Netscape NavigatorInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Netscape Navigator, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Netscape Navigator. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Netscape Navigator, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Netscape Navigator. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Netscape Navigator poniżej. Jeśli informacje o Netscape Navigator, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Netscape Navigator
Opis obrazu Netscape-logo.png.
Opis obrazu Netscape 9.0.0.6.png.
Informacja
Opracowany przez Netscape Communications
AOL
Ostatnia wersja 9.0.0.6 ()
Stan projektu Ukoczono dnia
Jzyki Wielojzyczny
Rodzaj przegldarka internetowa
Stronie internetowej archive.netscape.com

Netscape Navigator to przegldarka internetowa, która zdominowaa rynek w poowie 1990 roku . Wystpi regres w stosunku do konkurencji z Internet Explorera . Zosta opublikowany przez firm Netscape Communications Company , obecnie cz Time Warner Group (wczeniej znan jako AOL Time Warner).

Oprogramowanie byo dostpne na platformach Windows , Unix i Mac OS . Jego wsparcie ustaoale jest to pocztek przegldarki Mozilla Firefox , wci w fazie rozwoju.

Róne nazwy

Wersje 4 to pakiety oprogramowania o nazwie Netscape Communicator, a wersje opracowane w 2000 roku , od wersji 6.0, s po prostu nazywane Netscape, a na koniec od wersji 9.0, ponownie Netscape Navigator.

 • Netscape Navigator: 1994 do 1997 (do wersji 3.x)
 • Netscape Communicator: 1997 do 2002 (wersje 4.x)
 • Netscape: 2000 do 2007 (wersje od 6.0 do 8.x)
 • Netscape Navigator: 2007 do 2008 (wersja 9.0)

Historyczny

Pocztki

Stworzony w 1994 roku przez zespó z NCSA Mosaic , Netscape Navigator by pierwszym komercyjnym nawigatorem rozproszonym na du skal [ref. konieczne] . Od momentu premiery by olniewajcym sukcesem, szybko sprowadzajc w zapomnienie swojego przodka NCSA Mosaic [ref. konieczne] .

Wojna nawigatora

Jednak wraz z pojawieniem si Internet Explorera i jego gwatown ewolucj w latach 1995-1997, Netscape zosta ostatecznie doczony i przejty przez swojego konkurenta w odcinku zwanym wojn przegldarekwojny przegldarek   w jzyku angielskim ). Produkt Netscape mia t zalet, e zosta odrzucony na wszystkie platformy, UNIX jako Windows, ale ten ostatni sta si w duej mierze dominujcy w opinii publicznej.

Powolna agonia

Oprócz torpedowania go przez praktyki handlowe firmy Microsoft (bezpatny Internet Explorer nastpnie zintegrowany z systemem Windows 95 OSR2, umowa z AOL), co doprowadzio do pozwu, który zakoczy si dopiero w 2002 r., Netscape, którego wersja 4 miaa midzy zosta przemianowany na Communicator i do którego dodano modu poczty elektronicznej oraz program do tworzenia stron internetowych , równie zacz mie powane problemy z wydajnoci w porównaniu z odpowiadajc jej wersj Internet Explorera .

To wanie skonio firm do przekazania kodu tego, co miaa nadziej sta si wersj 5.0 swojego flagowego produktu na wolnej licencji , tworzc organizacj Mozilli na. Wiele z nich okazao si nie do odzyskania, aby stworzy przegldark nowej generacji zdoln do obsugi nowych, pojawiajcych si standardów tworzenia stron internetowych, takich jak XHTML , DOM czy CSS . Ta wersja 5.0 ostatecznie nigdy nie ujrzaa wiata dziennego i podjto powolne prace nad przepisywaniem w oparciu o nowy silnik renderujcy o nazwie   Gecko  , z którego korzystaj m.in. Firefox i Thunderbird .

Odnowienie Netscape

Netscape 6

Od wersji 6, Netscape (a nie komunikator Netscape) jest zatem oparty na Mozilli (która sama w sobie jest odtworzeniem Netscape), bezpatnej przegldarce, której rozwój pozostawa przez wiele lat, w wikszoci produkowany i finansowany przez AOL / Netscape. Ta wersja 6 zostaa wydana dniazanim bdzie naprawd gotowy ( Mozilla Suite 1.0 ujrzy wiato dzienne dopiero rok póniej). Wersja prezentowana publicznie jest zatem cika, powolna i niestabilna. W ten sposób Netscape zrazi do siebie du grup uytkowników, którzy pozostali jej lojalni pomimo konkurencji ze strony Microsoftu. Ta za reputacja bdzie si teraz utrzymywa na skórze Netscape, nawet jeli wersje 6.1 (wydane w sierpniu 2001 ) i 6.2 naprawiy jej saboci.

Netscape 7

Wersja 7.0, wydana w 2002 roku , zawiera prawdziwe innowacje autorstwa wspópracowników Mozilli, takie jak przegldanie w kartach i blokowanie natrtnych okien . Oprócz klienta poczty elektronicznej Composer i edytora stron internetowych , ta wersja zapewnia czno z AIM , sieci komunikacyjn AOL.

