Mapowanie genetyczneInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Mapowanie genetyczne, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Mapowanie genetyczne. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Mapowanie genetyczne, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Mapowanie genetyczne. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Mapowanie genetyczne poniżej. Jeśli informacje o Mapowanie genetyczne, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Mapowanie genetyczne jest wykonanie na karcie jest zlokalizowane okoo si gen lub szerok podstaw na genomu cakowitej. Mówic bardziej ogólnie, jest to okrelenie pozycji locus ( genu lub markera genetycznego ) na chromosomie jako funkcja szybkoci rekombinacji genetycznej . Jednostk odlegoci jest centymorgan (cM).

Cel mapowania genetycznego

Czynno mapowania obejmuje okrelenie wzgldnych pozycji loci (genów lub sekwencji DNA) na chromosomie . Mapy powiza uzyskuje si na podstawie czstotliwoci rekombinacji midzy loci . Mapy fizyczne uzyskuje si na ogó przy uyciu hybrydyzacji in situ fragmentów DNA sklonowanych z chromosomami metafazowymi lub przy uyciu hybryd somatycznych lub hybryd napromieniowanych.

Historia mapowania genetycznego

Pierwsza mapa genetyczna zostaa wykonana w 1913 roku przez Thomas Hunt Morgan i Alfred Sturtevant na chromosomie X z Drosophila . Pierwsz zmapowan rolin bya kukurydza w 1935 roku przy uyciu techniki markerów fenotypowych. Technika znakowania molekularnego jest znacznie nowsza.

Rodzaje kart

Mapa bdca diagramem przedstawiajcym wzgldne pooenie loci na chromosomie i odlegoci midzy nimi wyróniamy nastpujce typy map:

  • Mapa genetyczna to liniowe wyrównanie genów na chromosomie na podstawie czstotliwoci rekombinacji (mapa sprze) lub lokalizacji fizycznej (mapa fizyczna lub chromosomalna). Terminy mapa czynnikowa lub mapa statystyczna s czsto uywane jako synonimy mapy genetycznej. Mapa genetyczna jest równie nazywana map rekombinacji mejotycznej .
  • Mapa powiza to diagram liniowy lub koowy przedstawiajcy wzgldne pozycje genów na chromosomie, które s okrelane przez frakcj rekombinacji.
  • Mapa fizyczna lub mapa chromosomów zawiera wskazanie separacji, w parach zasad (czsto w skrócie bp ), pomidzy parami poczonych loci.
  • Mapa restrykcyjna przedstawia liniowe rozmieszczenie miejsc rozpoznawanych przez endonukleazy restrykcyjne wzdu czsteczki DNA .
  • Mapa optyczny umoliwia wizualizacj genomowego lub chromosomalne kompozycj na bardziej ogóln skal ni sekwencjonowanie.

W cytologiczne mapy genów zwizanych z mutacjami mona przy pewnych mutacji chromosomalnych ma podoe, które mona wykry za pomoc barwienia techniki paski chromosomów.

Rodzaje map

Mapowanie porównawcza jest porównanie pooenia genów i markerów na mapie chromosomu pomidzy gatunkami . W porównaniach midzy blisko spokrewnionymi gatunkami znajdujemy wysoki stopie ochrony:

  • kolinearno: zjawisko, dziki któremu zachowana jest kolejno genów midzy rónymi gatunkami.
  • od synteni  : jednoczesn obecnoci na tym samym chromosomie locus dwa lub wicej, niezalenie od ich powizania genetycznej. Pojcie syntenii jest coraz czciej uywane do opisania zachowania kolejnoci genów midzy dwoma spokrewnionymi gatunkami.

W takim przypadku lokalizacj kilku genów mona przewidzie za pomoc modelu danych. Porównania midzy odlegymi filogenetycznie gatunkami ujawniaj wzrost utraty syntenii.

Mapowanie S1 jest sposób charakteryzowania posttranscriptionelles zmian w RNA ( splicing z intronami , etc.) przez hybrydyzacj z RNA z DNA jednoniciowy i traktowanie nukleaz S1.

Uwagi i odniesienia

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Mapowanie genetyczne, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Mapowanie genetyczne i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Mapowanie genetyczne na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Julian Niemiec

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Milena Lisowski

Ten wpis na Mapowanie genetyczne pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Sonia Kurowski

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Hanna Czajkowski

Ładny artykuł z _zmienna.