Socjolingwistyczna typologia jzykówInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Socjolingwistyczna typologia jzyków, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Socjolingwistyczna typologia jzyków. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Socjolingwistyczna typologia jzyków, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Socjolingwistyczna typologia jzyków. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Socjolingwistyczna typologia jzyków poniżej. Jeśli informacje o Socjolingwistyczna typologia jzyków, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

W socjolingwistyce i dialektologii koncepcje jzyka wedug odlegoci (w jzyku niemieckim Abstandsprache ), jzyka wedug opracowania ( Ausbausprache ) i jzyka-dachu ( Dachsprache ) zostay opracowane, w szczególnoci przez Heinza Klossa i Joshu Fishmana , w celu analizy i kategoryzacji relacji midzy pokrewne jzyki i dialekty , uywane w bliskich spoecznociach lub w tym samym spoeczestwie. Pierwsze wystpienie dwóch pierwszych terminów wydaje si pojawia w artykule Heinza Klossa   Abstand-languages and Ausbau-languages   ( Jzykoznawstwo antropologiczne , 1967, 9), ale s one teraz czci powszechnego sownictwa socjolingwistyki.

W interesie takiej trójstronnoci jest wyjcie rozgraniczenia i klasyfikacji jzyków z czystej wizji jzykowej w celu zintegrowania stosunków politycznych i kulturowych, w szczególnoci w przypadku odmian jzykowych, które prawie nie róni si od ich wasnych ssiadów. z czysto strukturalnego punktu widzenia (jak w przypadku dialektu lub jzyka regionalnego), ale s postrzegane jako odrbne ze spoeczno-kulturowego punktu widzenia (jak w przypadku nowoczesnych jzyków standaryzowanych). Definicja podana przez Klossa w jego artykule z 1967 roku brzmiaa:

Termin jzyk Ausbau mona zdefiniowa jako jzyk rozwojowy . Jzyki nalece do tej kategorii s uznawane za takie, poniewa zostay uformowane lub zreformowane, uksztatowane lub przeksztacone - niezalenie od przypadku - tak, aby stay si znormalizowanym narzdziem literackiej wypowiedzi. ( Termin Ausbausprache mona zdefiniowa jako `` jzyk przez rozwój ''. Jzyki nalece do tej kategorii s uznawane za takie, poniewa zostay uksztatowane lub przeksztacone, uformowane lub przerobione - w zalenoci od przypadku - aby sta si znormalizowanym narzdziem wypowiedzi literackiej ). "

Zrozumie jzyk

Jzyk Abstand lub   jzyk wedug odlegoci   (Abstand = odlego) jest jzykiem na tyle oddalonym od innych jzyków, e nie mona go uzna za dialekt innego jzyka. Nie ma wzajemnego zrozumienia midzy pisemnymi lub ustnymi wersjami tego jzyka i innego jzyka, co nie wyklucza pokrewiestwa z innymi jzykami ( na przykad francusko - woskim ).

Pojcie jzyka Abstand wydaje si by równowane z pojciem diasystemu .

Jzyk ausbau

Jzyk ausbau, czyli jzyk przez opracowanie (Ausbau = rozwój, konstrukcja z lub na odlego) to odmiana jzyka ustanowiona jako odrbny jzyk rozwinity, najczciej oficjalny, ze wzgldu na budow tosamoci narodowej, z ustandaryzowanymi pisownia i gramatyka oraz bogate sownictwo. Na poziomie czysto jzykowym istniej dwa rodzaje jzyków ausbau  :

Pojcie jzyka Ausbau jest zblione do pojcia jzyka wielomianowego , wyraenia okrelajcego zbiór odmian jzykowych, które róni si pod wzgldem cech (fonetyczna, syntaktyczna  itp. ), Ale które s uwaane przez ich uytkowników za bardzo spójn cao (przypadek korsykaskiego , uwaany przez uytkowników za jzyk wyjtkowy, pomimo wraliwych rónic dialektalnych, które wykazuje).

Obie te koncepcje uwzgldniaj zjawiska reprezentacji socjolingwistycznej zwizane z definicj jzyka.

