Reprezentacja wiataInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Reprezentacja wiata, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Reprezentacja wiata. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Reprezentacja wiata, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Reprezentacja wiata. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Reprezentacja wiata poniżej. Jeśli informacje o Reprezentacja wiata, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Reprezentacja wiata wyznacza obraz , e ludzka istota na wiecie .

Pojcie

Pojcie reprezentacji wiata opiera si na idei, e istnieje radykalny rozdzia midzy wiadomoci, z jednej strony niezalenym niematerialnym podmiotem, a wiatem , czyli wszystkim innym, z drugiej strony, im bardziej niezaleny jest od wiadomo, im bardziej jest odlega od jednostki. Reprezentacja wiata zawiera wszystkie dyskursy, które organizuj postrzeganie otoczenia.

Koncepcja reprezentacji wiata bya pierwotnie przeciwstawiona filozofii , aby wyznaczy systemy pojciowe, które pozwalaj czowiekowi myle o swoim rodowisku bez pyta o wiedz, które wedug Arystotelesa stanowi filozofi. Ta opozycja, szczególnie wyrana w filozofii niemieckiej , pozwolia na polemiczne uycie tego wyraenia, dyskwalifikujc jako proste przedstawienie wiata ( Vorstellung ), Weltanschauung ), a nie filozofi ( Philosopie ) przeciwstawne teorie.

Reprezentacja kosmicznego wiata

Kolejne reprezentacje kosmicznego wiata w historii

Reprezentacja wiata wynika po czci z wyjanienia budowy wszechwiata przez kosmologi . To si bardzo zmienio na przestrzeni dziejów:

Przedstawienie staroytne i redniowieczne: geocentryzm

Skada si z wszechwiata skupionego wokó Ziemi ( geocentryzm ), z którego wyrosy staroytne koncepcje kosmologii religijnej .

Heliocentryzm

Reprezentacja wyszed z XVI p  wieku z Kopernika potwierdzonego Galileo i Newton skada si wiata wokó soce ( heliocentryczn ); w tej reprezentacji wszechwiat sprowadza si mniej wicej do Ukadu Sonecznego , w którym Ziemia jest jedn z planet krcych wokó Soca; spoeczna akceptacja tego przedstawienia zaja kilka stuleci; we Francji Voltaire (w dwóch swoich dzieach) i encyklopedysta d'Alembert (w rozprawie wstpnej encyklopedii i artykuach astronomicznych w Encyklopedii ) mocno przyczynili si do tego przyjcia.

Wspóczesna reprezentacja

Wspóczesna reprezentacja wszechwiata , po obserwacje astronomiczne i teorie kosmologiczne z XX th i XXI th  stulecia, to czasoprzestrze nieskoczona ekspansja, które mamy dostp tylko skoczon cz: the obserwowalny wszechwiat . Zakada si, e wszechwiat jako cao jest jednorodny i izotropowy, co oznacza midzy innymi, e ten obserwowalny wszechwiat jest reprezentatywny dla nieskoczonego wszechwiata jako caoci. Obserwowalny wszechwiat jest wypeniony co najmniej setk miliardów galaktyk , z których kada skada si zazwyczaj z kilkuset miliardów gwiazd . Soce, wokó którego kr Ziemia i inne planety Ukadu Sonecznego , jest jedn z wielu gwiazd w jednej galaktyce. Obecnie powszechnie przyjmuje si, e znaczna cz gwiazd ma procesj planetarn, tak jak ma to miejsce w przypadku Soca i planet krcych wokó niego. Dlatego planety s obecne we Wszechwiecie w duych ilociach, co sugeruje, e Ziemia nie jest wyjtkowa i e moe istnie nieobliczalna liczba innych podobnych planet. Jednak obecne techniki obserwacji astronomicznych nie s w stanie obserwowa planet pozasonecznych z wystarczajc dokadnoci, aby potwierdzi lub zaprzeczy obecnoci ycia na ich powierzchni. Otwarta jest zatem kwestia wyjtkowoci ycia na Ziemi. Naley zauway, e w przedstawianiu wspóczesnego wiata wszechwiat nie jest statyczny, ale dynamiczny. Obserwacje odlegych gwiazd umoliwiy zbadanie przeszoci wszechwiata. Ujawniaj, e wraz z cofaniem si w czasie jest on coraz bardziej gsty, a osignie niezwykle gsty stan. Po tym bardzo gstym stanie nastpia ogromna ekspansja Wszechwiata - Wielki Wybuch . Fundamentalne ograniczenia uniemoliwiaj obserwacj Wszechwiata przed t dat, przez co czsto kojarzone s z pochodzeniem Wszechwiata. Wspóczesny Koció katolicki zaakceptowa bez trudu wspóczesna teoria wielkiego wybuchu , jak wynika z deklaracji Piusa XII przed Papieskiej Akademii Nauk w 1951 roku  : Wydaje si w prawdzie, e nauka dzisiejszy, cofajc si w udarze mózgu milionów wieków, udao si by wiadkiem tego pocztkowego fiat lux . Mniej wicej w tym czasie kosmos opuci rk Stwórcy .

Konsekwencje

Te rewolucje naukowe generuj zazwyczaj nowe reprezentacje wiata. Tak byo w przypadku rewolucji kopernikaskiej , która przyniosa heliocentryczn reprezentacj wszechwiata. Dzisiaj jest to w przypadku rewolucji rodzi si z odkrycia naukowe w pierwszej poowie XX th  wieku , który opisuje wszechwiat jako cao galaktyk .

Alexandre Koyré wyjani, e kopernikaska rewolucja doprowadzia od czasów Galileusza do XX th  wieku przejcia z zamknitego wiata do nieskoczonego wszechwiata.

