Kod TurboInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Kod Turbo, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Kod Turbo. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Kod Turbo, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Kod Turbo. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Kod Turbo poniżej. Jeśli informacje o Kod Turbo, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Kod Turbo to ogólna nazwa kodu korekcyjnego z lat 90. XX wieku, który pozwala zbliy si do limitu Shannona tak blisko, jak tylko chcesz . Kody Turbo stanowi znaczcy przeom w komunikacji cyfrowej. Wykorzystywane s w wielu standardach telefonii komórkowej ( UMTS , LTE ), cznoci przez satelity (Inmarsat, DVB-RCS) czy linii wysokiego napicia. Ich wynalazca Claude Berrou kto opatentowany ( patent europejski , patent amerykaski ) technologii na rzecz France Télécom i TDF.

Pochodzenie

Kody Turbo narodziy si w Télécom Bretagne (obecnie IMT ATLANTIQUE ), po pracy Claude'a Berrou . Zostay one przedstawione w komunikacie podpisany przez Alain Glavieux i punya Thitimajshima podczas Midzynarodowej Konferencji na temat komunikacji zw Genewie , w Szwajcarii . Kiedy Shannon wypowiedzia swoje synne twierdzenie w 1948 roku, wykaza istnienie teoretycznej granicy, poza któr komunikacja jest skaona bdami, ale nie poda przykadu dziaajcego kodu, który pozwoliby na osignicie tego limitu. Robert G. Gallager opracowa kody LDPC (Low Density Parity Check) w swojej pracy magisterskiej na MIT w 1960 roku, co umoliwio osignicie tego limitu, ale w tamtym czasie ich praktyczna realizacja bya niemoliwa i popadli w zapomnienie. We wczesnych latach 90-tych Claude Berrou opracowa kody turbo, które byy pierwszymi kodami zbliajcymi si do limitu Shannon, dla których pomylnie wdroono sprztow implementacj. Kluczem do tego odkrycia byoby wykorzystanie rekurencyjnych kodów splotowych i rozwój informacji zewntrznych, wynik odejmowania informacji a priori (dane wejciowe) od informacji a posteriori (dane wyjciowe). Jest to midzy innymi takie odejmowanie, które pozwolio unikn zjawisk propagacji bdów w trudnej do wywoania ptli turbo.

Zasada

Zasada kodów turbo, podobnie jak kadego kodu korygujcego bdy, polega na wprowadzeniu redundancji w komunikacie, aby uczyni go mniej wraliwym na szum i zakócenia wystpujce podczas transmisji. Kodowanie polega na zastosowaniu dwóch prostych koderów, których wejcia zostay przeplecione; w ten sposób kady koder widzi szereg rónych informacji na swoim wejciu.

Dekodowanie to wspópraca midzy dekoderami, z których kady wydaje swoj opini (pojcie zaufania) na temat kadego dekodowanego bitu. Ta informacja jest nastpnie dostarczana na wejcie nastpnego dekodera i tak dalej. Std nazwa turbo.

Kodowanie

Klasyczny enkoder turbo jest wynikiem poczenia dwóch (lub wicej) enkoderów. Czsto s to systematyczne rekurencyjne kodery splotowe (RSC: Recursive Systematic Coder ), poniewa ich rekurencja zapewnia interesujce waciwoci pseudolosowe.

Mówic konkretnie, koder turbo zazwyczaj generuje trzy wyjcia do wysania w kanale transmisyjnym (po ewentualnej modulacji ):

  1. tzw. wyjcie systematyczne, czyli aktualne wejcie enkodera (sekwencja )
  2. wyjcie parzystoci 1  : wyjcie pierwszego enkodera
  3. wyjcie parzystoci 2  : wyjcie drugiego enkodera. Rónica midzy tymi dwoma wyjciami polega na tym, e ramka jest przeplatana przed wejciem do drugiego kodera. Jest mieszany.

To kodowanie umoliwia zatem dystrybucj informacji dostarczonej przez bit ramki na jego ssiadów (z kodowaniem parzystoci 1), a nawet na caej dugoci przesyanej ramki (z kodowaniem parzystoci 2). Tak wic, jeli cz wiadomoci zostanie powanie uszkodzona podczas transmisji, informacje mona nadal znale gdzie indziej.

Rozszyfrowanie

Dekodowanie jest wynikiem wspópracy dekoderów. Bd one iteracyjnie wymienia informacje w celu poprawy niezawodnoci (probabilistyczna warto obliczona lub warto mikka ) decyzji, która zostanie podjta dla kadego symbolu. Ramka dociera, wchodzi do pierwszego dekodera i podaje mikkie wartoci . To, co pochodzi z ramki przybycia, jest usuwane, aby zachowa tylko informacje zewntrzne dostarczone przez dekoder (w przeciwnym razie wystpuje efekt lawiny). Nastpnie przychodzce dane i dane zewntrzne s przeplatane i dostarczane na wejcie drugiego dekodera. Jedna iteracja polega na jednokrotnej aktywacji kadego dekodera. Zatem im wicej jest iteracji, tym bardziej dekoder bdzie zbiega si w kierunku waciwego rozwizania; jednak wykonanie wikszej liczby iteracji czsto wymaga wicej czasu i wicej sprztu.

posugiwa si

Ze wzgldu na ich doskona wydajno dekodowania i umiarkowan zoono obliczeniow dekoderów turbo, kody turbo zostay przyjte przez kilka organizacji w celu wczenia ich do ich standardów. W ten sposób NASA wykorzystuje je we wszystkich swoich sondach kosmicznych zbudowanych od 2003 r. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) bya pierwsz agencj kosmiczn, która zastosowaa kody turbo w sondzie ksiycowej SMART-1 . Turbokody s równie uywane przez UMTS i ADSL 2 .

Kody Turbo dziaaj bardzo dobrze z multipleksowaniem i technikami modulacji OFDM i OFDMA , poniewa w ten sposób korzystaj z rozrzutów czasu i czstotliwoci systemu; w sieciach komórkowych 4G LTE i LTE Advanced te 2 technologie (kody turbo i OFDMA) s poczone.

Uwagi i odniesienia

  1. Claude Berrou, Alain Glavieux i Punya Thitimajshima, Near Shannon limit error- Correction  coding and decoding  , IEEE International Conference on Communications , vol.  2,, s.  1064-1070 ( ISBN  0-7803-0950-2 , czytaj online )

Link zewntrzny

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Kod Turbo, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Kod Turbo i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Kod Turbo na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Daniel Klimczak

Musiałem znaleźć coś innego na temat Kod Turbo, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.

Karolina Ratajczak

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Kod Turbo pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Kod Turbo tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.

Hubert Kowal

Ten artykuł o zmiennej Kod Turbo przykuł moją uwagę. Zastanawia mnie, jak dobrze odmierzone są słowa, to jest jak... eleganckie.

Wlodzimierz Godlewski

Wreszcie artykuł o Kod Turbo, który jest łatwy do przeczytania.