jzyk angielskiInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat jzyk angielski, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat jzyk angielski. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o jzyk angielski, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o jzyk angielski. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o jzyk angielski poniżej. Jeśli informacje o jzyk angielski, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

angielski
angielski
Jzyki dziewczt kreolski
Kraj (patrz poniej )
Liczba mówców jzyk ojczysty: 370 mln w 2020 r.
jzyk obcy: 199 mln 1,4 mld
Typologia SVO , fleksyjny , biernik , akcentujcy , akcentowany intensywno
Pismo angielski alfabet
Klasyfikacja wedug rodziny
Oficjalny status
Oficjalny jzyk 53 kraje
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Wspólnota Narodów
Unia Europejska
Kody jzykowe
ISO 639-1 w
ISO 639-2 pol
ISO 639-3 pol
IETF w
Jzykoznawstwo 52-ABA
WALS pol
Glottolog stan1293
Próbka
Artyku 1 Powszechnej Deklaracji Praw Czowieka ( patrz tekst w jzyku francuskim ):

artyku 1

Wszyscy ludzie rodz si wolni i równi pod wzgldem godnoci i praw. S obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni dziaa wobec siebie w duchu braterstwa .
Mapa
Dystrybucja jzyka angielskiego na wiecie. .mw-parser-output .legende-bloc-center {display: table; margin: 0 auto; text-align: left} .mw-parser-output .legende-bloc ul li {font-size: 90%}. mw -parser-output .legende-vertical-block ul li {list-style: brak; margin: 1px 0 0 -1.5em} .mw-parser-output .legende-vertical-block ul li {list-style: brak; margin : 1px 0 0 -1,0em}
Dystrybucja jzyka angielskiego na wiecie.
 • Regiony, w których jzykiem wikszociowym s angielski lub angielski kreolski
 • Regiony, w których angielski jest jzykiem urzdowym ale nie wikszoci

English ( angielski angielski, wymawiane: / . / ) to jzyk z indoeuropejskiego germaskich Pochodzcy z Anglii , który ma swoje korzenie w jzykach pónocnej Europie (ojczynie Angles , des Sasi et des Frisons ), którego sownictwo zosta wzbogacony, a skadnia i gramatyka zmodyfikowana przez anglo-normaski francuski , przyniesiony przez Normanów , a nastpnie przez Francuzów wraz z Plantagenetami . Jzyk angielski skada si zatem z okoo 29% sów pochodzenia normaskiego i francuskiego , a ponad dwie trzecie jego sownictwa pochodzi z francuskiego lub aciny. Angielski jest równie pod silnym wpywem jzyków romaskich , w szczególnoci poprzez uycie alfabetu aciskiego oraz cyfr arabskich .

De facto jzykiem urzdowym w tym Wielkiej Brytanii , Irlandii i innych wyspach brytyjskich Archipelagu ( Isle of Man , Wyspy Normandzkie ), angielski jest jzykiem ojczystym caoci lub czci populacji, w zalenoci od przypadku, w jzyku lub w jednym z jzyków urzdowych kilku krajach, w caoci lub czciowo wynikajce z dawnych brytyjskich osiedlach, w tym Stanów Zjednoczonych , Kanady , Australii i Nowej Zelandii , które zostay zebrane pod nazw   anglosaskiego wiata  , cho nie ma uniwersalnej definicji tego wyraenia.

Jest to równie jzyk urzdowy lub jzyk wymiany w wielu krajach byego Imperium Brytyjskiego , nawet w przypadku braku ludnoci o znaczcym pochodzeniu anglosaskim ( Kenia , Nigeria , Hongkong , Indie , Pakistan itp.). Wiele krajów, w których angielski jest jzykiem urzdowym, jest zjednoczonych we Wspólnocie (cho dla niektórych nie jest to jedyny jzyk urzdowy). Jest równie jednym z dwudziestu czterech jzyków urzdowych w Unii Europejskiej i jednym z szeciu oficjalnych i dwóch jzyków roboczych - wraz z francuskim - z Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Angielski jest najczciej uywanym jzykiem na wiecie  ; jako jzyk ojczysty zajmuje trzecie miejsce, po chiskim (mandaryskim) i hiszpaskim .

Przez wielu uwaany za dominujcy jzyk midzynarodowy, jest to jzyk najczciej nauczany jako jzyk obcy na caym wiecie. Jest to równie najczciej uywany jzyk w Internecie .

Fabua

Angielski to jzyk zachodniogermaski, którego pochodzenie znajdujemy w dialektach anglo-fryzyjskich przywiezionych na wysp Bretani przez plemiona germaskie, które przybyy tam, aby si tam osiedli, a nastpnie pod silnym wpywem, zwaszcza leksykalnym, przez jzyki osadników ze Skandynawii , Normandii ( anglo- Normanów francuskich ) i pónocnej Francji , na ogó w redniowieczu , a nastpnie przez nowoytnych Francuzów . Podobnie jak w przypadku innych jzyków, zapoyczenia ze staroytnej greki i aciny stale wzbogacaj leksykon do dzi. Inne jzyki romaskie, a take dialekty dawnych kolonii brytyjskich, w znacznie mniejszym stopniu wpyny na angielski angielski, ale nadal s uywane na ich pierwotnych terytoriach. .

Tradycyjnie wyróniamy:

 • staroangielski ( staroangielski   nie realizowa  ), przy czym V th  wieku do poowy XII th  wieku;
 • Middle English ( Middle English ) od poowy XII th  wieku do pocztków XVI -tego  wieku;
 • nowoytna English ( Early Nowoczesna angielski ) lub elbietaskiej angielski, pocztek XVI XX  wieku do koca XVII -tego  wieku;
 • nowoczesny English ( Nowoczesne English ), z koca XVII th  wieku do dzisiaj.

Rozwój brytyjskiego imperium kolonialnego z XVII th do XX th  wieku przyniós ekspansj jzyka angielskiego w podbitych terytoriach lub podawa, Ameryka Pónocna, Oceania, Afryki i Azji.

Klasyfikacja i precyzja

Plik audio
Przykad angielskiego akcentu
Przykad mczyzny z akcentem Received Pronunciation ( Gyles Brandreth ).

