Porównawcza analiza jakociowo-ilociowaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Porównawcza analiza jakociowo-ilociowa, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Porównawcza analiza jakociowo-ilociowa. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Porównawcza analiza jakociowo-ilociowa, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Porównawcza analiza jakociowo-ilociowa. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Porównawcza analiza jakociowo-ilociowa poniżej. Jeśli informacje o Porównawcza analiza jakociowo-ilociowa, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Analizy jakociowej i ilociowej porównywanych (QCA) to metoda, w celu zbadania naukowo zmniejszon próby wyszukiwania obiektów. W przeciwiestwie do analizy ilociowej (przy uyciu oprogramowania SPSS lub SAS ), która opiera si na znacznie duej liczbie przypadków i analizie jakociowej, która wykorzystuje zredukowan próbk, ale bez modelowania lub systematyzacji, AQQC mobilizuje zarówno studium przypadku o zmniejszonej liczbie, podczas korzystania z oprogramowania do formalizacji.

AQQC, wybierajc, stosujc jakociow metod obserwacji i rozumienia wybranych przypadków, zmienne wyników i warunków, a nastpnie korzystajc z oprogramowania QCA , umoliwia ilociow analiz zmniejszonej liczby przypadków.

Historyczny

Metoda badawcza opracowana przez amerykaskiego socjologa i politologa Charlesa C.Ragina , rozwijaa si od koca lat 80. gównie w naukach politycznych (zwaszcza w polityce porównawczej i analizie polityki publicznej ), ale take w socjologii, rzadziej w ekonomii , zarzdzaniu i kryminologia .

Firma zadomowia si w Ameryce Pónocnej i jest w szczególnoci zatrudniona na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli i na Katolickim Uniwersytecie w Louvain w Europie.

Metodologia

To jest stosunkowo proste. Podsumowujc wyjanienie, odwoamy si do artykuu B. Rihoux przedstawionego w bibliografii.

Po wybraniu okrelonej liczby przypadków konieczne jest zidentyfikowanie zmiennej zwanej wynikiem (lub zalenej lub wymagajcej wyjanienia). Podobnie konieczne jest zdefiniowanie szeregu zmiennych zwanych warunkami (lub niezalenych lub objaniajcych).

Przykad: (fikcyjne) studium pojawienia si demokracji w Ameryce aciskiej po 1974 roku.

  • Przykad 12 krajów: Chile, Argentyna, Peru, Boliwia, Urugwaj, Paragwaj, Brazylia, Ekwador, Kolumbia, Wenezuela, Meksyk, Gwatemala.
  • Pojawienie si demokracji (DEM) = WYNIK.
  • Gospodarka rynkowa (ECOMARCH) = WARUNEK 1; Oddzielne instytucje polityczne (IPSEP) = WARUNEK 2; Niezalene nacinicie (PRESSIND) = CONDITION 3; Cinienie midzynarodowe (PRINT) = CONDITION 4 itd.

W kadym przypadku kady warunek i kady wynik otrzymuje warto (1) (tj. Dodatni, obecno itp.) Lub warto (0) (tj. Ujemny, brak itp.) .) lub ewentualnie warto (-) (konwencja wyraania brakujcej lub wtpliwej zmiennej.

Zwykle warto (1) zmiennej jest przedstawiana graficznie za pomoc duych liter (np. ECOMARCH), a warto (0) za pomoc maych liter (np. Pressind).

Oprogramowanie nastpnie oblicza tak zwan tabel prawdy, która reprezentuje wszystkie konfiguracje, to znaczy kombinacje warunek warto-wynik warto. W ten sposób otrzymujemy konfiguracje 1 (kombinacje, których warto wynosi 1), konfiguracje 0 (kombinacje, których warto wynosi 0) i dowolne konfiguracje sprzeczne (kombinacje, których warto wynosi czasami 1, czasami 0).

To wtedy interweniuje gówna operacja AQQC: minimalizacja logiczna, czyli redukcja przez algorytmy boolowskie dugiego i zoonego wyraenia (serii konfiguracji) do wyraenia krótszego lub minimalnego.

Uzyskane rozwizanie minimalne ma posta sumy warunków: warunek1 x WARUNEK2 + warunek2 x WARUNEK3 = WYNIK. Ten minimalny wzór brzmi nastpujco: obecno wyniku jest obserwowana, gdy a) warunek1 jest nieobecny ORAZ warunek2 wystpuje, LUB b) warunek2 jest nieobecny, a warunek3 jest obecny.

Znak + odpowiada OR, a mnonik x odpowiada AND.

Zatem w naszym przykadzie moemy wyobrazi sobie minimaln formu, tak jak: ecomarch IPSEP + ipsep PRESSIND PRINT = DEM.

Zadaniem badacza jest wtedy zinterpretowanie tych minimalnych formu, poprzez powrót do badanych przypadków i / lub do teorii.

Zakres

AQQC to wci moda metoda, która z trudem odnajduje si w krgach naukowych, szczególnie w politologii . Czsto to modzi badacze przyjmuj lub testuj t metod.

Obecnie pojawia si inna metoda, wywodzca si z AQQC, szczególnie w politologii  : jest to metoda zbioru rozmytego (EF).

Uwagi i odniesienia

  1. KOMPAS - indeks
  2. G. DE MEUR i B. RIHOUX, "Porównawcza analiza jakociowa (AQQC-QCA). Podejcie, techniki i zastosowania w naukach humanistycznych", Louvain-la-neuve: Academia-Bruylant, 2002, str. 35
  3. RIHOUX, Benoît. Sze zastosowa porównawczej analizy jakociowo-ilociowej (AQQC) i zbiorów rozmytych (EF): instrukcje uytkowania i oryginay, Revue Internationale de Politique Comparée , tom 11, nr 1, 2004

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Porównawcza analiza jakociowo-ilociowa, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Porównawcza analiza jakociowo-ilociowa i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Porównawcza analiza jakociowo-ilociowa na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Stefan Frankowski

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Porównawcza analiza jakociowo-ilociowa.

Lucyna Pawlik

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Nina Laskowski

Dzięki za ten post na Porównawcza analiza jakociowo-ilociowa, właśnie tego potrzebowałem