AOL wycofaa inynierów z projektu, poniewa jednoczesne uwolnienie Netscape 7.1 i Mozilla Suite 1.4 w poowie 2003 roku , tylko finansowania go przez przez Mozilla Foundation . Ostateczna wersja 7.2 Netscape, oparta na Mozilla Suite 1.7, zostaa jednak wydana przez AOL dnia.

Netscape 8

Plik , AOL pozwoli uprzywilejowanej garstce pobra prototyp przegldarki Netscape Browser, nowej przegldarki opartej na Mozilla Firefox 0.9.3. Podobnie jak ta, jest to prosta przegldarka, która nie obejmuje ju zarzdzania poczt e-mail ani wiadomoci byskawicznych. Jeli ten prototyp zapowiada si jako nowa wersja Netscape, to nie jest ju rozwijany przez dzia Netscape Communications firmy AOL, który nie ma ju adnego programisty, ale przez zewntrzn kanadyjsk firm Mercurial Communications . Jedn z jego osobliwoci jest to, e umoliwia przeczanie si z silnika wywietlania Mozilli Gecko na Internet Explorer w systemie Windows. W zamian istnieje tylko dla systemów Windows.

Plik , oficjalnie wydaa wersj beta Netscape 8.0, opart na Mozilla Firefox 1.0. Dziki nowoczesnej prezentacji integruje menedera wiadomoci internetowych (e- maile ) i zawiera ciekawe innowacje. Udzia w rynku przegldarki Netscape wzrós do kilku procent dziki tej nowej wersji. Moemy skrytykowa zuycie wanej pamici RAM, która szybko spowalnia stare maszyny lub maszyny sprzed ponad kilku miesicy.

funkcje

Niektóre funkcje sprawiaj, e nawigacja jest bardziej niezawodna, atwiejsza i bardzo przyjemna:

 • wywietla jak Gecko (Mozilla) lub Trident (Microsoft Internet Explorer);
 • Pasek   Multi-Bar  , umoliwiajcy uytkownikom dostp do dynamicznych treci, takich jak kanay informacyjne ( kanay RSS ) lub prognozy pogody;
 • moliwo automatycznego usuwania ladów nawigacji po zakoczeniu sesji;
 • moliwo akceptacji formantów Active X (umoliwienie np. aktualizacji systemu Windows online bez korzystania z Internet Explorera).
 • ponowne adowanie zamknitych zakadek (celowo lub nie);
 • zarzdzanie wieloma uytkownikami z kontrol dostpu i kontrol rodzicielsk ( meneder profili ): kilku uytkowników tego samego komputera moe korzysta z przegldarki z hasami, wywietlaczem, opcjami i spersonalizowanymi zakadkami;
 • ochrona przed phishingiem (ukrywanie adresów URL);
 • ochrona przed oprogramowaniem szpiegujcym  ;
 • automatyczna aktualizacja czarnych list zagroonych witryn (dynamiczne centrum bezpieczestwa);
 • bardzo kompletny system kontroli miejsca.

Wbudowane, atwe w konfiguracji oprogramowanie antyszpiegowskie umoliwia sprawdzanie plików podczas ich pobierania i skanowanie dysków twardych. Pliki definicji mog by aktualizowane co godzin, co czyni to oprogramowanie bardzo wydajnym, co wida na poniszych obrazkach ( skanowanie wykonane na komputerze wczeniej kontrolowanym przez Ad-Aware , CounterSpy, Ewido, Pest Patrol, Spybot - Search & Destroy , Spy Sweeper i MS Antispyware):

Kolejn szczególnie przydatn innowacj jest system kontroli witryn, który mona konfigurowa w kadym miejscu, umoliwiajc automatyczne lub niezalene uruchamianie rónych funkcji w zalenoci od odwiedzanej witryny.

Motywy

Podobnie jak w przypadku SeaMonkey czy Mozilla Firefox, interfejs Netscape (z wyjtkiem najnowszej wersji, czyli 9) mona spersonalizowa dziki motywom, skórkom oferowanym przez Netscape lub przez osoby indywidualne. Ze wzgldu na mniejsz liczb uytkowników i nowsz wersj, liczba dostpnych motywów jest nisza. Jednak Netscape udostpnia uytkownikom Internetu plik Netscape Theme SDK (dla pakietu Software Development Kit ), który umoliwia tworzenie wasnych motywów.

Rozszerzenia

Podobnie jak w przypadku SeaMonkey lub Mozilla Firefox, moliwoci Netscape mona zwikszy, instalujc rozszerzenia, mae programy, które s przeszczepiane do oryginalnej aplikacji.

