Urzdzenia analogoweInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Urzdzenia analogowe , zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Urzdzenia analogowe . W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Urzdzenia analogowe , a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Urzdzenia analogowe . Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Urzdzenia analogowe poniżej. Jeśli informacje o Urzdzenia analogowe , które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Urzdzenia analogowe
Logo urzdze analogowych
Logo urzdze analogowych
ilustracja urzdze analogowych

kreacja 1965
Zaoyciele Ray Stata i Matthew Lorber
Forma prawna Spóka Akcyjna
Akcja NASDAQ (ADI)
Haso reklamowe Przed tym, co jest moliwe
Siedziba firmy Norwood , Massachusetts, Stany Zjednoczone
Flaga Stanów Zjednoczonych 
Kierunek Vincent Roche (od 2013)
Czynno Póprzewodnik
Produkty Póprzewodnik
Efektywny 15 800 (2018)
Stronie internetowej (pl) Oficjalna strona internetowa

Kapitalizacja 38 906 mln USD (padziernik 2019)
Obrót handlowy 6201 mln USD (2018)
Zysk netto 1 495 milionów dolarów (2018)

Analog Devices to amerykaska firma zaoona w 1965 roku w Cambridge w stanie Massachusetts , która rozwija, produkuje i sprzedaje póprzewodniki .

Produkcja

 • Ukady scalone analogowe: konwertery, wzmacniacze, systemy MEMS, ukady scalone czstotliwoci radiowej itp.);
 • Cyfrowe ukady scalone.

Historia

W 1961 roku dwóch absolwentów MIT, Ray Stata, Matthew Lorber stworzy Solid State Instruments z Williamem Linko. Firma przetrwaa, ale zostaa kupiona przez Kollmorgen z zobowizaniem zaoycieli do pozostania przez dwa lata. Ray Stata i Matthew Lorber wykorzystali te dwa lata na przygotowanie si do stworzenia nowej firmy. To dowiadczenie pozwolio im zobaczy, e istnieje szansa na wschodzcym rynku wzmacniaczy operacyjnych, których uywali w produktach opracowanych przez Solid State Instruments.

Tak wic w 1965 roku Ray Stata i Matthew Lorber stworzyli Analog Devices z myl o rynku wzmacniaczy operacyjnych, na którym jest niewielka konkurencja. W tym samym roku zosta wydany model 101, jest to wzmacniacz operacyjny wykonany z dyskretnych elementów montowanych rcznie w pudeku. W kwietniu 1967 ukaza si pierwszy numer Analog Dialogue. Czasopismo to skada si z artykuów technicznych pozwalajcych na promocj produktów firmy. Ukazuje si do dzi.

Firma szybko prosperowaa, obroty w 1968 r. signy 5,7 mln dolarów. W 1969 r. kapita firmy zosta otwarty dla inwestorów, a nastpnie IPO. Matthew Lorber opuszcza firm, a Ray Stata, udziaowiec wikszociowy, powouje nowego CEO, to nie dziaa i w 1970 roku obejmuje stanowisko prezesa firmy, z którego nie opuci a do 1996 roku.

W 1969 r. Ray Stata chcia, aby firma rozwina si w ukady scalone, technologi, która zacza si rozwija pod koniec lat 60. ( Apollo Guidance Computer wykorzystywa pierwsze ukady scalone Fairchilda ). Ale rada dyrektorów odmawia podjcia tego wanego ryzyka. Aby obej t odmow, Stata oszukuje i inwestuje osobicie w start-up produkujcy ukady scalone, Nova Devices. Wraz z inwestycj przewidziano moliwo penego wykupu start-upu przez Analog Devices, jeli firma bdzie funkcjonowa. Nova Devices zostaa przejta przez Analog Devices w 1971 roku i staje si jej oddziaem zajmujcym si póprzewodnikami. Analog Devices ma zatem pierwszy zakad produkcyjny.

Równie w 1969 Analog Devices przejo Pastoriza Electronics, pioniersk firm produkujc przetworniki analogowo-cyfrowe.

Rozwój produkcji póprzewodników

Od lat 60. powstay pierwsze ukady scalone w technice bipolarnej opartej na zczach PN i tranzystorach NPN. Pierwsze przetworniki analogowo-cyfrowe wykorzystyway architektur drabinkow R-2R opart na rezystorach. Firma Precision Monolithics wypucia pierwszy 6-bitowy konwerter monolityczny, DAC01 w 1969 roku. A 10-bitowy konwerter w 1970 roku. Przetworniki te wykorzystuj rezystory zaprojektowane w taki sam sposób, jak zcza PN ( opornik rozproszony ).