Angielski jest pocztkowo jzykiem germaskim , rodzin, w której najbliszymi yjcymi jzykami s jzyki fryzyjskie i szkockie . Ma niemniej przeszed kilka razy wpyw innych jzyków germaskich , takich jak staronordyckim , rónych jzyków romaskich , takich jak acina, a zwaszcza francuskim , a wpywy acisko-Romans e jeden zawiadomienia nie tylko w sowach, które s a priori z zapoycze ( widoczne lub mianowania , francuskie wyraenia uyte w angielskiej embarga na hiszpaskim  ; kopua , folio lub sztylet w jzyku woskim), ale równie w wielu sowach etymon acinie (jak oczekiwa exspectare lub waz scutela ) lub quasi-synonimem dublety midzy sowami aciskim lub pochodzenia Romans i sowa pochodzenia germaskiego (jak wolno / wolno, baranina / owca , a nawet oblicza, liczy / liczy , por. holenderski rekenen , niemiecki rechnen Oblicz).

Plik audio
Przykad angielskiego akcentu
Przykad mczyzny z akcentem Cockney ( Danny Baker )

Plik audio
Przykad angielskiego akcentu
Przykad mczyzny ze wspóczesnym akcentem Liverpoolu ( John Bishop ).

Rozkad geograficzny

Akcenty

Angielski jest jzykiem pluricentrycznym (lub policentrycznym), którym nie rzdzi adna centralna wadza jzykowa (taka jak Académie française we Francji), a zatem adna odmiana nie jest uwaana za poprawn lub nieprawidow.

Istnieje wiele rónych akcentów uywanych w Wielkiej Brytanii i wiecie anglojzycznym, a czasami akcenty te s trudne do zrozumienia nawet wród rodzimych uytkowników jzyka angielskiego. Jednake, chocia rónice w akcentach w Anglii zmniejszaj si, native speakerzy s czsto bardzo dumni ze swojego akcentu i tosamoci lokalnej, któr on oznacza. Rzeczywicie, akcenty mog si znacznie róni nawet midzy miastami i powiatami w tym samym regionie. Na przykad Geordies , mieszkacy Newcastle upon Tyne , maj na ogó inny akcent ni anglojzyczni mieszkacy ssiednich miast; ta odmiana obejmuje uycie   gan   zamiast   go  .)

Plik audio
Przykad angielskiego akcentu
Przykad mczyzny z akcentem ( zachodnim) Yorkshire (Lord John Prescott ).

Plik audio
Przykad angielskiego akcentu
Przykad mczyzny z jednym z wielu szkockich akcentów uywanych w caej Szkocji ( Alex Salmond ).

Plik audio
Przykad angielskiego akcentu
Przykad mczyzny z jednym z wielu irlandzkich akcentów uywanych w caej Irlandii ( Terry Wogan ).

Jzyki pochodne

Angielski urodzi:

 • wielu pidginom i kreolom  ; takich jak: bislamar , tok pisin , sheng  ;
 • w Basic English , sztuczny jzyk stworzony przez CK Ogdena i IA Richardsa w 1930 roku i nie wicej ni 850 sów; nie rozwin si, poniewa, podobnie jak minimalistyczne jzyki sztuczne, paraliowa ekspresj, wymagajc od mówicych nieustannego uciekania si do parafraz, i dawa osobom anglojzycznym wraenie, e ich jzyk ojczysty jest drapany;
 • w jzyku angielskim specjalnym (specjalny angielski), skadajcym si z okoo 2000 sów, z wyczeniem idiomów, wypowiadanych ze zmniejszon szybkoci (25% wolniej ni normalna dykcja); ta odmiana angielskiego jest jednym z jzyków uywanych przez radio VOA ( The Voice of America ) do nadawania swoich programów na caym wiecie;
 • na prosty angielski , jzyk Wikipedii napisany po angielsku, ale z zasadami prostoty.

Oficjalny status

Kraje, w których angielski jest pierwszym jzykiem (ale niekoniecznie oficjalnym):

Angielski jest równie jzykiem urzdowym w niektórych wsiach w Republice Dominikany , w pobliu granicy z Haiti (gdzie rozmawiaj angielska XIX th  wieku od byych niewolników z poudniowych stanów USA ucieczki Civil War ).

Angielski jest równie jednym z pierwszych jzyków Belize (z hiszpaskim), Kanady ( kanadyjski angielski , z francuskim ), Indii (hindi i angielski oraz 21 innych jzyków pastwowych, w tym francuskim), Irlandii (z irlandzkim ), Singapur (z jzykiem malajskim, mandaryskim i tamilskim), RPA (z Zulu , Xhosa , Afrikaans i North Sotho ) oraz Egiptem .

Jest to jzyk nieoficjalny najczciej uywany w Izraelu i Zjednoczonych Emiratach Arabskich (jzyk porozumiewania si ludnoci 74% obcokrajowców). Jest to wspólny jzyk na wyspie Saint-Martin, czci Republiki Francuskiej i czci Królestwa Niderlandów .

W Hongkongu jest to jzyk urzdowy i powszechnie uywany w wiecie biznesu. Nauczony w przedszkolu, jest jzykiem wykadowym w niektórych szkoach podstawowych, wielu szkoach rednich i wszystkich uczelniach. Znaczna liczba uczniów zdobywa poziom anglojzyczny. Jzyk ten jest tam tak powszechnie uywany, e nie wypada mówi, e jest to tylko drugi jzyk lub jzyk obcy.

W Tajlandii angielski jest równie uywany w biznesie, ale po chiskim .

W Wietnamie , 6,5% ludnoci mówi po angielsku w rónym stopniu (goniki drugiego jzyka, czciowe goniki) [ref. konieczne] .

Niektóre kraje, w których angielski jest jzykiem urzdowym:

rozpowszechnianie w jzyku angielskim

Globalizacja katalizatorem rozprzestrzeniania si jzyka angielskiego

Wpyw jzyka angielskiego rós od kilkudziesiciu lat ze wzgldu na globalizacj handlu i technologii, zdominowan przez wielkie mocarstwa posugujce si tym jzykiem , w szczególnoci Wielk Brytani i Stany Zjednoczone. Piszcy w 1989 roku Maurice Pergnier przywouje t sytuacj w nastpujcy sposób:

Socjoekonomiczna supremacja Stanów Zjednoczonych , z której wywodzi si potna hegemonia kulturowa, uczynia z angielskiego w cigu kilku dziesicioleci niekwestionowany uniwersalny jzyk komunikacji. Nie ma prawie adnych precedensów () poza przypadkiem () aciny , od koca antyku do renesansu . "

Przewaga angielskiego zastpi francuski w XX th  century, po dwóch wojen wiatowych, które Francja wyoni si poobijany i wzmocnienie znaczenia politycznego i gospodarczego w Stanach Zjednoczonych .

