Ksika telefonicznaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Ksika telefoniczna, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Ksika telefoniczna. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Ksika telefoniczna, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Ksika telefoniczna. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Ksika telefoniczna poniżej. Jeśli informacje o Ksika telefoniczna, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Katalog jest lista , o katalog aktualizowany kadego roku, który przynosi informacje razem (nazwa, adres, dane kontaktowe, itp) na czonków stowarzyszenia, firmy, instytucji edukacyjnych, organizacji zawodowej, okrelonego sektora lub na abonentów do usugi.

Od almanachu do katalogu

Pierwsze katalogi to spadkobiercy almanachów, które pojawiy si w Europie od redniowiecza . Królewski almanach pierwotnie opublikowany na inicjatywy ksigarza Laurent d'Houry , pod przewodnictwem Ludwika XIV , a tym samym sprawia, e wykaz wyszych urzdników rzdowych i profesorów uniwersyteckich. Stopniowo sta si prawdziwym dyrektorem administracji francuskiej i ledzi ewolucj administracji (pod rónymi tytuami) a do jego zniknicia w 1919 roku.

W 1763 r. ukazuje si Almanach Gota , w którym gromadzone s informacje o rodzinach królewskich Europy, a w 1944 r. bd opatrzone podtytuami Rocznik genealogiczny, dyplomatyczny i statystyczny . Kilka lat póniej Sébastien Bottin opublikowa Almanach du commerce et de l'Industrie i nada swoje imi tej formie publikacji, a take innym katalogom, takim jak Bottin gourmand czy Bottin mondain .

The yellow pages rozpocz w 1883 roku, kiedy Wyoming Telefon Spóka zlecia lokalnej drukarki wydawcy, aby utworzy pierwszy katalog. Bez biaego papieru, ten uywa zapasu ótego papieru. Katalog jest popularyzowany pod nazw ótych stron ("ótych stron"). W 1886 r. Reuben Donnelley ulepszy t koncepcj, definiujc dwie kategorie: w kolorze biaym, osoby, sklasyfikowane wedug nazwiska; na óto profesjonalici w podziale na dziedziny dziaalnoci.

Najbardziej znanym katalogiem jest katalog abonentów telefonicznych , czyli ksika telefoniczna , która generalnie oddziela numery profesjonalistów (Yellow Pages) od numerów osób prywatnych (White Pages), której koniec zosta ogoszony przez Solocal na rok 2019 dla Pages White i na rok 2020 dla Yellow Pages.

Róne instytucje zawodowe, administracyjne lub uniwersyteckie mog publikowa katalogi zawierajce dane kontaktowe absolwentów, klientów, firm, czonków lub uczestników programu.

Nie naley jednak myli tych trzech terminów! Indeksem, który je wyrónia jest to, e katalogi nie s powizane z okresem, tak jak almanachy i katalogi .

Z ksiki telefonicznej do elektronicznej ksiki telefonicznej

W 1980 roku jeden z pierwszych zastosowa Minitel we Francji i systemów analogicznych w innych krajach, w oparciu o Wideotekst standardzie , byo udostpnienie informacji ksika telefoniczna do uytkownika w formie w katalogu elektronicznego , z uzasadnienie zaoszczdzenia papieru wykorzystywanego do drukowania katalogów oraz nasycenie usugami informatyki telefonicznej.

Od elektronicznej ksiki telefonicznej do cyfrowej ksiki telefonicznej

W latach 20. XX wieku format katalogu ponownie ewoluowa, przyjmujc form katalogu cyfrowego . Na przykad wirtualny spacer staje si nowym formatem dla firm referencyjnych.

W informatyce

W wiecie IT katalog to system przechowywania danych , wywodzcy si z hierarchicznych baz danych , umoliwiajcy w szczególnoci przechowywanie danych dugoterminowych, czyli rzadko aktualizowanych. std nazwa), takie jak dane kontaktowe pracowników firmy, partnerów, klientów i dostawców, adresy e-mail . Wyszukiwanie moe odbywa si wedug wielu kryteriów, a dane mog by wykorzystywane przez oprogramowanie klienckie , takie jak aplikacje serwerowe (serwer pocztowy: Postfix, Sendmail itp.). Ponadto niektóre wersje usugi katalogowej potrafi zarzdza prawami do danych, ale take usugami oferowanymi na komputerach klienckich poprzez identyfikacj za pomoc pary login/haso. Obecnie dane te s scentralizowane na jednej lub kilku maszynach, a dane s przesyane midzy maszynami za pomoc protokoów sieciowych.

