Lista krajów na wiecieInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Lista krajów na wiecie, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Lista krajów na wiecie. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Lista krajów na wiecie, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Lista krajów na wiecie. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Lista krajów na wiecie poniżej. Jeśli informacje o Lista krajów na wiecie, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Ta strona zawiera list krajów wiata , niezalenie od ich statusu: uznane przez ONZ , przez jeden lub wicej innych krajów, a nawet samozwacze.

Wymienione kraje

W wielu publikacjach wymieniono kraje na wiecie, ale nie wszystkie stosuj te same kryteria, czy uwzgldnia dany kraj. Powszechnym, ale niejasnym kryterium jest uznanie kraju przez spoeczno midzynarodow , w szczególnoci uznanie przez ONZ, która liczy 193 pastwa czonkowskie i uznaje cztery pastwa nieczonkowskie (w tym dwa posiadajce status staych obserwatorów).

Te cztery pastwa nieczonkowskie to Watykan (stay obserwator od 1964 r.), Pastwo Palestyna (stay obserwator od 2012 r.) oraz Wyspy Cooka i Niue , dwa terytoria wyspiarskie w wolnym stowarzyszeniu z Now Zelandi .

Sze krajów jest uznanych przez co najmniej jedno pastwo czonkowskie ONZ bez uznania przez ONZ: Kosowo , Saharyjska Arabska Republika Demokratyczna , Republika Chiska (Tajwan), Abchazja , Osetia Poudniowa , Turecka Republika Pónocnego Cypru . Ponadto Modawska Republika Naddniestrza i Republika Górskiego Karabachu uznaj si nawzajem i s uznawane przez Oseti Poudniow i Abchazj . Ukraiski kryzys doprowadzi do powstania dwóch nierozpoznanych podmiotów , az Donieck Republiki Ludowej a Republiki Ludowej ugask . Wreszcie, de facto niepodlege terytorium od 1990 r. równie nie jest uznawane przez aden kraj, Republik Somalilandu .

Gdy Tajwan znajduje si na licie, czsto towarzyszy mu ostrzeenie, e lista jest nieoficjalna lub e Tajwan nie jest uznawany. Rzeczywicie, status Tajwanu jest szczególny, poniewa Chiska Republika Ludowa wymaga uznania zasady jednych Chin przez kraje, które chc utrzymywa z ni stosunki dyplomatyczne.

Pastwa, których suwerenno jest kwestionowana

Pojawiaj si tu tylko pastwa, które speniaj kryteria Konwencji Montevideo z 1933 r. o prawach i obowizkach pastw.

Pastwa uznane przez ONZ, ale nieuznawane przez co najmniej jedno pastwo

Pastwa nieuznawane przez ONZ, ale uznawane przez co najmniej jednego czonka ONZ

Pastwa uznane przez adne pastwo czonkowskie ONZ, ale uznane przez co najmniej jedno pastwo uznane przez pastwo czonkowskie ONZ

Inne de facto niepodlege pastwa

Terytoria te s de facto niepodlege, ale nie s uznawane za niepodlege ani przez ONZ , ani adne pastwo czonkowskie ONZ, ani adne pastwo uznane przez pastwo czonkowskie ONZ: suwerenno nad terytoriami kontrolowanymi nie istnieje. czasu lub przez inne terytoria w tej samej konfiguracji. W duej mierze wymykaj si spod kontroli pastwa, które oficjalnie sprawuje swoj suwerenno i maj de facto autonomi w zakresie wasnych instytucji i symboli.

Toponimia: krótkie i dugie nazwy form

Wikszo krajów ma dwie nazwy: nazw krótk i dug.

Krótka forma to nazwa zwyczajowa, na przykad   Belgia  . Znajduje zastosowanie w yciu codziennym, nauczaniu i kartografii .

Duga forma zwykle wskazuje na form rzdu pastwa, na przykad królestwo Belgii  . Jest uywany w oficjalnych aktach pastw: konstytucji, ustawodawstwie, traktatach, protokoach, aktach notarialnych itp. Wykorzystywany jest równie w publikacjach formalnych i przemówieniach . Duga forma moe opiera si wycznie na przesankach historycznych. Tak jest w przypadku Szwajcarii, która zachowaa oficjaln nazw   Konfederacja Szwajcarska  , chocia w 1848 r . porzucia status konfederacji, by sta si pastwem federalnym . Zdarza si równie, e w jzyku potocznym czciej uywa si nazwy dugiej ni formy krótkiej. Tak byo zwaszcza w przypadku Czech , których krótka nazwa Czechy przez dugi czas bya mao uywana.

Kilka krajów ma tylko jedn form nazwy, albo krótk, jak Kanada, albo dug, jak Republika Dominikany .

Lista krajów

Lista gówna

Ta lista obejmuje 197 stanów uznanych przez ONZ  :

Skróty uyte na poniszej licie znajduj si w odpowiedniej sekcji .

W

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Afganistan Afganistan (m) ( CNT , L , MOP, ONZ, PR, SQ , SS , EU)
s Afganistanie (PR)
Islamska Republika Afganistanu Afganistanu ( L )
Flaga: Republika Poudniowej Afryki Republika Poudniowej Afryki (f) Republika Poudniowej Afryki ( CNT , L , PRM, SS , UE)
w Republice Poudniowej Afryki (MOP, ONZ, SQ)
Flaga: Albania Albania (f) Republiki Albanii (PRM)
Flaga: Algieria Algieria (f) Demokratycznej Republiki Algierii (MOP, ONZ, PR, SQ , SS , UE)
przez Ludowo-Demokratyczna Republika Algieria ( CNT ) Demokratycznej i popularna Republiki Algierii ( L )
Flaga: Niemcy Niemcy (F) Republika Federalna Niemiec
Flaga: Andora Andora (F) Andora ( L )
Ksistwo Andory ( Lm , RPM)
Flaga: Angola Angola (m) Republika Angoli (PRM)
Flaga: Antigua i Barbuda Antigua i Barbuda (f)
Flaga: Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska (f) Królestwo Arabii Saudyjskiej ( Lm , PRM)
Flaga: Argentyna Argentyna (f) Republika Argentyska ( CNT , L , MOP, ONZ, RA, SS , SQ , EU)
to prowincje Río Zjednoczone La Plata Konfederacja Argentyska z argentyskiej Nation

Flaga: Armenia Armenia (f) Republika Armenii (PRM)
Flaga: Australia Australia (f) Commonwealth of Australia ( CNT , UE) Commonwealth of Australia (RZS) jest Australia ( L , MOP, ONZ, SQ , SS )