Pogld, e angielski jest niekwestionowanym uniwersalnym jzykiem komunikacji, a take ekonomicznie najbardziej odpowiednim wyborem dla komunikacji midzynarodowej, jest mocno kwestionowany (patrz Raport Grin i Esperanto ).

Angielski zajmuje coraz silniejsz pozycj na wiecie, aw szczególnoci w Europie. Jzykoznawca Claude Hagège uwaa, e przyczyn jest znaczny rozwój we wspóczesnej Europie ekonomii liberalnej , której wsparciem jest jzyk angielski. U róde liberalnych podstaw jzyka angielskiego, naturalna solidarno jednoczy jzyk angielski i ideologi wolnego handlu , która zdominowaa angielsk koncepcj stosunków midzyludzkich i handlowych od czasów Davida Hume'a (1740) i Adama Smitha (1776), które zainspiroway liberalne doktryny Davida Ricardo (1817) i Johna Stuarta Milla (1848).

Poniewa jednak demografia krajów anglosaskich jest mniej dynamiczna ni niektórych krajów wschodzcych, udzia wiatowej populacji z angielskim jako jzykiem ojczystym moe spa z 9% w 2000 r. do 5% w 2050 r., a nastpnie wedug Wedug prognoz ONZ z 2002 r. udzia ludnoci francuskojzycznej moe wzrosn z 3% ludnoci wiata w 2000 r. do 7% w 2050 r. W 2060 r. ludno naleca do krajów, w których jzyk angielski ma status jzyka urzdowego ( przestrze anglojzyczna) osignie cztery miliardy ludzi, pi gównych przestrzeni jzykowych to francuski ( 850 milionów ), hindi ( 700 do 800 milionów ), arabski ( 700 milionów ), hiszpaski ( 600 milionów ) i portugalski ( 350 milionów).

Claude Truchot uwaa, e uywanie angielskich terminów w mowie, co jest praktyk wzmocnion w cigu ostatnich pitnastu lat, ma wymiar ideologiczny , poniewa jego celem jest wyraanie nowoczesnoci i midzynarodowoci poprzez unikanie uywania jzyka ojczystego.

Szereg midzynarodowych korporacji odrzucio hegemoni jzyka angielskiego, co ilustruj sowa Jean-François Dehecq , dyrektora generalnego Sanofi Aventis , w wywiadzie dla gazety L'Expansion (), który zapyta go, jaki jest jzyk uywany w jego grupie, odpowiedzia: To na pewno nie jest angielski. Midzynarodowa firma to firma, w której kady moe mówi w swoim jzyku. Na spotkaniu potrzebujesz mózgów ludzi. Jeli sprawisz, e mówi po angielsku, anglosascy wejd ze 100% swoich umiejtnoci, ludzie, którzy mówi bardzo dobrze z 50%, a wikszo z 10%. Chcc, aby wszyscy byli Anglosasami, nie powinno dziwi, e Anglosasi s zwycizcami .

Dyfuzja w nauce i technologii

Uycie angielskich sów jest godne uwagi w sektorach takich jak IT , telekomunikacja, podobnie jak w przypadku muzyki klasycznej (i nadal jest) woski . Ale nowe technologie ( wielojzyczne pyty DVD , globalizacja Internetu) i dostosowanie firm do swoich klientów ( nadawanie CNN w kilku jzykach, Microsoft tworzcy oprogramowanie Windows w kilku jzykach) zaday wzgldny cios tej dominacji jzyka angielskiego. Angielski jest jzykiem uywanym w lotnictwie od 1951 roku decyzj ICAO . Coraz wicej artykuów naukowych (tezy, studia itp.) jest pisanych w jzyku angielskim lub tumaczonych na ten jzyk.

W niektórych krajach nieanglojzycznych jzyk angielski sta si jzykiem urzdowym w czci szkolnictwa wyszego. W Szwajcarii angielski sta si jzykiem wykadowym na niektórych konkretnych kursach, gównie na wydziaach naukowych i technicznych na uniwersyteckim poziomie magisterskim. Jednak jzyki nauczania pozostaj w duej mierze oficjalnymi jzykami narodowymi uywanymi w Szwajcarii, a mianowicie niemieckim, francuskim lub woskim.

Dyfuzja w stosunkach midzynarodowych

Podczas XX th  wieku, angielski naby w wiecie zamiast najczciej uywanym jzykiem w spotkaniach midzynarodowych, nawet jeli wielojzyczno jest jeszcze norm. Podczas gdy francuski by do I wojny wiatowej preferowanym jzykiem stosunków dyplomatycznych i umownych, rosnce znaczenie pastw anglojzycznych w stosunkach midzynarodowych sprzyjao uywaniu angielskiego ze szkod dla francuskiego lub francuskiego.

Rozszerzenie podstawy gonika

Angielski jest drugim jzykiem, oficjalnym lub de facto , w wielu stanach, z których niektóre dowiadczaj silnego wzrostu populacji (takich jak Nigeria czy Uganda ). Jest to najczciej uczony jzyk obcy na wiecie, którego liczba uczcych si stale ronie.

Niektórzy badacze [ref. konieczne] obawiaj si ryzyka niekontrolowanego rozwoju jzyka (zmiana znaczenia sów, uproszczenia gramatyczne, modyfikacja wymowy), zauwaajc rosnc wag w stosunku do liczby mówców, którzy sabo lub wcale nie wadaj jzykiem wyksztaconych uytkowników jzyka angielskiego jako jzyka ojczystego .

Wedug Departamentu Bada Edukacyjnych w Hanowerze istnieje znaczna luka w nauce angielskiego jako drugiego jzyka midzy poziomem, który wedug uytkowników maj, a ich rzeczywist znajomoci. W zwizku z tym uczniowie, którzy praktykowali od 8 do 10 lat, zostali poproszeni o oszacowanie poziomu swoich kompetencji: 34% odpowiedziao bardzo dobrze , 38% odpowiedziao dobrze  ; z drugiej strony po tecie ewaluacyjnym stwierdzono, e tylko 1% uczniów opanowao jzyk angielski bardzo dobrze, a tylko 4% opanowao go dobrze.