Analog Devices bada inny sposób wytwarzania tych rezystorów z osadzeniem folii, która bdzie cita laserem. Ta technika, cienkowarstwowe przycinanie rezystorów laserowych , opracowana w latach 70., poczwszy od Jamesa Pastorizy, pozwala na produkcj bardzo precyzyjnych i maych rezystorów, w przeciwiestwie do techniki Precision Monolithics, która wymaga wikszych rezystorów, aby osign t sam precyzj. Technika ta umoliwia zatem obnienie kosztów konwertorów, a take zmniejszenie ich rozmiarów. W 1971 roku wypuszczono wzmacniacz operacyjny AD501, pierwszy komponent Analog Devices wykorzystujcy t technik, nastpnie wzmacniacz instrumentacyjny AD520 w 1974 i wreszcie 10-bitowy konwerter w 1976 z AD561.

W 1969 roku 12-bitowy modu konwertera Pastoriza ADC12U SAR wielkoci doni kosztowa okoo 800 dolarów. W 1978 roku AD571, 10-bitowy konwerter SAR, kosztowa okoo 24 USD i by wielkoci cala.

W 1973 roku Analog Devices wypucio 10-bitowy przetwornik monolityczny wykonany w technologii CMOS, AD7520, zaprojektowany przez Jima Cecila, który obj kierownictwo dziau CMOS, oraz Hanka Krabbe.

W 1976 roku firma Analog Devices otworzya zakad produkcyjny w Limerick w Irlandii. Pierwsza w Irlandii fabryka póprzewodników, instalacja ta zostaa wykonana z pomoc pastwa irlandzkiego. Zakad ten dziaa do dzi i jest czci dwóch zakadów produkcyjnych Analog Devices z zakadem wywodzcym si z Nova Devices.

W 1977 roku obrót osign okoo 50 milionów dolarów.

Integracja pionowa

Na pocztku lat 70-tych wiele firm opracowao koncepcj integracji pionowej . Jako dostawca podstawowych komponentów, naszym celem jest oferowanie klientom kart akwizycyjnych, a nawet kompletnych systemów akwizycji. Tak powsta w 1973 roku dzia Systems Development Group (SDG), przemianowany w 1975 roku na grup pomiarow i sterujc (MCP), kierowan przez norweskiego inyniera Ivara Wolda.

W 1978 roku zosta wydany MACSYM II, komputer sprzony ze stojakiem mieszczcym karty akwizycji z tyu. Innowacyjny jak na tamte czasy ze wzgldu na niewielkie rozmiary i moliwo ewolucji o nowe karty I/O (wyglda jak obecny system PXI lub jednostka akwizycji danych ). Dostpnych jest kilka typów kart do akwizycji cyfrowej lub analogowej lub do termopar. MACSYM jest programowany w MACBASIC.

MACSYM II odniós pewien sukces, a nowe wersje byy oferowane w 1982 roku z MACSYM 350, a w 1984 MACSYM 120 i 260. Jednak pojawienie si komputerów osobistych pod koniec lat 70. i ich znaczcy sukces w poowie lat 80. poniewa rozwój urzdze peryferyjnych do pozyskiwania oznacza koniec MACSYM w 1989 roku.

W tym samym czasie pojawiaj si samodzielne karty akwizycji (z mikrokontrolerem, ale bez ekranu): zakres µMAC. µMAC-4000 pojawi si w 1981 roku, skada si z pyty gównej zawierajcej mikroprocesor Intel 8085A , 12 wej analogowych podczonych do programowalnego wzmacniacza wzmocnienia i przetwornika ADC, 36 cyfrowych wej i wyj, portu szeregowego i portu zasilania. podczenie dodatkowych kart I/O. System oparty na µMAC-4000 moe mie do 384 kanaów analogowych i 512 kanaów cyfrowych.

W 1983 zosta wydany µMAC-5000, ewolucja oparta na Intel 8088 i kompatybilna z istniejcymi kartami rozszerze. Jest zaprogramowany w µMACBASIC, odmianie jzyka BASIC.

Pojawienie si cyfrowych procesorów sygnaowych (DSP)

Wraz z rozwojem tranzystorów MOSFET w latach 70. rozwino si przetwarzanie cyfrowe. Na przeomie lat 70. i 80. pojawiy si pierwsze DSP: AT&T DSP1  (en) (1979) i NEC µPD7720  (en) (1981) oraz pierwszy DSP oparty na architekturze typu Harvard , Texas Instruments TMS32010 (1982).