Flaga: Austria Austria (F) Republika Austrii (PRM)
Flaga: Azerbejdan Azerbejdan (m) Republika Azerbejdanu Republiki Azerbejdanu (PR)

b

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Bahamy z Bahamas (f.pl.) Wspólnota Bahamów
Flaga: Bahrajn Bahrajn (m) Królestwo Bahrajnu ( Lm )
Flaga: Bangladesz Bangladesz przez Republika Ludowa Bangladeszu
Flaga: Barbados Barbados
Flaga: Belgia Belgia Królestwo Belgii ( Lm )
Flaga: Belize Belize ( CNT , L , MOP, ONZ, RA, SS , SQ , UE) Belize ( CNT , PR)
Flaga: Benin Benin Republika Beninu (PRM)
Flaga: Bhutan Bhutan ( CNT , L , MOP, ONZ, RA, SS , SQ , UE) Bhutan (PR)
Królestwo Bhutanu ( CNT , L , MOP, ONZ, PR, SS , SQ , UE)
Druk Yul (PR)
Flaga: Biaoru Biaoru (MOP, ONZ, SQ, SS )
z Biaorusi ( CNT , L , PR, UE)
Republika Biaorusi (MOP, ONZ, SQ, SS ) Republika Biaorusi ( CNT , L , PRM, UE)
Flaga: Birma Birma ( CNT , L , PR)
na Myanmar (MOP, ONZ, SQ , SS )
Myanmar / Birma (UE)
Unii Birmy (PR)
Republika Unii Birmy ( CNT ) Republika Zwizku Myanmar ( L , MOP, ONZ, SQ , SS ) Birma (PR) Myanmar / Birma (UE)


Flaga: Boliwia Boliwia ( CNT , L , PR, SS , UE)
do Boliwii (Plurinational Stanu) (ONZ, MOP, SQ )
Wielonarodowe Pastwo Boliwii ( CNT , ONZ, MOP, L , PR, SQ , UE) Wielonarodowe Pastwo Boliwii ( SS )
Flaga: Bonia i Hercegowina Bonia i Hercegowina
do Boni i Hercegowiny ( SS )
Bonia i Hercegowina ( CNT , MOP, ONZ, SQ , UE) Bonia i Hercegowina ( SS ) z Boni i Hercegowiny ( L ) Republika Boni i Hercegowiny (PR) w Republice Boni i Hercegowiny (PR)Flaga: Botswana Botswana Republiki Botswany (PRM)
Flaga: Brazylia Brazylia Federacyjna Republika Brazylii
Flaga: Brunei Brunei ( CNT , UE, PR)
Brunei ( L ) Brunei Darussalam (MOP, ONZ, SQ , SS )
Brunei Darussalam (MOP, ONZ, SQ ) Brunei Darussalam ( CNT , UE) Pastwo Brunei Darussalam ( L ) z Pastwa Brunei Darussalam ( SS ) w Brunei (PR)Flaga: Bugaria Bugaria Republika Bugarii (PRM)
Flaga: Burkina Faso Burkina ( CNT , ONZ, L , UE)
na Burkina Faso ( L , MOP, PR, SQ , SS )
Burkina Faso Republika Burkina ( L )
Flaga: Burundi Burundi Republika Burundi (PRM)

VS

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Kamboda Kamboda Królestwo Kambody ( Lm , PRM)
Flaga: Kamerun Kamerun Republika Kamerunu (PRM)
Flaga: Kanada Kanada
Flaga: Republika Zielonego Przyldka Cape Verde ( CNT , PR, UE)
na Wyspy Zielonego Przyldka ( L )
Cabo Verde (MOP, ONZ, SQ , SS )
Republika Zielonego Przyldka ( CNT , L , PRM, EU) Republika Cabo Verde (MOP, ONZ, SQ ) w Republice Cabo Verde ( SS )

Flaga: Republika rodkowoafrykaska Republika rodkowoafrykaska ( L , MOP, ONZ, PR, SS , SQ , UE) Republika rodkowoafrykaska ( CNT , L , PR)
Republika rodkowoafrykaska ( CNT , L , MOP, ONZ, PR, SS , SQ , UE) Republika rodkowoafrykaska ( L , PR)
Flaga: Chile Chile Republika Chile (PRM)
Flaga: Chiny (Republika Ludowa) Chiny przez Republiki Ludowej
Flaga: Cypr Cypr (f) Republiki Cypryjskiej (PRM)
Flaga: Kolumbia brytyjski Republiki Kolumbii (PRM)
Flaga: Komory Komory (f.pl.) Zwizku Komorów
Flaga: Kongo-Brazzaville Kongo Kongo (Brazzaville) ( SS )
Republika Konga (PRM)
Flaga: Demokratyczna Republika Konga Demokratyczna Republika Konga ( STP , L , MOP, ONZ, SQ , UE) Kongo (PR) Kongo - Kinszasa (PR) Kongo (Kinszasa) ( SS )


Demokratyczna Republika Konga (PRM)
Flaga: Wyspy Cooka na Wyspy Cooka (f.pl.) ( Lm )
Flaga: Korea Pónocna Korea Pónocna ( CNT , L , PR UE) Demokratyczna Republika Ludowo ( L , MOP, ONZ, SQ ) do Korei (North) ( SS )

przez Republika Ludowo-Demokratyczna Korei
Flaga: Korea Poudniowa Korea Poudniowa ( CNT , L , PR UE) Republika Korei ( L , MOP, ONZ, SQ ) do Korei (Poudnie) ( SS )