W badaniu przeprowadzonym w 2000 roku i opublikowanym w numerach 26-27, 2002 w Läkartidningen , specjalistycznym czasopimie dla szwedzkich lekarzy, 111 duskich, szwedzkich i norweskich lekarzy ogólnych przeczytao ten sam artyku przegldowy przez 10 minut . Poowa przeczytaa go w swoim ojczystym jzyku, druga poowa po angielsku. Pytania byy zadawane natychmiast po lekturze. Ogólnie rzecz biorc, wszyscy lekarze duscy, norwescy i szwedzcy stosunkowo pynnie posuguj si jzykiem angielskim dziki wyksztaceniu zdobytemu w szkole, a take dziki telewizji, filmom i piosenkom. Ponadto ich jzyk jest spokrewniony z jzykiem angielskim. Czytaj te podrczniki w jzyku angielskim, prenumeruj czasopisma medyczne w jzyku angielskim. W tym badaniu lekarze wskazali, e wszyscy rozumiej angielski. 42% z nich przyznao nawet, e co tydzie czyta komunikaty prasowe w jzyku angielskim. Badanie to wykazao, e lekarze, którzy czytali tekst w jzyku angielskim, stracili 25% informacji w porównaniu z tym samym tekstem czytanym w ich ojczystym jzyku.

Kontrowersje wokó tej transmisji

W przemówieniu do USA w 2000 roku, Thatcher zwizany dominacj angielskiego w dominacji politycznej i gospodarczej tego kraju: W XXI th  century , dominujc si jest Ameryka, dominujcym jzykiem jest angielski, dominuje model ekonomiczny jest Kapitalizm anglosaski . Mona równie zauway, e w 2005 roku Stany Zjednoczone zdecydowanie sprzeciwiy si przyjciu przez UNESCO konwencji o rónorodnoci kulturowej. Wydaje si to ujawnia ch narzucenia jzyka angielskiego na szczeblu midzynarodowym.

Niektórzy badacze potpiaj t rosnc dominacj, któr okrelaj mianem imperializmu jzykowego , oraz zagroenia, które wedug nich moe z tego wynika, w szczególnoci ryzyko hegemonii (angielski zastpuje inne jzyki) lub doboru spoecznego (wys.). musz mówi po angielsku, aby by czci elity).

To wanie w tej perspektywie nagroda na dywaniku angielskim jest udzielane w Francji, przeznaczone do krytykowania francuskich osobistoci, którzy wykazali szczególn gorliwo w nieuzasadnionego uycia jzyka angielskiego. W 1999 r. Louis Schweitzer, byy dyrektor generalny Renault , otrzyma t nagrod za decyzj, e komunikacja midzy kierownictwem jego midzynarodowej firmy bdzie prowadzona wycznie w jzyku angielskim. Jednak w, AFP poinformowaa, e rezygnuje z tej cieki i uznaa, e angielski jest bardziej utrudnieniem ni pomoc: Jzyk by nieco wyszy ni mylelimy. Wybralimy angielski jako jzyk sojuszu, ale okazao si to utrudnieniem ze zmniejszon skutecznoci po obu stronach .

W szczególnoci od , Protokó Londyski wymaga znajomoci jzyka angielskiego lub niemieckiego, aby nie narusza prawa patentowego [ref. konieczne] , co byoby sprzeczne z konstytucj francusk, która definiuje francuski jako jzyk narodowy.

Istniej badania, takie jak raport Grin , które maj na celu kwantyfikacj tego wpywu i ocen pewnych alternatywnych rozwiza w ramach polityki jzykowej Unii Europejskiej .

Wpywy porednie

Znaczenie, jakie przybiera amerykaski angielski, odzwierciedla potg gospodarcz i polityczn Stanów Zjednoczonych oraz ich wpywy na wiecie, znacznie wiksze ni Wielkiej Brytanii, kolebki jzyka angielskiego. Mówic ogólniej, towarzyszy temu wpyw spoeczno-kulturowy, który oprócz jzyka wywierany jest poprzez poznawanie kodów spoecznych i przez kino. Moe wic mie znaczcy wpyw na styl ycia krajów nieanglojzycznych, poprzez zjawisko amerykanizacji .

Pisanie i ortografia

English uywa alfabetu aciskiego (z dawniej, litery jak ð lub þ  ; zobaczy histori w jzyku angielskim ). Uywa tylko znaków diakrytycznych do pisania sów obcego pochodzenia; jednak umlaut jest uywany w niektórych tekstach, aby wskaza, e druga samogoska nie jest czci digrafu. Na przykad czasami znajdujemy coöperate , chocia pisownia wspópraca lub wspópraca jest bardziej powszechna.

Jego pisownia wywodzi si z dugiego procesu historycznego i czsto nie ma ju dokadnej zgodnoci midzy ni a obecn wymow.

Od XVI E  wieku kilka osób zaproponowaa uproszczenie pisowni jzyka angielskiego; niektórzy, w tym Benjamin Franklin i George Bernard Shaw , zaproponowali nawet pisanie fonetyczne, ale bez powodzenia. Fikcyjne sowo ghoti, które jest wymawiane jak francuskie fiche, zostao uyte jako przykad obecnej niezgodnoci w pisowni.

Wymowa

Samogoski

Symbole na poniszej licie s symbolami midzynarodowego alfabetu fonetycznego uywanego do transkrypcji jzyka angielskiego (z wyjtkiem Stanów Zjednoczonych) przez wikszo sowników, specjalistycznych lub nie, od koca lat siedemdziesitych .

Krótkie samogoski

 • / /  fipitnastu (pitnacie), Fish (FISH), CHIPS (py)
 • / /   Men (kobiety), do let (wychodz)
 • / æ /  : man (czowiek), cat (kot)
 • / /  : hot (gorco)
 • / /  : goods (towar), to put (umieci)
 • / /  : sun (soce), drunk (pijany)
 • / /  : SISTer (wczeniej), Thepsa (pies)

Dugie samogoski

 • / I /  : sea(morze), do read (odczyt)
 • / /  : car (samochód), dark (ciemny)
 • / /  : wzll (ciana), LAW(prawa)
 • / u /  : moon (ksiyc)
 • / /  fiRST (I), Bird (ptak)

Dyftongi

 • / A /  fIve (pi), HiGH (u góry)
 • / E /  SNke (w), nmnie (nazw), Shkespeare
 • / /  :oi,l (olej), Boy(chopiec)
 • / A /  : COW(krowa) do clubnukleotydu (liczba)
 • / / lub / o /  : roaD (drogi),OLD (stary)
 • / /  : hair (wosów), bear (opatrzone)
 • / /  : DEER (piwny)
 • / /  pzR (saby)

Stringi

 • / A /  fiponownie (poar), Liar (kamca)
 • / A /  : fllubR (mka), FLwinienr (kwiat)
 • / E /  LAyER (warstwy), PLTakP (odtwarzanie)

Sekwencje zwane triftongami w rzeczywistoci czasami skadaj si z dwóch sylab: mianowicie dyftongu, po którym nastpuje / / .

