WikiInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Wiki, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Wiki. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Wiki, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Wiki. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Wiki poniżej. Jeśli informacje o Wiki, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Ward Cunningham , wynalazca wiki

Wiki to aplikacja internetowa , która umoliwia wspópracy tworzenie, modyfikacj i ilustracji z stron w obrbie witryny . Wykorzystuje jzyk znaczników, a jego zawarto mona edytowa za pomoc przegldarki internetowej . Jest to oprogramowanie do zarzdzania treci , którego struktura niejawna jest minimalna, podczas gdy struktura jawna jest stopniowo wprowadzana zgodnie z potrzebami uytkowników.

Pierwsza wiki, stworzona w 1995 roku przez Warda Cunninghama jako sekcja witryny powiconej programowaniu komputerowemu , nazywaa si WikiWikiWeb . W 2016 roku , wedug Alexa Internet , najczciej odwiedzana strona wiki zarzdzane bya Wikipedia .

Definicja terminu wiki

Hawajskie sowo wikiwiki oznacza po francusku szybko, szybko lub nieformalnie. Zostaa wybrana przez Warda Cunninghama, kiedy stworzy pierwsz wiki, któr nazwa WikiWikiWeb . Uy wyraenia wiki wiki, powtórzenia, które oznacza bardzo szybko, bardzo szybko, poniewa by to pierwszy hawajski termin, którego nauczy si, kiedy musia wyjecha autobusem z lotniska, a take podczas tworzenia swojego miejscu, chcia zabawnego sowa na szybko . W adresie URL witryny pojawi si tylko termin wiki, co prawdopodobnie skonio odwiedzajcych do nazwania go w ten sposób. Dla OQLF termin wiki jest rzeczownikiem pospolitym, który zgadza si w liczbie mnogiej.

Gazeta The Economist zauwaa, e sowo wiki mona odczyta jako akronim od   Co wiem, to jest   (dosownie: to, co wiem, to lub to jest to, co wiem). W konkursie Dis-moi dix mots na twórczo literack i artystyczn wybrano sowo wiki do swojej edycji 2014-2015 i podaje definicj.

Operacja techniczna

Wiki dziaa dziki silnikowi wiki  : jest to oprogramowanie zainstalowane w systemie hosta witryny.

Identyfikacja odwiedzajcych

Wiki mona skonfigurowa tak, aby umoliwiaa modyfikacj stron wszystkim odwiedzajcym lub tylko zarejestrowanym odwiedzajcym. W przypadku wiki, które s cakowicie otwarte dla publicznoci, wdraane s róne procedury techniczne i spoeczne w celu ograniczenia i cofnicia niepodanych zmian.

Kiedy wiki pozwala anonimowym odwiedzajcym edytowa strony, identyfikuje je ich adres IP ; zarejestrowani uytkownicy mog logowa si pod swoj nazw uytkownika.

Edycja stron

Moesz uzyska dostp do wiki, zarówno czytajc, jak i pisemnie, za pomoc klasycznej przegldarki internetowej . Moesz przeglda strony w dwóch rónych trybach: trybie odczytu, który jest trybem domylnym, oraz trybie zapisu, który prezentuje stron w formie umoliwiajcej jej modyfikacj. Nie mona modyfikowa tylko ogólnych informacji nawigacyjnych sucych jako model struktury strony. W trybie pisania tekst strony, wywietlany w formularzu internetowym , wzbogacany jest o okrelon liczb dodatkowych znaków, zgodnie z reguami okrelonej skadni komputerowej: wikitekst , który pozwala wskaza tekst formatujcy, utworzy linki , ukada obrazy itp. Wikitext zosta zaprojektowany tak, aby najczstsze funkcje byy atwe do opanowania i zrozumienia.

Niektóre wiki oferuj zamiast wikitekstu interfejs edycji WYSIWYG , na przykad Confluence i XWiki , a take Wikipedia z.

Linki i tworzenie stron

Wiki promuje tworzenie hiperczy , upraszczajc pisanie i nie nakadajc adnych ogranicze organizacyjnych. Tak wic kada strona internetowa zawiera wiele linków, które cz j z innymi stronami, bez adnej widocznej struktury hierarchicznej. Istniej funkcje do klasyfikowania, a dokadniej odnajdywania stron, ale nie s one niezbdne. Wiki staje si zatem obfitoci stron umieszczonych na tym samym poziomie i poczonych ze sob, zgodnie z logik specyficzn dla treci kadej z nich.

Pierwotnie wiki wykorzystyway WikiWords (takie jak UserAccount) do automatycznego generowania linków do innych stron. Niektóre wiki maj osobne reguy skadni dla linkowania, na przykad MediaWiki, gdzie uytkownik uywa nawiasów kwadratowych.

Wygld linków (np. ich kolor) róni si w zalenoci od tego, czy prowadz do istniejcej strony, czy do strony jeszcze nieistniejcej, któr jednak uytkownik ma moliwo utworzenia.

ledzenie zmian

Niektóre wiki umoliwiaj zarejestrowanemu wspótwórcy ledzenie ewolucji strony, wkadu konkretnej osoby lub na przykad wszystkich tworzonych stron. Te cieki pomagaj wykrywa niechciane zmiany, takie jak wandalizm i spam.

