T (litera)Informacje, które udało nam się zgromadzić na temat T (litera) , zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat T (litera) . W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o T (litera) , a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o T (litera) . Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o T (litera) poniżej. Jeśli informacje o T (litera) , które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

T
Obraz pogldowy sekcji T (litera)
Grafika
Stolica T
Mae litery t
List w sprawie poprawek , ,
Znak diakrytyczny powyej
posugiwa si
Alfabety acina
Zamówienie 20 th
Gówne fonemy / t / , / / ...

T jest 20 th  list i 16 th spógoska z francuskiego alfabetu .

Lingwistyczny

Dwudziesta litera alfabetu aciskiego , która zaliczana jest do kategorii materiaów wybuchowych jako mocne, nieprzyssane zby dentystyczne. W jzykach indoeuropejskich The T najczciej pojawia si jako zmniejszenie pierwotnie zoonego dwiku reprezentowane w jzyku greckim przez zeta ( = ) lub w wariancie z elementami odwrócony. Najbardziej oczywistymi przykadami tego pochodzenia jest stan fonetyczny ukazany w acinie tego dla stego "zakrywa", blisko greckiego , , to samo znaczenie.

Niezalenie od tej redukcji, wiele faktów wskazuje, e t przeszo przez etap odpowiadajcego mu przydechu reprezentowanego przez greckie theta () , zanim dotaro do dwiku, który znamy. Pewn rzecz jest to, e aspiraty dentystyczne, które ju w jzyku greckim nie aspiroway do powtarzajcych si form, takich jak dla , cakowicie znikny z aciny, gdzie t zajmuje swoje miejsce, jak w patior cierpie z cierpie. Ten sam ruch w jzykach germaskich, gdzie th staroytnych dialektów ustpi miejsca T (lub d), co odpowiada mu w nowoczesnych formach.

Czsto te T miknie w d, co widzimy przez oo siódmy obok siedem; ósmy od osiem; ac. mendax kamca na mentora kamstwo; pando rozcign w pobliu patulus rozszerzony; czosnek. darre, pomys wyschn, stwardnie obok starr, ten sam pomys; drrangen ciskaj, ciskaj z si , tym samym pomysem i tak dalej. Biorc pod uwag te przykady zapoyczone z jzyków germaskich, których efektem jest ukazanie zmikczenia t po opadniciu s w pocztkowej grupie st, atwo zauway, e sugeruj one zupenie inne wyjanienie ruchu. te jzyki, ni ten, który wywodzi si z tzw. prawa Grimma.

Protosemicka T fenickie tawu Etruski T greckie tau Roman T
Protosemicki Taw fenickie tawu Etruski T greckie tau Roman T

W przejciu z aciny na francuski t na ogó zachowa swoj warto fonetyczn. Przykady: czas w pobliu tempus, to samo znaczenie; naladuj z imitorem, ms; pie z kantu, ms zauwaya jednak przyswojenie elementów grupy aciskiej i podanie tt jak w rzucie z jactarem, ms; i utrata jzyka dentystycznego w czasownikach in uto. Przykady: linienia z Muto, ms, orzekajc w ustawie, MS itp

Wreszcie, z okresu aciskiej, jak si wydaje, t, przed wokalicznego grupowej IO, przeszed zjawisko asybilacja do którego francuski wymowa frakcja, warcholski, itd. Jest spowodowane, tak jakby te sowa zostay napisane facsion faksow.

Epentetyczny t jest fonetyczny modyfikacja polegajca na wygldzie, wewntrz sowa lub grupy sów, tego dodatkowego listu, który sprawia, e moliwe do wyjanienia, uatwienia bd uczyni bardziej naturalne mow. Typowym przykadem w jzyku francuskim jest t de va-t-on ou- y a-il .

Paleografia

Egipski znak hieroglificzny przedstawia wycignit rk trzymajc na doni przedmiot, którym byo ciasto . Znak ten, odpowiadajcy dwikowi milczcemu , zosta bardzo zdeformowany mimochodem w pimie hieratycznym , a jeszcze bardziej w pimiennictwie Fenicjan , gdzie zosta zredukowany do dwóch przecinajcych si linii. T przyjo wczenie, wród Greków i Rzymian, form, któr zachowao od tamtego czasu. Wydaje si, e forma alfabetu etruskiego , podobnie jak wiele innych, wywodzi si bezporednio z alfabetu fenickiego .

T epigraficzne Roman zosta zdeformowany duo podczas barbarzyskiego okresie ( VI E i VII E  wieków). Poprzeczka lub gowa litery T przechylaa si w prawo lub w lewo, podobnie jak popiech litery. Gowica czasami nawet przyj posta y ( 3 e w Rys. Inscript The VII p  wieku ). W walut T czsto masywne linii i trójktny ( 2 e w Rys. Inscript The IX p i X p  wieku ).

Kapita rkopisów ma dwie formy: z Epigrafika lub T kwadrat i T rustykalny . Ten ostatni ma eb i zaokrglonej i faliste ( 2 nd rys. Col. Kapitau, o rkopisów). Gowa jest czsto bardzo krótka w porównaniu do wysokoci popiechu. Podstawa jest czasami tej samej wielkoci co gowa, dziki czemu litera przybiera wygld rodzaju duej litery I. Czsto zdarza si równie, gowica jest prawie cakowicie wysunity na lewo i jest wykonana z bardzo cienk lini ( 2 e fig. Z VI p  wieku ). Koce linii gowy T s bardzo czsto zakoczone w postaci rónych wyrostków tworzcych ktowniki, haczyki itp.