Spógoska

Ponisza tabela przedstawia system spógosek jzyka angielskiego z symbolami midzynarodowego alfabetu fonetycznego (API).

Kiedy pudeko zawiera dwa dwiki, górny jest guchy lub bezdwiczny, dolny jest dwikowy lub dwiczny.

dwuwargowy labio-dentystyczny dentystyczny pcherzykowy post-pcherzykowy palatalny tylnojzykowy goni
okluzyjny
 • / T /  : T ucho(rozerwanie)
 • / D /  :har d (twarda)
 • / k /  : c w(kot)
 • / /  : g las(szko)
nosowy
 • / N /  :tak ng (piosenki)
poobijany
frykatywny
 • / F /  : f ly(bezporednie)
 • / V /  :li v ing(ywe)
 • / /  :ba p (kpiel)
 • / D /  : p PL(nastpnie)
 • / S /  :aby ów metod elektrokonizacji elektrod ptlow(do snu)
 • / z /  :nie s e(nos)
 • / /  : SH oe(but)
 • / /  :U s seksualnego(zwykle)
zwartoszczelinowy
 • / T /  : ch urch(koció)
 • / D /  :BRI DGE (mostek)
spirant
 • / /  : r un(uruchomi)
boczny spirant
 • / L /  : l na okoo(pracy)
labio-velar
spirant
 • / W /  :si w popiele(do pukania)
 • []  : wh ine(zawodzi)

Gramatyka

Osobliwoci gramatyczne

Zdaniem Jean-Pierre'a Cléro i Sandry Laugier pewne cechy gramatyki jzyka angielskiego, odpowiadajce odrzuceniu konstrukcji jzykowych wynikajcych z spekulacji filozoficznych i preferowaniu jzyka potocznego, czsto sprawiaj, e jzyk ten jest trudny do przetumaczenia. Ta nieprzetumaczalno (zwaszcza w jzyku francuskim), która odgrywa kluczow rol w uniwersalizacji pozornie prostego jzyka, wyraa si w kilku gównych punktach:

 • reim pasywny: preferowana forma dziaania, gdy jego podmiot jest nieokrelony lub, przeciwnie, zbyt oczywisty   Zaoferowano jej bukiet kwiatów  , a francuski tumaczy si za pomoc wczenia, modyfikujc w ten sposób relacje wewntrzne do zdanie midzy aktantami (agentem i pacjentem);
 • elipsa agenta: staa si cech charakterystyczn samego jzyka   drzwi si otwieraj  , gdzie Francuzi musz ucieka si do zaimka se, aby zaznaczy obecno aktora, lub faworyzowane przez pasywn fraz (nagówek gazety: Znaleziono samochód zabójcy samochód mordercy zosta odkryty);
 • zrobi , zrobi , -mie  : francuskie tumaczenie tych potrzeb pod ciszymi konstrukcjami, np. ja  " performatywny -mie sprawczy Mia Mary dla niego drinka  " , "uczyni" sprawczy z niuansem stresu zmusi Mary do otwarcia jej torba   . Niuanse dostarczone przez te moliwe tumaczenia francuskiego faire odpowiadaj równie zagadnieniom filozoficznym dotyczcym granic pojcia dziaania.
 • substancja przejciowa: wyprowadzanie czasowników przez -ing pozwala unikn rzeczownika czasowników, które zachowuj swoj warto semantyczn jako czasownika ( wykonywanie czynnoci  " ), oraz wyprowadzanie przymiotników przez -ity , -hood , -ness , i -y unika urzeczowienia jakoci: wewntrzno nadal wyznacza jako, w przeciwiestwie do wewntrznoci . Ich tumaczenie na jzyk francuski wymaga ciszych konstrukcji.

Moliwoci te sprzyjayby stylistycznie neutralnemu i pozornie dajcemu si przetumaczy jzyk filozoficzny w przejrzysty sposób. W rzeczywistoci potrzeba uywania ciszych konstrukcji do tumaczenia zachca do pisania bezporednio po angielsku, aby unikn uywania niestrawnego technicznego jzyka ojczystego. To wic jego nieprzekadalno, a nie przejrzysto, sprzyja uniwersalizacji jzyka angielskiego.

Koniugacja

Leksykon

Liczba sów

W przeciwiestwie do innych jzyków, nie ma organu, który oficjalnie identyfikuje angielskie sowa. Poniewa ponadto obecne znaczenie tego jzyka w badaniach naukowych powoduje, e wiele sów powstaje kadego dnia (niektóre obiecyway szerokie rozpowszechnienie, inne pozostaj w uyciu poufnym), nie ma penej listy. Oxford English Dictionary , jeden z najbardziej wszechstronnych, listy ponad 600.000 wpisów, w tym przestarzaych sów, sów technicznych i sów z lokalnych dialektów. Liczba ta wydaje si by potwierdzona przez Third New International Webstera , który odnotowa 450 000 sów w 1961 roku . Jednak ich wpisy nie pokrywaj si cakowicie i szacuje si, e ich poczenie osignoby 750 000 sów, czyli wicej ni w innych jzykach.

Ta obszerna baza leksykalna pochodzi w duej mierze z zapoyczenia przez angielski, z podboju normaskiego , wielu francusko-normskich sów . Szacuje si, e w XIII -go  wieku 10,000 z tych sów o sprowadzono. Czsto powielay one ju istniejce sowa pochodzenia anglosaskiego: w niektórych przypadkach jedno z dwóch sów wypierao drugie, podczas gdy w wielu innych oba nadal wspóistniay, prowadzc do zestawienia rónych sów odnoszcych si do tego samego pojcia. ale z nieco innymi znaczeniami. I tak obok house , sowo pochodzenia germaskiego (dla porównania z niemieckim Haus ), które oznacza dom, znajdujemy dwór , sowo pochodzenia francusko-normaskiego, które oznacza duy dom, dwór. », czyli wolno i wolno , dwa bardzo bliskie sowa, pierwsze majce znaczenie ogólne, a drugie odnoszce si do politycznego systemu praw i obowizków. Podobnie znajdziemy pary wyrazów z rónych grup jzykowych, takich jak ksiyc i Ksiyca , zb i dentysty , broni i uzbrojenia , wytrzymaoci i siy .

