin Chemnitz nieco ugasi kontrowersje midzy luteraskimi protestantami a reformami szwajcarskimi, rozwijajc bardziej osabion wszechobecno. W 1616 roku doktryna ta pojawia si ponownie pod nazw Kenotyzm i Kryptycyzm. Ale ewolucja umysów w kierunku wikszej tolerancji sprawia, e luteranie nie chcieli ju narzuca tego punktu doktryny szwajcarskim reformatom.

Paradoks polega na tym, e dzisiaj ta doktryna, tak gboka, jak dyskusyjna, jawi si jako katolicka w oczach wielu protestantów, a protestancka w oczach wielu katolików.

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Wszechobecny, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Wszechobecny i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Wszechobecny na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Artur Zawadzki

Podane informacje o zmiennej Wszechobecny są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Peter Stasiak

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Wszechobecny jest tym, którego szukałem.

Iwona Komorowski

Musiałem znaleźć coś innego na temat Wszechobecny, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.