Republika Korei (PRM)
Flaga: Kostaryka Kostaryka Republika Kostaryki (PRM)
Flaga: Wybrzee Koci Soniowej Wybrzee Koci Soniowej Republiki Wybrzea Koci Soniowej (PRM)
Flaga: Chorwacja Chorwacja Republika Chorwacji (PRM)
Flaga: Kuba Kuba (f) Republika Kuby (PRM)

re

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Dania Dania Królestwo Danii ( CNT , Lm , MOP, ONZ, PRM, SQ) Królestwo Danii ( SS , UE)
Flaga: Dibuti Dibuti (m) Republika Dibuti ( L )
Republika Dibuti (PRM)
Flaga: Dominikana Dominikana ( CNTp ) Dominikana
Flaga: Dominika Dominique
Dominique ( L )
Wspólnota Dominiki ( CNT , L , ONZ, SQ , EU) Wspólnota Dominiki (ILO, SS ) Wspólnota Dominiki (PR)

mi

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Egipt Egipt (f) Arabskiej Republiki Egiptu
Flaga: Zjednoczone Emiraty Arabskie Zjednoczone Emiraty Arabskie (m.pl.) Federacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich (PR)
Flaga: Ekwador Ekwador (m) Republiki Ekwadoru ( L , MOP, ONZ, SQ , SS , EU) Republiki Ekwadoru ( CNT , PR)
Flaga: Erytrea Erytrea (f) Pastwo Erytrea ( CNT , L , SQ , SS , UE)
w Erytrei (MOP, ONZ) Republika Erytrei (PR)
Flaga: Hiszpania Hiszpania (f) Królestwo Hiszpanii ( Lm , PRM)
Flaga: Estonia Estonia (f) Republiki Estoskiej (PRM)
Flaga: Eswatini Eswatini (M) (MOP UN, SS , U , UE) Eswatini (CELF) Suazi (BTB, CNT , l , OLF, PR SQ ) Ngwane (PR)


Królestwo Eswatini (MOP, ONZ, SS , EU) Królestwo Suazi ( CNT , Lm , PR, SQ )
Flaga: Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone (m.pl.) ( CNT , L , OIT, SS , UE) Stany Zjednoczone Ameryki (ONZ, PR, SQ )
Stany Zjednoczone Ameryki
Flaga: Etiopia Etiopia (f) Federalna Demokratyczna Republika Etiopii ( CNT , L , EU) Federalna Demokratyczna Republika Etiopii (MOP, ONZ, SQ , SS ) Ethiopian Republika (PR)

fa

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Fidi Fidi (f.pl.) ( CNT , MOP, ONZ, SQ , SS , UE) Fidi ( L , PR) z Wysp Fidi (PR)

Republika Fidi ( CNT , L , PRM, SQ , SS , UE) Republika Wysp Fidi (MOP, ONZ)
Flaga: Finlandia Finlandia Republika Finlandii (PRM)
Flaga: Francja Francja Republiki Francuskiej

sol

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Gabon Gabon Republika Gabonu
Flaga: Gambia Gambia Republiki Gambii (PRM)
Flaga: Gruzja Georgia Georgia Republic of Georgia ( L )
Flaga: Ghana Ghana Republiki Ghany (PRM)
Flaga: Grecja grecki Republika Grecka
Flaga: Grenada Granada Grenada
Grenada (PR)
Flaga: Gwatemala Gwatemala ( CNT , L , MOP, ONZ, PR, SQ , SS , UE)
w sprawie Gwatemali ( CNT , PR)
Republika Gwatemali ( CNT , L , MOP, ONZ, SQ , SS , EU) Republika Gwatemali (CNT, PR)
Flaga: Gwinea Gwinea Republiki Gwinei (PRM)
Flaga: Gwinea Bissau Gwinea Bissau ( CNT , L , MOP, ONZ, PR, SQ , SS , UE) Gwinea Bissau (CNT PR)
Republiki Gwinei Bissau ( CNT , L , MOP, ONZ, SQ , SS , UE)
w Republice Gwinei Bissau (CNT, PR)
Flaga: Gwinea Równikowa Gwinea Równikowa
do Gwinei Równikowej (PR)
Republika Gwinei Równikowej Republiki Gwinei Równikowej (PR)
Flaga: Gujana Gujana Republika Gujany ( CNT , ONZ, PR, SS , UE) Republika Gujany ( L ) Republiki Gujany (ILO, SQ)

H

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Haiti Haiti (m) Republika Haiti (PRM)
Flaga: Honduras Honduras Republika Hondurasu (PRM)
Flaga: Wgry Wgry
Wgry (MOP)
Wgry
Wgry (MOP)

ja

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Indie Indie (f) Republika Indii
Flaga: Indonezja Indonezja (f) Republiki Indonezji (PRM)
Flaga: Irak w Iraku (M) ( CNT , L , PR, SS )
s Irak ( L , MOP, ONZ, PR, SQ , UE)
Republika Iraku ( CNT , PRM, SS ) Republika Iraku ( L , MOP, ONZ, SQ , UE)
Flaga: Iran Iran (m) ( CNT , L , PR, SS , EU),
Iran (Islamska Republika) (MOP, ONZ, SQ )
Islamska Republika Iranu
Flaga: Irlandia irlandzki (f) irlandzki ( CNT , L , MOP, ONZ, SQ , SS , UE) Irlandia (PR) Irish Free State (PR)

Flaga: Islandia Islandii (f) Republika Islandii ( CNT , L , MOP, ONZ, PRM, SQ , SS )
s Islandia (UE)
Flaga: Izrael Izrael (m) pastwo Izrael
Flaga: Wochy Wochy (F) Republika Woska

jot

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Jamajka Jamajka
Flaga: Japonia Japonia Japonia ( CNT , L , MOP, ONZ, RA, SS , SQ , EU)
s State of Japan
Flaga: Jordania Jordan Jordaskie Królestwo Jordanii ( Lm )

K

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Kazachstan Kazachstan ( CNT , L , MOP, ONZ, PR, SQ , SS , UE)
w sprawie Kazachstanu ( L )
Republika Kazachstanu (PRM)
Flaga: Kenia Kenia Republika Kenii (PRM)
Flaga: Kirgistan Kirgistan ( CNT , PR) Kirgistan ( L , MOP, ONZ, PR, SQ , SS ) Kirgistan ( CNT , L , PR, UE)

Kirgistan
Flaga: Kiribati Kiribati (f) ( L , MOP, ONZ, SQ , SS , UE) Kiribati ( CNT , PR)
Republika Kiribati ( L , MOP, ONZ, SQ , SS , EU) Republika Kiribati ( CNT , PRM)
Flaga: Kuwejt Kuwejt ( CNT , L , MOP, ONZ, PR, SQ , SS , UE)
na Kuwejt (PR)
Pastwo Kuwejtu

