Encyklopedia wiedzy wzgldnej i absolutnej

Encyklopedia wiedzy wzgldnej i absolutnej
Obraz pogldowy artykuu The Encyclopedia of Relative and Absolute Knowledge
Wydanie Albin Michel, 2018

Autor Bernard werber
Kraj Flaga Francji Francja
Uprzejmy Science fiction
Redaktor Albin Michel
Miejsce publikacji Pary
Data wydania 1993
Numer ISBN 2-226-06583-0

The Encyclopedia of Relative and Absolute Knowledge to fikcja przedstawiajca si jako encyklopedia , wymylona przez francuskiego pisarza Bernarda Werbera , opublikowana po raz pierwszy niezalenie od jego oryginalnej pracy w 1993 roku w wydaniu Albina Michela. Opiera si na fikcyjnych encyklopedycznych fragmentach w preambuach rozdziaów ksiek skadajcych si na Trylogi mrówek ( Mrówki , Dzie mrówek i Rewolucja mrówek ), które zostayby napisane przez posta Edmonda Wellsa. , które s równie obecne w cyklach anioów i bogów , a take w Trzeciej ludzkoci i Mikro-ludziach .


Historia tworzenia

Praca zostaa po raz pierwszy opublikowana w 1993 roku. Od tego czasu bya wielokrotnie przedrukowywana, zwaszcza pod tytuami Tajna ksiga mrówek i Nowa encyklopedia wiedzy wzgldnej i absolutnej . Kiedy jest cytowany w rónych powieciach Werbera, jest czsto prociej okrelany jako ESRA lub Encyklopedia . Jednak dopiero w 1991 roku dowiedzielimy si o istnieniu encyklopedii dziki postaci Nicolasa Wellsa i pana Gougne w Trylogii mrówek .

Opis

To przede wszystkim zbiór zaskakujcych elementów, istniejcych w fikcyjnym uniwersum Werbera: rónorodnych anegdot na wiele tematów, pozwalajcych autorowi na wprowadzenie w jego uniwersum trafnych refleksji filozoficznych. W ten sposób zblia si do fizyki , filozofii czy metafizyki . Na przykad, przedstawiono i wyjaniono na czytniku sprzecznych 1 + 1 = 3 (uywa si w jego pseudo-demonstracji do podziau przez zero , proces, który generuje sprzecznoci matematycznych poza fikcyjnym wiecie Werber'S). Ta formua pojawia si regularnie w Encyklopedii jako metafora: zjednoczenie dwóch istot jest silniejsze ni ich prosta suma, dwie rzeczy zawsze bd silniej powizane ni oddzielone.

Zawarto

Ksika skada si z 12 rozdziaów i cznie 245 krótkich fragmentów encyklopedycznych. Encyklopedyczne fragmenty mog mie od kilku stron do krótkiego akapitu.

Krytyczny

Naley zauway, e dua liczba faktów nie jest chroniona przez wiarygodne róda. W teorii gier niejasno przedstawiono badania amerykaskiego naukowca Anatolija Rapoporta dotyczce strategii wspópracy. Naleganie autora na usunicie strun gosowych psa singapurskiego równie nie odpowiada rzeczywistoci. Dodatkowo Werber sta si zwolennikiem mitu o jedynie 10% wykorzystaniu mózgu, który zosta póniej obalony przez naukowców.

Równie anegdoty (jak sam je okrela) nie pozwalaj na ustalenie prawdziwych faktów naukowych, poniewa s tylko przekonaniem autora. Niektóre s zbyt krótkie, aby wyrobi sobie opini na dany temat i niezbyt szczegóowe.

Edycje

Pierwsza wersja

 • 1993: Sekretna ksiga mrówek: Encyklopedia wiedzy wzgldnej i absolutnej / ilustracje Guillaume Aretos . Pary: Albin Michel, 1993, 128 s. ( ISBN  2-226-06583-0 )
 • 1999: Sekretna ksiga mrówek: Encyklopedia wiedzy wzgldnej i absolutnej / ilustracje Guillaume Aretos. Pary: Przeczytaem ( n o  4741), 10/1999, 310 str. ( ISBN  2-290-04741-4 )

Druga wersja

 • 2000: Encyklopedia wiedzy wzgldnej i absolutnej . Pary: Albin Michel, 11.2000, s. 263. ( ISBN  2-226-12041-6 )
 • 2000: Encyklopedia wiedzy wzgldnej i absolutnej . Pary: Wielka Ksiga miesica, Pary, 263 s. ( ISBN  2-7028-6237-3 )
 • 2003: Sekretna ksiga mrówek . Pary: francuska biblioteka ogólna, coll. Pocket Book ( N O  15576), 04/2007, 282, str. ( ISBN  2-253-15576-4 )
 • 2007: Encyklopedia wiedzy wzgldnej i absolutnej . Pary: francuska biblioteka ogólna, coll. Pocket Book ( N O  15530), 08/2007, 269, str. ( ISBN  2-253-15530-6 )

Trzecia wersja

 • 2009: Nowa encyklopedia wiedzy wzgldnej i absolutnej . Pary: Albin Michel, 04/2009, 586 s. ( ISBN  978-2-226-18654-6 )
 • 2009: Nowa encyklopedia wiedzy wzgldnej i absolutnej . Pary: Wielka Ksiga miesica, 586 s. ( ISBN  978-2-286-05559-2 )
 • 2011: Nowa encyklopedia wiedzy wzgldnej i absolutnej . Biblioteka francuska, coll. Pocket Book ( N O  32324), 08/2011 665 s. ( ISBN  978-2-253-16029-8 )

Czwarta wersja

 • 2018: Encyklopedia wiedzy wzgldnej i absolutnej: ksiki I do XI i suplementy . Pary: Albin Michel, 10.2018, s. 704. ( ISBN  978-2-226-43884-3 ) W tym zbiorze gromadzone s fragmenty Encyklopedii wiedzy wzgldnej i absolutnej  : od mrówek po najnowsze powieci, wszystko to zostao opublikowane przez ESRA we wszystkich ksikach Bernarda Werber ...

Pita wersja

 • 2019: Encyklopedia wzgldnej i absolutnej wiedzy o kotach  : Ksiki XI i XII. Pary: Albin Michel, 30.10.2019, 160 s. ( ISBN  978-2226445551 ) . Zbiór gromadzcy fragmenty encyklopedii w Demain les chats i Sa majesté des chats .

Linki zewntrzne

 • ESRA online , encyklopedia wzgldnej i absolutnej wiedzy, która jest oficjaln wersj zbudowan przez internautów i wspieran przez Bernarda Werbera.

Uwagi i referencje

 1.   Singapurczycy szalej z powodu próby uciszenia psów | Reuters   , na web.archive.org ,(dostp 17 czerwca 2021 )
 2. (w) Robynne Boyd ,   Czy ludzie uywaj tylko 10 procent swoich mózgów  » , On Scientific American (dostp 17 czerwca 2021 )
 3. Beyerstein Barry L., Skd bierze si mit, e wykorzystujemy tylko 10% naszego mózgu Sergio Della Sala. Mity o umyle: poznaj popularne zaoenia dotyczce umysu i mózgu ,( ISBN  0-471-98303-9 ) , strony 3-24.