Metamorfoza (fantazja)Informacje, które udało nam się zgromadzić na temat Metamorfoza (fantazja), zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Metamorfoza (fantazja). W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Metamorfoza (fantazja), a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Metamorfoza (fantazja). Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Metamorfoza (fantazja) poniżej. Jeśli informacje o Metamorfoza (fantazja), które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Metamorfoza jest fetyszem (lub fantazja ), w którym dana osoba jest podekscytowany idei toczenia lub widzc kogo kolej na kogo lub co innego (zwierzca, obiektu). Naley jednak zauway, e ta fantazja nie zawsze wie si z aspektem seksualnym. Tak wic w spoecznoci TF (skrót od transformacji) jest kilka osób, które maj inne motywacje.

Spoeczno

W erze internetu narodzia si do dua spoeczno skupiona wokó TF.

Rodzaje transformacji

Nie ma tylko jednego rodzaju transformacji. Tak wic, jeli niektórym podoba si pomys zobaczenia, jak kto przeksztaca si w zwierz lub przedmiot (artyku kobiecy, bielizna, bielizna itp.), inni wol zobaczy, jak zmienia swój rozmiar. Oto wic niewyczerpujca lista rónych typów przeksztace.

Zwierz

To od dawna najczstsza forma transformacji zarówno w internecie, w kulturze popularnej, jak iw mitach rónych narodów. Moemy to zobaczy poprzez dziea wilkoaków i tygrysoaków , czy legendy grecko-rzymskie i egipskie. W rzeczywistoci, historycznie, przemiana ludzi w zwierzta, zwierzt w ludzi, a nawet zwierzt w innych, bya obecna duej ni samo pisanie, a wic w czasach prehistorycznych.

Moemy równie obserwowa przeobraanie si ludzi w zwierzta antropomorficzne.

Chocia ofiara na ogó zamienia si w ssaka (konia, kota, jelenia itp.), wci istnieje kilka gadów, pazów, ryb, ptaków i innych bezkrgowców, ale take przeobraa si w istoty pozaziemskie, w zwierzta mitologiczne (smok, jednoroec itp. ), u zwierzt prehistorycznych (dinozaur itp.) lub u zwierzt fikcyjnych ( Digimon , Pokémon , Neopets , itp.), patrz w innych ywych istotach (rolinach, mikroorganizmach itp.) .

Uprzejmy

Nazywany transgenderem w krajach anglojzycznych, ten typ to transformacja jednej pci w drug. Innymi sowy, jest to przemiana kobiety w mczyzn lub odwrotnie w sposób generalnie niechirurgiczny.

Naley zauway, e w tym przypadku operacja zmiany pci na ogó nie jest zwizana z tego rodzaju fantazj.

Skaleczenie

Rozszerzenie

Odmiana makrofilii, ta preferencja dotyczy idei nieproporcjonalnego wzrostu osobnika. Ten rodzaj transformacji czsto obejmuje podarte ubrania (posta byaby wtedy cakowicie naga, jeli byaby ekstremalnie za dua).

Zwenie

To przeciwiestwo powikszenia. Jest to pomys, aby zobaczy, jak osoba kurczy si do nienormalnie maego rozmiaru, od kilku milimetrów do okoo piciu stóp. To odmiana mikrofilii.

Inny

Istniej inne rodzaje transformacji. Wród nich przeobraenie w przedmiot, nienormalnie szybki przyrost masy ciaa, powikszenie piersi czy genitaliów. Dodanie cech innych ni ludzkie (np. ogon, racicowate stopy itp.), uzyskanie dodatkowych koczyn itp.

Ekspresja artystyczna

Transformacja obejmuje wiele form artystycznego wyrazu.

Dziea wizualne

Kilku mioników przemian swobodnie oddaje si rysowaniu i malowaniu. Jeli nie ma dokadnej nazwy, aby zakwalifikowa pojedynczy rysunek, który zawiera transformacj, spoeczno anglojzyczna nazywa sekwencj ( "sekwencja" w jzyku francuskim) seri obrazów przedstawiajcych transformacj krok po kroku. Ta moe zawiera bardziej rozbudowan histori (co czyni j bardzo podobn do komiksów). W przypadku samych rysunków zdarza si równie, e autor obrazu docza do niego mniej lub bardziej szczegóowy opis (lub nawet opowie), aby opisa przemian.

Sztuki literackie

Chocia prawie adna powie, sztuka czy opowiadanie nie moe by bezporednio powizane z TF, istniej strony oferujce odwiedzajcym moliwo napisania opowiada, powieci lub scenariuszy przedstawiajcych transformacj. Chocia prawie adna cile francuskojzyczna strona nie oferuje tego rodzaju usug, s one stosunkowo dobrze ugruntowane w jzyku angielskim, gdzie mona zakwalifikowa te teksty   TF Stories   (dosownie Histoires de Transformation ). Historie te mog przybiera róne formy, od opowiada po powieci, i mog by skierowane zarówno do modych odbiorców, jak i dorosych czytelników.

Sztuka fotograficzna

S te fotomontae lub filmy wideo wykonane przez amatorów. Odnotujemy take kolekcje duej liczby przeksztace obecnych w filmach czy bajkach.

Uwagi i referencje

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Metamorfoza (fantazja), były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Metamorfoza (fantazja) i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Metamorfoza (fantazja) na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Dariusz Nowicki

Minęło trochę czasu odkąd widziałem artykuł o zmiennej napisany w tak dydaktyczny sposób. Podoba mi się.

Stefan Kaczyński

Ten wpis na Metamorfoza (fantazja) sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Gerard Sobczak

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Metamorfoza (fantazja), są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.

Karol Skrzypczak

Artykuł o Metamorfoza (fantazja) jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.