FundamentalizmInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Fundamentalizm, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Fundamentalizm. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Fundamentalizm, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Fundamentalizm. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Fundamentalizm poniżej. Jeśli informacje o Fundamentalizm, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Fundamentalizm objawia si poprzez zobowizanie do radykalnych doktryn i kilku odcieniach, najczciej religijnych, ale take wieckich, a nawet anty-religijnych.

posugiwa si

To sowo nie odnosi si systematycznie do fundamentalizmów religijnych. Jest równie uywany do okrelenia naukowej koncepcji istnienia lub absolutyzmu w dziedzinie filozofii, moralnoci lub ekonomii. Fundamentalizm stara si uzasadni koncepcj wiata odpowiadajc na potrzeb intelektualnego i egzystencjalnego bezpieczestwa , uznania tosamoci lub zapewnienia dominacji wadzy politycznej, wspólnotowej lub religijnej.

Termin fundamentalizm pochodzi od fundamentalizmu chrzecijaskiego . Po raz pierwszy zosta uyty na spotkaniach Konferencji biblijnej Niagara (1878-1897). Zdj protestanck to w rozwoju w Stanach Zjednoczonych na pocztku XX -go  wieku przez dystrybucj broszur pónocnej Presbyterian Church, który zdefiniowa Fundamentals chrzecijastwa, jak przewiduje to ultrakonserwatywne Kocioa.

Dlatego róne fundamentalizmy maj jako matryc ogólne cechy fundamentalizmu chrzecijaskiego, do których musimy si odwoa, aby zrozumie je jako cao. Na przykad bdzie mona zaobserwowa radykalizm argumentacji i wrogo do opinii przeciwnej; oraz heteronomia przejawiajca si w twierdzeniach dogmatycznych lub korzystaniu z autorytatywnych argumentów .

Bibliografia

 1. Sébastien FATH, FONDAMENTALISME, Encyclopædia Universalis [online], dostp 4 grudnia 2015 r. URL: http://www.universalis.fr/encyclopedie/fondamentalisme/
 2. Pasquale, Frank. Sekularyzm i wiecko: wspóczesne midzynarodowe perspektywy. Hartford, CT: Institute for the Study of Secularism in Society and Culture (ISSSC), 2007. s.  46 .
 3. Fabrice Hadjadj, How to talk about God Today, Éditions Salvator, Pary, 2012, s. 41 i 42: Nietzsche utosamia dyskurs o Bogu z dyskursem fundamentalistycznym, to znaczy dyskursem, w którym sowo Bóg suy jako magiczna ródka, gdzie wiara wyklucza rozum, gdzie odkupienie jest przeciwne stworzeniu, a zatem gdzie Bóg , autor zawiatów, staje si wrogiem Boga, autorem tego poniej. Rywale s do siebie podobni. Ateista ma to wspólne z fundamentalist: z tak atwoci mówi o Bogu. () I tak jak fundamentalista uywa tej nazwy do wszystkich sosów, ty (fundamentalista ateista) powicasz j wszystkim diabom. Po pierwsze, wystarczy powiedzie Bóg i wszystko jest ustalone. Po drugie, wszystko jest ustalone, bo ju tego nie mówimy (ale za kadym razem musimy powtarza, e nie powinnimy ju tego mówi!) .
 4. Lemieux, Raymond, socjolog religii, Fundamentalism with or without God, Relacje nr 788. Stycze-luty 2017.
 5. Chris Hedges, America's New Fundamentalists, When Atheism Becomes Religion, Free Press, 2008.
 6. Scientism  " , Encyclopédie de l'Agora (dostp 5 marca 2016 )
 7. Vincent Cheynet,   The shock of degrowth   , na http://www.seuil.com/livre-9782020972833.htm , Seuil, 228 str.,(konsultowano si 4 marca 2016 r. )  :"" Wszystkie fundamentalizmy, czy to polityczne, religijne czy naukowe, maj podobn matryc: uwaaj swoich rozmówców nie za zasadniczych i prawowitych przeciwników, ale za inkarnacje Za, wrogów. suszny, a nawet ekologiczny lub degrowth Niezalenie od swojej tendencji, fundamentalizmy charakteryzuj si tym, e wszystkie daj cakowite wyjanienie wiata i kondycji ludzkiej. Obalaj wszelkie idee nieznanego niematerialnego pod tym warunkiem. Odrzucaj w herezj tych, którzy swoje funkcjonowanie opieraj na wtpliwociach. Cytowane w http://www.toupie.org/Dictionary/Fondamentalisme.htm  .
 8. > Ron Mallon, Naturalistic Approaches to Social Construction , Twenty-Third Publications ( czytaj online )