Pochodzenie sów

W 1973 roku Thomas Finkenstaedt i Dieter Wolff, na podstawie 80 000 sów Shorter Oxford Dictionary ( 3 th  edition) z siedzib w Zamówilimy huku nastpujcym podziale:

 • langue d'oïl , gównie anglo-normaski francuski, ale znajdziemy te Picarda i wreszcie starofrancuski: 28,3%;
 • acina , w tym naukowe i techniczne sowa z najnowszej produkcji: 28,24%;
 • Staro- i rednioangielski, staronordycki i holenderski  : 25%;
 • grecki  : 5,33%;
 • nieznana etymologia: 4,02%;
 • wyrazy pochodzce od rzeczowników wasnych: 3,28%;
 • wszystkie inne jzyki: mniej ni 1%.

Szacunki te naley traktowa z du ostronoci, poniewa wiele sów zostao wprowadzonych do jzyka angielskiego za porednictwem innego jzyka (np. sowa aciskie za porednictwem francusko-normskiego). Te problemy definicyjne prowadz do rónych ocen. Tak wic francuska lingwistka Henriette Walter ze swej strony potwierdza, e ponad dwie trzecie angielskich sów ma francuskie pochodzenie, podczas gdy zapoyczenia z francuskiego na angielski nie przekraczaj 4%. Obfito terminów, nawet powszechnych, z francuskiego wyjania, e znaczna cz sownictwa jest bardziej dostpna dla osób mówicych po francusku ni dla osób posugujcych si jzykami germaskimi, takimi jak niderlandzki, niemiecki czy jzyki skandynawskie. S tu sowa zaczerpnite ze starego francuskiego ( zabawa , wyzwanie , bekon ), ale take ze wspóczesnego, a nawet wspóczesnego francuskiego ( fasada , restauracja , znowu ). Niektóre sowa zostay nawet poyczy, a potem poyczy wyzwaniem jest francuskim sowo pochodzenia angielskiego ( wyzwanie ), sam pochodzi ze starego francuskiego chalenge  ; Bacon równie, z wykorzystaniem francuskim w XVI -tego  wieku i dochodów wdzony po drugiej stronie kanau La Manche w kocu XIX th  wieku , etc. Wedug Melvyna Bragga, autora Przygody jzyka angielskiego , angielski, który przed inwazj Normanów w 1066 liczy od 25 000 do 30 000 sów, rozrós si w cigu nastpnych dwóch do trzech stuleci o okoo 10 000 do 12 000 sów pochodzenia francuskiego.

Warto wic zwróci uwag na znaczn liczb zapoycze z jzyka francuskiego, które zachoway swoj pierwotn pisowni ( sprawiedliwo , cud , data , cisza , maszyna , al , niespodzianka , imperium , ogon , stó , inteligentny , rodek , sia , nauka , przyroda , portret , kultura , punkt , królewski , wizerunek , uwaga , lew , podwójny , misie , wiadomo , zabawa , sekret , ka , gazeta , wity , strona , czcionka ...) ale s wymawiane inaczej; take bardzo dua liczba sów ze starofrancuskiego, które zachoway si w jzyku angielskim, takich jak: chief (zosta szefem we wspóczesnym francuskim), isle (zosta wysp ) lub forest (zosta lasem ), hospital (zosta szpitalem ), a take e poszukiwanie , podbój , proba , Tempest , aresztowa , które utraciy S we wspóczesnym jzyku francuskim, zastpiony przez okalajcej akcentem  ; ale take ludzie , z jednego z wariantów w starofrancuskim (i normaskim) sowa ludzie .

Moemy równie wspomnie o obecnoci w jzyku angielskim terminów wywodzcych si z francuskiego, które jednak znikny z niego w miar rozwoju, jak np. sowo sawa oznaczajce celebryt, które we wspóczesnym jzyku francuskim ju nie istnieje, a pozostaje obecne w przymiotniku sawny , którego znaczenie stopniowo ewoluowao lub jako cichy , znikno ze wspóczesnego francuskiego, kontynuujc je poprzez nazw spokój , przeciwiestwo niepokoju i pochodn rzeczownik zmartwienie . Na koniec zauwa, e wiele angielskich czasowników pochodzi z (lub wywodzi si) z francuskiego, takich jak zmieni , oskary , zatrudni , owiadczy , posa , utrzymywa , twierdzi , wyobraa sobie , itd. A sowa opisywane jako angielskie to czasami tylko powracajce do niego terminy francuskie, jak sowo sport , waciwie pochodzce od starofrancuskiego desport czy nawet suspens , pochodzce z anglo-francuskiego suspens (jak w pending ), samo od Starego Francuskie sospense oznaczajce odroczenie, odroczenie, zawieszenie.

Francuski zawiera sowa pochodzenia germaskiego (francuski). W przypadku Normana dodaje si okrelenia pochodzenia skandynawskiego. Tak wic, paradoksalnie, wiele angielskich sów z jzyka normaskiego lub francuskiego ma pochodzenie germaskie, chocia maj one wygld aciski (patrz lista angielskich Latynosów pochodzenia germaskiego  (en) ).

Wkad staronordyckim po nalotach i stoi Wikingowie miay miejsce od koca VIII th  wieku do koca X XX  wieku, jest do niska liczebnie, ale da wspóczesnym angielskim niektóre ze swoich najbardziej sów prdów: spódnica , niebo , skóra , oba , same , get , ponownie , cake , knife , etc i wpyny na fonetyk, na przykad: daj zamiast i (e) f-an ( = y), siostra zamiast staroangielskiego sweoster .

