Powstaczy anarchizmInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Powstaczy anarchizm, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Powstaczy anarchizm. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Powstaczy anarchizm, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Powstaczy anarchizm. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Powstaczy anarchizm poniżej. Jeśli informacje o Powstaczy anarchizm, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Powstaniec anarchizm jest nurt anarchizmu , twierdzc praktyki propagandy przez czyn z indywidualnym odzysku i sabotau i opowiadajc si za partyzantk jako skuteczny rodek do osabiajcych i podwaaj firm o nazwie dominacja, autorytarny i kapitalistyczne, w celu stworzenia rewolucyjnej sytuacji, dziki czemu moliwe byoby wyzwolenie stref, w których byaby wówczas moliwa autonomia i zniesiono by klasy, a take midzyjednostkowe stosunki gospodarcze. Powstaczy anarchizm czerpie swoj teoretyczn i praktyczn inspiracj zarówno z libertariaskiego komunizmu, jak iz woskiej   Autonomia Operaia   ( autonomia robotnicza ).

Ogólne zasady

Powstaczy anarchizm to strategia walki z pastwem, kapitalizmem i tzw. Instytucjami autorytarnymi. Jednak wiele elementów tego nurtu sprzeciwia si jakiejkolwiek formie strategii lub taktyki , postrzeganej jako rodek militarnej i politycznej dominacji.

Podejcie powstacze znosi take wszelki prymat ilociowy, wierzc, e praktyki powstacze nie s oparte na kryteriach liczbowych. W ten sposób domaga si dziaania mniejszoci i nie postrzega go, w przeciwiestwie do innych prdów rewolucyjnych, jako substytutu sów lub czynów wyzyskiwanych, o ile ta aktywna mniejszo nie stoi w awangardzie i dziaa tylko dla siebie, z myl, e rozpowszechnianie teorii i praktyk oraz powtarzalno dziaa moe spowodowa, e mniejszo ta przestanie by jedn.

Duy wpyw na ten specyficzny nurt mia równie Alfredo M. Bonanno , woski anarchista powstaczy, piszc takie utwory jak Armed Joy i Anarchist Tension. "

Organizacja

Powstaczy anarchizm to nurt, który opiera si na krytyce formalnych organizacji rewolucyjnych, nawet anarchistów, takich jak federacje anarchistyczne, zwizki czy konfederacje. Krytyka ta uwzgldnia fakt, e tworzenie maych, nieformalnych struktur, opartych na czeniu indywidualnych podobiestw, pozwala unikn rónic charakterystycznych dla kadej organizacji o zbyt duych rozmiarach. Te mae, okolicznociowe struktury miayby na celu dokonanie aktów oporu w duchu myli anarchistycznej.

Zwolennicy powstaczego anarchizmu zdecydowanie chc zaznaczy zerwanie z lewic i tymi, którzy tego zerwania nie zaznaczyli. Czsto s oskarani o sekciarstwo, zwaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie post-lewicowy nurt jest bardziej rozwinity ni gdzie indziej na wiecie w ramach ruchu anarchistycznego.

Dowiadczenia historyczne

Ta strategia zostanie jednak wprowadzona w ycie w kilku gminach Benevento we Woszech przez znane osobistoci ruchu anarchistycznego, takie jak Errico Malatesta , Carlo Cafiero czy Saviero Merlino. Spalono tam akty wasnoci komunalnej i ogoszono libertariaski komunizm . Niemniej jednak wynik by porak.

Ruch Machnowszczyna na Ukrainie by take ruchem powstaczym, który realizowa tego typu idee.

Dzisiaj

W dzisiejszych czasach anarchizm powstaczy rzadziej kojarzy si z anarchizmem indywidualistycznym , którego margines czasami krytykuje libertariaski komunizm . Poza anegdotami rzadko definiuje siebie w ten sposób. I to powiedziawszy, rzadko okrela si jako cile indywidualistyczny. Ale ten prd (przynajmniej we Francji) równie wydaje wpywem francuskiego ruchu anarchistycznego indywidualista w Belle Epoque ( Albert Libertad gazety Anarchy itd.) Ni hiszpaskiego anarchizmu w pierwszej poowie XX th  wieku z CNT .