L

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Laos Laos ( CNT , L , PR, SS , UE)
w Demokratycznej Republice Ludowo (MOP, ONZ, SQ )
w Republice Ludowo-Demokratycznej
Flaga: Lesotho Lesotho Królestwa Lesotho ( Lm , PRM)
Flaga: otwa otwa Republiki otewskiej
Flaga: Liban Liban Republika Libaska
Flaga: Liberia Liberia ( CNT , MOP, ONZ, PR, SQ , SS )
na Liberii ( CNT , L , PR, UE)
Republiki Liberii ( CNT , MOP, ONZ, PR, SQ , SS ) Republiki Liberii ( CNT , L , UE)
Flaga: Libia Libia ( CNT , UE)
Libia (MOP, ONZ)
State of Libya ( CNT , ONZ, UE, SS )
Libia (ILO, SQ )
Flaga: Liechtenstein Liechtenstein Ksistwo Liechtensteinu ( CNT , Lm , ONZ, PRM, SQ) Ksistwo Liechtensteinu (MOP, SS , UE)
Flaga: Litwa Litwa Republiki Litewskiej (PRM)
Flaga: Luksemburg Luksemburg Wielkie Ksistwo Luksemburga ( CNT , ONZ, SQ , SS , UE) Wielkie Ksistwo Luksemburga ( L , PRM) Wielkie Ksistwo Luksemburga (OIT)

M

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Macedonia Pónocna Macedonia Pónocna ( CNT , ONZ, MOP, UE, SS ) Republika Pónocnej Macedonii ( CNT , ONZ, MOP, UE, SS )
Flaga: Madagaskar Madagaskar (f) Republiki Madagaskaru
Flaga: Malezja Malezja Federacja Malezji (PR)
Malezja ( CNT , MOP, ONZ, SQ , SS , UE) Federacja Malezji ( L , PR)
Flaga: Malawi Malawi Republika Malawi (PRM)
Flaga: Malediwy Malediwy (f.pl.)
na Wyspach Malediwy ( L )
Republika Malediwów (PRM)
Flaga: Mali Mali Republika Mali (PRM)
Flaga: Malta Malta (f) Republiki Malty (PRM)
Flaga: Maroko Maroko Królestwem Maroka ( Lm , PRM)
Flaga: Wyspy Marshalla Marshall (f.pl.) ( CNT )
na Wyspy Marshalla ( Lm , Pan MOP, ONZ, PRM, SQ , SS , UE)
na Wyspy Marshalla (PR)
Republika Wysp Marshalla ( CNT , ONZ, SQ , SS , UE) Republika Wysp Marshalla ( L , MOP, PR)
Flaga: Mauritius Mauritius (f) Republika Mauritiusu (PRM)
Flaga: Mauretania Mauretania Islamska Republika Mauretanii
Flaga: Meksyk Meksyk Meksykaskie Stany Zjednoczone ( CNT ) Meksykaskie Stany Zjednoczone ( SS , UE) Meksykaskie Stany Zjednoczone ( L , MOP, ONZ, SQ) Meksykaskie Stany Zjednoczone (PR)


Flaga: Mikronezja Mikronezja ( CNT , MOP, PR, SS , UE) Mikronezja ( L , ONUp , SQP )
Mikronezja
Flaga: Modawia Modawia ( CNT , L , PR UE) Republika Modowy (MOP, ONZ, SQ ) Modawia ( SS )

Republika Modowy ( CNT , L , PRM, EU) Republika Modowy (MOP, ONZ, SQ , SS )
Flaga: Monako Monako (m) principality Monako (PR)
Ksistwo Monako ( Lm , RPM)
Flaga: Mongolia Mongolia
Flaga: Czarnogóra Czarnogóra Czarnogóra Republika Czarnogóry (MOP)
Flaga: Mozambik Mozambik Republika Mozambiku (PRM)

NIE

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Namibia Namibia Republika Namibii (PRM)
Flaga: Nauru Nauru Republika Nauru (PRM)
Flaga Nepalu Nepal Federalna Demokratyczna Republika Nepalu ( CNT , L, UE) Federalna Demokratyczna Republika Nepalu (MOP, ONZ, SQ , SS ) w Republice Nepalu (PR)

Flaga: Nikaragua Nikaragua Republiki Nikaragui
The Nikaragui (PR)
Flaga: Niger Niger Republika Nigru (PRM)
Flaga: Nigeria Nigeria (BTB CELF, CNT , MOP, ONZ, OLF, PR, SQ , SS ) Nigeria ( CNT , L , PR, U , UE)
Republika Federalna Nigerii ( CNT , MOP, ONZ, PR, SQ , SS ) Republika Federalna Nigerii ( CNT , L , UE)
Flaga: Niue Niue (f) ( CNT , L , SQ , EU)
Niue (ILO, SS )
Savage ( L )
Niue ( CNT , L , SQ , UE) Republika Niue (MOP) Savage ( L )


Flaga: Norwegia Norwegia Królestwo Norwegii ( Lm , PRM)
Flaga: Nowa Zelandia Nowa Zelandia

O

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Oman Oman oman (M) (MOP)
Oman ( Lm , RPM)
Flaga: Uganda Uganda (m) Republika Ugandy ( CNT , PR UE) Republika Ugandy ( L , MOP, ONZ, SQ , SS )
Flaga: Uzbekistan Uzbekistan (m) Republiki Uzbekistanu (PRM)

P

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Pakistan Pakistan ( CNT , L , MOP, ONZ, PR, SQ , SS , UE) Pakistanu (PR)
Islamskiej Republiki Pakistanu
Flaga: Palau Palau (f.pl.) ( CNT , L , ONZ, PR, UE)
Palau (ILO, SQ , SS )
Palau ( L , PR)
Belau ( L , PR)
Republika Palau
Flaga: Palestyna Palestyna State of Palestine
na palestyskich okupowanych terytorium (MOP) terytorium pod Autonomii Palestyskiej (MOP)
Flaga: Panama Panama (CNT, MOP, ONZ, SQ , SS , UE)
na Panamy ( L , PR)
Republika Panamy ( CNT , MOP, ONZ, SQ , SS , EU) Republika Panamy ( L ) Republika Panamy (PR)

Flaga: Papua Nowa Gwinea Papua Nowa Gwinea
do Papua - Nowa Gwinea (UE)
Papua Nowa Gwinea ( L , MOP, PR, SS ) Niezalene Pastwo Papui-Nowej Gwinei ( CNT , ONZ, SQ) do niezalenego pastwa Papui - Nowej Gwinei (UE)

Flaga: Paragwaj Paragwaj Republika Paragwaju (PRM)
Flaga: Holandia Holandia (m.pl.) Królestwo Niderlandów ( CNT , MOP, ONZ, PRM, SQ , SS , UE) Holandia ( L )
Flaga: Peru Peru Republiki Peru (PRM)
Flaga: Filipiny Filipiny (f.pl.) Republiki Filipin (PRM)
Flaga: Polska Polska Rzeczypospolitej Polskiej (PRM)
Flaga: Portugalia Portugalia Republika Portugalska

