Typ uniksowyInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Typ uniksowy, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Typ uniksowy. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Typ uniksowy, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Typ uniksowy. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Typ uniksowy poniżej. Jeśli informacje o Typ uniksowy, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

System operacyjny firmy Unix (w jzyku angielskim  : Unix-like ) to system operacyjny, który zachowuje si w sposób podobny do systemu Unix , chocia niekoniecznie jest spójny lub certyfikowany przez jakkolwiek wersj specyfikacji Single UNIX . Termin moe obejmowa bezpatne lub otwarte systemy operacyjne inspirowane Uniksem z Bell Laboratories lub zaprojektowane tak, aby imitowa jego funkcjonalno.

System UNIX

System UNIX jest wielouytkownikowy i wielozadaniowy , zosta zbudowany tak, aby by bezpieczny, przed nieuprawnion manipulacj przez uytkowników w celu uzyskania dostpu do danych innego uytkownika lub przed bdami podczas wykonywania programu. W zwizku z tym umoliwia jednoprocesorowemu lub wieloprocesorowemu komputerowi pozornie jednoczesne wykonywanie kilku programów w chronionych obszarach, z których kady naley do uytkownika, jednoczenie minimalizujc ryzyko oszustwa lub incydentu. W przeciwiestwie do poprzednich systemów mainframe, uytkownik tego systemu musi tylko wiedzie, jak radzi sobie z dwoma podstawowymi pojciami, dotyczcymi plików i procesów , innymi sowy, danych i przetwarzania. Jednak kady z nich staje si bardziej zoony, na przykad przy zarzdzaniu prawami dostpu lub niezalenymi konsultantami (komunikacja midzy procesami).

System plików

Plik jest podstawow jednostk przechowywania informacji, a dokadniej podstawowym zasobem w systemie UNIX, jest dostpny poprzez   przestrze nazw  , czyli drzewo plików. Istniej pliki specjalne i zwyke pliki. Specjalne pliki zapewniaj dostp do informacji odczytywanych lub zapisywanych na urzdzeniach peryferyjnych , takich jak drukarki, pami, ekran.

Plik w systemie UNIX z natury nie jest wpisywany, co oznacza, e system nie zna formatu danych, które zawiera, i moe reprezentowa róne zasoby, takie jak cig znaków przechowywany na noniku fizycznym, urzdzeniu, takim jak: dysk twardy , drukarka, napd tamowy, pami, interfejs sieciowy. System operacyjny zarzdza wszystkie informacje niezbdne do przetwarzania tego pliku: waciciela, grupy (kady plik jest wasnoci waciciela, który jest czci jednego lub wicej grup, waciciel i kadej grupy maj specyficzne prawa) uytkownik prawa dostpu. Z rónych kategorie uytkowników, rozmiar, data ostatniej modyfikacji, data ostatniego dostpu, odniesienia do bloków danych na dysku, jeli reprezentuje cig znaków.

Proces

Unix jest z definicji wielouytkownikowy i wielozadaniowy. Proces jest podstawow jednostk do zarzdzania przetwarzaniem w systemie UNIX i pocztkowo jedyn. Jest to abstrakcja zawierajca przestrze adresow i obsugujca jeden lub wicej strumieni wykonywania programu, przy czym gówne wtki pojawiaj si póniej, z których kady ma stos i wasny kontekst wykonania. UNIX bdc systemem wielozadaniowym pozwala na wspódzielenie zasobów obliczeniowych pomidzy wtkami. Z drugiej strony ma charakter wyprzedzajcy , co oznacza, e to udostpnianie jest przeprowadzane w sposób przejrzysty dla wtków. To przejrzyste udostpnianie odbywa si dziki harmonogramowi dostosowanemu do zastosowania, do którego system jest przeznaczony. W systemie z podziaem czasu planista próbuje równomiernie rozdzieli zasoby obliczeniowe midzy wtkami, nadajc priorytet czasowi odpowiedzi wejcia / wyjcia. W systemie czasu rzeczywistego wtki s planowane wedug ogranicze czasowych, które musz by cile zagwarantowane (twardy czas rzeczywisty) lub z okrelon awaryjnoci (elastyczny czas rzeczywisty).

Kontrola dostpu do zasobów

Na poziomie oprogramowania polityka bezpieczestwa systemu UNIX opiera si na zasadzie, e kady zasób przyznaje identyfikator, waciciela i zestaw praw dostpu (odczyt, zapis, wykonywanie) podzielonych na trzy grupy:

  1. prawa waciciela;
  2. prawa grupy, do której naley waciciel;
  3. prawa innych uytkowników.

Wikszo obecnych systemów UNIX oferuje cieszy model, list kontroli dostpu (ACL). Specjalny uytkownik o nazwie root ma pene prawa do wszystkich zasobów. Zwykle jest uywany tylko do zada administracyjnych. Ze wzgldu na wiksze bezpieczestwo, niektóre systemy UNIX umoliwiaj uytkownikom lepsze kwalifikowanie nabycia dodatkowych praw. Dlatego Linux oferuje moliwoci, a Mac OS X pozwala na instalowanie aplikacji i ingerowanie w konfiguracj systemu za pomoc konta administratora oddzielnego od roota (które równie jest wyczone). Domylnie), poniewa nie moe modyfikowa podstawowego systemu akta.

Na poziomie sprztowym kontrola dostpu do zasobów opiera si z jednej strony na mechanizmach tkwicych w zasadach dziaania pamici wirtualnej, z drugiej na dwupoziomowym modelu ochrony: trybie nadzorcy (najbardziej uprzywilejowanym, zarezerwowanym dla jdra operacja) i tryb uytkownika (najmniej uprzywilejowany). Ten rodzaj kontroli dostpu jest moliwy na wikszoci nowoczesnych procesorów obsugujcych UNIX. Niektóre procesory zapewniaj szersze moliwoci ochrony. W ten sposób procesory z rodziny Intel x86 maj 4 poziomy (lub piercienie) ochrony. Systemy operacyjne (obecnie niewiele), takie jak OS / 2 , wykorzystuj t moliwo.

Zobacz te

Powizane artykuy

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Typ uniksowy, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Typ uniksowy i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Typ uniksowy na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Zuzanna Winiarski

W tym poście o Typ uniksowy dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Alex Stankiewicz

Musiałem znaleźć coś innego na temat Typ uniksowy, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.

Krystian Lech

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Typ uniksowy

Stefan Bednarz

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.