Z drugiej strony, w innych krajach, szczególnie we Woszech i Grecji, na ten nurt wpyn zarówno anarchistyczny indywidualizm, jak i antyautorytarne prdy komunistyczne (lub libertariascy komunici nie opierajcy si na kulturze formalnej organizacji) lub przez tak zwane pisma postanarchistyczne. W Stanach Zjednoczonych na ten trend bardzo istotny wpyw miaa równie krytyka cywilizacji i prymitywizmu, ale take radykalna ekologia.

Od lat 70. odradza si powstaczy anarchizm, jego zwolennicy odmawiaj stosowania szytych na miar rozwiza ideologicznych, które byyby zalecane w odpowiedzi na róne problemy spoeczne. Odmawiaj te trzymania si utopii lub z góry ustalonego ideau spoecznego. Ruch opowiada si za aktywn i zaangaowan walk w penej autonomii.

Zobacz te

Autorzy, grupy lub publikacje

cytaty

  Pospiesz si i zaatakuj kapita, zanim nowa ideologia sprawi, e stanie si on znowu wity  "

Alfredo M. Bonanno , 1977

  Przyjmujemy to, co najlepsze w indywidualizmie i to, co najlepsze w komunizmie.  "

Rozmylne nieposuszestwo , 2001

  Tam, gdzie uprzywilejowani kontroluj warunki istnienia wszystkich, jednostki nie mog naprawd okreli swojego istnienia na wasnych warunkach. Indywidualno moe kwitn tylko wtedy, gdy równy dostp do warunków ycia staje si rzeczywistoci spoeczn. Ta równo dostpu to komunizm; Co ludzie robi z tym dostpem, otwórz si na nich i na otaczajce ich osoby. Nie ma sprzecznoci midzy indywidualnoci a komunizmem.  "

Rozmylne nieposuszestwo , 2001

  Pilno, któr naprawd odczuwamy na co dzie, poniewa dzie bez buntu to dzie, w którym spirala rozpaczy ronie, staje si coraz bardziej nieubagana. W tym przypadku nie moemy by cierpliwi. Rewolucja moe sobie pozwoli na ten luksus, ale ani gniew, ani bunt nie mog.  "

Non Fides, 2008

  Ludzie, którzy szczerze chc walczy o dominacj, nie mog sobie pozwoli na powicenie wszystkiego dla rewolucji. Zanim zaczniemy mówi o decydujcym zerwaniu, Grand Soir i innych chimerach tak starych jak rodowisko wojowników, konieczne jest, aby iskry opuszczay, spotykay si, rozmnaay si. Czasami samo przetrwanie wymaga przejcia przez bunt, choby po to, by si utrzyma, by znale si. Równie potpienie eksplozji kamer monitorujcych z pak lub wysadzenie placu budowy wizienia jest jak potpienie dzikiego strajku pod pretekstem, e te dziaania maj miejsce poza jakimkolwiek procesem rewolucyjnym, przez który straciliby wszystko. legitymacja. Poegnaj si z tym wszystkim! Jeli odtajniony nie chce ju czu si odpowiedzialny za swoje wykluczenie, jeli ofiary systemu chc ponownie zosta optane przez zdolno do rzucania wyzwania, nie moe by mowy o odkadaniu oporu z dnia na dzie. . Wicej mona zatraci w apatii ni w spontanicznoci.  "

Non Fides, 2008

Uwagi i odniesienia

  1. Por. Dziesi pchni w polityk w Il Pugnale , jedno wydanie anarchistycznej gazety, Wochy, maj 1996
  2. Por. Mniejszoci tak, a potem , Non Fides nr 1, 2008.
  3. Chcemy zniszczy lewic , Non Fides N ° 2.
  4. Buruazyjne korzenie anarcho-unionizmu , Feral Faun.
  5. Fragment z Ataku na banki w buruazyjnych dzielnicach Parya .
  6. Wycig z Notes sur anarchisme insurrectionnaliste , autorstwa Venomous Butterfly and Willful Disobedience , opublikowany w nr 2 czasopisma Killing king Abacus w 2001 roku.
  7. Fragment odpowiedzi dla czytelnika .

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Powstaczy anarchizm, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Powstaczy anarchizm i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Powstaczy anarchizm na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Anka Serafin

Ten artykuł o zmiennej Powstaczy anarchizm przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Urszula Ostrowski

Dzięki za ten post na Powstaczy anarchizm, właśnie tego potrzebowałem

Dawid Czarnecki

Wreszcie artykuł o Powstaczy anarchizm, który jest łatwy do przeczytania.