Q

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Katar Katar ( CNT , L , MOP, ONZ, PR, SQ , SS , UE)
na Katarze (PR)
State of Qatar

R

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Rumunia Rumunia
Flaga: Wielka Brytania Wielka Brytania ( CNT , MOP, SS , UE) Wielka Brytania ( L , PR) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pónocnej (UN SQ )

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pónocnej ( ONUp )
Flaga: Rosja rosyjski ( CNT , L , PR, SS , UE) Federacji Rosyjskiej (MOP, ONZ, SQ)
Federacji Rosyjskiej (PRM)
Flaga: Rwanda Rwanda Republika Rwandy ( L , OIT) Republika Rwandy ( CNT , ONZ, PR, SQ , SS , UE)

S

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Saint Kitts i Nevis Saint Kitts i Nevis (m) ( CNT , EU)
Saint Kitts i Nevis ( L , ILO, UN, PR, SQ , SS )
Saint Christopher i Nevis (PR)
Federacja Saint Kitts i Nevis ( CNT , PR, UE)
w Federacji Saint Kitts i Nevis ( L , SS ),
Saint Kitts i Nevis (MOP, ONZ, SQ )
Flaga: w. ucja w. ucja (f)
Flaga: San Marino San Marino (m) Republika San Marino (PRM)
Flaga: Saint Vincent i Grenadyny Saint Vincent i Grenadyny (m) (ILO, UN, SQ , SS )
Saint Vincent i Grenadyny ( CNT , L , PR, UE)
Saint Vincent i Grenadyny (ILO, UN, SQ , SS )
Saint Vincent i Grenadyny ( CNT , L , PR, UE)
Flaga: Wyspy Salomona na Wyspy Salomona (f.pl.) ( Lm , OITm, ONZ, PRM, SQ , SS , UE)
, e Solomon ( CNT )
na Wyspy Salomona ( Lm , MOP Pan, PRM)
Flaga: Salwador Salvador ( CNT , L , PR)
Salwador (MOP, ONZ, SQ , SS )
s Salwador (UE)
Republika Salwadoru ( CNT , L , PRM)
w Republice Salwadoru (MOP, SQ , SS , UE)
Flaga: Samoa Samoa (f.pl.) ( CNT , PR) Samoa (MOP, ONZ, SS , UE) Samoa ( L )

Niezalene Pastwo Samoa ( CNT , PR) Niezalene Pastwo Samoa (MOP, ONZ, SQ , SS , UE) Samoa ( L )

Flaga: Wyspy witego Tomasza i Ksica Wyspy witego Tomasza i Ksica (f) ( CNT , ILO, UN, PR, SQ , SS , UE)
Wyspy witego Tomasza i Ksica ( L )
Wyspy witego Tomasza i Ksica (PR)
Republika Demokratyczna Sao Tome i Ksica Republika Demokratyczna Tomasza i Ksica ( L )
Flaga: Senegal Senegal Republiki Senegalu (PRM)
Flaga: Serbia Serbia Republika Serbii ( CNT , MOP, ONZ, SQ , SS , UE)
do Serbii ( L , PR)
Flaga: Seszele Seszelach (f.pl.) Republika Seszeli (PRM)
Flaga: Sierra Leone Sierra Leone Republiki Sierra Leone (PRM)
Flaga: Singapur Singapur (f) Republika Singapuru (PRM)
Flaga: Sowacja Sowacja Republika Sowacka
Flaga: Sowenia Sowenia Republiki Sowenii (PRM)
Flaga: Somalia Somalia Somalia ( L , PR) Somali Republika (MOP) Republika Federalna Somalii ( CNT , ONZ, SQ , SS , UE)

Flaga: Sudan Sudan Republika Sudanu (PRM)
Flaga Sudanu Poudniowego Sudan Poudniowy Republika Poudniowego Sudanu (PRM)
Flaga: Sri Lanka Sri Lanka (m) (ILO, ONZ, PR, UE)
na Sri Lance ( L , CNT)
Demokratyczna Socjalistyczna Republika Sri Lanka ( CNT , MOP, ONZ, PR, SQ , SS , UE)
w Demokratycznej Socjalistycznej Republiki Sri Lanki ( L )
Flaga: Szwecja Szwecja Królestwa Szwecji ( Lm , PRM)
Flaga: Szwajcaria Szwajcaria Konfederacj Szwajcarsk
Flaga: Surinam Surinam ( CNT , L , MOP, ONZ, PR, SQ , SS , UE)
na Surinamu ( L , PR)
Republika Surinamu (PRM)
Flaga: Syria Syria ( CNT , L , PR, SS , UE) Syria (MOP, ONZ, SQ)
Syria

T

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Tadykistan Tadykistan Republika Tadykistanu Republiki Tadykistanu (MOP)
Flaga: Tanzania Tanzania ( CNT , L , PR, SQ , SS , UE) Zjednoczonej Republiki Tanzanii (MOP, ONZ, SQ)
Zjednoczonej Republiki Tanzanii (NTC, L , PR UE) Zjednoczonej Republiki Tanzanii (MOP, ONZ, SQ , SS )
Flaga: Czad Czad Republika Czadu (PRM)
Flaga: Czechy Czechy (CELF CNT , ONZ, SQ , SS , UE) Czechy (BTB L , MOP, OLF, PR, U )
Czechy
Flaga: Tajlandia Tajlandia Królestwo Tajlandii (PRM)
Flaga: Timor Wschodni Timor East ( CNT , L , PR)
na Timorze Wschodnim (UE) Timor-Leste (MOP, ONZ, SQ , SS )
Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego ( CNT , L , PR)
w Demokratycznej Republice Timoru Wschodniego (UE) Demokratyczna Republika Timor-Leste (MOP, ONZ, SQ , SS )
Flaga: Togo Togo Republika Togo
Flaga: Tonga Tonga (f.pl.) Królestwo Tonga
Flaga: Trynidad i Tobago Trynidad i Tobago (BTB L , OLF, PR, U , EU)
do Trynidadu i Tobago (CELF CNT , ILO, UN)
Trynidad i Tobago ( U )
Republiki Trynidadu i Tobago
Flaga: Tunezja Tunezja Republika Tunezji Republika Tunezji ( L )
Flaga: Turkmenistan Turkmenistan ( CNT , L , MOP, ONZ, PR, SQ , SS , UE)
z Turkmenistanem (PR)
Turkmenistan Republik Turkmenistanu (PR)
Flaga: Turcja Turcja Republika Turcji ( CNT , L , SS , UE) Republika Turcji (MOP, ONZ, PR, SQ)
Flaga: Tuvalu Tuvalu (f.pl.) ( CNT , ONZ, PR, UE)
Tuvalu (m) ( L , ILO)
Tuvalu ( CNT , ONZ, UE)
Tuvalu (PR)
Tuvalu ( L , ILO)