Przypadek jzyków germaskich razem, oprócz tych dwóch poj, poniewa po pierwsze, widzi on nakadanie si czysto jzykowych podziaów ( szwabski , niemieckojzyczny wyszy , wysoko mówicy , nisko niemieckojzyczny ) na inny, przewanie polityczny charakter ( szwajcarski niemiecki , niemiecki z Bazylei). , Alzacki , badeski ), prawdziwy ausbau poprzednich, ale nie bez znaczenia, jzyk ewoluowa przez dugi czas w niezalenych kontekstach politycznych. Nazwy te grupuj równie kilka pierwszych, a nawet innych dialektów (w tym róne frankijskie w jzyku alzackim), co równie czyni je jzykami wielomianowymi.

Jzyk dachowy

Jzyk dachowy ( Dachsprache ) to jzyk, który suy jako wspólny jzyk standardowy dla rónych dialektów, w szczególnoci w kontinuum jzykowym, w którym odlego geograficzna i izolacja s takie, e niektóre dialekty nie s ju wzajemnie zrozumiae dla ich uytkowników, którzy w zwizku z tym musz przej przez dach jzykowy do wzajemnego zrozumienia.

Najbardziej klasyczne przykady to:

Te niemieckie i woskie standardy s take, w pewnym stopniu, jzyki dachy .

W 1982 roku Heinrich Schmid opracowa   retoromaski z Gryzonii   ( Rumantsch Grischun ), sztuczny dach jzykowy umoliwiajcy komunikacj midzy uytkownikami regionalnego retoromaskiego rozproszonymi w rónych nie ssiadujcych ze sob obszarach w kantonie szwajcarskim. W tych samych latach 80. opracowano rfondou walon   (zjednoczony waloski), który zaczyna si rozprzestrzenia i obejmuje róne odmiany Walonii . Podobne próby s dla Ladin i Sardynii , na przykad.

Uwagi i odniesienia

  1. [Skad jzykowy narodów wiata: Azja Poudniowa. rodkowa i Zachodnia Azja Poudniowa, tom 1 prac Midzynarodowego Centrum Bada nad Dwujzycznoci: E, Inwentaryzacje, Prace Midzynarodowego Centrum Bada nad Dwujzycznoci: E, Inwentaryzacje, Tom 1 of Linguistic Composition of the Nations of the World, Linguistic Composition of narody wiata. Autorzy: Laval University. Midzynarodowe Centrum Bada nad Dwujzycznoci, Heinz Kloss, Grant D. McConnell. Redaktorzy: Heinz Kloss, Grant D. McConnell. Associate na Uniwersytecie Laval. Midzynarodowe Centrum Bada nad Dwujzycznoci. Wydawca: Presses Université Laval, 1974. ( ISBN  0774667109 i 9780774667104 ) ] str.  36 .
  2. (w) Kontrowersje midzy hindi i urdu w Wikipedii ,( czytaj online )
  3. David Hornsby ,   Marcellesi, Jean-Baptiste, Bulot, Thierry and Blanchet, Philippe, Sociolinguistics: Epistemology, Regional Languages, Polynomy. Pary: Editions l'Harmattan, 2003, 308 str. 2 7475 3918 0  , Journal of French Language Studies , t.  14 N O  2, s.  200201 ( ISSN  0959-2695 i 1474-0079 , DOI  10.1017 / s0959269504271745 , czytaj online , dostp 7 wrzenia 2020 )
  4. Pascale ERHART ,   The effects of the border on linguistic practice in the Upper Rhine   , na http://cahiersdugepe.fr (dostp: 7 wrzenia 2020 r. )

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Terminy s dalej definiowane w tych trzech artykuach

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Socjolingwistyczna typologia jzyków, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Socjolingwistyczna typologia jzyków i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Socjolingwistyczna typologia jzyków na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Franciszek Jarosz

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Socjolingwistyczna typologia jzyków.

Kinga Pawlak

Uważam, że ten wpis o zmiennej Socjolingwistyczna typologia jzyków jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.

Karolina Kurowski

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Socjolingwistyczna typologia jzyków.