Wirujcy kijInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Wirujcy kij, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Wirujcy kij. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Wirujcy kij, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Wirujcy kij. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Wirujcy kij poniżej. Jeśli informacje o Wirujcy kij, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Wirujcy kij
Midzynarodowa federacja WBTF
Licencjonowani gracze 14 000 (FFTB)
10 000 (NBTA)
23 000 (FSCF)
wiczcy zawodnicy 3 000 000 (poziom wiatowy)
Obecni mistrzowie wiata mskiFlaga: JaponiaShohei Kida
kobiecyFlaga: JaponiaTomoe Nishigaki

Duo Flaga: JaponiaJapan
Team Flaga: JaponiaJapan


Catherine i Kayjoua Moua w finale mistrzostw Francji 2010.

Twirling to sport wizualny, bdcy poczeniem taca, gimnastyki i trzymania kija. Mona j porówna do gimnastyki artystycznej i sportowej.

Wirowanie wymaga cech fizycznych i koncentracji, które pozwalaj na rozwój zarówno fizyczny, jak i artystyczny: to sport sam w sobie, kompletny i rónorodny.

Twirling stao si dyscyplin sportow, której trening mona porówna do gimnastyki czy ywiarstwa figurowego: krcenie to jednoczenie sport i spektakl. Jednak jego definicja nie ogranicza si do jego cech sportowych. To take moliwo otwarcia si na innych. Rzeczywicie, zespoy w swoich klubach zwielokrotniaj wymian i rywalizuj ze sob. Konkursy pozwalaj uczestnikom podróowa do wszystkich regionów Francji podczas spotka regionalnych i krajowych, ale take na caym wiecie, podczas wydarze midzynarodowych.

Ogromna serdeczno panujca na zawodach sprawia, e krcenie kijem to nie tylko sport, ale i hobby.

Sportowcy mog uczestniczy w grze solo, w duecie, druynie i grupie. FFSTB ( francuska federacja krcenia drków ) skada si z czterech sektorów: elity N3, N2, N1 i N1. Elity mog rywalizowa poza krajem i uczestniczy w Mistrzostwach wiata itp. Zawody odbywaj si na zasadzie kwalifikacji w nastpujcej kolejnoci: wydziaowa, regionalna, wierfinaowa, pófinaowa, a nastpnie fina i ewentualnie Mistrzostwa wiata. We Francji istniej inne federacje krcce kijem: FSCF i NBTA.

Jego nazwa pochodzi od angielskiego czasownika to twirl , co oznacza krci si . Ta dyscyplina wywodzi si z aktywnoci maoretek, ale rónica polega na tym, e wirowanie jest oficjalnie uznawane za sport. Krcenie jest czsto porównywana do gimnastyki artystycznej (np. GRS) bardzo podobny do niego.

Historia

Twirling, utworzony w 1978 r., Jest oficjalnie uznanym sportem od 1985 r. To w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy podlega regulacjom. Krcenie jest praktykowane w Europie i na caym wiecie przez 3 miliony ludzi w 23 krajach czonkowskich WBTF (World Baton Twirling Federation). W Azji, a zwaszcza w Japonii , w której tylko 2 miliony osób uprawiajcych sport, jest jednym z najpopularniejszych sportów.

Istnieje kilka krajowych organizacji zajmujcych si wirowaniem. Oficjaln francusk federacj jest Fédération française sportive de twirling baton (FFSTB). Z niej wywodz si sportowcy obecni na midzynarodowych zawodach WBTF . Istniej trzy inne federacje: Narodowe Stowarzyszenie Twirling Baton (NBTA), które ma swoje wasne Mistrzostwa wiata i Europy, Federacja Sportowo-Kulturalna Francji (FSCF) i Francuski Zwizek wieckich Dzie Wychowania Fizycznego (UFOLEP).

Pokaz krcenia kijem odby si podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney w 2000 roku.

