QuadriviumInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Quadrivium, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Quadrivium. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Quadrivium, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Quadrivium. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Quadrivium poniżej. Jeśli informacje o Quadrivium, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Termin quadrivium oznacza wszystkie cztery nauki matematyczne staroytnej teorii: arytmetyk , geometri , muzyk , astronomi .

Historia

Wydaje si, e zasada tego zblienia nauk matematycznych ujrzaa wiato dzienne do wczenie. Zachowany fragment pitagorejskiego Archytasa (ok. 360 rpne) wiadczy o istnieniu tej idei w nauczaniu Pitagorasa . Fragment 1 Archytas:

Moim zdaniem matematycy potrafi rozpozna i waciwie zrozumie (i wcale nie jest to zaskakujce) natur wszystkiego (). Równie dotykajc prdkoci gwiazd, ich wschodzenia i zachodzenia, day nam jasn wiedz, podobnie jak w geometrii paszczyzny, arytmetyce i sferyce, nie zapominajc te o muzyce. Nauki te wydaj si by siostrami, poniewa zajmuj si dwiema pierwszymi formami bytu, które same s siostrami. "

Porfir , Komentarz do harmonicznych Klaudiusza Ptolemeusza

Platon przywouje zblienie midzy tymi naukami: nauk o liczbach, geometri paszczyzny, geometri cia staych, nauk o ruchu. Mówi o astronomii i harmonii jako o naukach siostrzanych, wyjaniajc, e astronomia jest stworzona dla oczu, tak jak harmonika dla suchu. Odnosi harmoni sfer do orbit niebieskich.

Dopiero u Boecjusza pojawia si koncepcja quadriuium (lub quadruuium, aby zachowa pisowni Boecjusza). Termin ukuty przez Boecjusza (co waciwie oznacza poczwórn ciek) jest by moe zainspirowany wyraeniem Nicomaque de Gérase (jego podstawowego róda nauk matematycznych), który mówi o , czyli cztery nauki, ale z etymologiczn gr na , której podstawowym znaczeniem jest droga.

Koncepcja quadrivium bdzie miaa niezwykle wane potomstwo w redniowiecznym nauczaniu.

Po pierwsze, w okresie Karolingów renesansu w VIII th  wieku, Beda Czcigodny obejmuje go, obok Trivium (dyscyplin nazywamy literacki: gramatyka , retoryka , dialektyka ) w siedmiu sztuk wyzwolonych , które zostay wprowadzone w klasztorach.

Podczas najazdów Wikingów , Saracenów i Wgier (820-920) dezorganizacja klasztorów doprowadzia do niemal cakowitego zapomnienia o quadrivium.

To mnich Gerbert d'Aurillac (ok. 945 / 950-1003) ponownie wprowadzi quadrivium do szkó miejskich na Zachodzie, po tym jak sam nauczy si go w klasztorze w Katalonii . Region ten rzeczywicie mia kontakt z cywilizacj islamsk , znajdowa si wówczas w penym rozwoju i dobrze nadawa si do wymiany kulturalnej. Gerbert d'Aurillac zosta papieem pod imieniem Sylvester II . On jest papieem w 1000 roku .

Mnich Birtferth, okoo roku 1000 , uwaa, e obliczenia , obliczanie przenonych festiwali, s nauk zoon, opart na dwóch dyscyplinach trywium i dwóch dyscyplinach quadrivium .

Uwagi i odniesienia

  1. Platon, Republika , VII, 522b-531c
  2. Platon, Republika , VII, 530 b
  3. Boethius, Arithmetic Institution , I, 1, 7
  4. Boethius, Arithmetic Institution , str. 9.7 Kiwa gow

Zobacz te

Bibliografia

Powizane artykuy

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Quadrivium, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Quadrivium i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Quadrivium na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Kornelia Banaś

Ten artykuł o zmiennej Quadrivium przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Agata Okoń

Ten wpis o Quadrivium był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Asia Niewiadomski

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.