Typ (komputer)Informacje, które udało nam się zgromadzić na temat Typ (komputer), zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Typ (komputer). W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Typ (komputer), a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Typ (komputer). Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Typ (komputer) poniżej. Jeśli informacje o Typ (komputer), które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

W programowaniu komputerowym , o rodzaju danych , lub po prostu w rodzaju , okrela charakter wartoci, e dane mog podj , jak równie podmioty , które mona zastosowa do niego.

Typy danych

Predefiniowane typy

Wikszo jzyków programowania wysokiego poziomu oferuje podstawowe typy odpowiadajce danym, które mog by przetwarzane bezporednio - a mianowicie: bez uprzedniej konwersji lub formatowania - przez procesor. Te podstawowe typy to czsto:

 • Typ boolowski  : wartoci prawda lub fasz - lub odpowiednio 1 lub 0;
 • Typ liczby cakowitej ze znakiem lub bez znaku: wartoci zakodowane na 8 bitach , 16 bitach, 32 bitach lub nawet 64 bitach.
Te znaki s czasem traktowane jak cakowite zakodowanych 8 lub 16 bitów (przykady: C i Java );

Jzyki umoliwiajce bezporedni dostp do pamici systemowej oferuj równie typ wskanika i typ bajtu.

Wiele z nich oferuje równie predefiniowany typ stringdla acuchów . Jzyki wysokiego poziomu mog równie natywnie obsugiwa typy odpowiadajce innym strukturom danych .

Sparametryzowane typy

Na przykad deklaracja wskaników lub tablic w jzyku C wymaga okrelenia typu, który ma suy jako podstawa dla obsugiwanych danych. Programowanie rodzajowy rozszerza t praktyk, aby umoliwi uytkownikowi na tworzenie wasnych typów parametrycznych.

Wymienione typy

Niektóre jzyki pozwalaj programicie zdefiniowa typy specyficzne dla jego aplikacji. Wyliczone typ wskazuje list moliwych wartoci dla zmiennej. Poniszy kod ilustruje definicj nowego typu koloru , po której nastpuje deklaracja zmiennej tego typu:

type couleur : {rouge, bleu, vert};
var c : couleur; // La variable c, du type couleur, peut prendre les valeurs
        // rouge, bleu ou vert uniquement.

Typy zoone

Typy zoone ( structw C , recordw Pascalu ) umoliwiaj grupowanie kilku pól rónych typów w tej samej zmiennej (która zawiera wtedy zmienne podrzdne).

W programowaniu obiektowym klasa nazywana jest typem zoonym zwizanym z okrelonym kodem - definicj metod klasy - specyficznym dla manipulacji zmiennymi tego typu.

Typy hierarchiczne

Programowania obiektowego rozciga poprzedniego paradygmatu hierarchicznie zorganizowanie zaj tak, e zmienna podklasy mog by wykorzystane w sposób przejrzysty w miejsce dowolnej klasy na wyszym poziomie w hierarchii zdefiniowany.

Nieprzezroczyste typy

Typ nieprzezroczysty to typ, który jest niecakowicie zdefiniowany i / lub którego natura jest ukryta. Deweloper nie moe przeglda ani modyfikowa jego treci, musi po prostu je przechowywa i przekazywa. W tym celu znana jest tylko wielko nieprzezroczystego typu.

Nieprzezroczyste dane to na przykad uchwyty (terminologia Windows ), deskryptory plików (terminologia Unix ), klucze , wskaniki do ukrytych struktur (np. FILE*Ze standardowej biblioteki C ) itp. Jedynym kluczowym pojciem jest to, e nieprzezroczysta zmienna jest dostarczana za porednictwem dedykowanej funkcji tworzenia (typu konstruktora ), przekazywana w takiej postaci, w jakiej jest do funkcji uytkownika (czsto przez przejcie przez odniesienie ), a ostatecznie niszczona przez funkcj zwalniajc. (Typ destrukcyjny ) .

Moliwo - lub nie - posiadania nieprzezroczystych typów jest cakowicie zalena od uywanego jzyka programowania.

Pisanie na maszynie

Typowanie statyczne i dynamiczne

O statycznym typowaniu mówimy wtedy, gdy wikszo sprawdzania typów jest wykonywana w czasie kompilacji .

Wrcz przeciwnie, mówimy o dynamicznym typowaniu, gdy te sprawdzenia s przeprowadzane podczas wykonywania.

Jawne pisanie i niejawne pisanie

W przypadku jawnego wpisywania uytkownik sam musi wskaza typy, których uywa, na przykad podczas deklarowania zmiennych lub funkcji.

Na przykad w jzyku C wpisywanie jest jawne:

int i = 0; // cette déclaration indique explicitement que
      // la variable i est de type entier

Wrcz przeciwnie, w przypadku niejawnego systemu typowania programista pozostawia kompilatorowi lub rodowisku wykonawczemu samodzielne okrelenie typów wykorzystywanych danych, na przykad na podstawie wnioskowania .

Na przykad w Objective Caml wpisywanie jest niejawne:

let i = 0 ;; (* le compilateur détermine automatiquement que
        la variable i est de type entier *)

Silne pisanie i sabe pisanie

Bezpieczestwo wpisujc ma zapobiec bdom typu, a mianowicie: stosowanie zmiennej którego format jest niekompatybilny. Definicja jzyka silnie wpisanego na maszynie jest raczej niejasna:

 • lub powinien by porównany ze statycznym jzykiem pisania  : kompilator zapewnia wykrycie bdów typu tak szybko, jak to moliwe;
 • albo oceniamy si typowania jzyka na podstawie niejawnych konwersji typów, na które pozwala.

Bibliografia

Po francusku

 • Emmanuel Chailloux, Pascal Manoury i Bruno Pagano, Rozwój aplikacji z celem Caml , Éditions O'Reilly, Pary, 2000
 • Sylvain Conchon i Jean-Christophe Filliâtre, Nauka programowania z OCaml . Algorytmy i struktury danych. Wydania Eyrolles, 2014

Po angielsku

Zobacz te

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Typ (komputer), były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Typ (komputer) i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Typ (komputer) na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Zygmunt Janowski

Bardzo ciekawy ten post o Typ (komputer).

Michael Grabowski

Musiałem znaleźć coś innego na temat Typ (komputer), co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.

Agnes Sienkiewicz

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Typ (komputer).