Chocia Analog Devices wypucio w 1983 roku multiplikatory ADSP-1080 (8x8-bit) i ADSP-1016 (16x16-bit), nie byy one ani programowalne, ani przetwarzalne. Pierwszym programowalnym procesorem DSP firmy Analog Devices jest ADSP-2100 wydany w 1986 roku. Analog Devices nie naley zatem do pionierskich firm i, aby si wyróni, kadzie nacisk na komponenty o niskim zuyciu energii.

ADSP-2100 jest grawerowany z dokadnoci 1,5 µm i zuywa mniej ni 0,5 W przy czstotliwoci 8 MHz. Jednak zuycie musi by waone ze wzgldu na szczególny wybór urzdze analogowych dla tego komponentu: nie zawiera on adnej pamici wewntrznej do przechowywania danych lub programu. Dlatego konieczne jest dodanie pamici zewntrznych, ale umoliwia to optymalizacj matrycy do oblicze.

W 1988 roku zostaa wydana ulepszona wersja, ADSP-2100A. Jest wygrawerowany na 1 µm i korzysta ze zwikszenia czstotliwoci do 12,5 MHz. W 1989 roku pojawi si ADSP-2101, który stanowi serce ADSP-2100, ale dodaje pami wewntrzn (1Kb na dane i 2Kb na program), zachowujc jednoczenie moliwo korzystania z pamici zewntrznej.

Niedawna historia

W , Analog Devices nabywa za 2 miliardy dolarów firm Hittite Microwave, specjalizujc si w elektronice fal radiowych.

W , Analog Devices ogasza przejcie Linear Technology za 14,8 miliarda dolarów.

W lipcu 2020 r. Analog Devices prowadzi wyczne negocjacje w sprawie nabycia Maxim Integrated , firmy zatrudniajcej ponad 7000 osób, za 17,1 miliarda dolarów .

Przejcia

Przez lata Analog Devices przejo wiele firm, aby utrwali umiejtnoci lub pozyska nowe technologie.

Przestarzay Przejta firma Umiejtno Koszt
1969 Elektronika Pastoriza ADC
1971 Urzdzenia Nova
1978 Laboratoria komputerowe Szybki konwerter
1984 Midzynarodowe systemy obrazowania
8 sierpnia 1990 Precision Monolithics, Inc (PMI) DAC 60,5 miliona dolarów
sierpie 1991 Laboratoria Edsun DAC VGA
1 lipca 1996 r. Mosaic Microsystems Sp.
grudzie 1997 Medialight Inc. ADSL
25 lutego 1999 r. Przenone kompilatory w Edynburgu DSP 23 miliony dolarów
25 lutego 1999 r. Biaa Góra DSP Inc. DSP
21 sierpnia 2000 BCO Technologies plc (BCO) Wafel SOI 150 milionów dolarów
31 padziernika 2000 r. Thomas Neuroth AG (Neuroth) SDSL 4,5 miliona dolarów
10 listopada 2000 r. Signal Processing Associates Pty. Sp. z o.o. (SPA) 3,8 miliona dolarów
8 grudnia 2000 Zintegrowane mikroprzyrzdy (IMI) MEMS 1,9 miliona dolarów
04 stycznia 2001 ChipLogic, Inc. (ChipLogic) 98,6 miliona dolarów
16 stycznia 2001 Staccato Systems, Inc. (Staccato) 24 miliony dolarów
maj 2006 TTPCom Limited - Dzia oprogramowania GSM / GPRS 23 miliony dolarów
31 lipca 2006 Integrant Technologies Inc. (Integrant) 127 milionów dolarów
18 wrzenia 2006 AudioAsics A/S (AudioAsics) 19 milionów dolarów
13 czerwca 2011 Póprzewodnik liryczny, Inc
wrzesie 2014 Metroiczny
9 czerwca 2015 Hittite Kuchenka Mikrofalowa Corp. 2 miliardy dolarów
17 marca 2016 Czujnik SNAP SA
26 lipca 2016 Linear Technology Corp. 14,8 miliarda dolarów
18 sierpnia 2016 Sypris Electronics LLC
30 marca 2017 r. Mikrourzdzenia OneTree
8 marca 2018 r. Symeo GmbH
16 maja 2018 r. OtoSense
29 padziernika 2019 r. Testuj silniki

Akcjonariusze

Lista gównych akcjonariuszy pod adresem .