Opis dyscypliny

Ta dyscyplina opiera si na gimnastyce i posugiwaniu si kijami. Jest to sport, który czy w sobie ruchy kijem sklasyfikowane wedug kategorii (toczenie si, rzucanie, ogólna obsuga, zwane take ruchami innymi) oraz rytmiczne ruchy gimnastyczne . Chodzi wtedy o przedstawienie sekwencji muzycznej (narzuconej lub osobistej od 1 minuty do 3 minut 30). Wizualnie krcenie patyczków róni si od maoretek sportowym i rywalizacyjnym aspektem. W ten sposób zblia si do gimnastyki, chocia pochodzi z maoretek.

Zawodnicy trzymaj kij przez minimalny czas, który zaley od kategorii i sektora: pisklta, minima, kadeci, juniorzy lub seniorzy w klasie NBTA oraz elita N3, N2, N1 lub N1 w przypadku FFTB

Ten sport wymaga prawdziwej oburcznoci, a take znacznej motywacji, aby móc ewoluowa w zawodach. To sport, podobnie jak gimnastyka czy ywiarstwo figurowe . Wymaga cech dynamizmu, harmonii i zwinnoci. Rzeczywicie, twirlers musz czy wdzik z posugiwaniem si kijem.

Podobnie jak w ywiarstwie figurowym czy gimnastyce artystycznej, jury ocenia kady wystp. Kada federacja ma swoje wasne skale punktacji, wasne wymagania, wasne kategorie. Jednak we wszystkich przypadkach kara jest nakadana w przypadku upadku kija, niewaciwego zachowania ...

Róne federacje we Francji

Francuska i Sportowa Federacja Twirling Stick (FFSTB)

Opis

Francuska federacja krcenia drków ma ponad 14 000 licencjobiorców. Jest to federacja, której uprawnienia zostay przekazane przez ministerstwo sportu . W zwizku z tym jest jedyn uprawnion do przyznawania tytuów mistrzowskich kraju. Cieszy si penym i cakowitym uznaniem jako specyficzna dyscyplina sportu francuskiego. Ponadto odThe FFTB jest czonkiem Narodowego Komitetu Olimpijskiego i Sportu francuskiej (CNOSF).

Reprezentacja Francji wygraa mistrzostwa wiata w latach 2006, 2012 (tu przed Japoni o 0,8 punktu) i 2014.

Zawodnicy s oceniani przez dwóch do piciu sdziów, którzy przyznaj im po dwa punkty: techniczn i artystyczn na 10 punktów za solówki i 100 za pary, zespoy i grupy.

Jest pi konkurencji: solówki, duety, druyny (od 6 do 8 zawodników na parkiecie), grupy 10-14 (od 10 do 14 zawodników na parkiecie) i grupy 15-20 (od 15 do 20 zawodników na parkiecie) .

Twirlersy s podzielone na sze kategorii wiekowych: pisklta (od 5 do 7 lat), mode (od 8 do 10 lat), minimale (od 11 do 12 lat), modzie (od 13 do 14 lat), juniorzy (od 15 do 17 lat) lat) i seniorów (18 lat i wicej).

Na zawodach twirlery musz mie na sobie trykoty, makija, wosy (najlepiej w kok).

Istniej cztery strumienie (podziay):

 • krajowe 3 lub N3 strumie dla pocztkujcych sportowców  : poziom elementów przedstawionych jest ograniczona;
 • Narodowy 2 lub strumieniu N2, dla sportowców porednich, w tym przypadku take poziom trudnoci jest ograniczona;
 • Narodowy 1 lub N1 strumie, dla sportowców wysokiego szczebla
 • Narodowy 1 Elite lub Elite strumie N1, dla sportowców indywidualnych majcych na miejsce w druynie francuskiej. Strumie ten jest zarezerwowany dla solistów w kategoriach juniorów i seniorów.

Zawody s podzielone na pi poziomów: mistrzostwa departamentów, mistrzostwa ligi, wierfinay mistrzostw Francji, pófinay mistrzostw Francji i fina mistrzostw Francji.