Wersje

 • Ga 8.0.x skorzystaa z kilku drobnych aktualizacji zabezpiecze lub poprawek bdów, czsto w celu uaktualnienia bazy do wersji Mozilla Firefox.
 • Wersja 8.1, wydana dnia przynosi wiele ulepsze:
  • poprawa wydajnoci ;
  • ulepszenia interfejsu;
  • ulepszone przegldanie w kartach;
  • ponowne adowanie zamknitych zakadek (celowo lub nie);
  • zarzdzanie wieloma uytkownikami z kontrol dostpu i kontrol rodzicielsk ( Profile Manager );
  • usprawnienie korzystania z kanaów informacyjnych (RSS);
  • automatyczna aktualizacja czarnych list niebezpiecznych witryn ( Dynamiczne Centrum Bezpieczestwa );
  • ulepszony interfejs panelu sterowania z nowymi opcjami;
  • ochrona przed oprogramowaniem szpiegujcym (przed oprogramowaniem szpiegujcym).
 • Najnowsza wersja Netscape 8 to 8.1.3.
 • Najnowsza wersja francuska to 8.0.2.
 • Najnowsza wersja to 9.0.0.6.

Wymagane wyposaenie

Netscape 8.x (prace pod Windows 98 SE, ME, 2000 i XP) i wymaga co najmniej mikroprocesor taktowany zegarem 233 MHz , 64 MB w pamici RAM i 35  MB na dysku miejsca .

Netscape Navigator 9

Plik , nowa wersja jest ogaszana w przygotowaniu na blogu Netscape.com.

Pierwsza beta Netscape Navigatora 9 zostaa wydana . Tym razem jest to multiplatforma, opracowana przez twórców AOL i oparta na przegldarce Mozilla Firefox 1.5, korzystajca z uzupeniajcych si moduów (rozszerze i motywów).

Posiada nowy motyw (dostpny dla Mozilla Firefox pod nazw "Netstripe") oraz integracj z portalem Netscape i innymi funkcjonalnociami, takimi jak Link Pad , pozwalajcy na zachowanie ciekawych linków, czy te korekt bdów automatycznego pisania czsto w Adresy URL . Ta wersja zostaa ostatecznie wydana, tylko po angielsku. Wreszcie, w oparciu o Mozilla Firefox 2, rozszerzenia Mozilla Firefox pozostaj kompatybilne, ta wersja zawiera motyw Netscape, korektor adresu URL, dodatkowy pasek nawigacyjny po jednej stronie przegldarki, tekst z moliwoci zmiany rozmiaru, zapisywanie karty do póniejszego uytku i Throbber . Jednak ta wersja nie zawiera ju innych funkcji przesyania wiadomoci i innych usug z poprzednich wersji Netscape.

Koniec programu Netscape Navigator

Plik , AOL ogosi zaprzestanie rozwoju Netscape Navigatora i radzi swoim uytkownikom, aby doczyli do Mozilli i jej przegldarki Mozilla Firefox. Skoczyo si to na spadku udziau w rynku przegldarek, który wedug najnowszych statystyk dotyczy zaledwie 0,6% uytkowników. Od tego czasu obsuga Netscape Navigator zostaa przerwana.

Uwagi i odniesienia

 1. Na blogu spoecznoci Netscape , AOL, waciciel Netscape Communications, ogasza, e, zatrzymaj obsug przegldarki od , ale ostatecznie bdzie utrzymywane do , jak pokazano w sprostowaniu reklamy u góry strony The Netscape Archive
 2. Netscape Navigator (wersja 1.1) 1995 ( czytaj online )
 3. Phil James , oficjalna ksika Netscape Navigator 3.0: ostateczny przewodnik po najpopularniejszym na wiecie nawigatorze internetowym Research Triangle Park, Karolina Pónocna: Netscape Press: Distributed by Ventana Communications Group,( czytaj online )
 4. (w) Jim Hamerly Tom Paquin i Susan Walton,   Uwolnienie róda, historia Mozilli   w wydawnictwie O'Reilly ,(dostp 27 kwietnia 2021 ) .
 5. Aby zainstalowa go w Netscape Navigator 9.0, przejd do addons.mozilla.org (wikszo rozszerze jest kompatybilna z t najnowsz wersj).
 6. Netscape 9.0 Teaser - The Netscape Blog (wersja z 2 lutego 2007 w Internet Archive ) ,
 7. Netscape Navigator 9.0 Dostpny - The Netscape Blog (wersja z 3 stycznia 2008 w Internet Archive ) ,
 8. (w) Koniec wsparcia dla przegldarek internetowych Netscape - Blog Netscape .
 9. "Obsuga przegldarek Netscape rozszerzona do 1 marca - Blog Netscape" (wersja z 1 lutego 2008 w Internet Archive ) ,

Zaczniki

Powizany artyku

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Netscape Navigator, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Netscape Navigator i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Netscape Navigator na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Wladyslaw Rudnicki

Wreszcie artykuł o Netscape Navigator, który jest łatwy do przeczytania.

Adrianna Ptak

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Netscape Navigator, jest to bardzo dobra opcja.

Szymon Makowski

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Netscape Navigator, daje dużo pewności.