U

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Ukraina Ukraina (f)
Flaga: Urugwaj Urugwaj (m) Wschodnia Republika Urugwaju

V

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Vanuatu Vanuatu ( CNT , ONZ, PR, UE)
Vanuatu ( L , ILO)
Republika Vanuatu ( CNT , PR, SQ , UE) Republika Vanuatu ( L , MOP, ONZ, SS )
Flaga: Watykan przez Watykan ( CNT )
w Stolicy Apostolskiej ( CNT , MOP, ONZ, UE)
s State of the Vatican City ( L , PR, SQ , UE) Watykan ( SS )
w Stolicy Apostolskiej (ONZ, UE)
s State of the Vatican City ( CNT , L , MOP, PR, SQ , SS , UE)
Flaga: Wenezuela Wenezuela ( CNT , L , PR, SQ , SS , UE)
w sprawie Wenezueli (CNT PR)
Wenezuela (Boliwariaskiej Republiki) (MOP, ONZ, SQ)
Boliwariaskiej Republiki Wenezueli ( CNT , L , ONZ, SQ , SS , UE) Boliwariaskiej Republiki Wenezueli (CNT, PR) Boliwariaskiej Republiki Wenezueli (MOP)

Flaga: Wietnam Wietnam ( CNT , L , UE)
w sprawie Wietnamu (MOP, ONZ, SQ)
na Wietnam ( CNT , PR, SS )
na Wietnam ( L , PR)
Socjalistyczna Republika Wietnamu ( CNT , L , PR, UE)
z Socjalistycznej Republiki Wietnamu (MOP, ONZ, SQ) Socjalistyczna Republika Wietnamu (CNT, PR, SS )

Tak

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Jemen Jemen Republiki Jemenu (PRM)

Z

Flaga Skrócona forma Duga forma
Flaga: Zambia Zambia Republika Zambii (PRM)
Flaga: Zimbabwe Zimbabwe Republiki Zimbabwe Republiki Zimbabwe (PR)

Zalenoci i terytoria o specjalnej suwerennoci

Specjalne zalenoci i terytoria suwerennoci to niesuwerenne zalenoci, posiadoci, terytoria samorzdne, spoecznoci i terytoria zamorskie, w tym Wyspy Cooka i Niue uznane przez ONZ za pastwa niebdce czonkami.

Niektóre z tych zalenoci, takie jak Gibraltar i Nowa Kaledonia , znajduj si na oficjalnej licie terytoriów, które maj zosta zdekolonizowane przez ONZ . Ta lista jest sama w sobie kwestionowana.

terytoria sporne

Ta sekcja jest oparta na wpisie Entities na stronie Uwagi i definicje w CIA World Factbook . Tutaj pojawiaj si terytoria, na których spoeczno midzynarodowa nie uznaje suwerennoci adnego niepodlegego pastwa (lista terytoriów spornych midzy kilkoma pastwami, ale na których powszechnie uznawana jest suwerenno jednego lub drugiego, patrz lista spornych lub okupowanych terytoria ).

Ewolucja liczby pastw na wiecie

Przed 1914

 • W Ameryce liczba stanów wzrosa do 11 w 1825 r., po wojnach o niepodlego. Nastpnie wystpiy pewne wahania przed stabilizujc si na poziomie 19 w 1865. Po niepodlego Kuby (1902) i Panamy (1903), wzrosa do 21 w 1914 roku, nie biorc pod uwag dwa dominia z Kanady. (1867) oraz Nowa Fundlandia (1907 ).
 • W zachodniej Azji Pówysep Arabski by okupowany przez wiele plemion i ksistw, z których wikszo bya mniej lub bardziej wasalami Wielkiej Brytanii lub Turcji . W Azji rodkowej, Rosja podbi ostatnie niezalene chanatów midzy 1865 i 1876. The British Indian imperium, które obejmowao Birmie od 1886 roku i Beludystan od 1887 roku, skutecznie sprawuje swoj wadz nad Afganistan , Nepal i Indie. Bhutanu . W Indochinach , Francja wykazaa swoj dominacj nad Annam (dzisiejszy Wietnam ), Kambody i Laosie midzy 1858 i 1893, podczas gdy kraje Malezji przyszed pod brytyjskim protektoratem midzy 1874 i 1909. pacyfikacji Indii niderlandzkim zakoczono midzy 1903 i 1908 wraz z aneksj ostatnich niezalenych królestw Acehu i Bali . Ostatecznie, po aneksji Korei przez Japoni w 1910 roku, Azja miaa tylko pi oficjalnie niepodlegych pastw: Chiny (gdzie kilka regionów, w tym Mongolia i Tybet , byy de facto poza kontrol rzdu centralnego), Japoni , Persj , Syjam i Turcja . Kilka z tych krajów byo jednak de facto pod protektoratem .
 • Ta sekcja nie zawiera nomenklatury wszystkich królestw, które istniay w Afryce przed penetracj europejsk, dlatego ich liczba nie jest jeszcze tutaj udokumentowana. Natomiast po ustanowieniu protektoratu francusko-hiszpaskiego nad Marokiem w 1912 r. kontynent afrykaski mia tylko dwa suwerenne pastwa: Imperium Etiopii i Liberii . Warto wspomnie o szczególnym przypadku niepodlegego pastwa Konga , majtku osobistego króla Belgów w latach 1885-1908 oraz Unii Poudniowoafrykaskiej , ukonstytuowanej w 1910 r. jako dominium brytyjskie.
 • W Oceanii ostatnie jakiekolwiek królestwa ( Hawaje , Samoa , Tonga ) utraciy niepodlego w latach 1889-1900. Natomiast Australia uzyskaa status dominium w 1901 roku, a Nowa Zelandia w 1907 roku.