Wybory N3 s dokonywane w odniesieniu do podstawowej siy roboczej.

Wybory N2 i N1 s oparte na redniej krajowej kategorii.

Stopnie

Stopnie s potrzebne do rónych zawodów. W przypadku FFTB istniej cztery stopnie:

 • 1 st  stopie obejmuje etap + acuchu;
 • 2 gi  stopie obejmuje etap + sekwencji;
 • 3 rd  stopie obejmuje etap;
 • 4 p  stopie obejmuje etap.

Etapy skadaj si z rónych ruchów: ruchów ciaa, rolek, rzutów i symulacji rzutów.

National Twirling Federation (FSNT) i National Baton Twirling Association (NBTA)

Opis

Federacja powstaa w 1984 roku (depozyt prawny na igrzyskach olimpijskich) i ma siedzib w Marsylii. Zaoona w caej Francji i zorganizowana w 12 regionach, NBTA France jest czonkiem NBTA Europe i Global Alliance. Niedawno pojawia si WFNBTA (wiatowa Federacja Stowarzysze Krccych Paek) w celu zjednoczenia si z FFTB i WBTF

Komitet Sterujcy

FSNT, podlegajcy prawu z 1901 r., Jest zarzdzany przez komitet sterujcy skadajcy si z czonków wybieranych co 4 lata, który zarzdza wszystkimi sprawami na szczeblu krajowym oraz francusk reprezentacj na szczeblu midzynarodowym.

Prezydenci Regionów

Prezydenci regionów zarzdzaj wszystkimi dziaaniami na swoim obszarze geograficznym. S jedynymi rozmówcami z komitetem sterujcym. S wybierani na okres 4 lat.

Komisja Techniczna

Komisja techniczna (szkolenia, kursy i konkursy) skada si z wszystkich doradców technicznych i sdziów.

Szkolenie NBTA France

 • Organizacja regionalnych i ogólnopolskich kursów Twirling, Strutting i Twirl Dance.
 • Przygotowanie do zawodów regionalnych, krajowych, europejskich i wiatowych oraz do mistrzostw krajowych, europejskich i wiatowych.
 • Szkolenie sdziów i doradców technicznych.
 • Wirujce kursy
  • Klasa pocztkowa otwarta dla dzieci pocztkujcych
  • Poziom przygotowania 1
  • Poziom przygotowania 2
  • Poziom przygotowania 3
 • Konkretne stae
  • Edycja solo
  • Strutting
  • Taniec wirowy
 • Stae w coachingu klubowym
 • Szkolenie dla kadry kierowniczej
  • Sdzia
  • Doradca techniczny
 • Krajowy sta letni pod nadzorem midzynarodowym

Dyscypliny

Strutting

Jest to kategoria, która ju wyranie róni si od czystego Krcenia, poniewa kij jest zredukowany do roli akcesorium: zabronione jest rzucanie nim lub puszczanie, toczenie lub palcowanie; Jedynym podstawowym dozwolonym ruchem jest obrót rki, ale tylko dwa obroty w tym samym kierunku: poczwszy od trzech, jest to uwaane za czyst technik.

Ruchy puszkowe s poczeniem gimnastyki i taca, ale s one ponownie cile ukierunkowane. Dozwolone jest wykonywanie skoków, nawrotów na jednej nodze (nurkowanie w ywiarstwie figurowym), deski, iluzje, bity, arabeski, unoszenie przednich nóg, ty i bok. Akrobatyka jest zabroniona.

Duet

Opiera si na tych samych zasadach, ale narzuca te wiele wymian, wspólnoty i koordynacji midzy dwoma partnerami, którzy mog na przykad wykonywa rzuty, podczas których wymieniaj kije.

Paki Solo 1 i 2

Jest to najbardziej czysta dyscyplina, przez co zasadniczo odwouje si do techniki kija, uprzywilejowujc rzuty (kij jest wyrzucany w powietrze i czekajc, a spadnie, wirnik moe by wykonywany do rónych akrobacji) , szybko i ostro sekwencji oraz pozwalajce na bardzo techniczne manipulacje kijem np. palcami lub rolkami, których istnieje kilka wersji.

