Klasyfikacja (informatyka)

Te klasyfikacje bibliograficzne , takie jak te stosowane w bibliotekach , byo pierwsz organizacj tematyczna dziaa narzdzi. Te systemy klasyfikacyjne pozwalaj na syntetyczne ujcie tematu dokumentu i pogrupowanie prac nad dziaami wedug powinowactwa merytorycznego.

Dziedzina wiedzy jest podzielona na subdomeny, co prowadzi do:

  • z jednej strony wypracowanie systemu organizacji wiedzy, odzwierciedlajcego w danym okresie stan zaawansowania wiedzy;
  • z drugiej strony zaproponowa narzdzie pozwalajce na oznaczanie i klasyfikowanie obiektów - tutaj dokumentów biblioteki - w powizaniu z dziedzin wiedzy.

Istniej róne klasyfikacje lub dyscypliny encyklopedyczne i zwizane z dziaalnoci, które s uywane na caym wiecie w rónych bibliotekach, archiwach , muzeach lub usugach dokumentalnych. Udostpnianie zasobów w Internecie znaczco zmienia narzdzia dostpu typu klasyfikacyjnego .

Znane klasyfikacje

Wród metod klasyfikacji ze wiata bibliotek moemy wymieni:

Powizane artykuy

Bibliografia

  1. Jzyki dokumentalne i klasyfikacyjne , Jacques Maniez, 1987, s. 21.
  2. Wiadomoci o jzykach dokumentalnych , Jacques Maniez, 2002, s. 251.