T oncial charakteryzuje si zaokrgleniem popiechu w jego dolnej czci oraz krzywizn gowy w lewo od popiechu, z któr czsto czy si w poowie swojej wysokoci. Czsto gowica jest bardzo smuky linii i dzida lini bardzo gruby i masowe (fig. 2 V th  wieku ). Noszony w malekich pismach, T oncial nada form pó-uncjaln. Gowa pó-uncjalnego T staje si bardziej falujca, gdy wkraczamy w redniowiecze. T wejdzie w wielu ligatur na pimie kapitau i Uncial pimie, w szczególnoci, e z NT, który pozostaje na kocu sowa i na kocu linii rkopisów, a do XII E  wieku .

Gówka litery T jest bardzo pofalowana i bardzo pochylona w prawo, rzymsk kursyw. Rysunek linii cigej w postaci staroytnego kursyw, który od dawna zachowany we Woszech i gównie w Kancelaria popes do VIII p i IX TH  wieków T przyjmuje posta 0 zwieczona przez poziomy prt (rys. Kursyw od VII p do IX th  wieku). W kursywie karoliskiej gówka litery T koczy si ptl, której falowanie kilkakrotnie przecina popiech litery. Kilka ligatur uywanych w pimie kursyw z liter T zachowao si przez bardzo dugi czas, w szczególnoci & for i.

W notarialnego kursyw Woszech, X e the XIII th  stulecia, sam podwizanie, z rozszerzeniem w prawo, poniej linii bazowej pimie, ma warto H , gdy jest wyrana zi po wosku, to od Z tylko ( C. Paoli, w Archivio storico italiano , ann. 1883, Miscell. XI). Ligatura ST jest bardzo powszechna w karoliskiej kursywie i minuskule, a take w gotyckiej minuskule dyplomów królewskich i papieskich, gdzie wyrónia si odstpami midzy dwiema literami i zawijasami linii, która suy jako cznik.

Formy pism krajowych powiedzie Przejaskrawiaj lub dowolnie zmienia konwencjonalnych rodzajów litera T, na przykad w formie pisemnej Visigoth, który wzmacnia falist gow T Capital tamtejsze (rys. Z kapitau Visigoth Tab. N °  3). W lombardique pisania i pisania Visigoth, ksztat Y, które czasami zaczyna gowic T (fig. 3, napisów na VII p  wieku Tab. N O  2) jest zachowana w pogbiajc. Prawa ptla gowy T, powikszona i obniona. zwrócona do poziomu podstawy T, zostaa narysowana lini cig z popiechem litery (rys. kursyw i rys. 2 maej litery Lombard itd.), tak e T przyjmuje pojawienie si a, to i na . Te bdy w czytaniu popeniali czsto kopici w redniowieczu, kiedy nie znali pisma lombardzkiego . W pimie anglosaskim runa cier pochodzi od dawnej stolicy, posiada take prototyp list, którego gowa bya w ksztacie litery Y i da w angielskiej dolnej przypadku XIV th  wieku , o herbacie -Jak à'y , na przykad: y- dla .

W pismach gotyckich wielkie T ma dwie formy, kapitel i uncja, które byy uywane jednoczenie przez cae redniowiecze. Dwa koce gowy stolicy T zakoczone s opadajcymi liniami, które schodz prawie do poziomu podstawy, zwaszcza w pismach niemieckich . T w ksztacie uncial ma swoj podstaw zoon w bardzo zaokrglon wolut, której lewa strona jest zawsze znacznie mocniejsza ni prawa strona. Niekiedy prawa strona tej woluty jest zredukowana do prostej bardzo cienkiej linii (ryc. 2 kapitele z XIII w. i ryc. 8 na frontyspisie) Gowa kapiteli gotyckiej T skada si na ogó z falistej i bardzo nabrzmiaej linii. w jego centralnej czci. w gotyckim kursyw, wócznia jest bardzo zakrzywione i ktowe gowicy, która jest zwykle myli tego listu, zwaszcza w XIV -go i XV th  stulecia z e malutkie i kursyw. koce gowy czsto z linii dodatków, które czy si z podstawy (fig. 2 mae. i serca. na XV p  wieku ).

Pisemnie bkart czasach (tab. N o  , 5), maa litera T zawiera dwie formy, z których jeden przekracza lini dzida wierzchokowy pisania (fig. 1) i z których druga gowica zostanie usunity (fig. 2 ) i których popiech nie przekracza wysokoci przecitnych ociey liter (takich jak i ).

Znaki diakrytyczne

W jzyku rumuskim , woskim i prowansalskim , litera t wystpuje równie z maym znakiem diakrytycznym , który wymawia si ts .

Kodowanie

Informatyka

Radio

Plik audio
T alfabetem Morse'a
Trudnoci w korzystaniu z tych mediów
Trudnoci w korzystaniu z tych mediów

Inny

Oznakowanie Jzyk migowy pisanie
brajlem
Flaga Semafor Francuski Quebec
ICS Tango.svg Semafor Tango.svg List LSFT.jpg LSQ t.jpg Braille'a T.svg

Zobacz równie

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat T (litera) , były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat T (litera) i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o T (litera) na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Aneta Konieczna

Świetny post o T (litera) .

Wlodzimierz Sroka

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Ewelina Borowski

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.