Wspóczesna encyklopediaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Wspóczesna encyklopedia, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Wspóczesna encyklopedia. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Wspóczesna encyklopedia, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Wspóczesna encyklopedia. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Wspóczesna encyklopedia poniżej. Jeśli informacje o Wspóczesna encyklopedia, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

The Modern Encyclopedia or Dictionary of Sciences, Letters and the Arts to przedsiwzicie redakcyjne zainicjowane w 1823 roku przez Eustache-Marie Courtin (1769-1839) jako gównego wykonawc . Jest to skrócona i przystpna suma wspóczesnej wiedzy w postaci uporzdkowanych alfabetycznie artykuów napisanych przez literatów i specjalistów w zakresie technik i nauk. Pierwsze wydanie 24 kolejnych tomów, w tym dwóch tomów pyt, zakoczyo si w 1832 r. Dzieo bdzie kilkakrotnie wznawiane: ostatnie wydanie, poprawione i uzupenione pod pocztkowym kierownictwem Léona Reniera, zostao opublikowane przez braci Firmin Didot w latach 18461862. Ma 44 tomy, w tym 5 pyt.

Charakterystyka

Przedmowa (opinia redaktora) przedstawia projekt jako niezbdn modernizacj wielkiej encyklopedii zaoycielskiej Diderota i d'Alemberta  : Cigy i postpowy marsz owiecenia sprawi, e kilka czci naszych dwóch wielkich Encyklopedii stao si niedoskonaych, niewystarczajcych i prawie cakowicie pozbawionych data . Transformacja wiata wymagaa aktualizacji, tak jak to zrobiy inne kraje, a forma skróconego sownika sprawia, e prace byy tasze, poniewa konieczne byo, aby przedsibiorczy obywatele znali zdobycze przemysu, aby uczeni klasowi mogli doceni postp ludzkoci. wiedza, umiejtnoci ".

Co wicej, rezygnujc z wydobycia tego, co dobre w starych Encyklopediach (lub przetumaczenia) jakiej obcej encyklopedii i chcc dziea francuskiego, wybór polega na powierzeniu tego zadania pisarzom, których Literacka Europa zna dziea i docenia talenty . Ci autorzy s w wikszoci troch zapomniani: mona jednak zacytowa Benjamina Constanta (artyku Christianity), dramatopisarza Théophile Marion Dumersan (artyku Vaudeville), generaa Marbota (artyku kawaleria), generaa Jeana Maximiliena Lamarque (artykuy Army, Bataille , Combat), General Allix (artyku Veterans), Admira Bouvet (artyku z Vaisseau), Prosper Mérimée (artyku z Vernisa ), matematyk Louis-Benjamin Francur artyku Trigonometry) czy przyrodnik i geograf Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent (artyku z zoologii).

Klasyfikacja jest alfabetyczna, a wanym artykuom towarzysz noty bibliograficzne (na przykad artyku Fumiste) oraz odniesienia, aby unikn powtórze (na przykad artyku Prises at sea (prawo morskie), tom 19, s. 141, odnosi si do Blokada, handel, rejsy morskie, kodeks i zakaz ). Promotorzy, którzy nie domagaj si wyczerpujcej treci, kad nacisk na harmoni caoci (Kada cz jest skomponowana cakowicie lub cakowicie pod nadzorem jednego pisarza, a cao jest uporzdkowana pod jednym kierunkiem) oraz wygoda uytkowania z ostateczn tabel klasyfikacji dziaów i poddziaów: np. Zoologia w historii naturalnej. Druk odbywa si na dwóch kolumnach, a kady tom zawiera okoo 500-600 stron, pyty s publikowane w okrelonych tomach. Wspóczesna encyklopedia bdzie zawiera 180 autorów cznie trzy tysice artykuów (o rónej dugoci) i trzysta pyt. Bogactwo tej ksiki jest szczególnie godne uwagi w dziedzinie naukowo-technicznego: Artykuy s wanym ródem informacji o wiecie w pierwszej poowie XIX -go  wieku z 180 przyczyniajcych autorów trzech tysicy trzysta artykuów i desek.

