Okna 95Informacje, które udało nam się zgromadzić na temat Okna 95 , zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Okna 95 . W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Okna 95 , a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Okna 95 . Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Okna 95 poniżej. Jeśli informacje o Okna 95 , które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Okna 95
Logo

Rodzina Windows 9x
Jzyki Wielojzyczny
Typ rdzenia Rdze monolityczny
Stan projektu Wsparcie zatrzymaj si
Platformy x86
Firma /
Deweloper
Microsoft
Licencja Umowa licencyjna Microsoft
Stany ródowe Zamknite ródo
Pierwsza wersja
Najnowsza stabilna wersja 95 (4.00.950C)
Metoda aktualizacji Aktualizacja systemu Windows
rodowisko biurowe Klasyczne Windows
Stronie internetowej Historia systemu Windows

Windows 95 to system operacyjny ze rodowiskiem graficznym dla osób fizycznych. Pierwsza wersja zostaa wydana w dniusprzedawany przez firm Microsoft . Jest to znaczny postp w stosunku do poprzednich wersji systemu Windows . W trakcie jej rozwoju, zostao oznaczone jako Windows 4.0 , lub przez kryptonimem of Chicago .

Windows 95 ma integrowa poprzednie produkty z MS-DOS i Windows . Windows 95 ma wiele nowych funkcji w porównaniu do swojego poprzednika, Windows 3.1  : programowanie 32-bitowe , wielozadaniowo z wywaszczaniem , nowe rodowisko graficzne.

Windows 95 to prawdziwy hit na rynku, aw cigu roku od premiery sta si najpopularniejszym systemem operacyjnym w historii. Trzy lata póniej Windows 95 zosta zastpiony przez Windows 98 , pierwszy system operacyjny zorientowany na korzystanie z Internetu i obsugujcy USB .

Elementy techniczne

Interfejs uytkownika

Pojawienie si Windows 95 przynioso ulepszenia w interfejsie uytkownika i zakoczyo rywalizacj midzy desktopowymi systemami operacyjnymi. Windows 95 odniós ogromny sukces; Dwa lata po premierze, w 1997 roku, by najlepiej sprzedajcym si systemem operacyjnym na wiecie, sprzedajc 100 milionów egzemplarzy, co stanowio 69,4% udziau w rynku, wobec zaledwie 2,4% w przypadku Linuksa i 4,6% w przypadku Mac OS . Bazujc na swoim sukcesie, Microsoft ogosi zaprzestanie sprzeday kopii systemu Windows 3.11 w 1997 roku.

System ten wprowadza uycie przycisku Start i paska zada w produktach Microsoft. Podobnych funkcji uywa ju od kilku lat system Arthur  (en) czy RISC OS .

Jego pocztkowy jingel, The Microsoft Sound , zosta skomponowany przez Briana Eno .

Windows i DOS

Windows 95 wspópracuje z MS-DOS 7.0, który zosta doczony. Jest to pierwszy produkt firmy Microsoft sprzedawany w poczeniu z okrelon, pen wersj systemu DOS.

Poniewa Windows 95 jest uruchamiany z DOS, Windows 95 ma reputacj tylko nakadki DOS. Jednak system Windows 95 uzyskuje dostp do caego sprztu bezporednio, bez polegania na systemie DOS. Z drugiej strony, róne elementy DOS s powtarzane w celu zapewnienia kompatybilnoci i s tak gboko zintegrowane z systemem, e stanowi nawet luki w stabilnoci i bezpieczestwie Windows 95.

Windows i system operacyjny / 2

W 1991 r. Microsoft zerwa sojusz utworzony w 1987 r. z IBM na rzecz rozwoju systemu operacyjnego / 2

OS / 2 mia moliwo emulowania instancji Windows 3.11, co przekonao Microsoft do zastrzeenia wasnoci dawnego wspólnego interfejsu.

Znany jest pod nazw kodow Chicago: Windows 95

Interfejs jest zatem bardzo podobny do tego z OS / 2, ale obsuga czcionek TrueType wynegocjowanych z Adobe nadaje mu bardziej wykoczony wygld.

W systemie OS / 2 skrót automatycznie poda za dokumentem, jeli zosta przeniesiony w systemie plików, co nie miao ju miejsca w systemie Windows 95, czciowo przejmujc rozrónienie na dowizanie symboliczne / dowizanie twarde w standardowym systemie plików typu * nix, który suy jako szablon dla linków html w sieci .