Od 1914 do 1945

W 1914 r. czna liczba pastw uznanych powszechnie za niepodlege wynosia zatem 53, nie liczc dominiów ( Australii , Kanady , Nowej Zelandii , Nowej Fundlandii , Zwizku Poudniowej Afryki ), które stay si w peni suwerenne dopiero w 1931 r., a niektóre kraje le okrelony status ( Asir , Nejd , Jemen , Mongolia , Tybet ) lub faktycznie pod protektoratem brytyjskim ( Maskat i Oman , Afganistan , Nepal ).

Te 53 stany zostay podzielone w nastpujcy sposób:

Do koca 1932 r. liczba stanów wzrosa do 76 (lub 77, jeli uwzgldnimy nieuznawane przez wikszo stanów Manchoukuo):

W latach 1920-1937 63 stany (w tym Indie Brytyjskie ) przystpiy do Ligi Narodów (Ligi Narodów ), która zostaa oficjalnie rozwizana w 1946 roku, aby zrobi miejsce dla Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Od 1945

Do koca 1945 r. liczba stanów spada do 72, w nastpujcym podziale:

 • 4 w Afryce: Egipt, Etiopia, Liberia, Zwizek RPA;
 • 22 w Ameryce: Argentyna, Boliwia, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Ekwador, Stany Zjednoczone, Gwatemala, Haiti, Honduras, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Dominikana, Salwador, Urugwaj, Wenezuela ;
 • 13 w Azji: Afganistan, Arabia Saudyjska, Chiny, Irak, Iran (Persja), Japonia, Liban , Mongolia, Nepal, Syria , Tajlandia (Siam), Turcja, Jemen;
 • 31 w Europie: Albania, Niemcy, Andora, Austria, Belgia, Bugaria, Dania, Hiszpania, Finlandia, Francja, Grecja, Wgry, Irlandia, Islandia, Wochy, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Norwegia, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Wielka Brytania, San Marino, Szwecja, Szwajcaria, Czechosowacja, ZSRR, Watykan, Jugosawia (Niemcy i Austria s okupowane przez aliantów);
 • 2 w Oceanii: Australia, Nowa Zelandia.

W tym samym czasie liczba pastw czonkowskich ONZ wynosia 51, w tym Biaoru , Ukraina , Indie i Filipiny, które nie osigny jeszcze niezalenoci prawnej.

Nastpnie liczba niepodlegych pastw nadal rosa, zwaszcza pod wpywem dekolonizacji i rozpadu bloku sowieckiego. W ten sposób przeszo od 72 w 1945 do 197 w 2012 (data uznania pastwa Palestyna za pastwo niebdce czonkiem ONZ):

 • 88 w 1955 (5 w Afryce, 22 w Ameryce, 27 w Azji, 32 w Europie i 2 w Oceanii) w tym 76 czonków ONZ;
 • 156 w 1975 (48 w Afryce, 29 w Ameryce, 39 w Azji, 33 w Europie i 7 w Oceanii), w tym 144 czonków ONZ;
 • 197 uznanych przez ONZ w 2012 r. (54 w Afryce, 35 w Ameryce, 47 w Azji, 45 w Europie i 16 w Oceanii) w tym 193 czonków tej organizacji, która uznaje równie Wyspy Cooka, Niue, Pastwo Palestyna i Watykan jako pastwa nieczonkowskie. Wyspy Cooka i Niue s stanami wolnymi stowarzyszeniami z Now Zelandi. Watykan i Pastwo Palestyna maj status pastw obserwatorów przy ONZ.

Uwagi i referencje

Uwagi

 1. The Wyspy Cooka i Niue mie unikatowy status prawny na wiecie, e z States samorzdnoci ( samorzdn pastwowej ), swobodnie zwizany do Nowej Zelandii . Ta ostatnia zachowuje tylko jedn suwerenn funkcj , a mianowicie obron (ale nie polityk zagraniczn). Do Wyspy Cooka i Niue udostpni równie wspólne obywatelstwo z byym Powierniczej Power. Do Wyspy Cooka zostay uznane za niezalene w swoich spraw zagranicznych i uzyskay status pastwa niebdcego pastwem czonkowskim w 1992 roku przez ONZ , a nastpnie Niue zostaa przyznana w roku 1994.
  Te dwa ostatnie kraje mog skorzysta z wszystko pastw okrelone w Konwencji wiedeskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r.
 2. midzyinstytucjonalne Editorial Kod zacznik A5 Wykaz krajów (na dzie 9.3.2005) Urzdu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich stwierdza: Ta lista nie jest oficjalnym stanowiskiem usug wydawniczych tej pracy na personel Regulamin prawny lub polityka wymienionych podmiotów. "
 3. Wykaz nazwisk pastwowych Szwajcarski Federalny Departament Spraw Zagranicznych informuje o Chiskiej Republiki Ludowej  : Nie rozpoznany przez Rad Federaln.
 4. W ONZ reprezentowana jest Stolica Apostolska (diecezja rzymska, waciciel i rezydent Watykanu), a nie Watykan (pastwo, które administruje tym maym terytorium). Mimo e ich przywódca jest ten sam, ich paszporty s inne.
 5. Nazwa Republika Argentyska jest obecnie najczciej uywana i uywana przez wszystkie organy midzynarodowe. Jednak cztery wymienione tutaj nazwy s konstytucyjnie oficjalne. Wicej informacji na temat dominujcego historycznego uycia tych rónych nazw mona znale w artykule Konfederacja Argentyska .
 6. Ze zintegrowanym artykuem.
 7. Tumaczenie konstytucyjnej nazwy Nihon-koku / Nippon-koku , gdzie Japonia jest po prostu tumaczeniem Nihon / Nippon .
 8. Po upadku reimu Kaddafiego Le Petit Robert (2014) nadal podaje Wielki Ludowy i Socjalistyczny Libijski Arab Damahirij   jako dug form, a Larousse.fr (stan na 16 marca 2018 r.) Wielki Ludowy i Socjalistyczny Libijski Arab Republika .
 9. nazwa przyjta na Newpo wejciu w ycie porozumienia z Prespy , koczcego konflikt dyplomatyczny o nazw Macedonii .
  Larousse.fr nadal podaje (od 20 sierpnia 2019 r.) Macedonia jako krótk form i Bya Jugosowiaska Republika Macedonii jako dug form.