Reprezentacja wiata ziemskiego

Paul Valéry w swojej pracy Regards sur le monde moderne , opublikowanej w 1945 r., Oceni, e zaczyna si czas skoczonego wiata. Przez wiat nie mia na myli wiata-wszechwiata Staroytnych, ale nasz obecny wiat , to znaczy Ziemi i wszystkich jej mieszkaców. Zastanawia si nad radykaln i coraz szybsz przemian ludzkiego spoeczestwa . Wedug niego wspóczesny czowiek jest niewolnikiem nowoczesnoci: nie ma postpu, który nie przerodziby si w jego najpeniejsz suebno. [] Nic si nie stanie, jeli cay wiat si zaangauje .

Bertrand de Jouvenel mówi o maej wielkoci Ziemi w 1968 roku.

Dominique Bourg , filozof zrównowaonego rozwoju , pokazuje, e niedawna wiadomo skoczonoci ekologicznej Ziemi doprowadzia do radykalnej zmiany w naszych przedstawieniach midzy tym, co uniwersalne, a tym, co szczegóowe. Prowadzi do zakwestionowania klasycznego, nowoczesnego paradygmatu poprzez wprowadzenie wspózalenoci midzy biosfer (planetarn) a biotopami ( lokalnoci ).

Mario Bunge (1919-2020), w jego sowniku filozoficznym mówi, e istniej w XXI th  century kilkanacie wiatopogldy, które zawieraj kilka kamstw i prawd. Holizm (wiat jako zwierz), przy czym hierarchism (skala), przy czym Atomizm (cloud), przy czym processualism (bez brzegu), mechanizm (zegar), materializm (przedmiot materialny) lub tychisme Probabilism (kasyno), agonizm ( bitwa), idealizm (tylko idee rzdz wiatem), sakralizm (witynia), tekstualizm (ksika) i systemizm (system wszystkich systemów). Z jego punktu widzenia dwa s cakowicie faszywe, a zatem niepotrzebne: sakralizm, tekstualizm. Systemizm, do którego twierdzi, e naley, jest rodzajem syntezy niektórych elementów skadowych pierwszych omiu wiatopogldów. Systemizm pojmuje wiat jako nadrzdny system wszystkich systemów, a wiedza ( gnoseologia ) jako nadrzdny system zoony z danych, hipotez, teorii i metod. Systemizm opiera si na postpach w nauce, poczeniu interdyscyplinarnoci. Systemowy charakter wiata i wiedzy poprzez kolejne zazbianie si prowadzi do podejcia systemowego (CSEM: Composition, Structure, Environment, Mechanism).

Zaczniki

Bibliografia

 • Jean Piaget (re.), Przedstawienie wiata dzieciom , Pary, Presses universitaire de France, zb.  "" Kwadryga "",( 1 st  ed. 1947), 335  , str..
 • Mario Bunge (org.) ( Tumaczenie  z jzyka angielskiego: François Maurice), Sownik filozoficzny: Humanist and Scientific PerspectiveSownik filozoficzny  ], Pary, Éditions Matériaux, coll.  Nauka i filozofia,( 1 st  ed. 2003), 537  str. ( ISBN  978-2-37361-246-2 ).

Powizane artykuy

Uwagi i odniesienia

 1. Zobacz artyku Rewolucja Kopernikaska , w szczególnoci chronologia
 1. Bernard Jolibert   Filozofia i reprezentacja wiata : Jeli chodzi o osabionej uycie sowa filozofia   Le Philosophoire , n o  40,, s.  25 do 46 ( czytaj online ).
 2. Colette Le Lay, pod kierownictwem Jacquesa Gapaillarda, Artykuy o astronomii w Encyclopédie de Diderot et d'Alembert , Mémoire de DEA. Historia nauki i techniki, Wydzia Nauki i Technologii w Nantes - Centre François Viète, 1997, czytaj online
 3.   Free course in cosmology: Observable Universe   , na astronomie.coursgratuits.net (dostp 17 czerwca 2020 )
 4.   Cosmological Physics   , na stronie ned.ipac.caltech.edu (dostp: 17 czerwca 2020 r. )
 5. (w)   Ile gwiazd jest we Wszechwiecie  » , Na www.esa.int (dostp: 17.06.2020 )
 6.   W kosmosie: ile planet podobnych do Ziemi  » , Na www.canal-u.tv (dostp: 17 czerwca 2020 )
 7.   The Big Bang Concept   , na media4.obspm.fr (dostp 17 czerwca 2020 r. )
 8. Universe and Theories Laboratory, The Cosmological Debate , Jean-Pierre Luminet , dyrektor ds. Bada w CNRS, astrofizyk z Obserwatorium Paris-Meudon
 9. Alexandre Koyré, * 1957: Od zamknitego wiata do nieskoczonego wszechwiata , trad. Raissa Tarr. Pary: Gallimard; 2003. (tel. 129). 350p. ( ISBN  2-07-071278-8 )
 10. Przedmowa do wydania Regards sur le monde moderne z 1945 roku
 11. http://www.cesa.air.defense.gouv.fr/IMG/pdf/Paul_Valery.pdf
 12. Bertrand de Jouvenel, Ziemia jest maa , Repr. w Arkadii, eseje na temat lepszego ycia. Futuribles 9. Pary 1968
 13. Dominique Bourg, Natura w polityce czy filozoficzna stawka ekologii , L'Harmattan, s. 16
 14. Bunge 2020 , s.  497 do 499

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Reprezentacja wiata, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Reprezentacja wiata i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Reprezentacja wiata na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Aleksandra Banach

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Krystian Antczak

W tym poście o Reprezentacja wiata dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Robert Sawicki

Ten artykuł o zmiennej Reprezentacja wiata przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.