Korepetycje na odlegoInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Korepetycje na odlego, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Korepetycje na odlego. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Korepetycje na odlego, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Korepetycje na odlego. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Korepetycje na odlego poniżej. Jeśli informacje o Korepetycje na odlego, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Korepetycje odlego jest zestawienie z pojciami z mentoringu i odlegoci . Jego gównym celem jest wspieranie uczniów w ich drodze do nauki w ramach otwartego systemu nauczania na odlego (ODL). Pomaga przeama izolacj uczniów i uatwi im osignicie celów edukacyjnych. Nauczanie na odlego jest czasami nazywane korepetycjami online, gdy sesje s prowadzone przez Internet.

Jako relacja pomagajca polega na umoliwieniu uczniowi harmonijnego rozwoju podczas kursu szkoleniowego, dowiadczania go w sposób zrównowaony z innymi czynnociami i czerpania z nich maksymalnych korzyci.

Nauczyciele zdalni

Funkcja samouczka, a dokadniej funkcje samouczka, róni si znacznie w zalenoci od kontekstu i / lub urzdze szkoleniowych . Funkcje te s najczciej opisane w karcie zaj, w której zestawiono prawa i obowizki opiekuna naukowego wobec instytucji, która go zatrudnia i uczniów, których nadzoruje.

Poziom interwencji prowadzcych

Nauczyciel pracuje z uczniami na rónych poziomach: poznawczym, motywacyjnym, spoeczno-emocjonalnym i metapoznawczym. Opiekunem moe by ekspert merytoryczny prowadzonego kursu lub tylko asystent nauczyciela. Dziedziny interwencji szkoleniowych (dotyczce treci dydaktycznych, administracyjnych, metodologicznych, technicznych itp.) Mona podzieli na róne osoby i zasoby wspierajce uczenie si. Nazywa si to systemem korepetycji.

Styl nauczania jest powizany z podejciem pedagogicznym preferowanym w systemie szkolenia. Na przykad, korepetycje w wersji niedyrektywnej s silnie nasycone technikami wspomagajcymi relacje (postawa nieoceniajca; aktywne suchanie; zdolno empatii).

Profile

Wedug Viviane Glikman , nauczyciele dziel si na kilka profili [potrzebne ródo]  :

 • formalne: raczej reaktywne i zajmuj si tylko wnioskami o charakterze dydaktycznym i metodologicznym;
 • wspóczujcy: tylko reaktywny, ale akceptuje wszystkie proby uczniów, w szczególnoci dotyczce problemów psychologicznych, materialnych, osobistych i spoecznych;
 • pretendenci: proaktywni, ale tylko w kwestiach edukacyjnych i metodologicznych;
 • holistyczny: zarówno aktywny, jak i chtny do radzenia sobie z rónymi problemami, z jakimi spotykaj si uczniowie.

Status zawodowy

Istniej trzy rodzaje statusu zdalnego nauczyciela [ref. konieczne]  :

 • bardziej zaawansowani studenci, którzy otrzymuj wynagrodzenie lub uzyskuj punkty za kurs w zamian za swoje usugi opiekucze;
 • nauczyciele, którzy prowadz interwencje wychowawcze na swoim wydziale lub w dodatkowych godzinach;
 • korepetytorzy zatrudniani specjalnie do tego typu interwencji. Ci drudzy nadal stanowi mniejszo.

W przekrojowym podejciu do tych rónych statusów, t @ da opublikowa w 2006 r. Siatk oceny warunków pracy zdalnych nauczycieli. Siatka ta ma by narzdziem sucym tutorom i instytucjom, aby zadawali sobie waciwe pytania dotyczce warunków pracy zarezerwowanych dla tutorów zdalnych.

We Francji zawód zdalnego korepetytora nie jest oficjalnie uznawany. W adnym ukadzie zbiorowym nie ma adnego statusu ani tytuu. Nie ma okrelonego dyplomu, ale szkolenie trenerów obejmuje cz powicon korepetycjom.

Funkcja tutora w Quebecu jest szerzej ugruntowana, na wzór tutorów TELUQ korzystajcych z ukadu zbiorowego, którzy zrzeszeni w zwizkach ju prowadzili zwizkowe walki o obron i uznanie ich zawodu.

AUF ( Agence universitaire de la Francophonie ) niedawno ustanowia Midzynarodowy certyfikat frankofoski w zakresie korepetycji w nauczaniu na odlego.

Zdalna spoeczno nauczycieli

t @ d, spoeczno praktyk dla nauczycieli zdalnych, zaoona w 2003 roku, ma na celu uatwienie czenia praktyk w zakresie korepetycji, zaoferowanie przestrzeni do debat na tematy zwizane z nauczaniem na odlego, aby umoliwi nauczycielom zwrócenie si o pomoc w przeprowadzaniu ich interwencji zdalnie. t @ d ma blog, narzdzia do wspópracy w zakresie monitorowania, naukow baz dokumentaln, a take czasopismo Tutorales - wszystko to w portalu.

Narzdzia komunikacyjne dla korepetytorów

Nauczanie moe odbywa si za pomoc narzdzi synchronicznych (w czasie rzeczywistym) lub asynchronicznych (offline).

Synchronicznie

Asynchronicznie

Inynieria systemów szkoleniowych

Korepetycje na odlego realizowane s w ramach programu ODL, którego elementami s:

 • osoby uczce si na ciece indywidualnej lub zbiorowej;
 • platforma nauki online  ;
 • tutorzy lub moderatorzy;
 • edukacyjne treci tekstowe lub multimedialne;
 • strategia edukacyjna i samouczkowa;
 • walidacja wiedzy.

Zgodnie z formu Geneviève Jacquinot, korepetycje s uwaane za centralne, a mimo to pozostaj sabym zwizkiem systemów i urzdze do treningu na odlego.

Dlatego korzystne jest, aby systemy samouczków byy przemylane na jak najwczeniejszym etapie projektowania i realizacji projektu ODL . A jeli korepetycje stan si prawdziwym problemem dla promotorów ODL lub projektów edukacyjnych online , naley przeprowadzi prawdziw prac inynierii edukacyjnej i inynierii systemów samouczków.

Zobacz te

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Uwagi i odniesienia

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Korepetycje na odlego, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Korepetycje na odlego i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Korepetycje na odlego na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Aleksander Ptak

To dobry artykuł dotyczący Korepetycje na odlego. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Bart Wierzbicki

Uważam, że ten wpis o zmiennej Korepetycje na odlego jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.