Zapoyczenia z jzyków celtyckich s niezwykle nieliczne: David Crystal szacuje, e nie przekraczaj one dwóch tuzinów, co ciekawe, czy to prawda, e jzyki te dominoway na Wyspach Brytyjskich przed przybyciem Saksonów. Kilka sów pozostaj we wspóczesnym jzyku angielskim, takich jak skay (rock) lub bród (w nadmiarze), czasami w regionalnych dialektach, a zwaszcza w miejsce nazw ( Londyn , Thames , Kent ). Znajdujemy celtyckie korzenie, takie jak bre et pen (wzgórze), coombe lub combe (dolina), tor (skaa) (w Torquay ), don (rzeka) (w Doncaster ) itp.

Chocia angielski wchon wiele sów obcego pochodzenia, rdze leksykonu pozostaje anglosaski: pierwsze 100 sów Korpusu angielskiego amerykaskiego Uniwersytetu Browna , zgromadzonego w latach 60., jest anglosaskich . Najczstsze sowa w jzyku angielskim (sowa gramatyczne jak in , the , be , lub leksykalne jak ojciec , mio , imi , itd.) to sowa pochodzenia anglosaskiego.

Uwagi i referencje

Uwagi

 1. Anglo-Norman francuski jest wyspiarski forma Norman .
 2. The World Language , The Economist , ;   David Kryszta, brytyjski ekspert, szacuje, e niektórzy ludzie 350m po angielsku jako pierwszego jzyka. Moe 250-350 mln robi lub moe uywa go jako drugiego jzyka: w byych krajach kolonialnych lub w krajach z wikszoci angielsk, na przykad 30 mln niedawnych imigrantów do Stanów Zjednoczonych. I gdziekolwiek To miae przypuszczenie: 100 milionów do 1 miliarda to koszt pana Crystala, w zalenoci od tego, jak zdefiniujesz moe. Bdmy odwani: w sumie 20-25% z 6 miliardów ludzi na Ziemi potrafi posugiwa si jzykiem angielskim; nie Anglików Anglii, nie mówic ju o doktorze Johnsonie, ale Anglikom. Liczba ta ronie, poniewa kadego roku przybywaj do szkoy nowi uczniowie i usuwaj jednojzyczne starocie a teraz, gdy Internet si rozprzestrzenia   (David Crystal, brytyjski specjalista, szacuje, e okoo 350 milionów ludzi posuguje si jzykiem angielskim jako pierwszym jzykiem By moe 250-350 mln uywa go lub wie jak go uywa jako drugiego jzyka: w dawnych koloniach lub w krajach, gównie anglojzycznych, jak dla 30 mln . niedawnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych jest to wysypka szacunek:   100 milionów do miliarda , ocenia pan Crystal, zgodnie z tym, co rozumie si przez wiedzie. Bdmy lekkomylni: w sumie 20-25% z 6 miliardów mieszkaców kraju. ziemia wie, jak uywa angielskiego, a nie brytyjskiego, a tym bardziej ni D R  Johnson, ale angielski Liczba ta ronie kadego roku wraz z pojawieniem si nowych uczniów w szkoach i rozpoczcie star generacj jednojzycznych. - a teraz z rozszerzeniem Internet ".)
 3. Ten imperializm jzykowy ma swoich apologetów, takich jak David Rothkopf, dyrektor zarzdzajcy firmy konsultingowej Kissinger Associates, który w 1997 roku napisa w Pochwale imperializmu kulturowego : gospodarczy i polityczny interes Stanów Zjednoczonych, aby zapewni, e jeli wiat przyjmie wspólne jzyk, to jest angielski; e jeli zmierza w kierunku wspólnych standardów telekomunikacji, bezpieczestwa i jakoci, standardy te powinny by amerykaskie; e jeli róne jego czci s poczone telewizj, radiem i muzyk, programy s amerykaskie; i e jeli wypracowane zostan wspólne wartoci, to s to wartoci, w których widz siebie Amerykanie.
 4. Wedug organizacji pozarzdowej WWF zajmujcej si ochron rodowiska , gdyby wszyscy prowadzili ten sam styl ycia, co przecitny Amerykanin, ludno wiata potrzebowaaby do ycia piciu planet (patrz Jaki jest lad ekologiczny Na stronie WWF), opinia przekazana przez rzd francuski, zob. akapit Pierwszy krok dla planety: konsumuj mniej! . Wicej informacji mona znale w artykule dotyczcym ladu ekologicznego
 5. Suma tych wartoci procentowych to tylko 95,17%.