Dziki optymalizacji katalog jest znacznie szybszy w konsultowaniu ni w aktualizacji, w przeciwiestwie do tradycyjnej bazy danych. Na przykad od 1996 r. www.annuairefrancais.fr korzysta ze statycznego generatora stron (10 milionów) ze swojej bazy danych. Wykonanie tych oblicze zajo okoo 10 dni, a generowanie w 2000 roku, w 2014 roku zajmuje tylko kilka godzin. Wydajno procesorów i serwerów ma tendencj do zmniejszania obcienia baz danych, co pozwala na przechowywanie danych dynamicznych. suy.

W Internecie

Katalog to witryna internetowa, która organizuje i klasyfikuje inne witryny wedug ich tematu ( informatyka , samochód , bio , itp.), aby pomóc internautom w wyszukiwaniu witryn w sieci.

Charakterystyka

Jest to system, który organizuje informacje fizyczne lub cyfrowe; kady katalog elektroniczny obejmuje w szczególnoci:

 • wskanik , który uatwia komunikacj midzy podmiotami
 • zoptymalizowana organizacja hierarchiczna zapewniajca szybki dostp do duej iloci informacji w niewielkich ilociach
 • podmioty i przedmioty w postaci osób, spoecznoci, zasobów lub sprztu
 • dostp do baz danych aktualizowanych przez uytkowników aplikacji komputerowych.

Gówne standardy

 • X.500 to zestaw standardów IT dla usug katalogowych zdefiniowanych przez ITU-T . Ale obecnie uywana jest tylko cz X509 dotyczca uwierzytelniania ; w przeciwnym razie wikszo obecnych usug katalogowych uywa znacznie lejszego standardu: LDAP.
 • LDAP (od Lightweight Directory Access Protocol ) to protokó do odpytywania i modyfikowania usug katalogowych. Protokó ten jest oparty na TCP/IP . Katalog LDAP zasadniczo jest zgodny z modelem X500: jest to struktura drzewa, w której kady z wzów skada si z atrybutów powizanych z ich wartociami.
 • UDDI  : ten standard stworzony wsuy do handlu elektronicznego .
 • TULLEB: Jednolity tytu swobodnie oznaczony i opublikowany dla Biblioteki . Standard katalogów reklamowych, który pojawi si po licznych skargach osób prywatnych (1997). Te ostatnie musz zatem respektowa pewien procent tekstu przeznaczonego na tematy inne ni komercyjny.

Katalog nauczania

Rocznik lub album dla absolwentów (Quebec)

W dziedzinie edukacji katalog - rocznik w jzyku angielskim lub Album de absolwentów w jzyku francuskim z Quebecu - to ksika zawierajca gówne wydarzenia z ostatniego roku szkoy, a take zdjcia i nazwiska uczniów. Prawie wszystkie szkoy rednie ( liceum ) i uniwersytety ( college ) amerykaskie, kanadyjskie i australijskie publikuj roczniki . Termin ten moe mie równie inne znaczenie w jzyku angielskim: zbiór faktów lub statystyk publikowanych corocznie. Poza wiatem anglosaskim inne ksiki s publikowane przez szkoy rednie, grandes écoles i uniwersytety:   Abizeitung   w Niemczech s publikowane przez studentów zdajcych matur (odpowiednik matury), podczas gdy we Francji trombi lub   trombinoscope   jest publikowany przez studentów uniwersytetów i grandes écoles, nie zawiera jednak zbioru najwaniejszych wydarze roku.

Uwagi i referencje

 1. Marcel De Grève, Almanach , Midzynarodowy sownik terminów literackich
 2. Dlaczego óte strony s óte"  » , O Franceinfo ,(dostp 16 maja 2019 )
 3. Na przykad krajowy system identyfikacji oraz katalog firm i ich zakadów (SIRENE) we Francji
 4. https://www.universalis.fr/encyclopedie/minitel-et-annuaire-electronique/
 5. AXOCAP Panoviews ,   Panoviews, pierwszy katalog wirtualnych wycieczek 360 °   , na www.panoviews.net (dostp 26 lipca 2021 r. )

Zaczniki

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Ksika telefoniczna, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Ksika telefoniczna i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Ksika telefoniczna na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Rahul Krupa

Dzięki. Pomógł mi artykuł o Ksika telefoniczna.

Oleg Ciesielski

Ładny artykuł z _zmienna.

Jaroslaw Cybulski

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Ksika telefoniczna, jest to bardzo dobra opcja.

Jadwiga Leszczyński

Dzięki za ten post na Ksika telefoniczna, właśnie tego potrzebowałem