  Fundamentalizm epistemologiczny: a. Przystosowanie nauki: Wikszo wspóczesnych przyrodników uwaa nauk za niezwykle udane przedsiwzicie, wic inne twierdzenia dotyczce wiedzy musz albo by zgodne z ustaleniami naszej najlepszej nauki, albo wyjani te odkrycia. [] Poniewa przyrodnicy s zazwyczaj oddani nauce jako centralnej, nieomylnej ciece wiedzy o wiecie (tj. Pewnej rónorodnoci epistemicznego fundamentalizmu), przyrodnicy bd chcieli wyjani, jak to si moe sta, jeli, jak zauwaaj spoeczni konstruktywici o przedstawieniach naukowych, obserwacja empiryczna jest obciona teoriami, a teorie naukowe same podlegaj ogromnym wpywom spoecznym.

 9. Ernest Gellner, Postmodernizm, rozum i religia, Londyn i Nowy Jork, 1992, s. 80 i nast., ( ISBN  0-203-41043-2 )
 10.   George Soros atakuje fundamentalizm rynkowy   w Zone Bourse ,(dostp 4 marca 2016 )
 11. BARR, James, Old and New Interpretation, Londyn, SCM Press Ltd, 1964, str.  205-206 . Wydaje si, e wszystkie formy tradycji religijnej lub ekspresji teologicznej mog zosta przeksztacone w rodzaj ludzkiego zabezpieczenia przed autorytetem, jaki implikuj te formy, oraz w narzdzie, za pomoc którego ludzie próbuj usprawiedliwi i realizowa swoje pragnienie wadzy. adna zasada ani formua nigdy nie bd w stanie dokona tutaj koniecznych rozrónie. »(Przetumaczone przez Luc Chartrand, The Bible at the foot of the letter, The fundamentism questioned, Mediaspaul, 1995, s.  68 )
 12. Arkoun Mohammed, Baubérot Jean, Drai Raphaël, Smyth-Florentin Françoise . Debata z Mohammedem Arkounem, Jeanem Baubérotem, Raphaëlem Drai i Françoise Smyth-Florentin . W: Inne czasy. Zeszyty chrzecijastwa spoecznego. N O  38, 1993. str.  64-77 . http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/chris_0753-2776_1993_num_38_1_1585  : Istniej religie w ramach tego samego wyznania []. Tosamo jest miejscem krytycznych decyzji; [...] Moemy równie mówi o fundamentalizmie biblijnym, ilekro w naszych wasnych Kocioach lub na ich obrzeach czytana jest Ewangelia, a nie w perspektywie wyzwalajcej dynamiki - dynamiki, która nie moe zapowiada stanu podmiotu pod koniec jego ycia. czytanie - ale wrcz przeciwnie w perspektywie odpowiedniej do ochrony tosamoci czytelnika w jak najwikszym stopniu. Ksiga suy wic zwikszeniu bieguna tosamoci religijnej lub bieguna tosamoci zakonnika; "
 13. Marty, M. and Appleby, RS, Conclusion: An Interim Report on a Hypothetical Family, Collective. The Fundamentalism Project, Fundamentalism Observed, The University of Chicago Press, 1991, Chicago, Londyn, str.  826 .
 14. Luc Chartrand, Biblia u podstawy listu, kwestionowany fundamentalizm, Mediaspaul, 1995, s. 20: Od tego dnia fundamentalici stanowi rozpoznawalny i zorganizowany byt spoeczny. Ta pierwsza organizacja dy przede wszystkim do przeciwstawienia si temu, co powszechnie nazywa si modernizmem .
 15. Marsden, George M., Fundamentalism and American Culture, (1980) Oxford University Press, Oxford str. 117.
 16. André Gounelle , Theological Vocabulary: Protestancki teolog André Gounelle omawia fundamentalizm w nastpujcy sposób: Fundamentalizm sprzeciwia si krytyce we waciwym tego sowa znaczeniu, to znaczy przy rozrónianiu, rozeznawaniu, sortowaniu ( czytaj online )

Zobacz te

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Fundamentalizm, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Fundamentalizm i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Fundamentalizm na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Kaja Sowiński

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Fundamentalizm, daje dużo pewności.

Kamila Stachowiak

Informacje o zmiennej Fundamentalizm są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Janusz Sowiński

Bardzo ciekawy ten post o Fundamentalizm.