Wspólna analizaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Wspólna analiza, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Wspólna analiza. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Wspólna analiza, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Wspólna analiza. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Wspólna analiza poniżej. Jeśli informacje o Wspólna analiza, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Analiza czona , okrelana równie jako model zoony z kilku atrybutów lub analiza preferencji, jest technik statystyczn wywodzc si z psychologii matematycznej. Suy do opracowywania bada w dziedzinie nauk stosowanych, czsto do marketingu, zarzdzania produkcj i potrzeb bada operacyjnych. Nie naley go myli z teori wspólnego pomiaru.

Podanie

Analiza czona jest specjalnym zastosowaniem analizy regresji. Nie ma dokadnej definicji tego ostatniego. Czsto maj zastosowanie dwie lub trzy z nastpujcych waciwoci:

  • dane s zbierane od kilku osób (respondentów); poniewa dla kadej osoby istnieje wiele punktów danych, jest to model wielopoziomowy
  • zmienna do wyjanienia odzwierciedla wybór lub sytuacj kompromisow
  • zmienne objaniajce s jakociowe, dlatego zakodowane jako liczby binarne (0 i 1)

metoda

Analiza czona wymaga od uczestników dokonania szeregu wyborów. Analiza tych wyborów ujawni wzgldne znaczenie atrybutów skadowych.

Aby poprawi predykcyjne moliwoci analityki, uczestników naley podzieli na podobne segmenty w oparciu o cele, wartoci i / lub inne czynniki.

To wiczenie mona przeprowadzi wród respondentów na wiele sposobów. Tradycyjnie jest on podawany jako wiczenie preferencyjne, a czasami jako wiczenie punktowe (w którym respondenci przypisuj kademu scenariuszowi kompromisu ocen wskazujc na ich atrakcyjno).

Ostatnio powszechn praktyk stao si przedstawianie kompromisów jako wiczenia z wyboru (gdzie respondent po prostu wskazuje swoje preferencje sporód wybranych moliwoci - metoda stosowana gównie przy symulowaniu wyborów konsumenta) lub jako wiczenie. Przypisywanie wartoci (Metoda stosowana zwaszcza w badaniach rynku farmaceutycznego, gdzie lekarze wskazuj procent prawdopodobnej recepty na koncepcj terapeutyczn, w której opisano kad alternatyw, czy to hipotetyczn, czy realn.

Analiza jest zwykle przeprowadzana z pewn form regresji wielorakiej, ale ostatnio powszechne stao si stosowanie hierarchicznej analizy bayesowskiej, co pozwala na opracowanie do solidnych modeli statystycznych opisujcych decyzje dotyczce zachowania respondentów.

Gdy istnieje wiele atrybutów, obserwacje z analiz sprzon uwzgldniaj problemy zwizane z nadmiarem informacji, które wpywaj na wano niektórych eksperymentów. Wpywu tych problemów mona unikn lub zmniejszy, stosujc hierarchiczn klasyfikacj informacji (znan równie jako grupowanie).

Przykady

Deweloper chce zbudowa apartamentowiec w pobliu uniwersytetu Ivy League w obszarze miejskim. Aby zapewni powodzenie tego projektu, zatrudnia si firm zajmujc si badaniami rynku, która tworzy typowe grupy studentów. Ci studenci s podzielone wedug poziomu studiów ( 1 st  studentów rok, 3 th  licencyjne lat, 2 th  lat Master) i wysoko pomocy finansowej otrzymywanej.

Uczestnicy badania wypowiadaj si na temat serii projektów. Kady projekt zawiera sze atrybutów opisujcych projekt budowlany: blisko kampusu, wysoko czynszu, sprzt telekomunikacyjny, pralnia, wyposaenie wntrz i ochrona. Szacowany koszt budowy budynku opisanego w kadym projekcie jest równowany.

Uczestnik musi uszeregowa projekty w kolejnoci ich preferencji. To wiczenie rankingowe porednio ujawnia priorytety i preferencje uczestników. Nastpnie wykorzystuje si analiz regresji wielorakiej, aby okreli si preferencji krzyowych z docelowymi segmentami rynku.

Zobacz te

Bibliografia

  • Faivre JP, Schwoerer J (1975) Nowe podejcie do wyborów konsumenckich: model Trade-Off Revue Française de marketing cahier n ° 55

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Wspólna analiza, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Wspólna analiza i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Wspólna analiza na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Roksana Kalinowski

Ten artykuł o zmiennej Wspólna analiza przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Wiktor Kowalik

Wreszcie artykuł o Wspólna analiza, który jest łatwy do przeczytania.

Marianna Podgórski

Artykuł o Wspólna analiza jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.