Ta podstawowa kategoria moe sama przybiera dwie formy: solo z jednym drkiem lub solo z dwoma drkami, przy czym ta ostatnia pozwala na róne kombinacje: dwa drki w powietrzu w tym samym czasie, jeden po drugim, a nawet tylko jeden z drugi przechodzi do wspomnianych ju technicznych manipulacji.

Muzyka jest narzucona.

Taniec solowy

Polega na integracji taca, gimnastyki i choreografii dostosowanej do tematu muzycznego w ruchach Twirling.

Zespoy i grupy

Mog by Twirling lub Twirl Dancing. Rozróniamy mae zespoy skadajce si z 4 do 7 elementów, due (od 8 do 11).

Powyej 11 s to grupy.

Oceniane cechy odnosz si bardziej do ruchów, wymiany kijów midzy elementami i ogólnej choreografii.

Pompony

W tej dyscyplinie, która pojawia si najczciej pod koniec zawodów, znajdziemy sztandary i pompony, w których znika nie tylko technika kija, ale i sam kij.

W pierwszym przypadku zastpuj go flagi, w drugim pompony, w ewolucjach grupowych, w których liczy si ogólna spójno. Precyzja ruchów i tworzenie formacji jest zrónicowana. Choreografia dostosowana jest do tematu muzycznego

Francuska Federacja Sportu i Kultury (FSCF)

Kategorie

FSCF organizuje cykl mistrzostw (resortowych, regionalnych i federalnych).

W zalenoci od wieku twirlera i uzyskanych stopni, zostaje zarejestrowany w okrelonej kategorii. Federalne selekcje s dokonywane zgodnie z rankingiem regionalnym, redni sportowca i redni ocen kategorii. W przypadku zespoów jest tak samo, wiedzc, e wybór kategorii dla zespou dokonywany jest na podstawie redniej stopni rónych elementów, które go tworz.

Druyna narodowa, zoona z najlepszych twirlingów we Francji, istnieje od kilku lat. Prezentacja krcenia FSCF , reprezentacja narodowa oferuje pokaz podczas mistrzostw kraju i zawsze jest wielkim sukcesem.

Stopnie

Istnieje sze stopni:

 • 1 st  stopie, skadajca si z piciu serii (ciao serii, pionowy, poziomy, walcowanie, precla);
 • 2 II  stopnia, skada si z piciu serii (cykl ciaa, pionowy, poziomy, rolki, precla);
 • 3 rd  stopie, skada si z piciu serii (cykl ciaa, pionowy, poziomy, rolki, precla);
 • 4 p  stopie, skadajcy si z dwóch szeregów (seria pionowy, poziomy);
 • 5 p  stopie, skadajcy si z dwóch szeregów (seria pionowy, poziomy);
 • 6 th  stopie, skadajcy si z dwóch szeregów (seria pionowe, poziome).

Francuski Zwizek wieckich Dzie Wychowania Fizycznego (UFOLEP)

Uwagi i odniesienia

 1.   Twirling   , na fscf.asso.fr , FSCF (dostp 18 maja 2017 )
 2.   Fédération Sportive Nationale de Twirling   , na www.nbta-france.com , National Baton Twirling Association (NBTA) (dostp 18 maja 2017 )
 3. Francuska Federacja Sportu i Kultury,   Cap sur le twirling à la FSCF  , Les Jeunes , n o  2550,, s.  24
 4. http://www.wbtf.org/Membership/Countries
 5. Francuska Federacja Sportu i Kultury,   Cap sur le twirling à la FSCF  , Les Jeunes , n o  2550,, s.  25

Zobacz te

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Wirujcy kij, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Wirujcy kij i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Wirujcy kij na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Michal Andrzejewski

Podane informacje o zmiennej Wirujcy kij są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Ryszard Paluch

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Wirujcy kij.

Edyta Stasiak

Świetny post o Wirujcy kij.