Typografia w sieciInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Typografia w sieci, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Typografia w sieci. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Typografia w sieci, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Typografia w sieci. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Typografia w sieci poniżej. Jeśli informacje o Typografia w sieci, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Typografii w sieci odnosi si do wyboru czcionki, ukad i integracji nowych czcionek na stronach internetowych i stronach internetowych .

Sytuacja

Wybierajc czcionki, projektant stron internetowych zwraca uwag na te zaprojektowane do dobrego czytania ekranu i dostpne na wikszoci platform. Dla wielu oryginalno tych czcionek zmienia si w konformizm, poniewa s tak popularne. Dlatego pomys przekroczenia tych ogranicze przyj si od pocztku istnienia sieci.

Do wywietlania czcionki, której uytkownik nie ma, stosuje si róne techniki, z których wszystkie maj zalety i wady, zarówno pod wzgldem skadni, jak i semantyki . Ogólnie proces sprowadza si do przeksztacenia elementu tekstowego w element graficzny. W ten sposób przegldarka nie musi ukada tekstu, poniewa jest on dekodowany jako cao, obraz, animacja itp. Oprócz tych kompromisów istnieje kod ukadu, który wskazuje lokalizacj czcionki, a nastpnie pobiera j na stacj robocz odwiedzajcego. Zasada ta istnieje w przegldarce Internet Explorer od ponad dziesiciu lat, ale nie zostaa przyjta ze wzgldu na brak jednolitoci w jej interpretacji oraz ryzyko naruszenia wasnoci intelektualnej.

Normalizacja

Normalizacja jest wanym zagadnieniem w wiecie internetowym. Tak zwany standardowy produkt multimedialny reaguje zarówno funkcjonalnie, jak i wizualnie na róne rozdzielczoci, róne generacje przegldarek, wolne i ekstremalnie szybkie poczenia. Majc to na uwadze, powsta format WOFF. Nie jest to odlew sam w sobie, ale raczej walizka do transportu i identyfikacji. Ten plik jest pobierany do historii przegldarki, ale nie moe by uywany przez aden inny dokument ani oprogramowanie. To ograniczenie dotyczce odwiedzajcego zapewnia twórcy, e jego praca nie zostanie ponownie wykorzystana do innych celów. Najnowsze generacje przegldarek szybko przyjy ten format. Równolegle wdroyli obsug importu za pomoc reguy font-face, zgodnie z norm CSS . To jest punkt wyjcia do zastosowania tej metody na du skal.

Formaty czcionek

Czcionki obsugiwane przez przegldarki s róne. Najpopularniejsze formaty czcionek to TrueType - OpenType (TTF) lub CFF - OpenType (OTF), ich skompresowane formaty czcionek internetowych (WOFF) lub EOT oraz czcionki SVG (SVG). Twórcy gównych przegldarek zgodzili si uywa formatu Web Open Font jako standardu.

Format EOT jest pierwszym formatem przeznaczonym dla sieci WWW, który jest ju uywany w programie Internet Explorer 6, ale wykorzystuje zaawansowane algorytmy kompresji, które ograniczaj jego wykorzystanie podlegajce licencjom. W 2010 roku ograniczenia te zostan zniesione, gdy format bdzie oferowany jako standardowy format w Internecie.

Formaty czcionek TrueType lub CFF mog by uywane jako czcionki internetowe i s takie same, jak w przypadku tradycyjnych czcionek cyfrowych .

Format WOFF, równie dedykowany dla Internetu, zosta opracowany jako darmowy i otwarty format, wykorzystujcy stosunkowo prost kompresj do kompresji rónych formatów czcionek OpenType.

Czcionki SVG ( czcionki SVG ), zdefiniowane jako podzbiór specyfikacji SVG 1.1 w 2002 roku, pozwalaj na uycie czcionek w kilku kolorach lub animowanych. Czcionki SVG to niezaleny format obsugiwany wprzez wikszo przegldarek, z wyjtkiem IE i Firefoxa, i s przestarzae w Chrome (a tym samym Chromium). S teraz bardziej ogólnie przestarzae na rzecz rónych formatów OpenType (TrueType-OpenType, CFF-OpenType lub SVG-OpenType).

Czcionki SVG-OpenType, nowy format OpenType (dlatego zawarty w Web Open Font Format) lub kontury glifów mog by reprezentowane przez format SVG zamiast konturów TrueType lub CFF, zosta opracowany w 2011 roku równolegle z nowymi formatami OpenType do kolorów TrueType lub te oparte na obrazach. Firefox obsuguje format SVG-OpenType od wersji 26.

Prezentowany w 2014 roku format WOFF 2.0 stanowi ulepszenie WOFF, oferujc lepsz kompresj informacji o czcionkach i formalizuje obsug czcionek SVG OpenType.