Windows 95 by przede wszystkim interfejsem uytkownika, 98 by jego trudn adaptacj do sieci, ale Microsoft uruchomi si ponownie z OS / 2 - Windows NT dla swojego nadchodzcego systemu operacyjnego: Windows XP

Wprowadzenie 32-bitowego

Jest to pierwsza wersja przeznaczona dla ogóu spoeczestwa, która nie jest ju kompatybilna ze starymi 16-bitowymi procesorami. Rzeczywicie, wymaga co najmniej procesora Intel 80386 , który moe dziaa w trybie chronionym .

System plików

Windows 95 obsuguje dusze nazwy plików: limit wynosi od 8 znaków do 255 przy uyciu VFAT , a nastpnie zostaje przejty w systemach Windows 98 i Windows 2000 .

Pomimo tego postpu, nie byo moliwe rozrónienie wielkich/maych liter w nazwach plików, ani przyznanie praw uytkownika/grupy w systemie vfat.

Pierwsza wersja Windows 95 (4.00.950) rzeczywicie uywa tego samego systemu plików, co ostatnie wersje MS-DOS  : FAT16 . Jednak system Windows 95 OSR2 (4.00.1111) i nowsze wersje oferuj wybór midzy FAT16 i FAT32 .

Wprowadzenie 32-bitowego dostpu do plików, wprowadzone w systemie Windows 3.11 , oznacza, e 16-bitowy tryb MS-DOS nie jest ju uywany do zarzdzania plikami, gdy system Windows jest uruchomiony, a wprowadzenie dostpu do dysku w trybie 32-bitowym sprawio, e dostp do systemu BIOS nie by ju potrzebny. dyski. To redukuje MS-DOS do roli prostego programu uruchamiajcego dla trybu chronionego. DOS nadal moe by uywany do uruchamiania starych sterowników w celu zachowania zgodnoci, ale Microsoft zdecydowanie odradza go, twierdzc, e moe to zagrozi stabilnoci systemu. Panel sterowania pozwala uytkownikowi zobaczy, które skadniki systemu MS-DOS s nadal uywane przez system. Jdro systemu Windows nadal uywa interfejsu w stylu MS-DOS w trybie awaryjnym, który aduje tylko natywne sterowniki w celu zmniejszenia konfliktów.

Uywanie dugich nazw byo dostpne zarówno dla programów Windows, jak i programów MS DOS dziaajcych pod Windows [ref. konieczne] . Jednak musieli si znacznie dostosowa, poniewa dostp do plików o dugich nazwach wymaga duszej cieki i innych procedur. Inne systemy operacyjne kompatybilne z DOS równie musiay zosta dostosowane, aby mogy widzie te nazwy, a uywanie starszych wersji DOS do manipulowania tymi plikami powodowao, e pliki traciy swoje dugie nazwy.

Podczas automatycznej aktualizacji z Windows 3.1 do Windows 95, instalacja rozpoznaa narzdzia, które mog niszczy dugie nazwy plików i uniemoliwiy ich dziaanie [ref. konieczne] . Dla tych, którzy mimo wszystko popenili bd i chcieli przywróci swoje pliki do ich dugich nazw, narzdzie jest (by moe) dostpne na dysku CD-ROM z systemem Windows 95 (w katalogu \ADMIN\APPTOOLS\LFNBACKCD).

Internet Explorer

Oryginalne wersje Windows 95 nie s sprzedawane z Internet Explorerem, a protokó TCP/IP nie jest domylnie instalowany przez system operacyjny. Internet Explorer 1.0, dostpny w momencie wydania, jest doczony tylko do wersji Plus! . Pierwsza wersja systemu Windows 95 (OEM Service Release 1) zawiera jednak przegldark Internet Explorer 2.0. Wydana w 1996 roku wersja OEM Service Release 2 obejmuje programy Internet Explorer 3.0 i Internet Explorer 4.0 2.5. Ostatnia wersja Internet Explorera kompatybilna z Windows 95 to wersja 5.5 wydana w 2000 roku. Windows 95 jest sprzedawany z sieci Microsoft Network (przodek MSN ), która dziaa na zasadzie dostpu dial-up .