Bibliografia

 1. kraju i wiata stolice do 1 st stycznia 2006 , Komisja toponimii z Narodowego Instytutu Geograficznego (IGN)
 2. Pakistan Worldview Report 21 Wizyta w Azerbejdanie Senat Pakistanu Senacka Komisja Spraw Zagranicznych, 2008
 3. Nilufer Bakhtiyar: Dla Azerbejdanu Pakistan nie uznaje Armenii za kraj 13 wrzenia 2006 [14:03] - Today.Az
 4.   Konstytucja Chiskiej Republiki Ludowej   , baza Midzynarodowych traktatów i dokumentów dotyczcych praw czowieka (dostp 28 lutego 2008 r. )
 5. Dyrekcja Generalna Parlamentu Europejskiego Departament Polityki Zewntrznej Turcja i problem uznania Cypru 20 stycznia 2005
 6. CIA World Factbook,   Cypr   , Centralna Agencja Wywiadowcza ,(dostp 28 lutego 2008 )
 7.   Cypr istnieje bez uznania Turcji: prezydent   , XINHUA,(dostp 7 marca 2008 )
 8. Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego   http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.dofile=20800#search=%20Turkey Wpyw tureckich si zbrojnych na ustalanie agendy politycznej w Turcja, analizowana na podstawie pytania cypryjskiego   ( Archiwum Wikiwix Archive.is Google Que faire ) , 18 lutego 2008
 9. Rzd Izraela,   Izraelska Deklaracja Niepodlegoci   , Uniwersytet Yale ,(dostp 28 lutego 2008 )
 10.   Odpowiedz Online Book Chapter 1   , Mythsandfacts.org (dostp 25 czerwca 2010 )
 11.   Rezolucja Chartumska   , Rada ds. Stosunków Midzynarodowych
 12. (w) LK Singh , Foreign Exchange Management and Air Ticketing , Wydawnictwo Gyan,, 342  s. ( ISBN  978-81-8205-474-5 , czytaj online ) , s.  254
 13. Rzd Izraela,   Israel's Diplomatic Missions Abroad: Status of relations   , Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dostp 4 kwietnia 2011 )
 14.   Traktat o podstawowych stosunkach midzy Japoni a Republik Korei   (dostp 27 padziernika 2008 )
 15. (w) Deklaracja Niepodlegoci  " , Czas ,( przeczytaj online , skonsultowano 29 lutego 2008 )
 16. Scofield, David,   Podwójna rozmowa Seulu o zjednoczeniu   , Asia Times ,(dostp 29 lutego 2008 )
 17. Biblioteka Kongresu USA,   II wojna wiatowa i Korea   , Studia o kraju,(dostp 28 lutego 2008 )
 18. Sterngold, James,   Chiny, wspierajc Kore Pónocn, wycofuje si z Komisji Rozejmowej   , The New York Times ,(dostp 29 lutego 2008 )
 19.   Barbados, 32. stan, który nie uznaje ju Saharyjskiej Arabskiej Demokratycznej Republiki   , na JeuneAfrique.com ,(dostp 3 lutego 2020 r. )
 20. Rosja uznaje niepodlego Osetii Poudniowej i Abchazji , Le Point , 26 sierpnia 2008 r.
 21. Nikaragua: Prezydent Ortega uznaje Oseti Poudniow i Abchazj , Le Point , 3 wrzenia 2008 r.
 22. Osetia-Abchazja: Caracas, aby pomóc poszerzy rozpoznawalno (Chavez) , RIA Novosti , 10 wrzenia 2009.
 23.   Wyspa Nauru rozpoznaje Abchazj  
 24. Moskwa uznaje Oseti Poudniow i Abchazj , Le Figaro , 26 sierpnia 2008.
 25. Nikaragua rozpoznaje Oseti , Le Figaro , 3 wrzenia 2008.
 26. Wenezuela uznaje Abchazj i Oseti Poudniow , RIA Novosti , 10 wrzenia 2009 r.
 27. Osetia Poudniowa i Nauru nawizuj stosunki dyplomatyczne RIA Novosti , 16.12.2009 .
 28.   Koncepcja polityki zagranicznej Naddniestrzaskiej Republiki Modawskiej   (dostp 4 listopada 2017 )
 29. (ru)     , na http://www.abhazia.info/ (dostp 3 sierpnia 2011 r . ) .
 30. (RU) , î Ø ®  " na http://www.moldova.ru/ ,(dostp 15 czerwca 2010 ) .
 31. CNT / CNIG 2019
 32. http://www.senado.gov.ar/Constitucion/capitulo1
 33. (w) REGION: Wyspy Cooka stawia obywatelstwo Nowej Zelandii na pierwszym miejscu  " , Pacific Magazine  (w) ,( przeczytaj online )
 34.   UN THE WORLD DZI   [PDF]
 35. (w)   Suplement nr 8 Repertorium Praktyk Organów Narodów Zjednoczonych   [PDF] , s.  10
 36.   Szczegóy praktyki Sekretarza Generalnego jako depozytariusza traktatów wielostronnych  

Uyte odniesienia toponimiczne

Nazwy gównej listy krajów pochodz z nastpujcych dokumentów:

Uwaga  :

 1. Tylko wtedy, gdy nominay si róni, po kadym nominale (lub tylko nominau, który jest wyjtkiem) nastpuje skrót róda, które go nadaje (CNT, L, OIT, ONU, PR, SQ, SS, EU).
 2. Niektóre organizacje uywaj kilku rónych nazw dla tej samej jednostki, w którym to przypadku skrót wystpuje po kadej uytej nazwie.
 3. Le Petit Robert des wasnych rzeczowników zazwyczaj uywa maych liter w sowach republika; w ten sam sposób Larousse najczciej uywa maych liter dla okrelenia królestwo. Gdy jest to jedyna rónica, jest ona oznaczona liter m po skrócie: Lm lub PRm.
 4. Niektóre organizacje uywaj czci nazwy w nawiasach w swojej nomenklaturze; gdy jest to jedyna rónica, jest to oznaczone liter p po skrócie (na przykad ONUp).
 5. Artykuy przed nazwami podmiotów nie s podawane przez Institut de la statistique du Québec ani przez Federalny Urzd Statystyczny Szwajcarii.

Inne odniesienia toponimiczne

Zaczniki

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Lista krajów na wiecie, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Lista krajów na wiecie i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Lista krajów na wiecie na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Arkadiusz Barański

Artykuł o Lista krajów na wiecie jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Renata Nowakowski

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Lista krajów na wiecie, jest to bardzo dobra opcja.

Robert Rogowski

Informacje o zmiennej Lista krajów na wiecie są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Nina Augustyniak

W tym poście o Lista krajów na wiecie dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Dorota Piasecki

Ten artykuł o zmiennej Lista krajów na wiecie przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.