Badania i zarzdzanie kapitaem 8,73%
Grupa Awangardy 8,42%
Usugi finansowe w Massachusetts 5,03%
Zarzdzanie funduszami SSgA 4,00%
JPMorgan Investment Management 3,60%
Zarzdzanie wiernoci i badania 2,82%
Zarzdzanie aktywami Lazard 2,46%
Doradcy BlackRock Fund 2,40%
Doradcy Franklina 2,39%
Badania i zarzdzanie kapitaem (midzynarodowe) 2,10%

Uwagi i referencje

 1. (w) Historia urzdze analogowych na oficjalnej stronie internetowej
 2. (en) Roberts, Edward B. (Edward Baer) , Przedsibiorcza wpyw: rola MIT , Teraz( ISBN  978-1-60198-479-1 i 1-60198-479-0 , OCLC  755629816 , czytaj online ) , s.  47,48
 3. (en)   Ray Stata na temat ewolucji przemysu póprzewodników | McKinsey   na www.mckinsey.com (dostp 16 maja 2020 r. )
 4.   Dialog analogowy 50 lat | Analog Devices   na www.analog.com (dostp 16 maja 2020 r. )
 5. (w) Gówny Jeremy. , Quality Wars: Triumfy i poraki amerykaskiego biznesu , Free Press,, 384  s. ( ISBN  978-1-4391-3845-8 i 1-4391-3845-1 , OCLC  893122631 , czytaj online ) , s.  47
 6. (w) Pasiuk, Laurie. i Vault (firma) , przewodnik po Vault po najlepszych pracodawcach technologicznych , Vault,( ISBN  1-58131-339-X i 978-1-58131-339-0 , OCLC  62271630 , czytaj online ) , s.  32
 7. (w) D. Dooley ,   Peny monolityczny 6-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy   , 1971 IEEE International Solid-State Circuits Conference. Digest of Technical Papers , tom.  XIV,, s.  50-51 ( DOI  10.1109 / ISSCC.1971.1154922 , przeczytaj online , dostp 19 maja 2020 )
 8.   1968: Dedykowane Aktualny IC ródo integruje funkcj konwersji danych | Silnik krzemowy | Muzeum Historii Komputerów   , na stronie www.computerhistory.org (dostp 19 maja 2020 r. )
 9. J. Pastoriza , H. Krabbe i A. Molinari ,   Wysokowydajny monolityczny obwód przetwornika C/A  , 1970 IEEE International Solid-State Circuits Conference. Digest of Technical Papers , tom.  XIII,, s.  122-123 ( DOI  10.1109 / ISSCC.1970.1154864 , czytanie online , dostp 19 maja 2020 )
 10. (w) Kester, Walt. i Analog Devices, inc. , Podrcznik konwersji danych , Elsevier ,( ISBN  1-4175-6598-5 , 978-1-4175-6598-6 i 0-7506-7841-0 , OCLC  57299080 , czytaj online ) , s.  265
 11.   Analog Devices   na www.analog.com (dostp 19 maja 2020 r. )
 12. (w) P. Holloway i Mr. Norton ,   Wysokowydajny 10-bitowy monolityczny przetwornik cyfrowo-analogowy drugiej generacji   , 1976 Midzynarodowa konferencja IEEE Solid-State Circuits. Digest of Technical Papers , tom.  XIX,, s.  106107 ( DOI  10.1109 / ISSCC.1976.1155521 , czytanie online , dostp 19 maja 2020 )
 13. (w) Kester, Walt. i Analog Devices, inc. , Podrcznik konwersji danych , Elsevier ,( ISBN  1-4175-6598-5 , 978-1-4175-6598-6 i 0-7506-7841-0 , OCLC  57299080 , czytaj online ) , s.  22
 14. (w) Urzdzenia analogowe, Dialog analogowy , Cz.  XII Analog Devices ( N O  1),( czytaj online ) , s.  6
 15. (w) Kester, Walt. i Analog Devices, inc. , Podrcznik konwersji danych , Elsevier ,( ISBN  1-4175-6598-5 , 978-1-4175-6598-6 i 0-7506-7841-0 , OCLC  57299080 , czytaj online ) , s.  267
 16. (w) Urzdzenia analogowe, Dialog analogowy , Cz.  VIII Analog Devices ( N O  1)( czytaj online ) , s.  2
 17. (w) Suzanne Lynch ,   Mózgi za gównym graczem   w The Irish Times (dostp 16 maja 2020 r. )
 18. (en-US) Robert Metz ,   Rynek; Cele producenta póprzewodników   , The New York Times ,( ISSN  0362-4331 , przeczytany online , dostp 19 maja 2020 )
 19. (w) Urzdzenia analogowe, Dialog analogowy , Cz.  XIII ( N O  1)( przeczytaj online )
 20. (w) Victor Chang, Michael Feng, Benson Fu, Sanjay Rao i Karen Wang, The Cycle of technology interruption: Analog Devices' MACSYM ,( przeczytaj online )