Przykadowy artyku

Przykad artykuu Kawaleria generaa Marbota jest ilustracyjny: jego autor jest kompetentny (dowodzi husari za Napoleona) i referencjalny ( wspomnienia generaa barona de Marbota uczyniy go sawnym). Jest zwiza w swojej definicji (Oddzia prowadzcy wojn na koniach) i jasno wskazuje jej cel: Dlatego ograniczymy si do ogólnych rozwaa na temat kawalerii i szybkiego zbadania jej przydatnoci, któr jest. byo, co to jest. Autor przeprowadzi krótk histori z grecko-rzymskiego antyku do zmian od XV -go  wieku ograniczony do Europy, zauway, e sprzt i zatrudnienia we wszystkich ostatnich kampaniach napoleoskich. Nastpnie przedstawia wyposaenie wspóczesnej kawalerii (sioda, konie, bro), wyjaniajc swój punkt widzenia na sprzt (np. Potrzeba lancy lub uycie konnicy zsiadanej) oraz taktyk. Okrela, co jest w jego oczach dobr kawaleri: Niektórzy autorzy chc tylko dwóch gatunków kawalerii; nie podzielamy tej opinii; uwaamy, e dla dobra suby, a take dostosowania si do charakteru koni wierzchowych produkowanych w Europie, potrzebne s trzy gatunki kawalerii (cika, lekka i mieszana). O randze tego artykuu wiadczy odbitka, której egzemplarz nalecy do króla Bawarii Ludwika II znajduje si w bibliotece monachijskiej.

Wydanie pierwsze 1823-1832

Tomy ukazay si od 1823 (kwiecie) do 1832 w Paryu , u ksigarza Mongié Elder (rue Poissonnière, a nastpnie Boulevard des Italiens) i mona je równie naby w ramach subskrypcji w Bureau de l'Encyclopédie, 24, rue Neuve-Saint-Roch. W roku 1828 wprowadzenie 13 th  tom uspokaja edytor abonentów i przywouje wielki sukces firmy , ksiki, witany wszdzie z przyjciem, jest umieszczone w bibliotekach, a wiele kopii, które zostay narysowane s ju cakowicie wyczerpany. . Dostp do tekstu [16]

Wydanie równolege Bruksela 1827-1832

Sukces musi tam by, poniewa wydanie miao miejsce w Brukseli w latach 18271832, w Lejeune, ksigarni-wydawcy, uzupenione artykuami biograficznymi , wyczonymi z wydania paryskiego: Wydanie drugie, przegld, poprawione i uzupenione o uniwersaln biografi wszystkich sawni mczyni (krajowi i zagraniczni). od najdawniejszych czasów do wspóczesnoci . Wydawca bdzie równie cigany i skazany za zorganizowanie loterii midzy abonentami. Dostp do tekstu [17]

Ponowne wydanie w Duménil 1841-1843

Praca, nadal redagowana przez Eustache-Marie Courtin, zostaa ponownie opublikowana w 25 tomach w zwikszonym nakadzie 500 artykuów przez ksigarni-wydawc Duménil w Paryu od 1841 roku pod tytuem Modern Encyclopedia lub biblioteka wszystkich nauk humanistycznych wydrukowana przez Firmin -Didot w Paryu (cena wolumenu w abonamencie w 1842 r .: 3,50 franka). Wydanie zawiera 27 tomów z dwoma dodatkami: To wydanie jest zgodne z oryginalnym projektem i nie zawiera biografii, które mona udostpni w New General Biography of Ferdinand Hoefer (46 tomów opublikowanych w latach 1853-1866). Dostp do tekstu [18]

Wydanie Renier / Firmin-Didot, przeksztacone i uzupenione, 1846-1861

Nowe wydanie Modern Encyclopedia , cakowicie poprawione i powikszone prawie dwukrotnie, zainicjowane przez drukarza Firmin-Didot frères, zostao podjte pod kierunkiem Léona Reniera w 1846 r. W Paryu. Jego tytu ewoluuje i staje si Nowoczesna encyklopedia lub sownik nauk, liter i sztuki, przemysu, rolnictwa i handlu: obejmuje cznie 27 tomów artykuów i 3 tomy pyt (zwanych atlasami) opublikowanych w latach 18461858.

Czternacie tomów suplementów (w tym 2 planszowe) powstao w latach 1858-1862: ostatnie wydanie liczy ostatecznie 44 tomy. Léon Renier kieruje projektem tego dodatku, ale podjtym przez swoje misje archeologiczne zastpuje go Noël des Vergers, a nastpnie Édouard Carteron. Dostp do tekstu [19]