Reklama

Windows 95 zosta uruchomiony z du kampani reklamow, w tym reklam ilustrowan piosenk Start Me Up the Rolling Stones w odniesieniu do przycisku Start (po angielsku   Start   ). Kampania Microsoftu zawieraa historie ludzi ustawiajcych si w kolejce przed sklepami, aby zdoby swoj kopi.

Kiedy system Windows 95 zosta wydany, konkurencyjna firma Apple uruchomia reklam na caej stronie, mówic po prostu C: \ ONGRTLNS.W95 (gratulacje Windows 95), aby artowa z ograniczenia nazw DOS do 11 znaków ( nazwy plików 8.3  (en) ), którego Microsoft wanie si pozby i przypomnia, e Microsoft nie by jedynym na rynku.

Rozwój i wersje

Rozwój systemu Windows 95 rozpoczyna si w na krótko przed wydaniem Windows 3.1 .

Wraz z wydaniem OS/2 2.0 przez IBM , Microsoft zdaje sobie spraw, e nowa wersja systemu Windows jest potrzebna do obsugi aplikacji 32-bitowych i umoliwienia wielozadaniowoci z wywaszczaniem, a jednoczenie musi by w stanie dziaa na maszynach o niskim poborze mocy. Pocztkowo Microsoft planowa nie modyfikowa rodowiska graficznego i wypuci swój system operacyjny pod koniec 1993 roku.

W Microsoft publikuje pierwsz wersj beta Windows Chicago, która kilka miesicy póniej (we wrzeniu) przyjmie nazw Windows 95. , zostaje wydana oficjalna wersja beta systemu Windows 95 (rozprowadzanych jest 1 milion licencji OEM). Microsoft ogasza, e kod ródowy nowego systemu operacyjnego (15 milionów linijek kodu) jest zoty, co oznacza, e nie bdzie modyfikowany, dopóki nie zostanie wprowadzony na rynek.

Windows 95 przeszed kilka powanych zmian, z których najwaniejsz jest wersja 4.00.1111 (OSR 2), której nazwa kodowa to Nashville . Ta wersja bya najwaniejsza, poniewa pojawienie si MS-DOS 7.1 przynioso wiele nowych funkcji, z których najwaniejsz jest obsuga FAT32, która pozwoli teraz uytkownikom tworzy partycje do 32  GB .

Kolejne ewolucje MS Windows 95
Nazwisko Wersja Przestarzay Internet Explorer Usb MS-DOS FAT32 DMA AGP IrDA IEEE 1393
Sprzeda detaliczna systemu Windows 95 4.00.950 Nie Nie 7,0 Nie Nie Nie Nie Nie
Windows 95 Detal SP1 4.00.950A Nie Nie 7,0 Nie Nie Nie tak Nie
Wersja serwisowa OEM 1 (OSR 1) 4.00.950A 2,0 Nie 7,0 Nie Nie Nie tak Nie
Wersja serwisowa OEM 2 (OSR 2) 4.00.1111 (4.00.950B) 3.0 tak (z aktualizacj) 7,1 tak tak tak tak tak
Wersja serwisowa OEM 2.1 (OSR 2.1) 4.03.1212-1214 (4.00.950B) 3.0 tak 7,1 tak tak tak tak tak
Wersja serwisowa OEM 2.5 (OSR 2.5) 4.03.1214 (4.00.950C) 4.0 tak 7,1 tak tak tak tak tak

Sukcesja

W ogólnym zakresie systemów operacyjnych Microsoft, Windows 95 zosta zastpiony przez Windows 98, a nastpnie Windows Me, zanim zosta zastpiony przez ga Windows NT za porednictwem Windows XP .

Wersje od Windows 95 do Windows Me stopniowo staway si przestarzae, aMicrosoft przesta zapewnia wsparcie dla Windows 95. Pomimo wydania Windows 98, wikszo komputerów stacjonarnych na caym wiecie bya sprzedawana z Windows 95 do 2001 roku (57,4% udziau w rynku) w 1998 roku.

Minimalne wymagania systemowe

Oficjalne wymagania minimalne:

 • Procesor: Intel 80386
 • Miejsce na dysku twardym: od  50 MB do  55 MB
 • RAM: 4  MB RAM
 • Monitor o rozdzielczoci VGA lub wyszej (640x480 pikseli ).

