Mafâtih al-'Olum

Mafâtih al-'Olum ( The Keys of Sciences ) to encyklopedia napisana w latach 976-997 przez iraskiego uczonego Abu-'Abdollâha Mohammada Khuwârizmi .

Praca skada si z dwóch tomów. Pierwsza dotyczy prawa, orzecznictwa, dialektyki, prozodii i historii. Tom drugi dotyczy filozofii, logiki, medycyny, arytmetyki, geometrii, astronomii, muzyki i mechaniki.

W tej ksice dokonano przegldu wiedzy istniejcej w ówczesnym wiecie arabskim, a take w krajach ssiednich. W matematyce znajdujemy dziea Greków Euklidesa , Nicomaquesa z Gerazjusza , Czapli z Aleksandrii ... bez czstego wspominania o ródach.

Bibliografia

  1. Artyku o Al Khwarizmi, powiedzia al-Bakhti w EJ Brill's First, Encyclopaedia of Islam , 1913-1936, tom 4