 21. (w) Urzdzenia analogowe, Dialog analogowy , Cz.  XV ( N O  1)( przeczytaj online )
 22. (w) Urzdzenia analogowe, Dialog analogowy , Cz.  XVII ( n O  3)( przeczytaj online )
 23. (w) Urzdzenia analogowe, Dialog analogowy , Cz.  XVII ( N O  1)( przeczytaj online )
 24. (w) Urzdzenia analogowe, Dialog analogowy , Cz.  X X ( N O  2)( przeczytaj online )
 25. John Roesgen ,   Mikroprocesor ADSP-2100 DSP   , IEEE Micro , tom.  6, n O  6,, s.  49-59 ( ISSN  0272-1732 , DOI  10.1109 / MM.1986.304809 , czytanie online , dostp 4 stycznia 2021 )
 26. (w) Urzdzenia analogowe, Dialog analogowy , Cz.  XXIII ( N O  2)( przeczytaj online )
 27. Analog kupuje Hittite, aby wzmocni biznes chipów czstotliwoci radiowych , Lehar Maan i Soham Chatterjee, Reuters, 9 czerwca 2014 r.
 28. Analog Devices kupi Linear Technology do $ 14,8 mld , Reuters, 26 lipca 2016
 29. Greg Roumeliotis ,   Chipsmaker Analog Devices w zaawansowanych rozmowach na temat zakupu Maxim Integrated: sources   , Reuters ,
 30. (w) Pasiuk, Laurie. i Vault (firma) , przewodnik po Vault po najlepszych pracodawcach technologicznych , Vault,( ISBN  1-58131-339-X i 978-1-58131-339-0 , OCLC  62271630 , czytaj online ) , s.  32
 31.   Analog Devices przejmie dwóch dostawców narzdzi DSP   , na EETimes (dostp 30 kwietnia 2019 r. )
 32. (w) InfoWorld Media Group Inc. , InfoWorld , InfoWorld Media Group, Inc.( ISSN  0199-6649 , czytaj w Internecie ) , s.  112
 33.   APR91: GRAPHICS PROGRAMMING   , na wspópracy.cmc.ec.gc.ca (dostp 30 kwietnia 2019 r. )
 34. (w)   Formularz 10-K Rok podatkowy zakoczony 31 padziernika 1999   na www.sec.gov (dostp 30 kwietnia 2019 )
 35. (w) Alex Romanelli ,   Analog Devices Acquires BCO For $ 150M   na EDN (dostp 29 kwietnia 2019 )
 36. (en-US) EDN ,   EDN - Analog Devices przechwytuje   , w EDN ,(dostp 22 maja 2020 r. )
 37. (en-GB) Personel ,   TTPCom netto 23 mln USD ze sprzeday oprogramowania GSM firmie Analog Devices   , w Electronics Weekly ,(dostp 2 maja 2019 )
 38. (en-US) Ana Campoy ,   Analog zamyka przejcie Integrant Technologies  , na MarketWatch (dostp 2 maja 2019 r. )
 39. Nicolas Mokhoff ,   ADI przejmuje duskiego specjalist od dwiku mieszanego   w EE Times (dostp 2 maja 2019 r. )
 40. (w) Junko Yoshida ,   EE Times ADI kupuje Lyric specjalist od przetwarzania prawdopodobiestwa   na EE Times ,(dostp 22 maja 2020 r. )
 41. (w)   Obserwacja transakcji: przejmuje portfolio pomiarów ADI Metroic w celu rozszerzenia   na Smart Energy International ,(dostp 22 maja 2020 r. )
 42. Analog Devices kupuje Otosense | Pentalog & Pentalabbs   , na Pentalog (dostp 22 maja 2020 r. )
 43. Analog Devices nabywa silniki testowe, aby rozszerzy ofert monitorowania warunków dla Przemysu 4.0 | Analog Devices   na www.analog.com (dostp 22 maja 2020 r. )
 44. Zone Bourse ,   Analog: associés   , na www.zonebourse.com (dostp 27 padziernika 2019 r. )

Link zewntrzny

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Urzdzenia analogowe , były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Urzdzenia analogowe i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Urzdzenia analogowe na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Eugeniusz Nowakowski

W tym poście o Urzdzenia analogowe dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Diana Sobolewski

Artykuł o Urzdzenia analogowe jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Lucyna Janiak

Ten wpis na Urzdzenia analogowe pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.