SkrconeInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Skrcone, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Skrcone. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Skrcone, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Skrcone. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Skrcone poniżej. Jeśli informacje o Skrcone, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Twictée to wspólne urzdzenie edukacyjne, które koncentruje si na nauczaniu i uczeniu si pisowni . czy klasy francuskojzyczne, które wymieniaj si krótkimi dyktandami i reguami poprawiania opracowanymi przez uczniów, dziki wykorzystaniu narzdzia do mikroblogowania ( gównie Twitter ).

Okrelenie wpisów to kontaminacja sowo rodzi si z fuzji z terminów Twitter i dyktanda. W rozszerzeniu oznacza równie dyktando napisane z mniej ni 140 znakami i udostpnione w ramach urzdzenia.

Zasady pedagogiczne

Rozwijaj czujno ortograficzn

Urzdzenie zostao stworzone we Francji w 2013 roku przez Fabiena Hobarta, ówczesnego doradc edukacyjnego, z pomoc Régisa Forgione, nauczyciela CM2 . Opiera si na kilku zasadach pedagogicznych, które pozwalaj na efektywne nauczanie ortografii: rozrónia wiedz opart na zapamitywaniu (pisownia leksykalna) od wiedzy opartej na analizie (pisownia gramatyczna), ustala wiczenia angaujce intelektualnie uczniów, przewiczy pozytywn ocen ...

Przede wszystkim chodzi o rozwijanie czujnoci ortograficznej uczniów, poprzez nakanianie ich do uzasadniania swoich wyborów dotyczcych pisania i poprawiania. Te dwa dziaania, przeprowadzone razem, zapewniaj uczniów w kontekcie, w którym bdy pomagaj w nauce. Dla Fabiena Hobarta rozwijaj poczucie bezpieczestwa w stosunku do wicze, co bagatelizuje kwesti ortografii .

Edukacja w zakresie zastosowa cyfrowych

Regularne korzystanie z sieci spoecznociowej w klasie równie pozwala uczniom skonfrontowa zalety i zagroenia wynikajce z tych praktyk oraz wzmacnia ich czujno w odniesieniu do Internetu . W ramach edukacji w zakresie zastosowa cyfrowych, tej wiadomoci moe towarzyszy opracowanie karty, w której wyszczególniono zachowania, do których naley zachca i te, których naley unika. Wedug Régisa Forgione ten aspekt jest niezbdny dla ich przyszoci. Bd wiedzie, jak zachowywa si w sieciach spoecznociowych, gdy osign odpowiedni wiek, aby otworzy konto. "

Wymiany za porednictwem sieci spoecznociowych poszerzaj i odnawiaj ide korespondencji szkolnej, praktykowan przez nauczycieli pracujcych w pedagogice Freinet .

Organizacja i proces

Udzia

System jest otwarty dla wszystkich klas, od CP po college. Nauczyciele s proszeni o zapisanie si na konto @ TwictéeOfficiel na Twitterze i zarejestrowanie konta na Twitterze swojej klasy za porednictwem udostpnionego dokumentu online. Zajcia, które w ten sposób wykorzystuj sie Twitter do celów edukacyjnych, nazywane s twittclasses.

Klasa Scribe i klasa lustra

Po zatwierdzeniu uczestnictwa kada klasa jest integrowana w zespó zajmujcy si poziomem i kontaktowana z dwoma innymi klasami:

 • klasa skrybów, która wysya wasne tweety negocjowane w grupach i otrzymuje w zamian narzdzia niezbdne do ich poprawek;
 • klasa lustrzana, która otrzymuje tweety z grup, a nastpnie pisze i wysya narzdzia niezbdne do ich poprawiania.

Twicties i twoutils

Skrcanie odbywa si w kilku etapach, rozoonych na okres okoo dwóch tygodni.

Pierwszy etap urzdzenia skada si z indywidualnego dyktowania na papierze, po którym nastpuje czas negocjacji w grupie, aby spróbowa napisa jak najbardziej poprawne zdanie. Te wynegocjowane teksty s wysyane do klasy lustrzanej drog elektroniczn w prywatnej wiadomoci.

Na drugim etapie uczniowie s odpowiedzialni za korekt tekstów otrzymanych od klasy skrybów. Aby to zrobi, musz dostrzec bdy i napisa w grupach twouile, zasady dotyczce mini-pisowni, które pomog w poprawianiu. To kluczowy moment w systemie, jak podkrela Bruno Mallet, nauczyciel, który angauje swoich uczniów w Twictation : Projekt twoutils pozwala dzieciom na ponowne zainwestowanie wszystkiego, co widziay na zajciach, w gramatyk i koniugacj. Bd szuka francuskich regu odpowiadajcych bdom w zeszytach, ksikach ortograficznych Uczniowie s zarówno aktorami, jak i aktywnymi. "

W twoutilach bdy s kategoryzowane za pomoc hashtagów (na przykad #AccordSV oznaczajcego bd zgodnoci czasownika z podmiotem), tagów, które pozwalaj na lepsz identyfikacj bdów i uatwiaj ich poprawianie. Twouile s adresowane do klasy skryby i publikowane na jej koncie z jednym podstawowym wymogiem: Nie popeniamy bdów, piszc na Twitterze. "

Odbiór twoutili z klasy lustra pozwala na korekt dyktand grupowych i indywidualnych. Pod koniec dwóch tygodni mona przeprowadzi ocen na podstawie tekstu pocztkowego lub tekstu z podobnymi trudnociami: nazywa si to dyktando przeniesienia.