Bibliografia

 1. Angielski, Ethnologue (wydanie 23, 2020)
 2. (w) Languages of the World (wykresy) , Comrie (1998), Weber (1997) oraz Summer Institute of Linguistics (SIL) 1999 Ethnologue Survey. Dostpne w najszerzej uywanych jzykach wiata . [ref. potwierdza]
 3.   Hervé Lavenir de Buffon jest sekretarzem generalnym Midzynarodowego Komitetu Jzyka Francuskiego, Jzyka Europejskiego   , na www.canalacademie.com (dostp 27 maja 2010 )
 4.   Jzyk francuski: atut czy przeszkoda, Charles X. Durand   , na books.google.com (dostp 3 lipca 2010 r. )
 5. Henriette Walter, https://livre.fnac.com/a1170661/Henriette-Walter-Honni-soit-qui-mal-y-pense-l-incroyable-histoire-d-amour-entre-le-francais-et- l-anglais # int =: Nie dotyczy% 7CNie dotyczy% 7CNie dotyczy% 7C1170661% 7CNie dotyczy% 7CL1 , Robert Laffont,, 364  s. , Streszczenie
 6. ( kryszta ).
 7. (w) David Graddol, angielski Dalej: Dlaczego globalny jzyk angielski moe oznacza koniec angielskiego jako jzyka obcego (PDF), 2006, The British Council.
 8. Najczciej uywane jzyki w Internecie .
 9.   Brytyjskie akcenty i dialekty   , w The British Library (dostp 25 czerwca 2020 r . ) .
 10.   Gosy regionalne: wprowadzenie do wariacji jzykowych w Wielkiej Brytanii   , w The British Library (dostp 25 czerwca 2020 r. )
 11. Thomas Finkenstaedt, Dieter Wolff Studies in Dictionaries i angielskie wydania Lexicon C. Zimowy rok 1973 ( ISBN  3-533-02253-6 ) .
 12. Joseph M. Williams Pocztki jzyka angielskiego. Historia spoeczna i jzykowa rok 1986 ( ISBN  0029344700 )
 13. Maurice Pergnier, Les Anglicismes. Niebezpieczestwo czy wzbogacenie dla jzyka francuskiego , Wydawnictwo Uniwersyteckie Francji, 1989.
 14. Raport François Grin na temat nauczania jzyków obcych jako porzdku publicznego  " [PDF] , na francuskiej stronie z dokumentacj ,(dostp 30 marca 2015 r . ) .
 15. Tame, P.  61 .
 16. (w) Zanikajcy angielski jako jzyk ojczysty, mówi studium .
 17. Richard Marcoux,   Agora: Frankofonia jutra   , Le Devoir ,.
 18. Przegld niektórych przestrzeni jzykowych na wiecie , Obserwatorium Demograficzne i Statystyczne Przestrzeni Frankofoskiej, s.  5 i nastpnych.
 19. Claude Truchot, Europa, kwestia jzykowa , s.  129 .
 20. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich .
 21. Zob. Claude Piron, Jzyki: wyzwanie rozdz. 6 jzyków to kosztuje .
 22. Claude Piron, A ty, co mylisz o jzykach w Europie Pyta Leonard Orban, czonek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za wielojzyczno , na stronie internetowej Claude'a Pirona.
 23. Przemówienie wygoszone przez francuski tygodnik Marianne du.
 24. Henri Masson, Naladowany, ale nigdy nie dorównujcy .
 25. Thomas Stephens (tumaczenie z angielskiego: Bernard Léchot), Rónorodno kulturowa narzuca swoje prawo , swissinfo.ch ,.
 26. Zobacz prace brytyjskiego profesora Roberta Phillipsona , w szczególnoci jego ksik Linguistic imperialism , 1992, Oxford University Press.
 27. Éric Denécé i Claude Revel, Druga wojna Stanów Zjednoczonych, ekonomia: sekrety maszyny podboju , strony 159 do 172.
 28. (w) Mary Norris, Kltwa dierezy , The New Yorker , 26 kwietnia 2012.
 29. W reformatorów XVI TH i XVII -tego  wieku szczególnie patrz EJ Dobson, angielski Jzyk 1500-1700 , 2 wyd., 2 objtoci., Oxford, Clarendon Press, 1968 i Fausto Cercignani , Szekspira Works i elbietaski wymowy , Oxford, Clarendon Prasa, 1981.
 30. (w)   Alfabet fonetyczny Benjamina Franklina   .
 31. Jean-Pierre Cléro .
 32. Cléro i Laugier , angielski, s.  87-99
 33. Cléro i Laugier , Rónorodno sposobów dziaania, s.  87-88.
 34. Cléro i Laugier , Rónorodno sposobów dziaania, s.  89.
 35. Cléro i Laugier , Rób, rób, miej, s.  89.
 36. Cléro i Laugier , Od operatora ing , s.  90-92.
 37. ( Kryszta , s.  119).
 38. ( Kryszta , s.  46).
 39. (w) Geoffrey Nunberg , New York Times ,.
 40. (w) Witryna AskOxford.com , dostpna.
 41. Alexie Loca (Czytaj), Pytania ... Henriette Walter , lexpress.fr , 1 marca 2003 r.
 42. (w) TF Hoad, Etymologia angielska , Oxford University Press, 1986.
 43. Albert Dauzat , Jean Dubois , Henri Mitterand, Nowy sownik etymologiczny i historyczny , Librairie Larousse, 1971, s.  65 .
 44. Film dokumentalny Normanowie, dynastia zdobywców , cz pierwsza, emitowany na kanale France 5.
 45. Wprowad dane sowo w pasku wyszukiwania .
 46. [1] .
 47. [2] .
 48. [3] .
 49. [4]
 50. [5]
 51. [6]
 52. [7] .
 53. [8] .
 54. [9] .
 55. [10] .
 56. [11] .
 57. Wprowad nazw czasownika w pasku wyszukiwania .
 58. [12] .
 59. [13] .
 60. ( Kryszta , s.  25).
 61. TF Hoad, op. cyt. .
 62. ( Kryszta , s.  8).
 63. ( Kryszta , s.  124).

Zobacz równie

Bibliografia

Ogólny

Sownik

Gramatyka

 • (en) Douglas Biber , Stig Johansson , Geoffrey Leech , Susan Conrad i Edward Finegan , Longman Grammar of Spoken and Written English , Harlow, Pearson edukacja,, XXVIII-1204  s. ( ISBN  978-0-582-23725-4 )
 • (en) Rodney Huddleston i Geoffrey K. Pullum , The Cambridge Grammar of the English Language , Cambridge, Cambridge University Press,, XVII-1842  s. ( ISBN  978-0-521-43146-0 )
 • (en) Randolph Quirk , Sidney Greenbaum , Geoffrey Leech i Jan Svartvik , A Comprehensive Grammar of the English Language , London, Longman,( repr.  13), X-1779  s. ( ISBN  978-0-582-51734-9 )

Fabua

 • Fernand Mossé , Szkic historii jzyka angielskiego , Lyon, IAC,, XIV-268  s.
 • Donald A. Ringe , Historia jzyka angielskiego, tom. 1: Od protoindoeuropejskiego do protogermaskiego , Oxford University Press, 2006.
 • Donald A. Ringe, A Linguistic History of English, tom. 2: Rozwój staroangielskiego , Oxford University Press, 2014.

Fonetyka i fonologia

 • (en) Fausto Cercignani , Shakespeare's Works and Elizabethan Pronunciation , Oxford, Clarendon Press,, 432  s.
 • (en) EJ Dobson , wymowa angielska 1500-1700 , Oxford, Clarendon Press,, 2 II  wyd.
 • (en) Peter Roach , Fonetyka i fonologia angielska: kurs praktyczny , Cambridge, Cambridge University Press,, 4 th  ed. , 244  s. ( ISBN  978-0-521-71740-3 )

Tumaczenie

 • Hélène Chuquet i Michel Paillard , Jzykowe podejcie do problemów tumaczeniowych: angielsko-francuski , Gap, Ophrys,, 414  s.
 • Jean-Paul Vinay i Jean Darbelnet , Stylistyka porównawcza jzyka francuskiego i angielskiego , Pary, Didier,, 331  s.

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Aspekty kulturowe, socjologiczne i jzykowe

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat jzyk angielski, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat jzyk angielski i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o jzyk angielski na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Kaja Sobczyk

Dzięki. Pomógł mi artykuł o jzyk angielski.

Marzena Konieczny

Podoba mi się ta strona, a artykuł o jzyk angielski jest tym, którego szukałem.