Zostao to zaproponowane przez Microsoft w celu zmaksymalizowania liczby aktualizacji z Windows 3.11 do Windows 95. W rzeczywistoci ta konfiguracja nie jest optymalna: z jednej strony potrzebujesz nie mniej ni 75  MB miejsca na dysku, aby móc w celu przeprowadzenia kompletnej instalacji wszystkich komponentów (klienta poczty e-mail, Microsoft Fax itp.), az drugiej strony maszyna moe odmówi uruchomienia (rozruchu), jeli komponenty sieciowe lub podobne s zainstalowane z tylko 4  MB pamici RAM.

Tak wic minimalna zalecana konfiguracja jest nastpujca:

 • Procesor: Intel 80486
 • Miejsce na dysku twardym: 420  MB
 • RAM: 8  MB RAM
 • Monitor o rozdzielczoci VGA lub wyszej (640x480 pikseli , zalecane SVGA-256 kolorów).

Ograniczenie pamici fizycznej: Windows 95 nie jest przeznaczony do obsugi wicej ni 480  MB pamici RAM, pojemno powoduje niestabilno systemu.

OSR2

Windows 95 OSR2 , OSR dla "  OEM Service Release 2  ", to wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows 95 wydana w 1996 roku, dostpna tylko jako OEM (wymaga zakupu nowego komputera lub dysku twardego).

Historyczny

Pomidzy oficjalnym uruchomieniem systemu Windows 95 Oraz e z Windows 98, dwie gówne aktualizacje systemu Windows 95 zostay wydane. Microsoft najpierw dostarcza Service Pack 1, który zasadniczo zawiera nowe sterowniki urzdze i kilka poprawek bdów. Ta wersja systemu Windows 95 ma numer 4.00.950 A.

Od miesica , producenci i dystrybutorzy sprzedajcy nowe komputery mog dostarczy wersj 4.00.950 B, innymi sowy Windows 95 OSR2, ostatnia wersja przed Windows 98 Istniej warianty OSR2: 2.1, 2.5 ta ostatnia jest rozpoznawana jako wersja 4.00 .950 C dostarczana z Internetem Explorer 4 i DirectX 5 .

Domylne

W wersjach francuskiej, woskiej, niemieckiej i hiszpaskiej istnieje do irytujcy bd dla uytkowników aplikacji dziaajcych pod DOSem. Rzeczywicie, zy zapis pliku IO.SYS powoduje zwikszenie przestrzeni pamici zajmowanej przez plik HIMEM.SYS. Uytkownicy trac 40 KB pamici w OSR w wersji 2.

To wyjania, dlaczego aplikacje i gry dziaajce w systemie DOS odmawiaj uruchomienia. Ten bd zosta poprawiony w OSR w wersji 2.1 (znanej równie jako 4.00.950 B), która zawiera równie obsug USB .

Uwagi i referencje

 1. (w) David Segal ,   Z debiutem Windows 95, Microsoft Scales Heights of Hype   , Washington Post ,( przeczytaj online , skonsultowano 6 wrzenia 2009 )
 2. (w) 5 najlepszych sukcesów Microsoft
 3. (w) Najwiksze i najwiksze poraki Microsoftu Sukcesy
 4. (en) Chronologia systemów operacyjnych Microsoft Windows (1997-1999) , O czasu PC
 5. (w) Dziwna historia o tym, jak Brian Eno skomponowa dwik startowy systemu Windows 95 , The Industry Observer , 2018
 6. (w) Architektura Windows 95 szczegóowo opisuje, w jaki sposób Windows 95 jest ograniczany i osabiany przez elementy DOS.
 7. (en) Chronologia systemów operacyjnych Microsoft Windows (1994-1996) , O czasu PC
 8. (w) Windows 95 koczy 15 lat: Czy system operacyjny Microsoftu osign szczyt , CNet, 25 sierpnia 2010
 9. (w) Windows 95 pozostaje najpopularniejszym systemem operacyjnym , CNET News, 20 lipca 1999 r
 10. (pl) Wymagania dotyczce instalacji Windows 95 , Microsoft

Zaczniki

Bibliografia

Link zewntrzny

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Okna 95 , były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Okna 95 i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Okna 95 na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Slawomir Murawski

To dobry artykuł dotyczący Okna 95 . Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Robert Pietrzyk

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Okna 95 .

Maja Jasiński

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Okna 95 , daje dużo pewności.