Spoeczno

Wspópraca midzy nauczycielami

Pedagogiczne przygotowanie tweetów poprzedzajcych odbywa si równie w trybie wspópracy: nauczyciele tworz wspólnot , twictonauts, którzy uywaj narzdzi online do komunikacji, pomocy sobie nawzajem, wymiany dokumentów i praktyk ... system jest wzbogacony o te wymienia si i rozwija si dwudziestka po dwudziestce.

Zainicjowany trzema klasami, system poczy okoo 400 francuskojzycznych klas na czterech kontynentach .

Wsparcie ze strony edukacji narodowej

Prezentowane na Europejskich Targach Edukacyjnych pod koniec 2014 roku urzdzenie jest wspierane we Francji przez Edukacj Narodow , która odniosa si do niego w Bibliotece eksperymentów edukacyjnych.

Projekt Twictée, wybrany na Dzie Innowacji 2016, przedstawiony przez szko podstawow La Chapelle de Freyming-Merlebach (mieszczcy si w Akademii Nancy-Metz), otrzyma specjaln nagrod za innowacyjno na.

Francophonie

Chocia wikszo klas uczestniczcych w programie znajduje si we Francji, pomys przekona równie nauczycieli francuskojzycznych w Belgii, Szwajcarii, Quebecu, Togo i Stanach Zjednoczonych.

Twórcy planuj rozwija pomys w krajach anglojzycznych pod nazw twictation .

Skrt ulicy

Tweeting uliczny rozszerza system szkolny, zapraszajc kadego uytkownika Internetu do identyfikowania i udostpniania online, poprawiania ich, codziennych bdów ortograficznych: postów, tytuów prasowych, znaków itp.

Uwagi i odniesienia

 1. Cécile Bouanchaud,   Kiedy dyktowanie na Twitterze staje si twictée   , na www.europe1.fr ,
 2. Fabien être,   Twictée: nauka pisowni wzrosa dziesiciokrotnie przez Twittera VousNousIls   , na VousNousIls ,
 3.   Twitter. Przekrt, dyktando 2.0 w 140 znakach, dociera do szkoy   , na Ouest-France.fr ,
 4. J. Th. , Klasa z Uccle uczy si francuskiego ... przez tweeting!"  » , Na www.lalibre.be ,
 5. Marie-Gaëtane Comte,   Kiedy Twitter jest zaproszony na zajcia   , na France Bleu ,
 6. Emilie Perrot,   The spelling in 140 signs   , na www.republicain-lorrain.fr ,
 7. Mathilde Carton,   # Twictation: 140-znakowe dyktando, czy to przyszo ortografii  » , On Rue89 ,
 8.   Digital: Educate zamiast forbid   , na www.lanouvellerepublique.fr ,
 9. AV,   Teaching: twictation to help spelling   , na www.levif.be ,
 10. Fabien Be Twictation: wspópracy i aktywnego Dyktowania w 140 znaków"  " , na vousnousils.fr ,
 11. Eugénie Bastié , Twictée" zaprasza si na zajcia  " , na lefigaro.fr ,
 12. AFP,   Education, from dictation to   twictation , na lemonde.fr ,
 13. Sophie Bordier,   Le Mée: tweet podbi dzieci i edukacj narodow   , na leparisien.fr ,
 14. Agathe Beaudouin,   Nîmes: the Twictée, dyktando czasów wspóczesnych w college'u Olives   , na MidiLibre.fr ,
 15. Régis Forgione,   La twictée, wspólne urzdzenie do nauczania i uczenia si pisowni [Expérithèque]   , na eduscol.education.fr
 16.   Dzie Innowacji   w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Szkolnictwa Wyszego i Bada ,
 17. Yseult Théraulaz,   La Twictée uwodzi wyspecjalizowan klas   , na 24heures.ch ,
 18. AFP,   Twictations, the dictations on Twitter, exercise of style version 2.0   , lexpress.fr ,
 19. Aurélie Djavadi,   Edukacja: poegnalny stó, witaj tablecie!  » , Na leparisien.fr ,
 20. Judith Chetrit, Nauczyciele szkó podstawowych start 'tweeting',  " na France Info ,

Zobacz te

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Skrcone, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Skrcone i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Skrcone na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Andrzej Cieślik

Ten wpis na Skrcone pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Irina Mucha

Informacje o zmiennej Skrcone są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Witold Krajewski

Nie wiem, jak dotarłem do tego artykułu o zmiennej, ale bardzo mi się podobał.