Koszt

Cena tomu w mikkiej oprawie w 1824 r. Wynosi 7 franków 50 centymów dla abonentów (9 franków dla abonentów). Ponisze edycje s tasze: subskrypcja kosztuje 3 franków 60 objtoci w 1846 lub 1851 roku powoanie jest wane, jak pokazano na ulotce opublikowanej przez lokaln gazet w Normandii Bayeux wskanika jest zlub inny wkad reklamowy z 1851 r. Roczna subskrypcja na 25 patnych tomów wydawanych kadego miesica (po 3,60 franka) wynosi cznie 90 franków w cigu dwóch lat, co raczej rezerwuje zakup dla zamonych kategorii spoecznych oraz instytucji lub bibliotek, które poczy prace. Dla porównania w 1850 r. Murarz zarabia okoo 2,5 franka dziennie (tj. Okoo 6 euro w 2010 r.), Aw 1859 r. Émile Zola doczy do administracji doków w Paryu, gdzie zarabia 60 franków miesicznie, co ledwo wystarczao na jedzenie. Objto hrabiny de Segur ( Old General Dourakine ) lub Jules Michelet ( Joan of Arc ) kosztuje 2 franków popularne wydanie Hachette w 1863. Przypominamy, Encyklopedii Diderota w XVIII th  century z jego 35 tomów, koszt 980 funtów, znacznie wicej ni wynagrodzenie wykwalifikowanego rzemielnika szacowane na 700 funtów rocznie. Nowoczesna encyklopedia byby ponad 10.000 abonentów przed zdetronizowany przez Wielk Uniwersalnego Sownika XIX -tego  wieku przez Pierre Larousse (Pary, 1864-1876, 15 vol. 2 i kradziey. Ponadto, od 1878 do 1890), bardziej atrakcyjne dziki atwym do odczytania artykuom i bardziej pynnej dziaalnoci. Sam Pierre Larousse pochwala przedsiwzicie swoich poprzedników: Jest to by moe najwiksza i, krótko mówic, najlepsza ze wszystkich encyklopedii naszych czasów, ale za któr krytykuje niedocignicia. Ta wana publikacja, zawierajca 180 wspóautorów, autorów trzech tysicy artykuów i trzystu pyt, jest uwaana za encyklopedyczny katalog oferujcy bogate i wiarygodne informacje o jej czasach.

Uwaga: w 2016 roku ksigarze specjalizujcy si w starych ksikach oferuj wiele kopii rónych wyda Modern Encyclopedia.

Uwagi i odniesienia

 1. Tekst w Wikiródach [1]
 2. Encyklopedia Diderota zostaa po raz pierwszy wydrukowana w liczbie 4255 egzemplarzy po 980 funtów, czyli znacznie wicej ni wynagrodzenie wyspecjalizowanego rzemielnika szacowane na 700 funtów rocznie.
 3. Ocena: bardzo bogata w szczegóy - róda pracy bibliograficznej , LN Maclès, Tom 2, strona 219 Librairie Droz Geneva 1950/1965 [2]
 4. The Modern Encyclopedia - Tom VI, strony 101 i n., Opublikowane w 1825 r. [3]
 5. Googlebook [4]
 6. [5]
 7. [6]
 8. Roczniki belgijskiego orzecznictwa, 1837, strona 97 [7]
 9. Bibliography of France lub General Journal of Printing ..., tom 1842, strona 233 [8] i [9]
 10. Opinia redaktora Firmin-Didot, 1858 [10]
 11. Zawarto tablic: Tom I: Agriculture (23 pl.). Anatomia czowieka (8 pl.). Architektura (63 pl.). Astronomia (8 pl.). Koleje (4 pl.). Chemia (8 pl.). Sztuki chemiczne (22 pl.). - Tom II: Chronométrie (5 pl.). Geologia (6 pl.). Geometria (12 pl.). Hydrostatyczna i hydrodynamiczna (27 pl.). Historia naturalna (47 pl.). Metalurgia (7 pl.). Sztuka wojskowa (12 pl.). Muzyka (16 pl.). - Tom III: Mechanika (10 pl.). Sztuki mechaniczne (69 pl.). Nawigacja (13 pl.). Optyczne (18 pl.). Fizyka (26 pl.). (w tym wiele skadanych desek)
 12. Ulotka [11]
 13. Tekst czasopisma [12]
 14. [13]
 15. Reklama w Revue d'instruction publique, strona 16 [14]
 16. GLU, Przedmowa, strona XXXIII [15]
 17. Claude Gauvard ( red. ) And Jean-François Sirinelli ( red. ), Sownik historyka , Pary, University Press of France , wyd .  "Kwadryga",, 786  s. ( ISBN  978-2-13-056119-4 , OCLC  984821985 ) - Wpis w encyklopedii

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Wspóczesna encyklopedia, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Wspóczesna encyklopedia i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Wspóczesna encyklopedia na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Justyna Socha

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Wspóczesna encyklopedia, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.

Eugeniusz Kowalczyk

Ten wpis na Wspóczesna encyklopedia pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Marta Wasilewski

Ten wpis na Wspóczesna encyklopedia sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.