Historyczny

Wspólne pisanie stron sprawia, e istnienie historii modyfikacji jest bardzo przydatne . Historia ogólnie wskazuje dat modyfikacji, autora i zawarto ( diff ) kadej modyfikacji. Stamtd jest szczególnie moliwe powrót do wczeniejszej wersji, aby cofn niechcian zmian. Historia umoliwia przypisanie kadego wkadu do ostatecznego tekstu, co jest szczególnie przydatne w ledztwie o zoliwych dziaaniach (oszczerstwa, naruszenie tajemnicy itp.). Historia ostatecznie dostarcza, w sposób dorozumiany, list autorów kadej strony.

Aspekty spoeczne

Historia wikisfery

Wyewoluoway z oryginalnych modeli, takich jak Portland Pattern Repository , wiki po raz pierwszy dowiadczyy fazy eksploracji oprogramowania do okoo 1999 roku. Od 2000 do 2005 roku ma miejsce szereg prób we Francophone Terrewiki lub wikisferze, z których kada przynosi swoje wasny zestaw innowacji. Serwer Crao Wiki pojawi si w 2003 roku i podj si zadania wypisania aktualnych zastosowa na wiki oraz zdefiniowania standardów. Ta dziaalno jest zasadniczo prowadzona do 2007 roku, wraz z pozostaymi dwoma "wiki wiki" Meatball Wiki  (w) i Community Wiki . Ta hybrydowa praca polegajca na obserwacji i definiowaniu standardów wywoa w szczególnoci historyczne badania historii francuskojzycznej wikisfery lub kontrowersje dotyczce spoecznej wartoci narzdzia wiki i tego, czego mona si po nim spodziewa. gówni wspótwórcy tamtych czasów ustalili dziesi punktów, przez które narzdzie wiki nie osiga swojego celu, krytyka, która od tamtej pory pozostaje aktualna pod wieloma wzgldami. Te i inne rozwaania dotyczce spoecznoci uytkowników WordPressa podejmuje praca Emmanuela Ruzé (to tytu pracy). Od 2007 r. potrzeba zdefiniowania standardów wiki wydaje si by mniej istotna ze wzgldu na wzgldn standaryzacj praktyk. Wiki wydaje si bardziej rozproszone w swojej zoologii, zwaszcza e w midzyczasie ewoluoway tryby edycji grupowej.

Funkcjonowanie czowieka

Gdy strona zostanie zmodyfikowana, stali wspótwórcy, którzy ledz ewolucj tej strony, mog sprawdzi i, jeli to konieczne, poprawi lub uzupeni wprowadzon modyfikacj. W ten sposób akty wandalizmu , spamu i róne porwania mona szybko wykry i anulowa.

Oprogramowanie posiada róne funkcje oraz system zarzdzania uprawnieniami do korzystania z tych funkcji. W ten sposób uytkowników strony internetowej napisanej za pomoc wiki mona podzieli na róne rodziny, z których kada ma dostp do wszystkich lub czci funkcji oprogramowania.

Uwagi i referencje

 1. (w) Alexa,   Alexa Top 500 Global Sites   , Alexa Internet ,(dostp 22 stycznia 2016 r. ) (Ranking 500 najczciej odwiedzanych stron internetowych wedug Alexy).
 2. Dico.fr .
 3. http://www.journaldunet.com/0308/030811wiki.shtml .
 4.   Madame Wikiwiki, autorstwa Francisa Marmande  , Le Monde.fr ,( przeczytaj online , konsultacja 22 marca 2021 r. )
 5. Julien Lausson, Nawiasem mówic, dlaczego jest nazywany Wikipedia Wikipedia  » , Na Numeramie ,(dostp 11 stycznia 2021 ) .
 6. http://c2.com/doc/etymology.html .
 7.  sheet: witryna wiki   , na gouv.qc.ca , Office québécois de la langue française (dostp 17 stycznia 2017 r . ) .
 8. (w) Redakcja ,   Zasada Wiki   , The Economist ,( przeczytane online , dostp 17 maja 2010 ).
 9. Temat i dziesi sów | Powiedz mi dziesi sów   , na stronie www.dismoidixmots.culture.fr (dostp 21 maja 2015 r . ) .
 10.   Wszystkie wiadomoci techniczne, strony internetowe, smartfony, Windows i iPhone   w 01net , 01net (dostp 4 wrzenia 2020 r . ) .
 11. Wedug CRAO Wiki, pierwsza francuskojzyczna wiki na wiki
 12. Wiki trickery , krytyka dziesiciopunktowej zasady wiki
 13. https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00006078/document

Zobacz równie

Powizane artykuy

Bibliografia

 • Jérôme Delacroix, Les Wikis: Przestrzenie zbiorowej inteligencji , Pary, M2 Éditions, 2005 ( ISBN  2952051445 )

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Wiki, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Wiki i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Wiki na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Honorata Nowacki

Ten artykuł o zmiennej Wiki przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Zuzanna Bednarek

To dobry artykuł dotyczący Wiki. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Zuzanna Konopka

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Wiki, jest to bardzo dobra opcja.