Reakcje rynku

Do tej pory projektantom stron internetowych oferowano róne modele marketingowe. Aby kontrolowa swój produkt, wikszo dystrybutorów wzia na siebie hosting czcionek. W zwizku z tym projektant nigdy nie posiada akt w swoim posiadaniu. Podobnie oferuj swoje usugi w pakietach. Ceny róni si w zalenoci od dugoci umowy, liczby stosowanych polis i ruchu w witrynach, które je wywietlaj. Inni zamiast tego zdecydowali si rozdzieli kad z rodzin postaci indywidualnie. Hosting pozostaje pod opiek kupujcego, który po dokonaniu sprzeday nie musi ju paci za obsad.

W wyniku tych postpów typografowie musz bra pod uwag rynek typografii ekranowej w takim samym stopniu, jak rynek druku. Na razie czcionki dostpne online s w wikszoci zoptymalizowane pod ktem drukowania. Chocia kilka elementów ukadu stron internetowych zostao zapoyczonych ze wiata publikacji, nadal istnieje kilka rónic technicznych, które naley wzi pod uwag podczas tworzenia czcionki. Po pierwsze, wsparcie nie jest takie samo. Zamiast wybiera okrelony papier lub powierzchni, która bdzie jednolita, czcionka zostanie przetestowana przy uyciu rónych rozdzielczoci i metod renderowania. W zalenoci od przegldarki pynno czcionki moe si na tyle róni, aby zmieni estetyk witryny. Dla Jasona Smitha z Fontsmith te komplikacje nie s przeszkod w rozwoju nowych czcionek, poniewa podstawowe zasady pozostaj takie same. Liczy si dla nas czytelno oraz wpyw wiata i kolorów, a nie proces integracji czcionek. Wedug Colina Jenkinsona z Cogapp prawdziwym wyzwaniem na najblisze kilka lat bdzie odwrócenie kultury, któr przyniosy ograniczenia i ustanowienie nowego standardu jakoci poprzez wprowadzenie w ycie dobrych zasad typografii.

Usugi zakwaterowania

Róne strony ju od kilku lat oferoway usugi hostingu czcionek, na przykad popularny Dafont, który od 2000 roku czy w sobie czcionki patne lub bezpatne, komercyjne, darmow i otwart bibliotek czcionek Open Font Library od 2006 roku oraz najnowsz Font Squirrel. ( 2009), powicony czcionkom wolnym od praw autorskich.

Od 2010 r. Kilka firm oferuje równie usugi hostingu czcionek, umoliwiajc bezporednie umieszczanie pobierania na stacj robocz uytkownika w CSS witryny w celu ulepszenia jej prezentacji bez koniecznoci hostowania tych czcionek. Wród najwikszych graczy w tej dziedzinie moemy wymieni Google Fonts , Edge Web Fonts i Typekit firmy Adobe , czy wreszcie SkyFonts firmy Monotype . W praktyce istnieje moliwo hostowania czcionek bezporednio na serwerze obsugujcym strony, a gówn zalet usug CDN czcionek jest zwikszenie szans na wykorzystanie czcionek ju zapisanych w pamici podrcznej przegldarki, z których korzysta wielu uytkowników, wiele witryn.

Przykady

Przykady czcionek WOFF (a take TTF, EOT i SVG): czcionka tifinagh (skrypt Tuareg) (Berber Hapax) i redniowieczna czcionka aciska (Chantelli Antiqua) . Te dwie czcionki, których prawdopodobnie nie ma na Twoim komputerze, powinny jednak wywietla si poprawnie w wikszoci stosunkowo nowszych przegldarek.

Bibliografia

 1. (in)   Czcionki internetowe bd si rozwija: True to Type   , The Economist (dostp: 25 padziernika 2010 r. )
 2. (w) CSS Fonts Module Level 3  " , World Wide Web Consortium (dostp: 25 padziernika 2010 )
 3.   The CSS Corner: Better Web Typography For Better Design   , Microsoft (dostp 20 wrzenia 2014 )
 4. Fonts  " , W3C (dostp 20 wrzenia 2014 )
 5.   Kolorowa typografia w sieci: przygotuj si na wielokolorowe czcionki   , Pixel Ambacht (dostp: 20 wrzenia 2014 )
 6. Anymated Glyph Example  " , people.Mozilla (dostp 20 wrzenia 2014 )
 7.   Can I Use SVG fonts   , CanIuse (dostp 20 wrzenia 2014 r. )
 8. (in)   SVG in OpenType   , W3C (dostp: 20 wrzenia 2014 )
 9. SVGOpenTypeFonts  " , Mozilla (dostp 20 wrzenia 2014 )
 10. Nathan Willis,   Postp w zakresie mniejszych i bardziej kolorowych czcionek   , LWN.net,(dostp 30 padziernika 2014 )
 11. (in) @ font-face face off  " , grahambird.co.uk (dostp 25 padziernika 2010 )
 12. (w) Anna Richardson , estetyka ekranu  " , Design Week , n O  25,, s.  14-15
 13. Domena zarejestrowana w 2000 roku wedug bazy danych Whois

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Typografia w sieci, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Typografia w sieci i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Typografia w sieci na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Antoni Panek

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Typografia w sieci jest tym, którego szukałem.

Blazej Piekarski

Musiałem znaleźć coś innego na temat Typografia w sieci, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.

Sylwester Kwiatkowski

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Typografia w sieci